ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

คำเบิกความ

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คำเบิกความ-, *คำเบิกความ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำเบิกความ[N] testimony, See also: confession, affidavit, Example: การพิจารณาคดี อัยการได้แถลงการณ์ด้วยวาจาโดยสรุปคำฟ้อง คำให้การและคำเบิกความของพยานปากต่างๆ รวมทั้งพยานเอกสารทั้งหมด, Notes: (กฎหมาย)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
King's evidenceคำเบิกความของผู้ร่วมกระทำผิดที่กันไว้เป็นพยาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
testimonyคำเบิกความของพยาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And the woman across the street-if her testimony don't prove it, nothing does.และหญิงข้ามถนนถ้าคำเบิกความของเธอไม่ได้พิสูจน์ว่ามันไม่มีอะไรทำ 12 Angry Men (1957)
That doesn't matter. With Tommy's testimony, I can get a new trial.ที่ไม่ได้เรื่อง กับคำเบิกความของทอมมี่, ฉันจะได้รับการพิจารณาคดีใหม่ The Shawshank Redemption (1994)
Then why don't you simply withdraw your testimony and concede that this journey to the center of the galaxy never took place?แล้วทำไมคุณไม่เพียงแค่ถอน คำเบิกความของคุณและยอมรับ ที่เดินทางไปยังศูนย์นี้ Contact (1997)
When there's emotional testimony, I assume 85% of it is exaggeration.ภายใต้คำเบิกความของพยาน ฉันถือว่า 85% นั่นพูดเกินจริง The Social Network (2010)
A gun. The smoking kind. ♪ I snap back ♪ปืน บุหรี่ โอ้พระเจ้า เธอเจอคำเบิกความนี่ The Kids Are Not All Right (2011)
As promised, in exchange for your testimony against Chacon and Gurdlinger we have to keep you in witness protection for three to six months.ดีเป็นสัญญาในการแลกเปลี่ยนสำหรับ คำเบิกความของคุณกับ cachone และนาย. gurdlinger เราจะต้องให้คุณในการคุ้มครองพยาน ต่อไปอีก 3-6 เดือน We're the Millers (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คำเบิกความ[n. exp.] (kham boēkkhwām) EN: testimony   
คำเบิกความ(ของ)พยาน[n. exp.] (kham boēkkhwām (khøng) phayān) EN: testimony   

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top