ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

供述書

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -供述書-, *供述書*
Japanese-English: EDICT Dictionary
供述書[きょうじゅつしょ, kyoujutsusho] (n) affidavit; deposition; testimony [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Anything to do with Internal Affairs investigation?[JA] 事情聴取か... わかった 供述書も書いていい Insomnia (2002)
The guy that killed him is your... client? Yeah, that's right. When he gets in touch, tell him come to the station, sign a deposition.[JA] 犯人はお前の客だって? 署に出頭して供述書に サインしろと言ってくれ Farewell, My Lovely (1975)
I didn't see anything. I told you in my affidavit, man.[JA] 私は何も見てないし 宣誓供述書でもそう答えました Gimme Some Truth (2009)
This is an affidavit from Nadia Sobell's lawyer.[JA] これは ナディア・ソベルの 弁護士からの宣誓供述書だ ナディアは 君の一番の ライバル社であるKBTと Carnelian, Inc. (2009)
I'd have his confession on your desk, the first thing in the morning.[JA] 明日の朝には 供述書を提出します Kansas City Confidential (1952)
It might even work with local cops who know you enough to figure you're too dumb to kill without leaving witnesses and a signed confession.[JA] お前みたいなバカが 殺しをしても... 目撃者もいないし まして供述書もとらないだろう Insomnia (2002)
Working on your report?[JA] 供述書は? Soylent Green (1973)
I gotta take you down to the station first to get your statement.[JA] まず署で 供述書を作成し― RED (2010)
Why don't you go in the foyer and write me a statement?[JA] 向こうで供述書を書け Soylent Green (1973)
I need you to sign an affidavit so I can exhume her remains.[JA] 宣誓供述書にサインしてくれ なきがらを発掘できるように 137 Sekunden (2009)
You got your report?[JA] 供述書は? Soylent Green (1973)
Mr. Blue, I have here a deposition from one Susan McNamara.[JA] ブルーさん 宣誓供述書があります Tucker: The Man and His Dream (1988)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top