ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

credential

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -credential-, *credential*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
credential(n) หนังสือรับรอง, Syn. certificate, certification

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
credential(คริเดิน'เชิล) n. หลักฐานอ้างอิง, หนังสือรับรอง, หนังสือแนะนำตัว, สาสน์ตราตั้งทูต, ประกาศนียบัตร. adj. ซึ่งเป็นหลักฐานอ้างอิง หรือรับรอง, See also: credentialed adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
credentials(n) ประกาศนียบัตร, ใบสุทธิ, หนังสือรับรอง, หลักฐานอ้างอิง, สาสน์ตราตั้ง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Credential หรือ Letter of Credenceเอกสารทางราชการที่ประมุขของประเทศเป็นผู้ลงนาม ในเอกสารนั้น ประมุขของประเทศจะกล่าวยกย่องตัวทูตต่อประมุขของรัฐที่ผู้ที่เป็นทูตไปประจำ อยู่ (รัฐผู้รับ) ภาษาที่ใช้ในเอกสารจะเขียนด้วยถ้อยคำสำนวนหรูหรา และกล่าวถึงคุณสมบัติของทูตอย่างสูงส่ง แล้วลงท้ายด้วยการขอให้ความเชื่อถือแก่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ทูตอาจจะกล่าวใน นามของรัฐบาลของตน [การทูต]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That's a credential, rewriting Einstein."Einstein's Twin Paradox : A New lnterpretation" โดย Dana Scully Deep Throat (1993)
His credentials are impeccable. An expiration date you wouldn't believe.ประวัติเค้าดีเยี่ยม คุณต้องไม่เชื่อแน่ๆ Gattaca (1997)
I gotta check your credentials, so have your pussy passes out.สาวๆ โปรดมีมารยาทกันหน่อยจ้ะ Rock Star (2001)
Show the pilot your credentials get us the hell out of here.ห้องนักบินอยู่ข้างบน Yankee White (2003)
In the film, the terrorists got their credentials from a secret service turncoat.หทารเรือตาย 1 ไม่มีอาการช็อค Yankee White (2003)
And he can explain to us why we've burned our diplomatic credentials...และท่านจะต้องอธิบายให้เราฟังว่า เหตุใดเราจึงทำลายความน่าเชื่อถือทางการทูต The Constant Gardener (2005)
Well, your credentials and references are excellent.จดหมายแนะนำตัวของคุณ รวมทั้งข้อมูลอ้างอิงนี่เยี่ยมยอดมาก Match Point (2005)
I can't help wondering what someone with your credentials is doing in a place like this.ฉันอดคิดไม่ได้ว่า คนที่มีประวัติดีเยี่ยมอย่างเธอ หลงเข้ามาทำอะไรในคุกแบบนี้ Pilot (2005)
Let me see your credentials.ขอผมดูหลักฐานอ้างอิงหน่อย No Such Thing as Vampires (2007)
Your credentials have been approved.บัตรของคุณผ่านการยืนยัน The Arrival (2008)
Credentials. They're in my jacket at Federal Plaza.เธอบาดเจ็บจากระเบิดที่ตึกรัฐบาลกลาง Mayhem (2008)
These credentials are faked.ใบรับรองฐานะนี่เป็นของปลอม Lancelot (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
credentialHe has good credentials as a conductor.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
credential
credential
credentials
credentialed

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
credentials

WordNet (3.0)
credentialled(adj) certified as professional by evidence or testimonials
certificate(n) a document attesting to the truth of certain stated facts, Syn. credentials, credential, certification

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Credential

a. [ Cf. It. credenziale, fr. LL. credentia. See Credence. ] Giving a title or claim to credit or confidence; accrediting. [ 1913 Webster ]

Their credential letters on both sides. Camden. [ 1913 Webster ]

Credential

n. [ Cf. It. credenziale. ] 1. That which gives a title to credit or confidence. [ 1913 Webster ]

2. pl. Testimonials showing that a person is entitled to credit, or has right to exercise official power, as the letters given by a government to an ambassador or envoy, or a certificate that one is a duly elected delegate. [ 1913 Webster ]

The committee of estates excepted against the credentials of the English commissioners. Whitelocke. [ 1913 Webster ]

Had they not shown undoubted credentials from the Divine Person who sent them on such a message. Addison.

credentialed

adj. having an official document certifying fitness for a particular task.
Syn. -- certificated, documented. [ WordNet 1.5 ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
证书[zhèng shū, ㄓㄥˋ ㄕㄨ,   /  ] credentials; certificate #4,305 [Add to Longdo]
国书[guó shū, ㄍㄨㄛˊ ㄕㄨ,   /  ] credentials (of a diplomat); documents exchanged between nations; national or dynastic history book #56,631 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
国書[こくしょ, kokusho] (n) credentials; sovereign message [Add to Longdo]
証明書[しょうめいしょ, shoumeisho] (n) certificate (usually of proof of something); credentials; (P) [Add to Longdo]
信任状[しんにんじょう, shinninjou] (n) credentials [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
証明書[しょうめいしょ, shoumeisho] credentials [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top