Search result for

ripply

(458 entries)
(0.0275 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ripply-, *ripply*, ripp
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ripply มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *ripply*)
English-Thai: Longdo Dictionary
ripper(n. slang.) เยี่ยม, เจ๋ง, สนุกที่สุด (ภาษาพูด)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
grippe[N] ไข้หวัดใหญ่ (คำโบราณ), Syn. epidemic, flu, influenza, grip
grippe[ADJ] ซึ่งติดเชื้อไข้หวัดใหญ่
ripped[SL] เมาเหล้าหรือเมายา
ripper[N] คนหรือสิ่งที่ทำให้ฉีกขาด
ripple[VI] กระเพื่อม, See also: เป็นระลอก, Syn. popple
ripple[VT] ทำให้กระเพื่อม, See also: ทำให้เป็นระลอก, Syn. crinkle, wave
ripple[N] คลื่นเล็กๆ, See also: คลื่น, ระลอกคลื่นเล็กๆ, Syn. wave
cripple[N] คนหรือสัตว์ที่พิการ
cripple[VT] ทำลาย, See also: ทำให้ใช้การไม่ได้, Syn. disable
cripple[VT] ทำให้พิการ, Syn. lame
ripping[ADJ] ซึ่งฉีกขาด, Syn. tearing
tripper[N] คนเดินทาง, See also: คนท่องเที่ยว
frippery[N] เสื้อผ้าหรูหราที่ใช้ใส่โชว์, See also: เครื่องประดับหรูหราที่ใช้ใส่โชว์, Syn. finery
gripping[ADJ] น่าสนใจ, See also: น่าดึงดูดใจ
stripper[SL] ผู้เต้นระบำเปลื้องผ้า
tripping[ADJ] ว่องไว
thrippence[N] เหรียญ 3 เพนนี
paint stripper[N] น้ำยาขัดสีเก่าออก
raspberry ripple[SL] หัวนม
raspberry ripple[SL] คนที่มีร่างกายผิดปกติ
ripped to the tits[SL] เมามาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cripple(คริพ'เพิล) {crippled,crippling,cripples} n. คนขาเป๋,คนง่อย,คนพิการ,คนหรือสัตว์ที่ทุพพลภาพ,พื้นที่ลุ่มเป็นหนองน้ำและมีต้นไม้ขึ้นเต็ม vt. ทำให้ง่อย,ทำให้ทุพพลภาพ vi. เดินขาเป๋., See also: crippledom n. ดูcripple cripplehood n. ดูcripple คำที
dripping(ดริพ'พิง) n. การหยดลง,ของเหลวที่หยดลงมา,น้ำมันที่ไหลซึมออกมาจากเนื้อที่กำลังต้ม
frippery(ฟริพ'เพอรี) n. เสื้อผ้าอาภรณ์ที่หรูหรา,ของประดับราคาถูก, การโอ้อวด
grippe(กริพ) n. ไข้หวัดใหญ่
gripping(กริพ'พิง) adj. น่าสนใจ, See also: grippingingly adv. grippingness n., Syn. attractive
grippy(กริพ'พี) adj. เกี่ยวกับไข้หวัดใหญ่
ripper(ริพ'เพอะ) n. ผู้ฉีก,ผู้ตัด,ผู้เจาะตะเข็บ,สิ่งที่ทำให้ฉีกขาด,ผู้ฆ่า (โดยเฉพาะฆาตกรที่หั่นศพของเหยื่อที่ถูกฆ่า) ,เครื่องรื้อหลังคา,คนที่ดีที่สุด
ripping(ริพ'พิง) adj. เกี่ยวกับการฉีกขาด,ดีเลิศ,เยี่ยม,ที่สุด, Syn. excellent
ripple(ริพ'เพิล) vi.,vt. (ทำให้) เป็นระลอกคลื่น,กระเพื่อม,ไหลเป็นระลอกคลื่น,เป็นลอน, (เสียง) สูง ๆ ต่ำ ๆ ,ดังพึมพำ n. คลื่นเล็ก ๆ ,ระลอกคลื่น,ลอน,เสียงคลื่น,เสียงพึมพำ,เสียงน้ำไหลระลอก, Syn. purl
stripper(สทริพ'เพอะ) n. ผู้ปอก,ผู้ลอก,ผู้เปลื้อง,ผู้ถอด,ผู้รื้อ,ผู้ถอน,กรรมกรเหมืองแร่กลางแจ้ง,นักระบำเปลื้องผ้า,วัวนมที่กำลังจะหมดนม
thrippence(-'เพินซฺ) n. =threepence (ดู)
tripper(ทริพ'เพอะ) n. ผู้เดินทาง,ผู้ท่องเที่ยว,ผู้ทัศนาจร,การเดินทาง,การท่องเที่ยว,เครื่องส่งสัญญาณ,ผู้เดินเป็นจังหวะที่เร็วและเบา
tripping(ทริพ'พิง) adj. (การก้าว) เร็วและเบา (ฝีเท้า) เร็วและเบา,พลาด,พลาดพลั้ง,กระทำผิด,ฉับไว., See also: trippingly adv.
weather strippingn. แผ่นกันลาด, Syn. weather strip

English-Thai: Nontri Dictionary
cripple(n) คนง่อย,คนพิการ,คนทุพพลภาพ
cripple(vt) ทำให้พิการ,ทำให้เป็นง่อย,ทำให้ทุพพลภาพ
dripping(n) มันหรือน้ำที่หยดจากเนื้อย่าง
frippery(n) ของโก้เก๋,ของหรูหรา,การโอ้อวด
grippe(n) ไข้หวัดใหญ่
ripple(n) เสียงพึมพำ,ระลอกคลื่น,ลอน,เสียงน้ำไหล
ripple(vt) ทำให้กระเพื่อม,ทำให้เป็นระลอก,ดังพึมพำ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ripple markรอยริ้วคลื่น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
ripple sortการเรียงลำดับแบบระลอก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
oscillation cross ripple markรอยริ้วคลื่นสมมาตรตัดกัน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
oscillation ripple; oscillation ripple mark; wave ripple markรอยริ้วคลื่นสมมาตร [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
oscillation ripple mark; oscillation ripple; wave ripple markรอยริ้วคลื่นสมมาตร [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
aqueous ripple markรอยริ้วคลื่นน้ำ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
asymmetrical ripple markรอยริ้วคลื่นอสมมาตร [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
grippe; influenzaไข้หวัดใหญ่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
influenza; grippeไข้หวัดใหญ่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
wave ripple mark; oscillation ripple; oscillation ripple markรอยริ้วคลื่นสมมาตร [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Calcification, Strippleเส้นทึบรังสี [การแพทย์]
Crippling Fluorosisกล้ามเนื้อเปลี้ย [การแพทย์]
strippingstripping, การเปิดหน้าดิน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Flu.Grippe. The Sheep Has Five Legs (1954)
Flu!Grippe? And Now for Something Completely Different (1971)
Oh, yeah!Ja, Rippchen! Abner, the Invisible Dog (2013)
Oh!Stripper! The Comedium (2014)
You went out looking like a stripper last night.ลูกออกไปข้างนอกกลางดึกแต่งตัวเหมือนคนเต้นระบำโป๊ Chuck in Real Life (2008)
It stripped me of my powers.มันทำให้พลังผมถดถอย Odyssey (2008)
And now that our masks have been ripped off, we're seriously hampered.และขณะนี้หน้ากากของเราได้ถูกเปิดออก เราถูกทำให้หยุดชะงัีก Odyssey (2008)
- Is that your new stripper name?นั่นคือแนวทางใหม่ของคุณ Birthmarks (2008)
I was risking my life to avoid becoming a cripple.ฉันเสี่ยงชีวิตตัวเอง เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการเป็นคนขาเป๋ The Itch (2008)
{\pos(194,215)}Ripped off her clothes in front of a room full of businessmen.ฉีกเสื้อผ้าของเธอต่อหน้านักธุรกิจชายทั้งห้อง Dying Changes Everything (2008)
Before the battleship Malevolence could destroy an Outer Rim clone medical base, a Republic strike force, under the command of Jedi Anakin Skywalker, crippled the warship, disabling its dreaded ion cannon.ก่อนที่ยานเมลโวแลนซ์จะสามารถ ทำลายฐานพยาบาลโคลนที่ขอบนอกอวกาศได้ หน่วยจู่โจมของสาธารณรัฐภายใต้การนำของ อนาคิน สกายวอล์คเกอร์ ได้สร้างความเสียหายให้กับยานนี้อย่างหนัก และสามารถทำลายปืนใหญ่ไอออนลงได้ Destroy Malevolence (2008)
It's so sad - Tripp said she lost her husband last year,too.น่าเศร้า-- ทริปป์บอกว่าเธอสูญเสียสามีไปปีก่อนด้วย And How Does That Make You Kill? (2008)
Cripple him.หักแขนหักขาเค้า Episode #1.5 (2008)
Cripple him?หักแขนหักขา? Episode #1.5 (2008)
She's crippled the entire shipนางทำให้ยานทั้งลำพิการ Cloak of Darkness (2008)
Pil-joong Bong the slimy reporter really stripped him bare.ใช่ ไอ้นักข่าว บง พิล ชง นั่นได้เรื่องคราวนี้ไปจังๆ Scandal Makers (2008)
You made a Viola player a cripple.คุณทำให้นักวิโอล่ากลายเป็นคนพิการ Beethoven Virus (2008)
Because it's tattooed on that stripper's arse, Kevin.เพราะว่ามันสักอยู่บนสาวเปลื้องผ้านี่ไง เควิน The Bank Job (2008)
Unauthorized book ripping! That's definitely a crime.หนังสือที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ฉีก นั่นเป็นการขโมย Heartbreak Library (2008)
You took everything I held dearly and ripped it away from me...ท่านเอาทุกสิ่งที่ฉันครอบครองด้วยความรัก .. เอาไปจากฉัน The Secret of Moonacre (2008)
We just towed crippled ships. Scraps of metal, really.เราแค่พาเรือเก่าๆเข้าไป ซึ่งจริงๆดูเหมือนเศษโลหะมากกว่า The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Get ready to be ripped off boys Collect your paychecks, and leave the premises in orderly manor.เตรียมโดนไถกันได้เลย พรรคพวก Death Race (2008)
Go back to ripping off Mob dealers? No, no.ไปปล้นไอ้พวกมาเฟียนั่นน่ะเหรอ? The Dark Knight (2008)
Am I trippin'?ฟังเพราะขึ้นเยอะ เวลาคุณพูดมันซ้ำๆ Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
I tripped a beaner while I was walking down the stairs... at the Wal-Mart the other day.ฉันเดินออกจากร้านอาหาร แล้วฉันเดินลงบันได ไปที่วอลมาร์ทในวันนั้น Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
When everybody started tripping, I just jumped in the closet.ตอนที่พวกนั้นเคลิ้ม\ ผมจะโดดหน้าต่างลงไป Day of the Dead (2008)
We don't know how far the ripples of our decisions go.เราไม่รู้ว่าภาระกิจจะจบลงเมื่อไหร่ Wanted (2008)
"Kasim ran to hide, but tripped, sending coins spilling in every direction."กาซิมวิ่งหาที่หลบ แต่ก็สะดุดล้ม จนเหรียญกลิ้งกระจายไปทั่ว Inkheart (2008)
Because you're still married to a Russian stripper.เพราะว่าคุณแต่งงานแล้วกับแม่สาวนักเต้นชาวรัสเซียนั่น Breaking and Entering (2008)
The bomb ripped through the Bachelor Officers' Quarters at 3:00 this morning, quickly engulfing it in flames.ช่วงตอนตีสาม เพลิงได้ลุกลามอย่างรวดเร็ว Body of Lies (2008)
The alarm tripped seven minutes ago.สัญญาณดังขึ้นเมื่อเจ็ดนาทีก่อน Pilot (2008)
You ate that lollipop out of that stripper's snatch. You wanted to do it.นายกินอมยิ้มจากจิ๋มของสาวจ้ำบ๊ะ นายอยากทำมัน Pineapple Express (2008)
Have you ever stripped a girl?- เป็นไร ? Gomorrah (2008)
You're at the place where the killers meet to decide what to do with the crippled girl.เธออ่านถึงตรงที่ฆาตกรมาพบกัน เพื่อตัดสินใจว่าจะทำยังไงกับเด็กสาวพิการนั่น The Happening (2008)
I really think I owe Georgia an apology. I'm really sorry I tripped you.ฉันคิดว่าควรจะขอโทษจอร์เจีย ขอโทษนะที่ไปกระแทกเธอ Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
So she stripped it away.แล้วเธอก็เปลืองผ้าออกจนหมด The Ruins (2008)
to help preserve the body before dripping nitroglycerin on her tongue.เพื่อคงสภาพของร่างกายไว้ ก่อนที่จะหยดไนโตรกลีเซอรีน ลงบนลิ้นของเธอ Pathology (2008)
- [ Water Dripping ] - How was your rehearsal?การฝีกซ้อมของเธอเป็นไงบ้าง City of Ember (2008)
The general's gonna know that you ripped him off.ท่านนายพลก็ต้องรู้ว่านายเข้าไปขโมยมา The Price (2008)
Ripped off your sleeve by your old boss.จากนายเก่าของเธอ The Price (2008)
Now, the driver couldn't be identified, but it appeared as though a woman's hands were seen gripping the steering wheel.ตอนนี้ ยังระบุไม่ได้ว่าใครขับ รู้แต่ว่าเป็นมือผู้หญิง ที่จับพวงมาลัย Greatness Achieved (2008)
I'm so sorry that you ripped my family apartเสียใจที่คุณทำให้ครอบครัวฉันต้องพังพินาศ Fast & Furious (2009)
Stripped bare, nothing holds the soils back.ภูเขาหัวโล้น ไม่มีอะไรจะช่วยให้ดินคืนสภาพ Home (2009)
-Now it's dripping down my throat.-Now it's dripping down my throat. I Love You, Beth Cooper (2009)
It's tripped out, man.นั่นแย่มากเลยว่ะ พวก Gamer (2009)
I ripped this right out of a library book.ฉันฉีกนี่มาจากห้องสมุด Up (2009)
We want to cripple them. We want to hurt them.เราต้องการให้พวกมันพิการ เราต้องการให้มันเจ็บ Chapter Four 'Cold Wars' (2009)
It's three ripple.มี 3 ตัว Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
You drop a pebble in the ocean, creating a tiny wave, eventually it turns into a tsunami ripping through Indonesia, killing thousands.คือคุณโยนก้อนหินลงในทะเล เพื่อสร้างคลื่นน้ำเล็กๆ และในที่สุดมันก็กลับกลายเป็นคลื่นซึนามิ เข้าซัดอินโดนีเซียกวาดชีวิตผู้คนนับพัน Dead Like Me: Life After Death (2009)
Federal instigations continue into the terrorist acts that have gripped the nation's capital, as well as the people of Kidron, Ohio.หน่วยงานสืบสวนกำลังสืบเรื่องการก่อการร้ายที่ เมืองหลวง และที่คิดรอน โอไฮโอ Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rippThe lecture gripped the audience.
rippI could see the rippling waves on my right.
rippHis clothes were dripping.
rippSweat is dripping from his face.
rippI'm dripping with sweat.
rippWe have completely outstripped the other companies.
rippShe lives near the edge of Wripple, so she drives in every day.
rippHe made heaps of money by ripping off naive suckers.
rippThe dancers tripped lightly across the stage.
rippFew of the trippers called in at the ghost town of New York.
rippWater is dripping from the wet towel.
rippHe ripped the envelope open.
rippI have a gripping pain here.
rippThe rain was dripping through a leak in the roof.
rippShe stripped the child and put him in the bath.
rippThe tourist were ripped off at the nightclub.
rippThe old man tripped over his own feet.
rippThe roof was dripping.
rippThe boy stripped a tree of the bark.
rippThe Tokaido Line was crippled by the typhoon.
rippThe officer gripped his arm.
rippShe lives just outside Wripple, which is near Deal.
rippPat stripped off his clothes and dived in.
rippThe king was stripped of his power.
rippI tripped over a stone and fell to the ground.
rippShe tripped on the stone.
rippYou can hear the water dripping from the pipe.
rippI ripped the envelope open.
rippThe owner of the small dog gripped its neck and scolded it.
rippHe gripped the tennis racket tightly.
rippThe eaves are dripping.
rippThe lion ripped the flesh from the dead giraffe.
rippThey stripped the tree of its bark.
rippConstant dripping wears away a stone.
rippIn her right hand was gripped a suspicious looking rod that practically radiated "I'm a magical girl item".
rippI tripped and nearly fell.
rippA gentle wind made ripples on the surface of the pond.
rippThe stone started ripples in the pond.
rippWhen the breaker tripped and it became pitch black, the baby got scared and started crying.
rippEntering the house, I tripped over the mat.
rippThe sweat was dripping off my brow.
rippOld and crippled, he had courage enough to do the work.
rippThe jagged edge ripped a hole in his trousers.
rippThe house had its roof ripped off by the storm.
rippStrong wind stripped the tree of its leaves.
ripp"Who do you belong to?" Wrapped around his feet was a small cat. It was a grey stripped fluffy cat.
rippI tripped on a stone, twisting my ankle.
rippRain dripped off the roof slowly.
rippThe boy stripped off his clothes.
rippHe ripped up all her letters and photos.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตัดกำลัง[V] reduce one's power, See also: cripple or weaken one's power, wear sth/sb down, Syn. ทอนกำลัง, Example: ฝ่ายทหารตัดกำลังผู้ก่อการร้ายโดยปิดทางลำเลียงส่งเสบียงอาหาร, Thai definition: ทำให้อ่อนกำลังลง, ทำให้ความสามารถด้อยลง
นุ่งลมห่มฟ้า[V] be stripped to the buff, See also: be naked, be in buff, be in the nude, Syn. เปลือยกาย, แก้ผ้า, แก้ผ้าแก้ผ่อน, นุ่งน้อยห่มน้อย, Example: บริษัทสุราได้คัดเอาบรรดาสาวสวยมานุ่งลมห่มฟ้าถ่ายภาพปลุกใจเสือป่าเพื่อทำเป็นปฏิทินในปีใหม่นี้
วิกล[ADJ] deformed, See also: disfigured, crippled, weak, feeble, impaired, imperfect, Syn. ไม่ปกติ, อ่อนแอ, ไม่สมบูรณ์
โลดโผน[ADJ] thrilling, See also: exciting, sensational, gripping, riveting, stirring, Syn. ผาดโผน, Example: พล.อ.ชาติชายชุณหะวัณถึงแก่อสัญกรรมแล้ว ปิดฉากเส้นทางชีวิตที่โลดโผนผ่านการต่อสู้อย่างโชกโชน, Thai definition: ที่แปลกผิดธรรมดา
ระลอก[N] ripple, See also: small wave, Example: ลมหายใจกระทบผิวน้ำเป็นระลอก, Count unit: ระลอก, Thai definition: คลื่นขนาดเล็ก, Notes: (เขมร)
เก[V] cripple, See also: disable, twist, distort, Syn. เป๋, เฉ, โย้, เย้, เฉียง, Ant. ตรง, Example: ทันตแพทย์แนะนำให้รีบจัดฟัน มิฉะนั้นฟันแท้ที่ขึ้นมาใหม่จะเกหมด, Thai definition: ไม่ตรงตามแนว, ไม่เป็นระเบียบ, (ใช้แก่ของที่เป็นซี่เป็นลำ)
ขาดๆ วิ่นๆ[V] be worn-out, See also: be torn, be ragged, be ripped, be shabby, Ant. สมบูรณ์, Example: เสื้อที่เด็กคนนั้นมีอยู่ล้วนขาดๆ วิ่นๆ ทุกตัว, Thai definition: ไม่ครบถ้วน
ง่อย[ADJ] lame, See also: crippled, disabled, Syn. พิการ, ง่อยเปลี้ยเสียขา, Ant. ปกติ, Example: สมศักดิ์รู้สึกหมดกำลังเหมือนดังคนมือเท้าง่อยตกอยู่ในทุกขเวทนา, Thai definition: อาการที่แขนหรือขาพิการเคลื่อนไหวไม่ได้อย่างปกติ
ง่อยเปลี้ยเสียขา[V] be lame, See also: be crippled, be disabled, Syn. พิการ, ง่อย, Ant. ปกติ, Example: เธอเป็นคนโชคดีมากนะที่ไม่ได้เกิดมาเป็นคนง่อยเปลี้ยเสียขา, Thai definition: มีร่างกายพิการจนเดินไม่ได้อย่างปกติ
พิกลพิการ[ADJ] deformed, See also: crippled, Syn. พิการ, Example: ท่านสามารถแกล้งคนพิกลพิการอย่างพวกเขาได้ลงคอหรือ, Thai definition: มีรูปร่างที่ผิดปกติไป
เปลือย[V] be stripped naked, See also: undress, unclothe, strip, be nude, Syn. เปลือยกาย, แก้ผ้า, แก้ผ้าแก้ผ่อน, เปลื้อง, Ant. ปิด, Example: บนฟลอร์กลางบาร์นั้นพวกหล่อนสี่ห้าคนเปลือยเรือนร่าง ยักย้ายส่ายกายตามเสียงเพลง
ละลอก[N] wavelet, See also: ripple, wash, surge, wave, Syn. ระลอก, Example: เขาเพ่งมองผิวน้ำที่ราบเรียบ ไม่ปรากฏแม้แต่ละลอกน้อยๆ ของน้ำทะเลให้เห็น, Count unit: ละลอก, Thai definition: น้ำที่กระเพื่อมไป, คลื่นขนาดเล็ก
สมประกอบ[V] be physically complete, See also: be uncrippled, Example: หมอจะแทงเรื่องว่าเขาไม่สมประกอบก็สามารถพ้นทหารได้, Thai definition: มีส่วนประกอบเหมาะกันดี, มีส่วนประกอบครบถ้วนดี มักใช้แก่ร่างกายที่มีอวัยวะเป็นปกติ และใช้ในความปฏิเสธเป็นส่วนมากว่า ไม่สมประกอบ
สมประกอบ[ADJ] regular, See also: perfect, uncrippled, Example: เขาเป็นคนมีร่างกายสมประกอบ แต่จิตใจของเขาไม่สมประกอบ
ตาย[V] be paralyzed, See also: be disabled, be crippled, be incapacitated, be lame, Example: แม่บอกว่าแขนซ้ายของคุณลุงตายเนื่องมาจากอุบัติเหตุเมื่อ 5 ปีที่แล้ว, Thai definition: เคลื่อนไหวไม่ได้, หมดความรู้สึก เช่น มือตาย ตีนตาย
ระลอกคลื่น[N] ripples, See also: small wave, Syn. คลื่น, ลูกคลื่น, Example: เขาจดจ้องระลอกคลื่นที่เคลื่อนเกลียวกระทบฝั่งเลื่อมพรายเป็นบางส่วนด้วยแสงทอง
ซิบๆ[ADV] drizzly, See also: slightly drizzly (dripping), Example: เจ้าพ่อคว้ามีดขึ้นมาแล้วกรีดที่ลิ้น จนเลือดไหลซิบๆ, Thai definition: อาการที่เลือดไหลออกน้อยๆ
กระเพื่อม[V] ripple, See also: heave, rise and fall, surge, wave, Example: น้ำกระเพื่อมอย่างแรงทำให้เรือโคลง, Thai definition: อาการของสิ่งเหลวหรือนุ่มที่ไหวขึ้นๆ ลงๆ อย่างน้ำกระเพื่อม
คนพิการ[N] disabled, See also: cripple, Ant. คนสมประกอบ, Example: ปัจจุบันมีผู้ประดิษฐ์อุปกรณ์ช่วยขับรถสำหรับคนพิการแล้ว, Count unit: คน, Thai definition: คนที่มีอวัยวะไม่สมประกอบครบเหมือนคนปกติ
ขจอก[ADJ] crippled, See also: limping, lame, Syn. ง่อย, ขาเขยก
คลื่น[N] wave, See also: roller, surf, ripple, billow, swell, surge, Example: ทะเลแถบนี้คลื่นแรงมากคงลงเล่นไม่ได้แน่, Count unit: ลูก, Thai definition: น้ำในทะเลหรือแม่น้ำลำคลองเป็นต้น ซึ่งบางส่วนมีอาการเคลื่อนไหวนูนสูงกว่าระดับโดยปกติแล้วลดลงและแลเห็นเคลื่อนไปเป็นระยะยาวหรือสั้นบนผิวน้ำ
ทุพพลภาพ[ADJ] disabled, See also: crippled, deformed, maimed, Syn. พิการ, เป็นอัมพาต, เป็นง่อย, Thai definition: หย่อนกำลังความสามารถที่จะประกอบการงานตามปกติได้, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
โทงๆ[ADJ] naked, See also: unclothed, undressed, nude, stripped, unclad, disrobed, unrobed, Syn. โล่งโจ้ง, Thai definition: ที่ไม่มีอะไรปกปิด
เหนียง[N] kite loop, See also: loop-line attached to the female kite to cripple the male kite in kite fighting, Syn. สายเหนียง, Count unit: เหนียง, Thai definition: สายป่านที่ผูกยาวห้อยเป็นบ่วงจากสายซุงว่าวปักเป้า
แหมะ[ADV] dripping (sound), Example: เขาได้ยินเสียงน้ำหยดดังแหมะๆ อยู่ที่ระเบียง, Thai definition: เสียงดังเช่นนั้นอย่างเสียงน้ำหยด
กุด[ADJ] maimed, See also: crippled, mutilated, dismembered, Syn. ด้วน, Ant. ยาว, Example: สัตว์พวกหมีทุกชนิดจะมีหางกุดนิดเดียว หรือจะเรียกว่าไม่มีหางเลยก็ว่าได้, Thai definition: ด้วนสั้นหรือเหี้ยนเข้าไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โชก[adj.] (chōk) EN: thoroughly ; wet dripping wet ; soaked   FR: trempé ; ruisselant
จับ[v.] (jap) EN: catch ; hold ; grab ; touch (with the fingers)   FR: saisir ; attraper ; prendre en main ; empoigner ; agripper
เก[v.] (kē) EN: cripple ; disable ; twist ; distort   
ไข้หวัดหมู[n. exp.] (khaiwat mū) EN: swine flu ; swine influenza   FR: grippe porcine [f]
ไข้หวัดนก[n. exp.] (khaiwat nok) EN: bird flu ; avian flu   FR: grippe aviaire [f]
ไข้หวัดใหญ่[n.] (khaiwat yai) EN: flu ; influenza   FR: grippe [f]
ไข้หวัดใหญ่เม็กซิโก = ไข้หวัดเม็กซิโก[n. exp.] (khaiwat yai Meksikō = khaiwat yai Meksikō) EN: Mexican flu   FR: grippe mexicaine [f] ; grippe A [f]
ไข้หวัดใหญ่(ใน)สุกร [n. exp.] (khaiwat yai (nai) sukøn) EN: swine influenza   FR: grippe porcine [f]
ไข้หวัดใหญ่ธรรมดา[n. exp.] (khaiwat yai thammadā) FR: grippe saisonnière [f]
ขจี[adj.] (khajī) EN: verdant ; glossy and green ; dripping green ; shinny green ; verduous   FR: vert clair ; verdâtre ; verdoyant
ขาด[v.] (khāt) EN: be torn ; be cut off ; be separated ; be ripped ; be severed   
คนขี้เหนียว[n. exp.] (khon khīnīo) EN: miser   FR: avare [m] ; pingre [m] ; grippe-sou [m] ; rapiat [m] (fam. - vx) ; lésineur [m] (vx)
คนขี้ตระหนี่[n. exp.] (khon khītranī) EN: miser ; niggard ; skinflint   FR: avare [m] ; pingre [m] ; grippe-sou [m] ; rapiat [m] (fam. - vx) ; lésineur [m] (vx)
คนพิการ[n. exp.] (khon phikān) EN: disabled person ; disabled ; cripple   FR: personne handicapée [f] ; infirme [m] ; estropié [m]
เกาะติด[v.] (kǿtit) EN: adhere ; attach ; fasten ; fix ; stick   FR: s'agripper ; se cramponner
กระเพื่อม [v.] (krapheūam) EN: ripple   
ละลอก[n.] (laløk) EN: wavelet ; ripple ; wash ; surge ; wave   FR: ride [f] ; ondulation [f]
ล่อน[v.] (lǿn) EN: come off easily ; be stripped naked   FR: se détacher facilement
โลดโผน[adj.] (lōtphōn) EN: thrilling ; exciting ; sensational ; gripping ; riveting ; stirring ; breathtaking ; adventurous ; daring ; extraordinary ; daredevil   FR: sensationnel ; palpitant ; extraordinaire ; spectaculaire ; audacieux
ง่อย[adj.] (ngøi) EN: lame ; crippled ; disabled   FR: paralysé ; perclus ; éclopé ; infirme
ง่อยเปลี้ยเสียขา[v.] (ngøiplīasīakhā) EN: be lame ; be crippled ; be disabled   
พิการ[X] (phikān) EN: crippled; deformed ; disabled ; maimed ; handicapped ; defective   FR: estropié ; boiteux ; infirme ; handicapé ; mutilé
เปลื้อง[v.] (pleūang) EN: strip ; take off ; shed ; undress ; deprive of ; be stripped of   FR: retirer ; ôter
ระลอก[n.] (raløk) EN: wash of a power-boat ; ripples ; surges ; small wave   FR: vague [f] ; onde [f] ; ride [f]
ตาย[v.] (tāi) EN: be paralyzed ; be disabled ; be crippled ; be incapacitated ; be lame   
ตัดแขนตัดขา[v. exp.] (tat khaēn tat khā) EN: cripple   
ถือโกรธ[v.] (theūkrōt) EN: bear a grudge ; hold sth against s.o. ; take umbrage   FR: prendre en grippe
ทุพพลภาพ[adj.] (thupphonlaphāp) EN: disabled ; maimed; crippled   FR: infirme ; impotent ; estropié
วิกล[adj.] (wikon) EN: deformed ; disfigured ; crippled ; weak ; feeble; impaired ; imperfect   
ยึดแน่น[v.] (yeutnaen) FR: agripper
ยอด[adj.] (yøt) EN: superb ; excellent ; supreme ; perfect ; top-notch ; leading ; champion ; top ; foremost ; best ; topping ; ripping ; awfully good   FR: superbe ; excellent ; suprême ; super

CMU English Pronouncing Dictionary
RIPP    R IH1 P
RIPPY    R IH1 P IY0
TRIPP    T R IH1 P
RIPPE    R IH1 P
GRIPP    G R IH1 P
GRIPPO    G R IH1 P OW0
RIPPLE    R IH1 P AH0 L
GRIPPI    G R IH1 P IY0
RIPPED    R IH1 P T
RIPPEY    R IH1 P IY0
DRIPPS    D R IH1 P S
RIPPON    R IH1 P AH0 N
CRIPPS    K R IH1 P S
SCRIPP    S K R IH1 P
RIPPEE    R IH1 P IY1
TRIPPE    T R IH1 P
RIPPEL    R IH1 P AH0 L
RIPPER    R IH1 P ER0
RIPPLES    R IH1 P AH0 L Z
RIPPING    R IH1 P IH0 NG
RIPPLED    R IH1 P AH0 L D
SCRIPPS    S K R IH1 P S
TRIPPED    T R IH1 P T
TRIPPEL    T R IH1 P AH0 L
TRIPPER    T R IH1 P ER0
RIPPEON    R IH1 P IY0 AH0 N
DRIPPED    D R IH1 P T
GRIPPED    G R IH1 P T
CRIPPLE    K R IH1 P AH0 L
CRIPPEN    K R IH1 P AH0 N
TRIPPLE    T R IH1 P AH0 L
AGRIPPA    AH0 G R IH1 P AH0
SCRIPP'S    S K R IH1 P S
STRIPPER    S T R IH1 P ER0
STRIPPED    S T R IH1 P T
CRIPPLES    K R IH1 P AH0 L Z
TRIPPERS    T R IH1 P ER0 Z
CRIPPLED    K R IH1 P AH0 L D
TRIPPETT    T R IH1 P EH0 T
DRIPPING    D R IH1 P IH0 NG
RIPPETOE    R IH1 P AH0 T OW0
RIPPLING    R IH1 P L IH0 NG
TRIPPING    T R IH1 P IH0 NG
GRIPPING    G R IH1 P IH0 NG
RIPPLING    R IH1 P AH0 L IH0 NG
CRIPPLING    K R IH1 P L IH0 NG
RIPPERGER    R IH1 P ER0 G ER0
STRIPPING    S T R IH1 P IH0 NG
STRIPPERS    S T R IH1 P ER0 Z
CRIPPLING    K R IH1 P AH0 L IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
grippe    (n) (g r ii1 p)
ripped    (v) (r i1 p t)
ripple    (v) (r i1 p l)
cripple    (v) (k r i1 p l)
dripped    (v) (d r i1 p t)
gripped    (v) (g r i1 p t)
grippes    (n) (g r ii1 p s)
ripping    (v) (r i1 p i ng)
rippled    (v) (r i1 p l d)
ripples    (v) (r i1 p l z)
tripped    (v) (t r i1 p t)
tripper    (n) (t r i1 p @ r)
crippled    (v) (k r i1 p l d)
cripples    (v) (k r i1 p l z)
dripping    (v) (d r i1 p i ng)
frippery    (n) (f r i1 p @ r ii)
gripping    (v) (g r i1 p i ng)
rippling    (v) (r i1 p l i ng)
stripped    (v) (s t r i1 p t)
stripper    (n) (s t r i1 p @ r)
trippers    (n) (t r i1 p @ z)
tripping    (v) (t r i1 p i ng)
crippling    (v) (k r i1 p l i ng)
strippers    (n) (s t r i1 p @ z)
stripping    (v) (s t r i1 p i ng)
egotripped    (v) (ii1 g ou t r i p t)
fripperies    (n) (f r i1 p @ r i z)
trippingly    (a) (t r i1 p i ng l ii)
egotripping    (v) (ii1 g ou t r i p i ng)
outstripped    (v) (au2 t s t r i1 p t)
dripping-pan    (n) - (d r i1 p i ng - p a n)
outstripping    (v) (au2 t s t r i1 p i ng)
dripping-pans    (n) - (d r i1 p i ng - p a n z)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
立方メートル[りっぽうめーとる, rippoume-toru] (n) ปริมาตร 1 ลูกบาศก์เมตร

German-Thai: Longdo Dictionary
Vogelgrippe(n) |die, pl. Vogelgrippen| ไข้หวัดนก

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abisoliergerät {n}insulation stripper [Add to Longdo]
Abisolierlänge {f}wire stripping [Add to Longdo]
Abisoliermesser {n}stripping knife [Add to Longdo]
Abisolierwerkzeug {n}stripping tool [Add to Longdo]
Abisolierzange {f}cable stripper; stripping tongs [Add to Longdo]
Abraumbagger {m}stripping shovel [Add to Longdo]
Abraumbeseitigung {f}removal of overburden; stripping [Add to Longdo]
Aufkäufer {m} unrentabler Anlagenasset stripper [Add to Longdo]
Ausflügler {m} | Ausflügler {pl}tripper; sightseer | trippers [Add to Longdo]
Auslösehebel {m}tripping lever [Add to Longdo]
Auslösegerät {n}tripping unit [Add to Longdo]
Auslöser {m}trippet [Add to Longdo]
Auslösung {f}tripping [Add to Longdo]
Ausschalfrist {f}stripping time [Add to Longdo]
Außenhaut {f}; Gerippe {n}shell [Add to Longdo]
Baukörper {m}; Gerippe {n}structure [Add to Longdo]
Betonrippendecke {f}ribbed concrete floor [Add to Longdo]
Bratenfett {n}drippings [Add to Longdo]
Bratfett {n} [cook.]dripping [Add to Longdo]
Brummspannung {f}; Welligkeit {f}ripple [Add to Longdo]
Dividenden-Stripping {n}dividend stripping [Add to Longdo]
Draht {m}; Kabel {n}; Leitung {f}; Drahtschlinge {f} | Drähte {pl}; Kabel {pl}; Leitungen {pl} | abgeschirmter Draht | stromführender Draht | mit zwei Drähten | Abmanteln des Kabels | Drähte abisolieren | abisolierter Draht; abislolierte Leitung | dünne Leitungenwire | wires | shielded wire | live wire | two-wire | stripping of cable | to strip wires | stripped wire | wires with small insulation diameter [Add to Longdo]
Funkrundsteuerung {f}radio ripple control [Add to Longdo]
Gänseschmalz {m}goose fat; goose dripping [Add to Longdo]
Gerippe {n}skeleton; scrag [Add to Longdo]
Gerippe {n}scrags [Add to Longdo]
Greifer {m}grapple; gripper [Add to Longdo]
Greifwerkzeug {m}gripping device [Add to Longdo]
Greifzange {f}gripping pliers [Add to Longdo]
Gripzange {f}gripping pliers [Add to Longdo]
Hauptrippe {f} (Blatt) [bot.]midrib [Add to Longdo]
Heizrippe {f}; Kühlrippe {f}radiator [Add to Longdo]
Keilrippenriemen {m}poly-V-belt [Add to Longdo]
Klemmbacke {f}; Spannbacke {f} | Klemmbacke mit Hülse | Klemmbacke mit Längsrippengripping jaw; clamp jaw; jaw | clamp jaw with sleeve | clamp jaw with longitudinal ribs [Add to Longdo]
Kräuselung {f}ripple [Add to Longdo]
Kreuzrippengewölbe {n} [arch.]ribbed vault [Add to Longdo]
Krippe {f} | Krippen {pl}daynursery | daynurseries [Add to Longdo]
Krippe {f}; Raufe {f} | Krippen {pl}manger | mangers [Add to Longdo]
Krippe {f}; Kinderbett {n} | Krippen {pl}crib | cribs [Add to Longdo]
Krippenspiel {n} [relig.]nativity play [Add to Longdo]
Krüppel {m}cripple [Add to Longdo]
Krüppel {m}cripples [Add to Longdo]
Kühlrippe {f}; Heizrippe {f}; Rippe {f} [techn.]gill [Add to Longdo]
Lachen {n} | ein kurzes Lachenlaughter | a ripple of laughter [Add to Longdo]
Mikrogreifer {m}microgripper [Add to Longdo]
Mutterboden {m}; Muttererde {f} | Abtragen von Mutterbodentopsoil | topsoil stripping [Add to Longdo]
Nachwirkungen {pl}ripple effect [Add to Longdo]
Notauslösung {f}emergency tripping [Add to Longdo]
Oberkörper {m} | den Oberkörper freimachen | mit freiem Oberkörperupper part of the body | to strip to the waist | stripped to the waist [Add to Longdo]
Oberwelle {f}harmonic wave; ripple [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ご立派;御立派[ごりっぱ, gorippa] (adj-na) (pol) (See 立派) splendid; fine; handsome; elegant; imposing; prominent; legal; legitimate [Add to Longdo]
さざれ波;細れ波;細波[さざれなみ, sazarenami] (n) (arch) ripple [Add to Longdo]
しとど[, shitodo] (adv) (arch) dripping wet [Add to Longdo]
じゃりっぱげ[, jarippage] (n) (col) (obsc) bald spot (e.g. on a pet due to injury, stress, etc.); bald patch [Add to Longdo]
ずぶ濡れ[ずぶぬれ, zubunure] (n) soaked; dripping wet [Add to Longdo]
だらだら[, daradara] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) in drops; dripping; trickling; streaming; flowing; (2) (on-mim) gently (sloping); (3) (on-mim) sluggishly; endlessly; lengthily; (4) (on-mim) leisurely; idly; slowly; slovenly; (P) [Add to Longdo]
ばりッと[, bari tsu to] (adv) (1) (on-mim) sound of an object breaking loudly; ripping sound; tearing sound; (2) (See ぱりっと・1) being stylish [Add to Longdo]
びりびり[, biribiri] (adj-na,adv,n) (on-mim) like an electric shock; ripping; rattling; (P) [Add to Longdo]
ぼたり;ぼったり[, botari ; bottari] (adv,adv-to) (ぼったり is more emphatic) falling with a splat; oozing; dripping [Add to Longdo]
ぼとぼと[, botoboto] (adv) (See ぼたぼた) dripping; in drops [Add to Longdo]
ぽたぽた[, potapota] (adv) (on-mim) dripping water; (P) [Add to Longdo]
もろ肌;諸肌;両肌;諸膚[もろはだ;りょうはだ(両肌), morohada ; ryouhada ( ryou hada )] (n) (See 片肌) both bare shoulders; stripped to the waist [Add to Longdo]
もろ肌脱ぎ;諸肌脱ぎ[もろはだぬぎ, morohadanugi] (n) stripping to one's waist; being bare from the waist up [Add to Longdo]
やりっぱ[, yarippa] (n) (abbr) (sl) (See やりっぱなし) leave unfinished or incomplete [Add to Longdo]
やりっ放し;遣りっ放し[やりっぱなし, yarippanashi] (adj-no,adj-na) unfinished; incomplete [Add to Longdo]
アウトサイドグリップ[, autosaidogurippu] (n) outside grip [Add to Longdo]
アドストリップ[, adosutorippu] (n) {comp} Add-Strip [Add to Longdo]
イースタングリップ[, i-sutangurippu] (n) eastern grip (in tennis) [Add to Longdo]
イングリッシュグリップ[, ingurisshugurippu] (n) English grip (tennis) [Add to Longdo]
インタースリップ[, inta-surippu] (n) {comp} InterSLIP [Add to Longdo]
インターロッキンググリップ[, inta-rokkingugurippu] (n) interlocking grip (golf) [Add to Longdo]
インナートリップ[, inna-torippu] (n) inner trip [Add to Longdo]
ウエスタングリップ;ウェスタングリップ[, uesutangurippu ; uesutangurippu] (n) Western grip (tennis) [Add to Longdo]
ウッドクリップ[, uddokurippu] (n) wooden clip; wooden clothespin [Add to Longdo]
オーディオクリップ[, o-deiokurippu] (n) audio clip [Add to Longdo]
キングクリップ[, kingukurippu] (n) kingklip (Genypterus blacodes); pink cusk-eel [Add to Longdo]
クリッパー[, kurippa-] (n) clipper [Add to Longdo]
クリッパーチップ[, kurippa-chippu] (n) {comp} Clipper Chip [Add to Longdo]
クリッパートンエンジェルフィッシュ[, kurippa-ton'enjierufisshu] (n) Clipperton angelfish (Holacanthus limbaughi) [Add to Longdo]
クリッピング[, kurippingu] (n) clipping [Add to Longdo]
クリッピングパス[, kurippingupasu] (n) {comp} clipping path [Add to Longdo]
クリップ[, kurippu] (n) clip; (P) [Add to Longdo]
クリップアート[, kurippua-to] (n) {comp} clip art [Add to Longdo]
クリップコレクション[, kurippukorekushon] (n) {comp} clip collection [Add to Longdo]
クリップボード[, kurippubo-do] (n) clipboard [Add to Longdo]
クリップボードコンピュータ[, kurippubo-dokonpyu-ta] (n) {comp} clipboard computer [Add to Longdo]
グリップ[, gurippu] (n) grip; (P) [Add to Longdo]
コミックストリップ状画像[コミックストリップじょうがぞう, komikkusutorippu jougazou] (n) {comp} comic strip-oriented image [Add to Longdo]
サークリップ[, sa-kurippu] (n) circlip; snap ring [Add to Longdo]
サイドスリップ[, saidosurippu] (n) sideslip [Add to Longdo]
サイレントRIP[サイレントリップ, sairentorippu] (n) {comp} silent RIP [Add to Longdo]
サウンドクリップ[, saundokurippu] (n) {comp} sound clip [Add to Longdo]
シースリップ[, shi-surippu] (n) {comp} CSLIP [Add to Longdo]
シェークハンドグリップ[, shie-kuhandogurippu] (n) shake-hands grip (in ping-pong, table tennis) [Add to Longdo]
ストリッパー[, sutorippa-] (n) stripper; (P) [Add to Longdo]
ストリップ[, sutorippu] (n) strip; (P) [Add to Longdo]
ストリップガール[, sutorippuga-ru] (n) strip girl [Add to Longdo]
ストリップショー[, sutorippusho-] (n) strip show; striptease [Add to Longdo]
ストリップティーズ[, sutoripputei-zu] (n) striptease [Add to Longdo]
ストリップミル[, sutorippumiru] (n) strip mill [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
中计[zhòng jì, ㄓㄨㄥˋ ㄐㄧˋ, / ] to fall into a trap; taken in by a stratagem; cheated; ripped off [Add to Longdo]
克里普斯[Kè lǐ pǔ sī, ㄎㄜˋ ㄌㄧˇ ㄆㄨˇ ㄙ, ] Cripps (name); Sir Stafford Cripps (1889-1952), UK socialist politician [Add to Longdo]
剥采比[bō cǎi bǐ, ㄅㄛ ㄘㄞˇ ㄅㄧˇ, / ] stripping-to-ore ratio; stripping ratio [Add to Longdo]
剥离[bō lí, ㄅㄛ ㄌㄧˊ, / ] (of tissue, skin, covering etc) come off; peel off; be stripped [Add to Longdo]
大汗淋漓[dà hàn lín lí, ㄉㄚˋ ㄏㄢˋ ㄌㄧㄣˊ ㄌㄧˊ, ] dripping with sweat [Add to Longdo]
[fèi, ㄈㄟˋ, / ] abolish; crippled; abandoned; waste [Add to Longdo]
微波[wēi bō, ㄨㄟ ㄅㄛ, ] ripple; microwave [Add to Longdo]
损税[sǔn shuì, ㄙㄨㄣˇ ㄕㄨㄟˋ, / ] crippling taxation [Add to Longdo]
水波[shuǐ bō, ㄕㄨㄟˇ ㄅㄛ, ] wave; (water) ripple [Add to Longdo]
水滴石穿[shuǐ dī shí chuān, ㄕㄨㄟˇ ㄉㄧ ㄕˊ ㄔㄨㄢ, 穿] dripping water penetrates the stone (成语 saw); constant perseverance yields success; You can achieve your aim if you try hard without giving up.; Persistent effort overcomes any difficulty. [Add to Longdo]
油汪汪[yóu wāng wāng, ㄧㄡˊ ㄨㄤ ㄨㄤ, ] dripping with oil [Add to Longdo]
[bō, ㄅㄛ, ] wave; ripple; storm; surge; abbr. for 波蘭|波兰 Poland [Add to Longdo]
波纹[bō wén, ㄅㄛ ㄨㄣˊ, / ] ripple; corrugation [Add to Longdo]
[lái, ㄌㄞˊ, / ] brook; ripple [Add to Longdo]
[měi, ㄇㄟˇ, ] ripple pattern [Add to Longdo]
滴水石穿[dī shuǐ shí chuān, ㄉㄧ ㄕㄨㄟˇ ㄕˊ ㄔㄨㄢ, 穿] dripping water penetrates the stone (成语 saw); constant perseverance yields success; You can achieve your aim if you try hard without giving up.; Persistent effort overcomes any difficulty. [Add to Longdo]
滴水穿石[dī shuǐ chuān shí, ㄉㄧ ㄕㄨㄟˇ ㄔㄨㄢ ㄕˊ, 穿] dripping water penetrates the stone (成语 saw); constant perseverance yields success; You can achieve your aim if you try hard without giving up.; Persistent effort overcomes any difficulty. [Add to Longdo]
[lián, ㄌㄧㄢˊ, / ] ripple; tearful [Add to Longdo]
涟漪[lián yī, ㄌㄧㄢˊ ㄧ, / ] ripple [Add to Longdo]
[yī, , ] ripple [Add to Longdo]
[yàng, ㄧㄤˋ, ] overflow; swirl, ripple; to be tossed [Add to Longdo]
[pì, ㄆㄧˋ, ] rippling; pour [Add to Longdo]
[yàng, ㄧㄤˋ, ] ripples [Add to Longdo]
荡漾[dàng yàng, ㄉㄤˋ ㄧㄤˋ, / ] to ripple; to undulate; also written 蕩漾|荡漾 [Add to Longdo]
翩然而至[piān rán ér zhì, ㄆㄧㄢ ㄖㄢˊ ㄦˊ ㄓˋ, ] come trippingly [Add to Longdo]
荡漾[dàng yàng, ㄉㄤˋ ㄧㄤˋ, / ] to ripple; undulate [Add to Longdo]
血淋淋[xuè lín lín, ㄒㄩㄝˋ ㄌㄧㄣˊ ㄌㄧㄣˊ, ] dripping with blood; bloody (tragedy) [Add to Longdo]
[yì, ㄧˋ, ] to wrap and bind; damp; dripping; wet; a book bag [Add to Longdo]
词缀剥除[cí zhuì bō chú, ㄘˊ ㄓㄨㄟˋ ㄅㄛ ㄔㄨˊ, / ] affix stripping; to determine the root of a word by removing prefix and suffix [Add to Longdo]
[bǒ, ㄅㄛˇ, ] lame; crippled [Add to Longdo]
跛子[bǒ zi, ㄅㄛˇ ㄗ˙, ] lame person; cripple [Add to Longdo]
[jiǎn, ㄐㄧㄢˇ, ] lame; cripple; unfortunate; slow; difficult; nag (inferior horse); donkey; lame horse; surname Jian [Add to Longdo]
[bì, ㄅㄧˋ, ] both feet crippled; lame [Add to Longdo]
身体障害[shēn tǐ zhàng hài, ㄕㄣ ㄊㄧˇ ㄓㄤˋ ㄏㄞˋ, / ] cripple [Add to Longdo]
开膛手杰克[kāi táng shǒu jié kè, ㄎㄞ ㄊㄤˊ ㄕㄡˇ ㄐㄧㄝˊ ㄎㄜˋ, / ] Jack the Ripper [Add to Longdo]
[liù, ㄌㄧㄡˋ, ] dripping of rain from eaves [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
クリッピング[くりっぴんぐ, kurippingu] clipping [Add to Longdo]
クリップアート[くりっぷあーと, kurippua-to] clip art [Add to Longdo]
クリップボード[くりっぷぼーど, kurippubo-do] clipboard [Add to Longdo]
フリップフロップ[ふりっぷふろっぷ, furippufuroppu] bistable (trigger) circuit, flip-flop [Add to Longdo]
フレーム除去[フレームじょきょ, fure-mu jokyo] stripping [Add to Longdo]
ラウンドトリップ時間[ラウンドトリップじかん, raundotorippu jikan] round trip time [Add to Longdo]
リップルけた上げ[りっぷるけたあげ, rippuruketaage] ripple carry [Add to Longdo]
逆クリッピング[ぎゃくくりっぴんぐ, gyakukurippingu] shielding, reverse clipping [Add to Longdo]
シースリップ[しーすりっぷ, shi-surippu] CSLIP [Add to Longdo]
スリップノット[すりっぷのっと, surippunotto] SlipKnot [Add to Longdo]
スリップ[すりっぷ, surippu] SLIP [Add to Longdo]
アドストリップ[あどすとりっぷ, adosutorippu] Add-Strip [Add to Longdo]
リップス[りっぷす, rippusu] LIPS [Add to Longdo]
クリッパーチップ[くりっぱーちっぷ, kurippa-chippu] Clipper Chip [Add to Longdo]
リップ[りっぷ, rippu] RIP [Add to Longdo]
トリッピー[とりっぴー, torippi-] Tri-P [Add to Longdo]
インタースリップ[いんたーすりっぷ, inta-surippu] InterSLIP [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[せ, se] Furche, Ackerfurche, Furchenruecken, Rippe (bei Geweben) [Add to Longdo]
畝織[うねおり, uneori] geripptes_Gewebe [Add to Longdo]
立法[りっぽう, rippou] Gesetzgebung [Add to Longdo]
立腹[りっぷく, rippuku] -Aerger [Add to Longdo]
託児所[たくじしょ, takujisho] Kinderhort, Kinderkrippe [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Ripply \Rip"ply\, a.
     Having ripples; as, ripply water; hence, resembling the sound
     of rippling water; as, ripply laughter; a ripply cove.
     --Keats.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top