Search result for

bubble

(94 entries)
(0.0348 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bubble-, *bubble*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bubble[N] ฟอง
bubble[VI] ผุดเป็นฟอง, Syn. foam
bubble[VI] เรอ
bubble[VI] ทำให้เกิดฟอง, See also: ทำให้เป็นฟอง
bubblegum[N] หมากฝรั่งชนิดหนึ่งที่เป่าลูกโป่งได้
bubble over[PHRV] ล้น, See also: ไหลล้น, Syn. brim over
bubble over[PHRV] (ความรู้สึก)ท่วมท้น, See also: (หัวเราะ)ร่วน, (อารมณ์)พลุ่งพล่าน
bubble water[SL] แชมเปญ
bubble over with[PHRV] ท่วมท้นด้วย, See also: เต็มไปด้วย, Syn. brim over with

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bubble(บับ'เบิล) {bubbled,bubbling,bubbles} n. ฟอง,ฟองอากาศ,ฟองน้ำ,สิ่งที่ไร้ความแน่นหรือความถาวร,การลวงตา,การเป็นฟอง,เสียงแตกเป็นฟอง,การโกง. vi. เป็นฟอง,เกิดฟอง,เดือด,พูดจ้อ,พล่านไปด้วย,โกงหลอกลวง vt. ทำให้เป็นฟอง
bubble gumn. หมากฝรั่งที่เป่าให้เป็นลูกโป่งได้
bubble jet printerเครื่องพิมพ์แบบบับเบิลเจ็ตหมายถึง เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกที่ใช้ความร้อนฉีดหมึกออกมาแทนที่จะใช้ไฟฟ้า
bubble memoryหน่วยความจำแบบฟองหมายถึง หน่วยความจำชนิดหนึ่งที่สามารถเก็บข้อมูลไว้ใด้แม้ว่าไฟฟ้าจะดับไปแล้วก็ตาม นิยมใช้กันมากสำหรับคอมพิวเตอร์ขนาดวางตัก (laptop) หรือคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก ๆ ที่ไม่มีเนื้อที่มากพอที่จะมีฮาร์ดดิสก์ได้
bubblern. เครื่องน้ำพุสำหรับดื่มมีปากท่อสำหรับดันน้ำให้เข้าปาก, เครื่องพ่นแก๊สผ่านของเหลว
soap bubblen. ฟองสบู่,สิ่งที่ไม่ปฎิเสธ,สิ่งที่ไม่ถาวร

English-Thai: Nontri Dictionary
bubble(n) ฟองน้ำ,คำพูดเหลวไหล,การโกง
bubble(vi) เกิดฟอง,โกง,หลอกลวง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bubble memoryหน่วยความจำแบบฟอง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
bubble sortการเรียงลำดับแบบฟอง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
bubble gauge transducerbubble gauge transducer, อุปกรณ์แปลงสัญญาณเครื่องวัดระดับน้ำฟองอากาศ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Bubble Pointsบับเบิ้ลพอยต์ [การแพทย์]
Bubble, Bubble Economy ฟองสบู่ เศรษฐกิจฟองสบู่
การเพิ่มขึ้นของราคาในทรัพย์สินต่างๆ อย่างมากติดต่อกันเป็นกระบวนการ กล่าวคือ การเพิ่มขึ้นครั้งแรกของราคาทรัพย์สินก่อให้เกิดการคาดคะเนต่อไปว่าจะมีการ เพิ่มขึ้นในราคาทรัพย์สินนั้นๆ อีก ซึ่งจะล่อใจให้ผู้ซื้อรายใหม่เข้ามา เกิดการเก็งกำไรจากการซื้อขายทรัพย์สิน มากกว่าที่จะเป็นการซื้อขายเพื่อการใช้ประโยชน์ที่จะก่อให้เกิดรายได้จาก ทรัพย์สินนั้น ภาวะเศรษฐกิจในช่วงต้นทศวรรษ 1990 ของประเทศญี่ปุ่น อาจเรียกได้ว่าเป็นภาวะเศรษฐกิจฟองสบู่ ซึ่งมีจุดเริ่มต้นมาตั้งแต่การประกาศลดอัตราซื้อลง (discount rate) ของทางการอันเป็นนโยบายกอบกู้ภาวะเศรษฐกิจซบเซา เมื่อ พ.ศ. 2528 และต่อมาเริ่มมีการปล่อยเงินกู้ให้ธุรกิจขนาดใหญ่และธุรกิจที่ไม่ใช่ ธนาคาร ธุรกิจประเภทนี้ได้นำเงินจำนวนมากไปซื้อหุ้นและที่ดินในโตเกียวและ เมืองใหญ่ๆ ทำให้ราคาหุ้นและที่ดินในเมืองใหญ่มีราคาสูงมาก และเมื่อถึงเวลาชำระหนี้สินคืน ธุรกิจเหล่านี้จำเป็นต้องขายหุ้นและที่ดิน ออกมาในราคาต่ำลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ภาวะเช่นนี้ก่อให้เกิดภาวะเศรษฐกิจซบเซา กิจกรรมทางเศรษฐกิจและการค้าโดยรวมตกต่ำลง สินค้าต่างๆ มียอดขายตกต่ำลง โดยเฉพาะสินค้าฟุ่มเฟือย อย่างไรก็ตามภาวะเศรษฐกิจสบู่ก็มีผลในแง่บวกเช่นกัน กล่าวคือในช่วงดังกล่าวมีการสร้างที่พักมากขึ้น มีการใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผลมากขึ้น และมีการลงทุนที่สร้างความทันสมัยและใช้เทคโนโลยีระดับสูง [สิ่งแวดล้อม]
Bubblesฟองอากาศ [TU Subject Heading]
Bubblesฟองอากาศ [การแพทย์]
Bubbles, Blowingเป็นฟอง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Bubbles.ฟองอากาศ Birthmarks (2008)
Yes. And also, we inject bubbles into the cyst and follow where they drift.ใช่เราสามารถฉีดฟองอากาศไปที่ซีส\ และดูว่ามันไปอยู่ที่ไหน Birthmarks (2008)
Bubbles is right. Go echo.ฟองอากาศถูกต้องไปทำ เอกโค่ Birthmarks (2008)
How'd the bubble test go?การทดสอบฟองอากาศเป็นยังไง Birthmarks (2008)
That's the bubble bath.เครื่องทำความสะอาดอ่างน้ำอัตโนมัติ Scandal Makers (2008)
Look at her, she's as thin as a soap bubble.ดูสิ ผอมบางอย่างกับอะไรดี Inkheart (2008)
Except this time, no manhole covers or bubble gum.ไม่ใช่หนนี้ The House Bunny (2008)
Bubbles is our languageว่ายน้ำในท้องทะเลไปกับเธอ Ponyo (2008)
Ponyo will turn into bubbles.ปองโย่จะกลายเป็นฟองน้ำนะ... Ponyo (2008)
We are, after all made of bubbles.พวกเราก็เกิดจากฟองน้ำทั้งนั้น.. Ponyo (2008)
When you return to surface, kiss this bubble once.เมื่อเจ้ากลับขึ้นสู่ผิวน้ำแล้ว จงจุมพิตฟองน้ำนี้นะ Ponyo (2008)
You know, you live in your little bubble here behind your wall, with your maids and chauffeurs and servants.หลังกำแพง กับคนใช้และคนขับรถและบริกร Taken (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bubbleDuring the bubble people dreamed of a life of leisure.
bubbleHe blew soap bubbles.
bubbleHis brain bubbles with new ideas.
bubbleIf only I'd sold that property before the economic bubble burst.
bubbleMan's but a bubble.
bubbleRose was blowing bubbles.
bubbleThat's because the bubble vanished into thin air.
bubbleThe bubble burst in the air.
bubbleThe bursting of Japan's so-called bubble economy sent shockwaves through international markets.
bubbleThe champagne bubbled in the glass.
bubbleThe children are blowing bubbles.
bubbleThe coffee bubbled in the pot.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เศรษฐกิจฟองสบู่[N] bubble economy, Example: เศรษฐกิจฟองสบู่ของโลกการเก็งกำไรใหญ่โตกว่าพื้นฐานจริงทางเศรษฐกิจ, Thai definition: เศรษฐกิจที่ขยายตัวเกินสมควร
พรายน้ำ[N] bubble, See also: air ball, Example: สรรพสิ่งทั้งหลายมีการแปรเปลี่ยนไปไม่รู้จักจบสิ้นเปรียบเสมือนฟองน้ำหรือพรายน้ำซึ่งมีความสวยงามแต่ไม่คงทนถาวร, Thai definition: ฟองน้ำเล็กๆ ที่ผุดกระจายขึ้นจากน้ำ
ฟอง[N] bubble, See also: foam, Example: ีถ้าเอียงแก้วหน่อยๆ จะช่วยไม่ให้มีฟองมากเกินไป, Count unit: ฟอง, Thai definition: ต่อมน้ำที่ผุดหรือปุดขึ้นเป็นรูปโป่งๆ อาจเป็นต่อมเดียว หรือรวมกันเป็นแพก็ได้
ต่อมน้ำ[N] air bubble, See also: bubbles, Syn. ฟองอากาศ, Thai definition: ฟองอากาศที่ผุดขึ้นปุดๆ เหนือน้ำ
ฟองฟอด[N] foam; froth; lather; spume; suds, See also: bubbles, Example: ถ้าเห็นฟองฟอดแล้วมีกลิ่นด้วยแล้วล่ะก็ แสดงว่าแกงถ้วยนี้บูดแล้วแน่นอน, Thai definition: ฟองที่มีมากเป็นกลุ่มก้อนรวมกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฟอง[n.] (føng) EN: bubble ; foam ; scum   FR: bulle [f] ; mousse [f] ; écume [f]
ฟองอากาศ[n. exp.] (føng akāt) EN: air bubble   FR: bulle d'air [f]
ฟองฟอด[n.] (føngføt) EN: foam ; froth ; lather ; spume ; suds ; bubbles   FR: mousse [f] ; écume [f]
ฟองสบู่[n. exp.] (føng sabū) EN: soap bubble ; suds ; soapsuds ; lather   FR: bulle de savon [f] ; mousse [f]
ฟองสบู่แตก[v. exp.] (føng sabū taēk) EN: the soap bubble has burst   FR: la bulle a éclaté
พราย[n.] (phrāi) EN: air bubbles   FR: bulles d'air [fpl]
เศรษฐกิจฟองสบู่[n. exp.] (sētthakit føng sabū) EN: bubble economy   
ต่อมน้ำ[n.] (tǿm nām) EN: bubble   FR: bulle [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
BUBBLE    B AH1 B AH0 L
BUBBLED    B AH1 B AH0 L D
BUBBLES    B AH1 B AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bubble    (v) (b uh1 b l)
bubbled    (v) (b uh1 b l d)
bubbles    (v) (b uh1 b l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Blase {f}; Luftblase {f} | Blasen {pl}bubble | bubbles [Add to Longdo]
Blasenspeicher {m} [comp.]bubble storage [Add to Longdo]
Druckluftpegel {m}bubble gauge [Add to Longdo]
Blasenanemone {f}; Knubbelanemone {f} (Entacmaea quadricolor) [zool.]bubble anemone; bubble tip anemone; bulb anemone [Add to Longdo]
Blasenkoralle {f} (Plerogyra spp.) [zool.]bubble coral [Add to Longdo]
Blasenalgen {pl} (Valonia spp.)bubble alge [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぷちぷち;プチプチ[, puchipuchi ; puchipuchi] (adv-to,adv,vs) (1) (on-mim) sound of bubbles (or other small objects) being popped; (2) (on-mim) lumpy sensation (e.g. of food); (n) (3) little bits; small grains; (4) (プチプチ only) (See 気泡緩衝材) bubble wrap (trademark of Kawakami Sangyo Co.) [Add to Longdo]
インターネットバブル[, inta-nettobaburu] (n) dot-com bubble [Add to Longdo]
エアーパッキン[, ea-pakkin] (n) (See エアキャップ) plastic packing material with air bubbles (wasei [Add to Longdo]
エアキャップ[, eakyappu] (n) (1) plastic packing material with air bubbles (wasei [Add to Longdo]
シャボン玉[シャボンだま, shabon dama] (n) soap bubble; (P) [Add to Longdo]
テクノロジーバブル[, tekunoroji-baburu] (n) technology bubble [Add to Longdo]
ナンヨウミドリハゼ[, nanyoumidorihaze] (n) green bubble goby (Eviota prasina); pepperfin pygmy goby [Add to Longdo]
バブル[, baburu] (n) bubble; (P) [Add to Longdo]
バブルジェットプリンタ[, baburujiettopurinta] (n) {comp} bubble jet printer [Add to Longdo]
バブルソート[, baburuso-to] (n) {comp} bubble sort [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
水泡[shuǐ pào, ㄕㄨㄟˇ ㄆㄠˋ, ] bubble; blister, #15,447 [Add to Longdo]
气泡[qì pào, ㄑㄧˋ ㄆㄠˋ, / ] bubble; blister (in metal), #22,251 [Add to Longdo]
[ōu, , / ] bubble; froth, #30,214 [Add to Longdo]
[jué, ㄐㄩㄝˊ, ] bubble up, #420,968 [Add to Longdo]
泡沫经济[pào mò jīng jì, ㄆㄠˋ ㄇㄛˋ ㄐㄧㄥ ㄐㄧˋ, / ] bubble economy [Add to Longdo]
波霸奶茶[bō bà nǎi chá, ㄅㄛ ㄅㄚˋ ㄋㄞˇ ㄔㄚˊ, ] bubble milk tea (Taiwan); tapioca milk tea; also known as pearl milk tea 珍珠奶茶 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
バブルメモリ[ばぶるめもり, baburumemori] bubble memory [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bubble \Bub"ble\, n. [Cf. D. bobbel, Dan. boble, Sw. bubbla. Cf.
   {Blob}, n.]
   1. A thin film of liquid inflated with air or gas; as, a soap
    bubble; bubbles on the surface of a river.
    [1913 Webster]
 
       Beads of sweat have stood upon thy brow,
       Like bubbles in a late disturbed stream. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. A small quantity of air or gas within a liquid body; as,
    bubbles rising in champagne or a["e]rated waters.
    [1913 Webster]
 
   3. A globule of air, or globular vacuum, in a transparent
    solid; as, bubbles in window glass, or in a lens.
    [1913 Webster]
 
   4. A small, hollow, floating bead or globe, formerly used for
    testing the strength of spirits.
    [1913 Webster]
 
   5. The globule of air in the spirit tube of a level.
    [1913 Webster]
 
   6. Anything that wants firmness or solidity; that which is
    more specious than real; a false show; a cheat or fraud; a
    delusive scheme; an empty project; a dishonest
    speculation; as, the South Sea bubble.
    [1913 Webster]
 
       Then a soldier . . .
       Seeking the bubble reputation
       Even in the cannon's mouth.      --Shak.
    [1913 Webster]
 
   7. A person deceived by an empty project; a gull. [Obs.]
    "Ganny's a cheat, and I'm a bubble." --Prior.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bubble \Bub"ble\, v. i. [imp. & p. p. {Bubbled}; p. pr. & vb. n.
   {Bubbling}.] [Cf. D. bobbelen, Dan. boble. See {Bubble}, n.]
   1. To rise in bubbles, as liquids when boiling or agitated;
    to contain bubbles.
    [1913 Webster]
 
       The milk that bubbled in the pail.  --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   2. To run with a gurgling noise, as if forming bubbles; as, a
    bubbling stream. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   3. To sing with a gurgling or warbling sound.
    [1913 Webster]
 
       At mine ear
       Bubbled the nightingale and heeded not. --Tennyson.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bubble
   n 1: a hollow globule of gas (e.g., air or carbon dioxide)
   2: a speculative scheme that depends on unstable factors that
     the planner cannot control; "his proposal was nothing but a
     house of cards"; "a real estate bubble" [syn: {house of
     cards}, {bubble}]
   3: an impracticable and illusory idea; "he didn't want to burst
     the newcomer's bubble"
   4: a dome-shaped covering made of transparent glass or plastic
   v 1: form, produce, or emit bubbles; "The soup was bubbling"
   2: flow in an irregular current with a bubbling noise; "babbling
     brooks" [syn: {ripple}, {babble}, {guggle}, {burble},
     {bubble}, {gurgle}]
   3: rise in bubbles or as if in bubbles; "bubble to the surface"
   4: cause to form bubbles; "bubble gas through a liquid"
   5: expel gas from the stomach; "In China it is polite to burp at
     the table" [syn: {burp}, {bubble}, {belch}, {eruct}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top