ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

light

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -light-, *light*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
lighten up(vi, vt) ทำให้่ร่าเริง แจ่มใส, รู้สึกร่าเริง แจ่มใส

English-Thai: Longdo Dictionary
lighten up(vt) บรรเทา, ทำให้เบาลง เช่น I've been told to lighten up all my life, by many different people., If you don't allow backpacks with wheels, then you have to find some way to lighten up the backpacks. You have to require less text books to be taken home., See also: keep the current situation in perspective, Syn. Relax
travel light(vt) พกของมาน้อย, ไม่เป็นภาระ, ไม่คิดมาก, See also: be relatively free of responsibilities or deep thoughts, Syn. take little baggage
taillight(n) ไฟท้ายรถ เช่น I'm building an improved taillight for my motorcycle. Instead of an incandescent bulb and reflector, I'm using 80 high-brightness red LEDs.
gaslight(vt) จัดฉากให้คนหนึ่งๆ รู้สึกว่าสิ่งที่เขาเข้าใจนั้นผิด, ปั่นหัวให้มีความเชื่อที่ผิดๆ จนทำให้เขาตั้งคำถามกับเกี่ยวกับสุขภาพจิตของตนเอง
gaslighting(n) การจัดฉากให้คนหนึ่งๆ รู้สึกว่าสิ่งที่เขาเข้าใจนั้นผิด, การปั่นหัวให้มีความเชื่อที่ผิดๆ จนทำให้เขาตั้งคำถามกับเกี่ยวกับสุขภาพจิตของตนเอง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
light(n) ความสว่าง, Syn. brightness
light(vt) จุดไฟ, See also: จุด, ติดไฟ, ก่อไฟ, Syn. ignite, kindle
light(vt) ทำให้สว่าง, See also: ให้ความสว่าง, ให้แสงสว่าง, Syn. illuminate
light(n) ไฟฉาย, Syn. torch
light(n) ไฟแช็ค, See also: ไม้ขีดไฟ, Syn. lighter
light(n) ไฟหน้ารถ, See also: ไฟรถยนต์
light(vi) สว่าง
light(adj) สว่าง, See also: เต็มไปด้วยแสงสว่าง, สุกใส, Syn. bright
light(n) สัญญาณไฟ (จราจร), See also: ไฟจราจร, Syn. traffic light, traffic signal
light(n) แสงสว่าง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
light 1(ไลทฺ) { lit/lighted, lit/lighted, lighting, lights } n. แสง, แสงสว่าง, ความสว่าง, ไฟ, ดวงไฟ, ตะเกียง, โคม, โคมไฟ, ประทีป, ประภาคาร, ไฟสัญญาณ, อรุณ, กลางวัน, การรู้ adj. สว่าง, มีแสงสว่าง, ซีด, ขาว, จาง, มีครีมหรือนมมาก, เปล่งปลั่ง, ผ่องใส vt. จุดไฟ, จุดบุหรี่, เปิดไฟ, ติดไฟ, ส่องสว่าง, ทำให้สว่าง, เปล่งปลั่ง, ผ่องใส vt. จุดไฟ, จุดบุหรี่, กลายเป็นแสงสวาง, มีชีวิตชีวา, ถูกเปิดเผยถูกค้นพบ
light 2(ไลทฺ) adj. เบา, ไม่หนัก, ขนาดเบา, เบาแรง, บอบบาง, เล็กน้อย, นิดหน่อย, ว่องไว, คล่องแคล่ว, จาง, ง่าย, จัดการได้ง่าย, ไม่ลำบาก, เล่น ๆ , ร่าเริง, เหลาะแหละ, ปล่อยตัว -Phr. (make light of ไม่ต้องเอาจริงเอาจังถือเป็นเรื่องเล็ก) . adv. อย่างเบาไม่มาก
light 3(ไลทฺ) { lighted, lighting, lights } vi. ลง, ลงจากรถ, ลงจากม้า, ลงมาเกาะ, ลงเดิน, ปรากฎขึ้นอย่างบังเอิญ. -Phr. (light into โจมตีกล่าวโจมตี) -Phr. (light out จากไปอย่างรวดเร็ว)
light air n .ลมที่มีความเร็ว1-3ไมล์ต่อชั่วโมง
light heavyweightนักมวยรุ่นที่มีน้ำหนัก161-174ปอนด์อยู่ระหว่างรุ่นมิดเดิลเวทกับเฮฟวีเวท
light machine gunn. ปืนกลเบา มีขนาดลำกล้องไม่มากกว่า.30 นิ้ว
light show n .การแสดงแสงไฟ
light-hearted(ไลทฺ'ฮาร์'ทิด) adj. เบิกบานใจ, ร่าเริง, ไม่มีอะไรเป็นห่วง., See also: light-heartedness n. ดูlight-hearted, Syn. lighthearted
light-minded(ไลทฺ'ไมดิด) adj. เหลาะแหละ, ไม่เอาจริงเอาจัง, สะเพร่า, เลินเล่อ., See also: light-mindedness n. ดูlight-minded
light-year(ไลทฺ'เยียร์) n. ปีแสง, ระยะทางที่แสงเดินทางในเวลาหนึ่งปี (lt-yr)

English-Thai: Nontri Dictionary
light(adj) สว่าง, อ่อนๆ, ง่าย, เบา, เล่นๆ, คล่องแคล่ว, นิดหน่อย
light(n) แสงสว่าง, ไฟ, โคมไฟ, ตะเกียง, ความสว่าง, ไม้ขีดไฟ, ดวงไฟ, กลางวัน
light(vi) จุดไฟ, เปิดไฟ, ลุกเป็นไฟ, จุดบุหรี่, มีชีวิตชีวา
light(vt) ส่องแสง, จุดไฟ, เปิดไฟ, ฉายไฟ
LIGHT-light-minded(adj) ไม่จริงจัง, เหลาะแหละ, สะเพร่า
lighten(vi) สว่างขึ้น, ร่าเริง, เบิกบาน, เบาขึ้น
lighter(n) ไฟแช็ค, ไม้ขีดไฟ, เรือลำเลียง, เรือโป๊ะจ้าย
lighthouse(n) กระโจมไฟ, ประภาคาร
lightness(n) ความสว่าง, ความร่าเริง, ความคล่องแคล่ว, ความเบา, ความเบิกบาน
lightning(n) ฟ้าแลบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
light emitting diode (LED)ไดโอดเปล่งแสง (แอลอีดี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
light emitting diode (LED)ไดโอดเปล่งแสง (แอลอีดี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
light penปากกาแสง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
light penปากกาแสง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
light radiation weldingการเชื่อมด้วยรังสีแสง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
light reflexรีเฟล็กซ์แสง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
light senseการรับรู้แสง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
light therapy; lucotherapy; phototherapyการบำบัดด้วยแสง, อาภาบำบัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
light verseบทร้อยกรองเบาสมอง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
lighting heatความร้อนจากไฟส่องสว่าง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lightแสง [TU Subject Heading]
Lightแสงสว่าง [อุตุนิยมวิทยา]
lightแสง, พลังงานรูปหนึ่งซึ่งเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามีความยาวคลื่นอยู่ในช่วง 4 x 10-7 ? 7.7 x 10-7 เมตร ซึ่งเป็นช่วงที่มองเห็นได้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Lightแสง, แสงสว่าง [การแพทย์]
Lightสีจาง, น้อย [การแพทย์]
Light Absorptionการดูดซึมแสง [การแพทย์]
Light Cellsไลท์เซลล์ [การแพทย์]
Light Coagulationการทำให้แข็งตัวด้วยแสง; แสง, การทำให้เลือดแข็งตัว [การแพทย์]
Light emitting diodesไดโอดเปล่งแสง [TU Subject Heading]
Light Energyพลังงานแสง [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
lightheaded(adj) วิงเวียนศรีษะ , สะเพร่า

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A bulletproof uniform. The material is as light as silk.ชุดกันกระสุน ทำจากผ้าไหมครับ The Great Dictator (1940)
Now passing, Tomainia's light artillery.ที่กำลังจะได้ชม คือ ปืนใหญ่กระสุนเพลิง The Great Dictator (1940)
He is flying into the rainbow, into the light of hope, into the future, the glorious future that belongs to you, to me and to all of us.เขาจะบินเข้าไปในสายรุ้ง เป็นแสงแห่งความหวัง ในอนาคต อนาคตที่รุ่งโรจน์ ที่เป็นของคุณ The Great Dictator (1940)
Why, I can see your name in lights, lights six feet high.ทำไมฉันสามารถเห็นชื่อของ คุณในไฟ ไฟสูงหกฟุต Pinocchio (1940)
Moonlight can play odd tricks upon the fancy, and suddenly it seemed to me that light came from the windows.เเสงจันทร์อาจทําให้เกิดภาพลวงตา ทําให้ฉันเห็นว่ามีเเสงไฟ ลอดออกมาจากหน้าต่าง Rebecca (1940)
You've blotted out the past for me more than all the bright lights of Monte Carlo.คุณช่วยลบรอยอดีตให้ผม ยิ่งกว่าแสงไฟในมอนติ คาร์โล Rebecca (1940)
That quick light step. I couldn't mistake it anywhere.ฉันจําเสียงฝีเท้าเเผ่วเบานั่นได้เเม่นยํา Rebecca (1940)
The lights were out, and they proved in court that at night you can look through the windows and see what's happening on the other side.ไฟออกและพวกเขาได้รับการพิสูจน์ในศาลว่าในเวลากลางคืน คุณสามารถมองผ่านหน้าต่างและดูสิ่งที่เกิดขึ้นในด้านอื่น ๆ 12 Angry Men (1957)
She said the lights went out after the killing, but that she got a good look at the boy in the act of stabbing his father.She said the lights went out after the killing, but that she got a good look at the boy in the act of stabbing his father. 12 Angry Men (1957)
The lights went off.The lights went off. 12 Angry Men (1957)
They had eaten with no light on the table, and it was dark now.พวกเขาได้กินกับไม่มีแสงไฟ บนโต๊ะ และมันก็มืดในขณะนี้ The Old Man and the Sea (1958)
"I can always come in on the glare off the lights from Havana. "ฉันมักจะสามารถมาใน ในแสงจ้าปิดไฟจากฮาวานาที่ The Old Man and the Sea (1958)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lightA beam of light through the window woke the professor up out of a deep sleep.
lightA beam of white light is split by a prism into rays of various colors.
lightA big tree in the field was struck by lightning.
lightActually if you eat beets your urine may turn a light pink colour.
lightA fishing light wavers under the lee of an island.
lightAfter a light swim I came up from the water and sat down on the poolside.
lightAfter having read the economic white paper, I am beginning to see the light on our financial standing.
lightAfter the lightning came the thunder.
lightA great light was diffused over the baseball stadium.
lightA green light is on.
lightA heavy purse makes a light heart.
lightAll at once the lights went out.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภาส(n) light, See also: brightness, Syn. แสง, ความสว่าง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
แสง(n) light, Syn. แสงสว่าง
แสงไฟ(n) light, Syn. แสง, แสงสว่าง
แสงสี(n) light
หลอดไฟ(n) light bulb, See also: incandescent lamp, Syn. หลอดไฟฟ้า, Example: หลอดไฟให้แสงสว่างเวลากลางคืน, Count Unit: หลอด, Thai Definition: อุปกรณ์ที่ให้ความสว่างโดยใช้พลังงานไฟฟ้า
พรำๆ(adv) lightly, See also: gently, slightly, softly, Syn. ปรอย, ปรอยๆ, พรำ, Example: ฉันยังจำได้ดีว่าวันนั้นฝนลงเม็ดพรำๆ มาตั้งแต่หัวค่ำ, Thai Definition: อาการที่ฝนตกน้อยๆ เรื่อยไป
โป๊ะ(n) barge, See also: lighter, boat, Syn. เรือโป๊ะจ้าย, โป๊ะจ้าย, Example: ทุกคนต้องห่อข้าวไปเองในการออกเรือไปในทะเลโดยใช้เรือโป๊ะไปเที่ยวกันจนถึงเกาะสิงห์โต, Count Unit: ลำ, Thai Definition: เรือลำเลียงหรือบรรทุกของชนิดหนึ่ง เป็นเรือขนาดใหญ่ ต่ออย่างแบบตะวันตก แต่มีเสาเพลาใบเป็นอย่างสำเภา
เรื่อ(adj) pale, See also: light, faint, faded, Syn. อ่อน, Ant. เข้ม, Example: แสงอาทิตย์กำลังลับยอดเขา สาดกระทบเห็นเป็นสีเรื่อ
แววตา(n) light in one's eyes, See also: eyes expression, Example: ใบหน้าของแม่ปรากฏรอยยิ้มที่มุมปากตลอดเวลา และแววตานั้นเล่าก็มีประกายแห่งความสุขยิ่งนัก, Count Unit: คู่
เรื่องเบาสมอง(n) light matter, See also: relaxed matter, Ant. เรื่องหนักสมอง, Example: นอกจากเรื่องแปลกับบทกวีแล้ว หนังสือนี้ยังมีเรื่องเบาสมองแทรกอยู่ทั่วๆ ไปในเล่มด้วย, Count Unit: เรื่อง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารว่าง[āhānwāng] (n, exp) EN: snack ; light meal ; refreshment  FR: collation [ f ] ; léger repas [ m ]
อณู[anū] (adj) EN: small ; little ; tiny ; minute ; trivial ; slight ; pulverized ; fine  FR: minuscule
อาราม[ārām] (n) EN: pleasure ; delight ; joy ; happiness ; enjoyment
อสนีบาต[asanībāt] (n) EN: thunderbolt ; lightning  FR: tonnerre [ m ] ; coup de foudre [ m ] ; coup de tonnerre [ m ]
แบ่งเบา[baengbao] (v) EN: ease ; lighten ; help ; relieve ; make things easier ; share  FR: alléger
แบ่งเบาภาระ[baengbao phāra] (v, exp) EN: lighten the load ; share the work
บาง[bāng] (adj) EN: thin ; skinny ; slender ; slim ; slight  FR: mince ; fin
บันเทิงคดี[banthoēngkhadī] (n) EN: fiction ; light entertainment
เบา[bao] (adj) EN: soft ; gentle ; light ; slow ; low  FR: faible ; léger
เบา[bao] (adj) EN: light  FR: léger ; peu pesant ; allégé

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
light
lights
lighty
light's
lighted
lighted
lighten
lighter
lightle
lightly

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
light
lights
lighted
lighten
lighter
lightly
lightens
lighters
lightest
lighting

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[guāng, ㄍㄨㄤ, ] light; ray; bright; only; merely; to use up #773 [Add to Longdo]
[liàng, ㄌㄧㄤˋ, ] light; bright #1,237 [Add to Longdo]
[qīng, ㄑㄧㄥ, / ] light; easy; gentle; soft; reckless; unimportant; frivolous; small in number; unstressed; neutral #1,593 [Add to Longdo]
轻轻[qīng qīng, ㄑㄧㄥ ㄑㄧㄥ,   /  ] lightly; softly #3,396 [Add to Longdo]
早点[zǎo diǎn, ㄗㄠˇ ㄉㄧㄢˇ,   /  ] light breakfast #4,932 [Add to Longdo]
照明[zhào míng, ㄓㄠˋ ㄇㄧㄥˊ,  ] lighting; illumination #8,050 [Add to Longdo]
光线[guāng xiàn, ㄍㄨㄤ ㄒㄧㄢˋ,  线 /  ] light ray; optical line; optical cable; lighting (for a photograph) #8,530 [Add to Longdo]
闪电[shǎn diàn, ㄕㄢˇ ㄉㄧㄢˋ,   /  ] lightning #8,671 [Add to Longdo]
清淡[qīng dàn, ㄑㄧㄥ ㄉㄢˋ,  ] light (of food, not greasy or strongly flavored); insipid; slack (sales) #11,080 [Add to Longdo]
点心[diǎn xin, ㄉㄧㄢˇ ㄒㄧㄣ˙,   /  ] light refreshments; pastry; dimsum (in Cantonese cooking); dessert #12,440 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
明り[あかり, akari] TH: แสงสว่าง  EN: light

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Belichtungsmesser { m }light meter [Add to Longdo]
Glühbirne { f } | Glühbirnen { pl }light bulb; bulb | light bulbs [Add to Longdo]
Leichtbaukomponente { f } | Leichtbaukomponenten { pl }light constructional component | light constructional components [Add to Longdo]
Leichtfaserplatte { f }light building board [Add to Longdo]
Leichtmetall { n }light metal [Add to Longdo]
Leichtschwergewicht { n } [ sport ]light heavyweight [Add to Longdo]
Lesestift { m }light pen [Add to Longdo]
Licht { n } | Lichter { pl } | Licht werfen auf | aktinisches Licht; Blaulicht { n }light | lights | to throw light on | actinic light [Add to Longdo]
Lichtdruck { m } [ phys. ]light pressure [Add to Longdo]
Lichtfilter { m }light filter [Add to Longdo]
Lichtjahr { n }light year [Add to Longdo]
Lichtleiterstab { m }light transmission bar [Add to Longdo]
Lichtschacht { m }light shaft; air shaft [Add to Longdo]
Lichtschalter { m }light switch [Add to Longdo]
Lichtschranke { f }light barrier [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ta] (aux-v) (1) (だ after certain verb forms) (See だ・2) indicate past completed or action; (2) (See だ・3) indicates light imperative #7 [Add to Longdo]
日(P);陽[ひ, hi] (n-adv, n-t) (1) (日 only) day; days; (2) sun; sunshine; sunlight; (3) (日 only) (as 〜した日には, 〜と来た日には, etc.) case (esp. unfortunate); event; (P) #13 [Add to Longdo]
[da] (aux) (1) (See です) plain copula; (aux-v) (2) (た after certain verb forms) (See た・1) indicates past or completed action; (3) (See た・2) indicates light imperative; (P) #79 [Add to Longdo]
[o] (int) oh! (expression of slight surprise) #94 [Add to Longdo]
[くせ;クセ, kuse ; kuse] (n) (1) (uk) long segment of a noh play forming its musical highlight; (n-pref) (2) (See 曲者・1) wrong; improper; indecent #188 [Add to Longdo]
[ほし, hoshi] (n) (1) star; any light-emitting (or reflecting) heavenly body (except for the sun and the moon); (2) suspect (police slang); (P) #574 [Add to Longdo]
[しょう, shou] (pref) (1) (See 小川) small; narrow; (2) (See 小野) familiar prefix; (3) (See 小暗い) slightly; a bit #659 [Add to Longdo]
[しょう, shou] (pref) (1) (See 小皿) small; little; slight; (2) (See 小半日, 弱・じゃく・2) slightly less than; just about; (3) (See こざっぱり) somewhat; somehow; (4) (See 小役人) minor (sometimes derogatory); petty #659 [Add to Longdo]
[ひかり, hikari] (n) light; (P) #690 [Add to Longdo]
様;態[ざま, zama] (n) (1) mess; sorry state; plight; sad sight; (suf) (2) (See 様・さま) way; manner #945 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
インジケータランプ[いんじけーたらんぷ, injike-taranpu] indicator light [Add to Longdo]
スポット光源[すぽっとこうげん, supottokougen] spot light source [Add to Longdo]
ディスケットドライブランプ[でいすけっとどらいぶらんぷ, deisukettodoraiburanpu] diskette light [Add to Longdo]
フライトデータレコーダー[ふらいとでーたれこーだー, furaitode-tareko-da-] flight data recorder [Add to Longdo]
ペンに似た[ペンににた, pen ninita] light pen [Add to Longdo]
ライトペン[らいとぺん, raitopen] light-pen [Add to Longdo]
ライトペンヒット[らいとぺんひっと, raitopenhitto] light-pen detection, light-pen hit [Add to Longdo]
ライトペン検出[らいとぺんけんしゅつ, raitopenkenshutsu] light-pen detection, light-pen hit [Add to Longdo]
ライトボタン[らいとぼたん, raitobotan] virtual push button, light button [Add to Longdo]
ランプ点灯[ランプてんとう, ranpu tentou] lighting of a lamp (LED) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (10 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Light \Light\ (l[imac]t), n. [OE. light, liht, AS. le['i]ht;
   akin to OS. lioht, D. & G. licht, OHG. lioht, Goth.
   liuha[thorn], Icel. lj[=o]s, L. lux light, lucere to shine,
   Gr. leyko`s white, Skr. ruc to shine. [root]122. Cf. {Lucid},
   {Lunar}, {Luminous}, {Lynx}.]
   1. That agent, force, or action in nature by the operation of
    which upon the organs of sight, objects are rendered
    visible or luminous.
    [1913 Webster]
 
   Note: Light was regarded formerly as consisting of material
      particles, or corpuscules, sent off in all directions
      from luminous bodies, and traversing space, in right
      lines, with the known velocity of about 186,300 miles
      per second; but it is now generally understood to
      consist, not in any actual transmission of particles or
      substance, but in the propagation of vibrations or
      undulations in a subtile, elastic medium, or ether,
      assumed to pervade all space, and to be thus set in
      vibratory motion by the action of luminous bodies, as
      the atmosphere is by sonorous bodies. This view of the
      nature of light is known as the undulatory or wave
      theory; the other, advocated by Newton (but long since
      abandoned), as the corpuscular, emission, or Newtonian
      theory. A more recent theory makes light to consist in
      electrical oscillations, and is known as the
      electro-magnetic theory of light.
      [1913 Webster]
 
   2. That which furnishes, or is a source of, light, as the
    sun, a star, a candle, a lighthouse, etc.
    [1913 Webster]
 
       Then he called for a light, and sprang in. --Acts
                          xvi. 29.
    [1913 Webster]
 
       And God made two great lights; the greater light to
       rule the day, and the lesser light to rule the
       night.                --Gen. i. 16.
    [1913 Webster]
 
   3. The time during which the light of the sun is visible;
    day; especially, the dawn of day.
    [1913 Webster]
 
       The murderer, rising with the light, killeth the
       poor and needy.            --Job xxiv.
                          14.
    [1913 Webster]
 
   4. The brightness of the eye or eyes.
    [1913 Webster]
 
       He seemed to find his way without his eyes;
       For out o'door he went without their helps,
       And, to the last, bended their light on me. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. The medium through which light is admitted, as a window,
    or window pane; a skylight; in architecture, one of the
    compartments of a window made by a mullion or mullions.
    [1913 Webster]
 
       There were windows in three rows, and light was
       against light in three ranks.     --I Kings
                          vii.4.
    [1913 Webster]
 
   6. Life; existence.
    [1913 Webster]
 
       O, spring to light, auspicious Babe, be born !
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   7. Open view; a visible state or condition; public
    observation; publicity.
    [1913 Webster]
 
       The duke yet would have dark deeds darkly answered;
       he would never bring them to light.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   8. The power of perception by vision.
    [1913 Webster]
 
       My strength faileth me; as for the light of my eyes,
       it also is gone from me.       --Ps. xxxviii.
                          10.
    [1913 Webster]
 
   9. That which illumines or makes clear to the mind; mental or
    spiritual illumination; enlightenment; knowledge;
    information.
    [1913 Webster]
 
       He shall never know
       That I had any light of this from thee. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   10. Prosperity; happiness; joy; felicity.
     [1913 Webster]
 
        Then shall thy light break forth as the morning,
        and thy health shall spring forth speedily. --Is.
                          lviii. 8.
     [1913 Webster]
 
   11. (Paint.) The manner in which the light strikes upon a
     picture; that part of a picture which represents those
     objects upon which the light is supposed to fall; the
     more illuminated part of a landscape or other scene; --
     opposed to {shade}. Cf. {Chiaroscuro}.
     [1913 Webster]
 
   12. Appearance due to the particular facts and circumstances
     presented to view; point of view; as, to state things
     fairly and put them in the right light.
     [1913 Webster]
 
        Frequent consideration of a thing . . . shows it in
        its several lights and various ways of appearance.
                          --South.
     [1913 Webster]
 
   13. One who is conspicuous or noteworthy; a model or example;
     as, the lights of the age or of antiquity.
     [1913 Webster]
 
        Joan of Arc,
        A light of ancient France.      --Tennyson.
     [1913 Webster]
 
   14. (Pyrotech.) A firework made by filling a case with a
     substance which burns brilliantly with a white or colored
     flame; as, a Bengal light.
     [1913 Webster]
 
   Note: Light is used figuratively to denote that which
      resembles physical light in any respect, as
      illuminating, benefiting, enlightening, or enlivening
      mankind.
      [1913 Webster]
 
   {Ancient lights} (Law), {Calcium light}, {Flash light}, etc.
    See under {Ancient}, {Calcium}, etc.
 
   {Light ball} (Mil.), a ball of combustible materials, used to
    afford light; -- sometimes made so as to be fired from a
    cannon or mortar, or to be carried up by a rocket.
 
   {Light barrel} (Mil.), an empty power barrel pierced with
    holes and filled with shavings soaked in pitch, used to
    light up a ditch or a breach.
 
   {Light dues} (Com.), tolls levied on ships navigating certain
    waters, for the maintenance of lighthouses.
 
   {Light iron}, a candlestick. [Obs.]
 
   {Light keeper}, a person appointed to take care of a
    lighthouse or light-ship.
 
   {Light money}, charges laid by government on shipping
    entering a port, for the maintenance of lighthouses and
    light-ships.
 
   {The light of the countenance}, favor; kindness; smiles.
    [1913 Webster]
 
       Lord, lift thou up the light of thy countenance upon
       us.                  --Ps. iv. 6.
 
   {Northern lights}. See {Aurora borealis}, under {Aurora}.
 
   {To bring to light}, to cause to be disclosed.
 
   {To come to light}, to be disclosed.
 
   {To see the light}, to come into the light; hence, to come
    into the world or into public notice; as, his book never
    saw the light.
 
   {To stand in one's own light}, to take a position which is
    injurious to one's own interest.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Light \Light\, v. i.
   1. To become ignited; to take fire; as, the match will not
    light.
    [1913 Webster]
 
   2. To be illuminated; to receive light; to brighten; -- with
    up; as, the room light up very well.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Light \Light\, a. [Compar. {Lighter} (l[imac]t"[~e]r); superl.
   {Lightest}.] [OE. light, liht, AS. l[imac]ht, le['i]ht; akin
   to D. ligt, G. leicht, OHG. l[imac]hti, Icel. l[=e]ttr, Dan.
   let, Sw. l[aum]tt, Goth. leihts, and perh. to L. levis (cf.
   {Levity}), Gr. 'elachy`s small, Skr. laghu light. [root]125.]
   1. Having little, or comparatively little, weight; not
    tending to be the center of gravity with force; not heavy.
    [1913 Webster]
 
       These weights did not exert their natural gravity, .
       . . insomuch that I could not guess which was light
       or heavy whilst I held them in my hand. --Addison.
    [1913 Webster]
 
   2. Not burdensome; easy to be lifted, borne, or carried by
    physical strength; as, a light burden, or load.
    [1913 Webster]
 
       Ye shall find rest unto your souls. For my yoke is
       easy, and my burden is light.     --Matt. xi.
                          29, 30.
    [1913 Webster]
 
   3. Easy to be endured or performed; not severe; not
    difficult; as, a light affliction or task. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Light sufferings give us leisure to complain.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   4. Easy to be digested; not oppressive to the stomach; as,
    light food; also, containing little nutriment.
    [1913 Webster]
 
   5. Not heavily armed; armed with light weapons; as, light
    troops; a troop of light horse.
    [1913 Webster]
 
   6. Not encumbered; unembarrassed; clear of impediments;
    hence, active; nimble; swift.
    [1913 Webster]
 
       Unmarried men are best friends, best masters . . .
       but not always best subjects, for they are light to
       run away.               --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   7. Not heavily burdened; not deeply laden; not sufficiently
    ballasted; as, the ship returned light.
    [1913 Webster]
 
   8. Slight; not important; as, a light error. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   9. Well leavened; not heavy; as, light bread.
    [1913 Webster]
 
   10. Not copious or heavy; not dense; not inconsiderable; as,
     a light rain; a light snow; light vapors.
     [1913 Webster]
 
   11. Not strong or violent; moderate; as, a light wind.
     [1913 Webster]
 
   12. Not pressing heavily or hard upon; hence, having an easy,
     graceful manner; delicate; as, a light touch; a light
     style of execution.
     [1913 Webster]
 
   13. Easy to admit influence; inconsiderate; easily influenced
     by trifling considerations; unsteady; unsettled;
     volatile; as, a light, vain person; a light mind.
     [1913 Webster]
 
        There is no greater argument of a light and
        inconsiderate person than profanely to scoff at
        religion.              --Tillotson.
     [1913 Webster]
 
   14. Indulging in, or inclined to, levity; wanting dignity or
     solemnity; trifling; gay; frivolous; airy; unsubstantial.
     [1913 Webster]
 
        Seneca can not be too heavy, nor Plautus too light.
                          --Shak.
     [1913 Webster]
 
        Specimens of New England humor laboriously light
        and lamentably mirthful.       --Hawthorne.
     [1913 Webster]
 
   15. Not quite sound or normal; somewhat impaired or deranged;
     dizzy; giddy.
     [1913 Webster]
 
        Are his wits safe? Is he not light of brain ?
                          --Shak.
     [1913 Webster]
 
   16. Easily bestowed; inconsiderately rendered.
     [1913 Webster]
 
        To a fair semblance doth light faith annex.
                          --Spenser.
     [1913 Webster]
 
   17. Wanton; unchaste; as, a woman of light character.
     [1913 Webster]
 
        A light wife doth make a heavy husband. --Shak.
     [1913 Webster]
 
   18. Not of the legal, standard, or usual weight; clipped;
     diminished; as, light coin.
     [1913 Webster]
 
   19. Loose; sandy; easily pulverized; as, a light soil.
     [1913 Webster]
 
   {Light cavalry}, {Light horse} (Mil.), light-armed soldiers
    mounted on strong and active horses.
 
   {Light eater}, one who eats but little.
 
   {Light infantry}, infantry soldiers selected and trained for
    rapid evolutions.
 
   {Light of foot}.
     (a) Having a light step.
     (b) Fleet.
 
   {Light of heart}, gay, cheerful.
 
   {Light oil} (Chem.), the oily product, lighter than water,
    forming the chief part of the first distillate of coal
    tar, and consisting largely of benzene and toluene.
 
   {Light sails} (Naut.), all the sails above the topsails,
    with, also, the studding sails and flying jib. --Dana.
 
   {Light sleeper}, one easily wakened.
 
   {Light weight}, a prize fighter, boxer, wrestler, or jockey,
    who is below a standard medium weight. Cf. {Feather
    weight}, under {Feather}. [Cant]
 
   {To make light of}, to treat as of little consequence; to
    slight; to disregard.
 
   {To set light by}, to undervalue; to slight; to treat as of
    no importance; to despise.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Light \Light\, v. t. [imp. & p. p. {Lighted} (l[imac]t"[e^]d) or
   {Lit} (l[i^]t); p. pr. & vb. n. {Lighting}.] [AS. l[=y]htan,
   l[imac]htan, to shine. [root]122. See {Light}, n.]
   1. To set fire to; to cause to burn; to set burning; to
    ignite; to kindle; as, to light a candle or lamp; to light
    the gas; -- sometimes with up.
    [1913 Webster]
 
       If a thousand candles be all lighted from one.
                          --Hakewill.
    [1913 Webster]
 
       And the largest lamp is lit.     --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
       Absence might cure it, or a second mistress
       Light up another flame, and put out this. --Addison.
    [1913 Webster]
 
   2. To give light to; to illuminate; to fill with light; to
    spread over with light; -- often with up.
    [1913 Webster]
 
       Ah, hopeless, lasting flames! like those that burn
       To light the dead.          --Pope.
    [1913 Webster]
 
       One hundred years ago, to have lit this theater as
       brilliantly as it is now lighted would have cost, I
       suppose, fifty pounds.        --F. Harrison.
    [1913 Webster]
 
       The sun has set, and Vesper, to supply
       His absent beams, has lighted up the sky. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. To attend or conduct with a light; to show the way to by
    means of a light.
    [1913 Webster]
 
       His bishops lead him forth, and light him on.
                          --Landor.
    [1913 Webster]
 
   {To light a fire}, to kindle the material of a fire.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Light \Light\ (l[imac]t), a. [AS. le['i]ht. See {Light}, n.]
   [Compar. {Lighter} (l[imac]t"[~e]r); superl. {Lightest}.]
   1. Having light; not dark or obscure; bright; clear; as, the
    apartment is light.
    [1913 Webster]
 
   2. White or whitish; not intense or very marked; not of a
    deep shade; moderately colored; as, a light color; a light
    brown; a light complexion.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Light \Light\ (l[imac]t), adv.
   Lightly; cheaply. --Hooker.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Light \Light\, v. t. [See {Light} not heavy, and cf. {Light} to
   alight, and {Lighten} to make less heavy.]
   To lighten; to ease of a burden; to take off. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      From his head the heavy burgonet did light. --Spenser.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Light \Light\, v. i. [imp. & p. p. {Lighted} (l[imac]t"[e^]d) or
   {Lit} (l[i^]t); p. pr. & vb. n. {Lighting}.] [AS. l[imac]htan
   to alight orig., to relieve (a horse) of the rider's burden,
   to make less heavy, fr. l[imac]ht light. See {Light} not
   heavy, and cf. {Alight}, {Lighten} to make light.]
   1. To dismount; to descend, as from a horse or carriage; to
    alight; -- with from, off, on, upon, at, in.
    [1913 Webster]
 
       When she saw Isaac, she lighted off the camel.
                          --Gen. xxiv.
                          64.
    [1913 Webster]
 
       Slowly rode across a withered heath,
       And lighted at a ruined inn.     --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   2. To feel light; to be made happy. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       It made all their hearts to light.  --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   3. To descend from flight, and rest, perch, or settle, as a
    bird or insect.
    [1913 Webster]
 
       [The bee] lights on that, and this, and tasteth all.
                          --Sir. J.
                          Davies.
    [1913 Webster]
 
       On the tree tops a crested peacock lit. --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   4. To come down suddenly and forcibly; to fall; -- with on or
    upon.
    [1913 Webster]
 
       On me, me only, as the source and spring
       Of all corruption, all the blame lights due.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   5. To come by chance; to happen; -- with on or upon; formerly
    with into.
    [1913 Webster]
 
       The several degrees of vision, which the assistance
       of glasses (casually at first lit on) has taught us
       to conceive.             --Locke.
    [1913 Webster]
 
       They shall light into atheistical company. --South.
    [1913 Webster]
 
       And here we lit on Aunt Elizabeth,
       And Lilia with the rest.       --Tennyson.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wine \Wine\, n. [OE. win, AS. win, fr. L. vinum (cf. Icel.
   v[imac]n; all from the Latin); akin to Gr. o'i^nos, ?, and E.
   withy. Cf. {Vine}, {Vineyard}, {Vinous}, {Withy}.]
   [1913 Webster]
   1. The expressed juice of grapes, esp. when fermented; a
    beverage or liquor prepared from grapes by squeezing out
    their juice, and (usually) allowing it to ferment. "Red
    wine of Gascoigne." --Piers Plowman.
    [1913 Webster]
 
       Wine is a mocker, strong drink is raging, and
       whosoever is deceived thereby is not wise. --Prov.
                          xx. 1.
    [1913 Webster]
 
       Bacchus, that first from out the purple grape
       Crushed the sweet poison of misused wine. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   Note: Wine is essentially a dilute solution of ethyl alcohol,
      containing also certain small quantities of ethers and
      ethereal salts which give character and bouquet.
      According to their color, strength, taste, etc., wines
      are called {red}, {white}, {spirituous}, {dry},
      {light}, {still}, etc.
      [1913 Webster]
 
   2. A liquor or beverage prepared from the juice of any fruit
    or plant by a process similar to that for grape wine; as,
    currant wine; gooseberry wine; palm wine.
    [1913 Webster]
 
   3. The effect of drinking wine in excess; intoxication.
    [1913 Webster]
 
       Noah awoke from his wine.       --Gen. ix. 24.
    [1913 Webster]
 
   {Birch wine}, {Cape wine}, etc. See under {Birch}, {Cape},
    etc.
 
   {Spirit of wine}. See under {Spirit}.
 
   {To have drunk wine of ape} or {To have drunk wine ape}, to
    be so drunk as to be foolish. [Obs.] --Chaucer.
 
   {Wine acid}. (Chem.) See {Tartaric acid}, under {Tartaric}.
    [Colloq.]
 
   {Wine apple} (Bot.), a large red apple, with firm flesh and a
    rich, vinous flavor.
 
   {Wine fly} (Zool.), small two-winged fly of the genus
    {Piophila}, whose larva lives in wine, cider, and other
    fermented liquors.
 
   {Wine grower}, one who cultivates a vineyard and makes wine.
    
 
   {Wine measure}, the measure by which wines and other spirits
    are sold, smaller than beer measure.
 
   {Wine merchant}, a merchant who deals in wines.
 
   {Wine of opium} (Pharm.), a solution of opium in aromatized
    sherry wine, having the same strength as ordinary
    laudanum; -- also {Sydenham's laudanum}.
 
   {Wine press}, a machine or apparatus in which grapes are
    pressed to extract their juice.
 
   {Wine skin}, a bottle or bag of skin, used, in various
    countries, for carrying wine.
 
   {Wine stone}, a kind of crust deposited in wine casks. See
    1st {Tartar}, 1.
 
   {Wine vault}.
    (a) A vault where wine is stored.
    (b) A place where wine is served at the bar, or at tables;
      a dramshop. --Dickens.
 
   {Wine vinegar}, vinegar made from wine.
 
   {Wine whey}, whey made from milk coagulated by the use of
    wine.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 light
   adv 1: with few burdens; "experienced travellers travel light"
       [syn: {lightly}, {light}]
   adj 1: of comparatively little physical weight or density; "a
       light load"; "magnesium is a light metal--having a
       specific gravity of 1.74 at 20 degrees C" [ant: {heavy}]
   2: (used of color) having a relatively small amount of coloring
     agent; "light blue"; "light colors such as pastels"; "a
     light-colored powder" [syn: {light}, {light-colored}] [ant:
     {dark}]
   3: of the military or industry; using (or being) relatively
     small or light arms or equipment; "light infantry"; "light
     cavalry"; "light industry"; "light weapons" [ant: {heavy}]
   4: not great in degree or quantity or number; "a light
     sentence"; "a light accent"; "casualties were light"; "light
     snow was falling"; "light misty rain"; "light smoke from the
     chimney" [ant: {heavy}]
   5: psychologically light; especially free from sadness or
     troubles; "a light heart" [ant: {heavy}]
   6: characterized by or emitting light; "a room that is light
     when the shutters are open"; "the inside of the house was
     airy and light" [ant: {dark}]
   7: (used of vowels or syllables) pronounced with little or no
     stress; "a syllable that ends in a short vowel is a light
     syllable"; "a weak stress on the second syllable" [syn:
     {unaccented}, {light}, {weak}]
   8: easily assimilated in the alimentary canal; not rich or
     heavily seasoned; "a light diet"
   9: (used of soil) loose and large-grained in consistency; "light
     soil"
   10: (of sound or color) free from anything that dulls or dims;
     "efforts to obtain a clean bass in orchestral recordings";
     "clear laughter like a waterfall"; "clear reds and blues";
     "a light lilting voice like a silver bell" [syn: {clean},
     {clear}, {light}, {unclouded}]
   11: moving easily and quickly; nimble; "the dancer was light and
     graceful"; "a lightsome buoyant step"; "walked with a light
     tripping step" [syn: {light}, {lightsome}, {tripping}]
   12: demanding little effort; not burdensome; "light housework";
     "light exercise"
   13: of little intensity or power or force; "the light touch of
     her fingers"; "a light breeze" [ant: {heavy}]
   14: (physics, chemistry) not having atomic weight greater than
     average; "light water is ordinary water" [ant: {heavy}]
   15: weak and likely to lose consciousness; "suddenly felt faint
     from the pain"; "was sick and faint from hunger"; "felt
     light in the head"; "a swooning fit"; "light-headed with
     wine"; "light-headed from lack of sleep" [syn: {faint},
     {light}, {swooning}, {light-headed}, {lightheaded}]
   16: very thin and insubstantial; "thin paper"; "light summer
     dresses"
   17: marked by temperance in indulgence; "abstemious with the use
     of adverbs"; "a light eater"; "a light smoker"; "ate a light
     supper" [syn: {abstemious}, {light(a)}]
   18: less than the correct or legal or full amount often
     deliberately so; "a light pound"; "a scant cup of sugar";
     "regularly gives short weight" [syn: {light}, {scant(p)},
     {short}]
   19: having little importance; "losing his job was no light
     matter"
   20: intended primarily as entertainment; not serious or
     profound; "light verse"; "a light comedy"
   21: silly or trivial; "idle pleasure"; "light banter"; "light
     idle chatter" [syn: {idle}, {light}]
   22: designed for ease of movement or to carry little weight;
     "light aircraft"; "a light truck"
   23: having relatively few calories; "diet cola"; "light (or
     lite) beer"; "lite (or light) mayonnaise"; "a low-cal diet"
     [syn: {light}, {lite}, {low-cal}, {calorie-free}]
   24: (of sleep) easily disturbed; "in a light doze"; "a light
     sleeper"; "a restless wakeful night" [syn: {light},
     {wakeful}]
   25: casual and unrestrained in sexual behavior; "her easy
     virtue"; "he was told to avoid loose (or light) women";
     "wanton behavior" [syn: {easy}, {light}, {loose},
     {promiscuous}, {sluttish}, {wanton}]
   n 1: (physics) electromagnetic radiation that can produce a
      visual sensation; "the light was filtered through a soft
      glass window" [syn: {light}, {visible light}, {visible
      radiation}]
   2: any device serving as a source of illumination; "he stopped
     the car and turned off the lights" [syn: {light}, {light
     source}]
   3: a particular perspective or aspect of a situation; "although
     he saw it in a different light, he still did not understand"
   4: the quality of being luminous; emitting or reflecting light;
     "its luminosity is measured relative to that of our sun"
     [syn: {luminosity}, {brightness}, {brightness level},
     {luminance}, {luminousness}, {light}]
   5: an illuminated area; "he stepped into the light"
   6: a condition of spiritual awareness; divine illumination;
     "follow God's light" [syn: {light}, {illumination}]
   7: the visual effect of illumination on objects or scenes as
     created in pictures; "he could paint the lightest light and
     the darkest dark" [syn: {light}, {lightness}]
   8: a person regarded very fondly; "the light of my life"
   9: having abundant light or illumination; "they played as long
     as it was light"; "as long as the lighting was good" [syn:
     {light}, {lighting}] [ant: {dark}, {darkness}]
   10: mental understanding as an enlightening experience; "he
     finally saw the light"; "can you shed light on this
     problem?"
   11: merriment expressed by a brightness or gleam or animation of
     countenance; "he had a sparkle in his eye"; "there's a
     perpetual twinkle in his eyes" [syn: {sparkle}, {twinkle},
     {spark}, {light}]
   12: public awareness; "it brought the scandal to light"
   13: a divine presence believed by Quakers to enlighten and guide
     the soul [syn: {Inner Light}, {Light}, {Light Within},
     {Christ Within}]
   14: a visual warning signal; "they saw the light of the beacon";
     "there was a light at every corner"
   15: a device for lighting or igniting fuel or charges or fires;
     "do you have a light?" [syn: {lighter}, {light}, {igniter},
     {ignitor}]
   v 1: make lighter or brighter; "This lamp lightens the room a
      bit" [syn: {light}, {illume}, {illumine}, {light up},
      {illuminate}]
   2: begin to smoke; "After the meal, some of the diners lit up"
     [syn: {light up}, {fire up}, {light}]
   3: to come to rest, settle; "Misfortune lighted upon him" [syn:
     {alight}, {light}, {perch}]
   4: cause to start burning; subject to fire or great heat; "Great
     heat can ignite almost any dry matter"; "Light a cigarette"
     [syn: {ignite}, {light}] [ant: {blow out}, {extinguish},
     {quench}, {snuff out}]
   5: fall to somebody by assignment or lot; "The task fell to me";
     "It fell to me to notify the parents of the victims" [syn:
     {fall}, {light}]
   6: alight from (a horse) [syn: {unhorse}, {dismount}, {light},
     {get off}, {get down}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top