Search result for

tight

(117 entries)
(0.0117 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tight-, *tight*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tight[ADJ] คับแน่น, See also: ผูกแน่น, พันแน่น, รัดแน่น, Ant. loose, slack
tight[ADJ] แน่นหนา
tight[ADJ] ปิดแน่น (ไม่ทำให้ของเหลวไหลออกมาได้), See also: ติดแน่น, ติดสนิท
tight[ADJ] เข้มงวด, See also: กวดขัน, เคร่งระเบียบ, Syn. firm, rigid, stringent
tight[ADJ] หนาแน่น, See also: ไม่มีที่ว่าง, Syn. cramped
tight[ADJ] ที่ไม่มีเวลาว่าง
tight[ADJ] ขี้เหนียว, See also: ตระหนี่, ใจแคบ, Syn. miserly, Ant. generous
tight[ADJ] ยาก, See also: ลำบาก, จัดการลำบาก
tight[ADJ] ที่มีคู่แข่งที่มีความสามารถใกล้เคียงกัน
tight[ADJ] เมา (คำสแลง), See also: เมาเหล้า, Syn. drunk, tipsy, Ant. sober

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tight(ไททฺ) adj.,adv.แน่น,หนาแน่น,ตึงแน่น,อัดแน่น,กวดขัน,รัดแน่น,รัดรูป,ไม่รั่ว,อากาศเข้าไม่ได้,คับ,คับแคบ,คับขัน,ยาก,ลำบาก,รัดกุม,ได้ใจความ,เกือบเสมอกัน,ใกล้เคียงกันมาก,ขี้เหนียว,ตระหนี่,เมาเหล้า, (เงิน) ฝืด,คิดดอกเบี้ยอัตราสูง,เป็นที่ต้องการน้อย,เป็นระเบียบ
tight-lipped(ไททฺ'ลิพทฺ') adj. พูดน้อย,เงียบ,ปิดปากเงียบ, Syn. taciturn
tighten(ไท'เทิน) vt.,vi. ทำให้แน่นหนา,ทำให้รัดกุม,กลายเป็นแน่นหนา,กลายเป็นรัดกุม,กวดขัน., See also: tightener n., Syn. tauten,stretch
tightrope(ไททฺ'โรพ) n. เส้นขึงตึงที่ใช้ในการเดินไต่หรือเล่นกายกรรม
tights(ไทท์ซฺ) n. เสื้อรัดรูปของนักกายกรรม
airtight(-ไททฺ) adj. ผนึกแน่นไม่ให้อากาศเข้า
flesh tightsn. เสื้อรัดรูปสีเนื้อ., Syn. fleshings
gastight(แกส'ไททฺ) adj. ซึ่งแก๊สเข้าไปไม่ได้, See also: gastightness n.
skintight(สคิน'ไททฺ) adj. หนังตึง,รัดมาก
watertight(วอ'เทอะไททฺ) adj. น้ำไม่เข้า,น้ำไม่ซึม,ไม่รั่ว,ทำให้หนีไม่ได้, See also: watertightness n., Syn. firm,fookproof,solid

English-Thai: Nontri Dictionary
tight(adj) แน่น,คับ,อึดอัด,ตึง,คับขัน,กวดขัน,ขี้เหนียว
tighten(vt) ผูกแน่น,กวดขัน,รัด,อัด
tights(n) เสื้อรัดรูป

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tight foldชั้นหินคดโค้งตีบ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
tight-fistedขี้เหนียว
tight-lipped (adj ) พูดน้อย ไม่ปริปาก ไม่พูด
See also: S. reticent, silent, A. talkative,
tights (n ) ถุงน่อง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We know you're tight with him. We know he's on campus.เรารู้ว่านายซี้กับมัน และเราก็รุ้ว่ามันอยู่ที่นี่ New Haven Can Wait (2008)
I didn't realize-- that tights are not pants?ฉันไม่รู้จริงๆ กางเกงรัดรูปมันไม่ใช่กางเกง Chuck in Real Life (2008)
So sleep tight, kiddies.เพราะฉะนั้นนอนซะ เด็กๆ Pret-a-Poor-J (2008)
{\pos(194,215}He can wait till I finish slaying a guy in a skullcap and a pair of tights.เขารอได้จนกว่าฉันจะฆ่าผู้ชายใส่หมวกไม่มีขอบกับกางเกงรัดรูปเสร็จ Dying Changes Everything (2008)
Be tightening bolts and following instructions.ขันเกลียวน๊อตให้แน่น และได้แค่ทำตามคำสั่ง Dying Changes Everything (2008)
It's, uh, we may have to start tightening our belts.ข้าคิดว่าพวกเราควรเริ่มวางเวรยามให้แน่นหนา The Labyrinth of Gedref (2008)
Gold Squadron, tighten formation.ฝูงบินโกลด์ จัดขบวนแบบรัดกุม Downfall of a Droid (2008)
Keep your heads down and your seals tight, boys.รู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีนะจ๊ะ หนุ่มๆ Rookies (2008)
Shadow squadron, tighten formation.ฝูงบินชาโดว์ รายงานตัวด้วย Shadow of Malevolence (2008)
Tie him up good and tight.แล้วมัดมันแน่นๆ Episode #1.5 (2008)
Close your lips as tightly as you can and then blow hard.ปิดริมฝีปากให้สนิทเท่าที่จะทำได้ แล้วเป่าออกมาแรงๆ Beethoven Virus (2008)
Sleep. Sleep tight...นอน, นอนต่อเถอะ Baby and I (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tightA lot of companies are going under lately because banks are so tight with their money.
tightA tight belt will interfere with circulation of the blood.
tightA tight-credit policy is underway.
tightBefore the horse race begins the jockeys grip the reins tightly to restrain the impatient horses.
tightBeing a teacher you must learn to keep a tight rein on your emotions.
tightBite down tightly, please.
tightBob was always in a tight spot with the police.
tightBodybuilding is his hobby so he has a very firm tight body with lots of (muscle) definition.
tightCheck all the loose knots and fasten them tight.
tightComfort can spoil you. Once in a while, it can do you good to corner yourself (in a tight spot).
tightCritics are coming down hard on tightened economic restrictions.
tightDon't let go. Hold on tight.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สนิท[ADV] tight, See also: closely, Syn. ติด, ติดแน่น, แนบ
มิด[ADV] tightly, See also: entirely, completely, Syn. สนิท, Example: ช่วยปิดประตูให้มิดด้วย เดี๋ยวยุงจะเข้า
ขัน[V] tighten, See also: screw tight, wrench, Ant. คลาย, ผ่อน, Example: อย่าลืมขันตะปูให้แน่นหน่อยนะ, Thai definition: ทำให้ตึงหรือให้แน่น
แขม่ว[V] pull in the stomach, See also: tighten one's stomach, Syn. กระแหม่ว, Example: เธอไม่ต้องแกล้งแขม่วท้องให้ดูผอมหรอก ยังไงก็คับอยู่ดี, Thai definition: บังคับให้กล้ามเนื้อท้องยุบลงโดยการผ่อนลมหายใจ
คับ[ADJ] tight, See also: close, compact, tight-fitting, close-fitting, small, firm, Syn. แคบ, แน่น, ตึง, Ant. พอดี, Example: นี่เป็นเอกลักษณ์อันคงเส้นคงวาเป็นอย่างยิ่งของบุรุษเสื้อคับ หยัดร่างตรงดั่งปลายทวน, Thai definition: มีขนาดไม่พอดีกัน
แน่น[ADV] tightly, Syn. แน่นหนา, หนาแน่น, Ant. เบาบาง, Thai definition: อาการที่แออัดยัดเยียดหรือเบียดเสียดจนแทบไม่มีที่ว่าง
แน่นหนา[ADV] tightly, See also: firmly, fast, strongly, securely, solidly, sturdily, Syn. แข็งแรง, Ant. บอบบาง, Example: เขาใส่กุญแจอย่างแน่นหนา เพราะจะไม่อยู่บ้านหลายวัน, Thai definition: อย่างมั่นคงแข็งแรงเป็นปึกแผ่น
เปรี๊ยะ[ADV] fitly, See also: tightly, tautly, Syn. ตึง, พอดี, เขม็ง, Ant. หลวม, Example: หล่อนกลับออกมาอีกครั้งด้วยชุดยีนส์ฟิตเปรี๊ยะ
สัก[V] stretch, See also: tighten, Example: พ่อสักว่าวให้ตึง, Thai definition: ทำให้ตึง, ทำให้แน่น
รัดเข็มขัด[V] tighten one's belt, Example: พนักงานอากาศหญิงประกาศว่า โปรดรัดเข็มขัดที่นั่งของท่าและงดการสูบบุหรี่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรรจุภาชนะอัดลม[X] (banju phātchana atlom) EN: in airtight containers   
อึดอัด[v.] (eut-at) EN: have tight chest ; be suffocating ; feel uncomfortable ; be uneasy ; feel cramped ; be not satisfied   FR: être mal à l'aise ; se sentir oppressé
ฝืนยิ้ม[v. exp.] (feūn yim) EN: force a smile ; give a forced smile ; wear a smile ; give a tight smile   FR: rire jaune
ฝืด[adj.] (feūt) EN: unsmooth ; hard going ; not moving freely ; sticky ; tight ; difficult ; stiff   FR: laborieux ; malaisé ; difficile ; dur ; résistant ; rigide
แจ[adv.] (jaē) EN: closely ; tightly ; near ; nearly ; everywhere   FR: de près ; partout
จนมุม[v.] (jon mum) EN: corner ; be in a tight corner   
เขม็ง[v.] (khamēng) EN: twist ; tighten ; tauten   
เขม็ง[adj.] (khamēng) EN: tight ; taut ; hard   
เขม็ง[adv.] (khamēng) EN: staringly ; tightly   
ขัน[v.] (khan) EN: tighten ; screw tight ; wrench ; twist   FR: resserrer ; visser

CMU English Pronouncing Dictionary
TIGHT    T AY1 T
TIGHTS    T AY1 T S
TIGHTER    T AY1 T ER0
TIGHTLY    T AY1 T L IY0
TIGHTEN    T AY1 T AH0 N
TIGHTWAD    T AY1 T W AA2 D
TIGHTENS    T AY1 T AH0 N Z
TIGHTEST    T AY1 T AH0 S T
TIGHTENED    T AY1 T AH0 N D
TIGHTROPE    T AY1 T R OW2 P

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tight    (j) (t ai1 t)
tights    (n) (t ai1 t s)
tighten    (v) (t ai1 t n)
tighter    (j) (t ai1 t @ r)
tightly    (a) (t ai1 t l ii)
tightens    (v) (t ai1 t n z)
tightest    (j) (t ai1 t i s t)
tight-wad    (n) - (t ai1 t - w o d)
tightened    (v) (t ai1 t n d)
tightness    (n) (t ai1 t n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zugzwang {m} | unter Zugzwang stehen | jdn. in Zugzwang bringen | in Zugzwang geratentight spot | to be in a tight spot | to put somebody on the spot | to be put on the spot [Add to Longdo]
dicht; eng; fest {adj} | dichter; enger; fester | am dichtesten; am engsten; am festestentight | tighter | tightest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
かっちり[, kacchiri] (adv,n,vs) tightly; exactly [Add to Longdo]
がっちり[, gacchiri] (adv,n,vs) solidly built; tightly; shrewd; calculating; (P) [Add to Longdo]
がっちり屋[がっちりや, gacchiriya] (n) tightwad [Add to Longdo]
きっちり[, kicchiri] (adv,vs) (1) punctually; on the dot; precisely; (2) closely; tightly; (fits) like a glove; (3) without fail; (P) [Add to Longdo]
きつい[, kitsui] (adj-i) (1) (sometimes written 緊い) intense; severe; hard; (2) determined; forceful; formidable; (3) strong; (4) tight; close; (P) [Add to Longdo]
きつめ[, kitsume] (adj-no,adj-na,n) a little too tight [Add to Longdo]
きゅっと[, kyutto] (adv) (on-mim) tightly; squeaking [Add to Longdo]
きゅん[, kyun] (adv,adv-to) (on-mim) momentary tightening of one's chest caused by powerful feelings [Add to Longdo]
きりり[, kiriri] (adv,adv-to) (1) (on-mim) (See きりっと) stiff and slackless; tense without any looseness; (2) cling tightly; pulled or stretched as far as possible; (3) creaking of a door or oar [Add to Longdo]
ぎっしり[, gisshiri] (adv) tightly; fully; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
严竣[yán jùn, ㄧㄢˊ ㄐㄩㄣˋ, / ] tight; strict; severe; stern; difficult [Add to Longdo]
收紧[shōu jǐn, ㄕㄡ ㄐㄧㄣˇ, / ] tighter restrictions [Add to Longdo]
[shòu, ㄕㄡˋ, ] tight; thin; lean [Add to Longdo]
[jǐn, ㄐㄧㄣˇ, / ] tight; nervous; strict [Add to Longdo]
紧绷绷[jǐn bēng bēng, ㄐㄧㄣˇ ㄅㄥ ㄅㄥ, / ] tight; taut; strained; sullen [Add to Longdo]
走索[zǒu suǒ, ㄗㄡˇ ㄙㄨㄛˇ, ] tightrope walking [Add to Longdo]
走绳[zǒu shéng, ㄗㄡˇ ㄕㄥˊ, / ] tightrope walking [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
密結合[みつけつごう, mitsuketsugou] tightly-coupled (a-no) [Add to Longdo]
密結合システム[みつけつごうシステム, mitsuketsugou shisutemu] tightly coupled system [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tie \Tie\, v. t. [imp. & p. p. {Tied}(Obs. {Tight}); p. pr. &
   vb. n. {Tying}.] [OE. ti?en, teyen, AS. t[imac]gan,
   ti['e]gan, fr. te['a]g, te['a]h, a rope; akin to Icel. taug,
   and AS. te['o]n to draw, to pull. See {Tug}, v. t., and cf.
   {Tow} to drag.]
   1. To fasten with a band or cord and knot; to bind. "Tie the
    kine to the cart." --1 Sam. vi. 7.
    [1913 Webster]
 
       My son, keep thy father's commandment, and forsake
       not the law of thy mother: bind them continually
       upon thine heart, and tie them about thy neck.
                          --Prov. vi.
                          20,21.
    [1913 Webster]
 
   2. To form, as a knot, by interlacing or complicating a cord;
    also, to interlace, or form a knot in; as, to tie a cord
    to a tree; to knit; to knot. "We do not tie this knot with
    an intention to puzzle the argument." --Bp. Burnet.
    [1913 Webster]
 
   3. To unite firmly; to fasten; to hold.
    [1913 Webster]
 
       In bond of virtuous love together tied. --Fairfax.
    [1913 Webster]
 
   4. To hold or constrain by authority or moral influence, as
    by knotted cords; to oblige; to constrain; to restrain; to
    confine.
    [1913 Webster]
 
       Not tied to rules of policy, you find
       Revenge less sweet than a forgiving mind. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   5. (Mus.) To unite, as notes, by a cross line, or by a curved
    line, or slur, drawn over or under them.
    [1913 Webster]
 
   6. To make an equal score with, in a contest; to be even
    with.
    [1913 Webster]
 
   {To ride and tie}. See under {Ride}.
 
   {To tie down}.
    (a) To fasten so as to prevent from rising.
    (b) To restrain; to confine; to hinder from action.
 
   {To tie up}, to confine; to restrain; to hinder from motion
    or action.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tight \Tight\, v. t.
   To tighten. [Obs.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tight \Tight\ (t[imac]t), obs.
   p. p. of {Tie}. --Spenser.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tight \Tight\, a. [Compar. {Tighter} (t[imac]t"[~e]r); superl.
   {Tightest}.] [OE. tight, thiht; probably of Scand. origin;
   cf. Icel. [thorn][=e]ttr, Dan. t[ae]t, Sw. t[aum]t: akin to
   D. & G. dicht thick, tight, and perhaps to E. thee to thrive,
   or to thick. Cf. {Taut}.]
   1. Firmly held together; compact; not loose or open; as,
    tight cloth; a tight knot.
    [1913 Webster]
 
   2. Close, so as not to admit the passage of a liquid or other
    fluid; not leaky; as, a tight ship; a tight cask; a tight
    room; -- often used in this sense as the second member of
    a compound; as, water-tight; air-tight.
    [1913 Webster]
 
   3. Fitting close, or too close, to the body; as, a tight coat
    or other garment.
    [1913 Webster]
 
   4. Not ragged; whole; neat; tidy.
    [1913 Webster]
 
       Clad very plain, but clean and tight. --Evelyn.
    [1913 Webster]
 
       I'll spin and card, and keep our children tight.
                          --Gay.
    [1913 Webster]
 
   5. Close; parsimonious; saving; as, a man tight in his
    dealings. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
   6. Not slack or loose; firmly stretched; taut; -- applied to
    a rope, chain, or the like, extended or stretched out.
    [1913 Webster]
 
   7. Handy; adroit; brisk. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   8. Somewhat intoxicated; tipsy. [Slang]
    [1913 Webster]
 
   9. (Com.) Pressing; stringent; not easy; firmly held; dear;
    -- said of money or the money market. Cf. {Easy}, 7.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tight
   adv 1: firmly or closely; "held fast to the rope"; "her foot was
       stuck fast"; "held tight" [syn: {fast}, {tight}]
   2: in an attentive manner; "he remained close on his guard"
     [syn: {close}, {closely}, {tight}]
   adj 1: closely constrained or constricted or constricting;
       "tight skirts"; "he hated tight starched collars";
       "fingers closed in a tight fist"; "a tight feeling in his
       chest" [ant: {loose}]
   2: pulled or drawn tight; "taut sails"; "a tight drumhead"; "a
     tight rope" [syn: {taut}, {tight}]
   3: set so close together as to be invulnerable to penetration;
     "in tight formation"; "a tight blockade"
   4: pressed tightly together; "with lips compressed" [syn:
     {compressed}, {tight}]
   5: (used of persons or behavior) characterized by or indicative
     of lack of generosity; "a mean person"; "he left a miserly
     tip" [syn: {mean}, {mingy}, {miserly}, {tight}]
   6: affected by scarcity and expensive to borrow; "tight money";
     "a tight market"
   7: of such close construction as to be impermeable; "a tight
     roof"; "warm in our tight little house" [ant: {leaky}]
   8: of textiles; "a close weave"; "smooth percale with a very
     tight weave" [syn: {close}, {tight}]
   9: securely or solidly fixed in place; rigid; "the bolts are
     tight"
   10: (of a contest or contestants) evenly matched; "a close
     contest"; "a close election"; "a tight game" [syn: {close},
     {tight}]
   11: very drunk [syn: {besotted}, {blind drunk}, {blotto},
     {crocked}, {cockeyed}, {fuddled}, {loaded}, {pie-eyed},
     {pissed}, {pixilated}, {plastered}, {slopped}, {sloshed},
     {smashed}, {soaked}, {soused}, {sozzled}, {squiffy},
     {stiff}, {tight}, {wet}]
   12: exasperatingly difficult to handle or circumvent; "a nasty
     problem"; "a good man to have on your side in a tight
     situation" [syn: {nasty}, {tight}]
   13: demanding strict attention to rules and procedures;
     "rigorous discipline"; "tight security"; "stringent safety
     measures" [syn: {rigorous}, {stringent}, {tight}]
   14: packed closely together; "they stood in a tight little
     group"; "hair in tight curls"; "the pub was packed tight"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top