ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

防水

   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -防水-, *防水*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
防水[fáng shuǐ, ㄈㄤˊ ㄕㄨㄟˇ, ] waterproof [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
防水[ぼうすい, bousui] (n,vs,adj-no) waterproofing; making watertight; (P) [Add to Longdo]
防水シート[ぼうすいシート, bousui shi-to] (n) (See 防水布) waterproof sheet; tarpaulin; tarp; flysheet (of a tent) [Add to Longdo]
防水ズボン[ぼうすいズボン, bousui zubon] (n) waders [Add to Longdo]
防水加工[ぼうすいかこう, bousuikakou] (n) waterproof finish [Add to Longdo]
防水[ぼうすいせい, bousuisei] (n,adj-no) waterproof [Add to Longdo]
防水[ぼうすいぎ, bousuigi] (n) waterproof clothing [Add to Longdo]
防水長靴[ぼうすいながぐつ, bousuinagagutsu] (n) (1) waterproof long boots; (2) (See 防水ズボン・ぼうすいズボン) waders [Add to Longdo]
防水[ぼうすいひ, bousuihi] (n) watertight door [Add to Longdo]
防水[ぼうすいふ, bousuifu] (n) waterproof cloth [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
This watch is waterproof.この時計は防水です。
My camera is waterproof.私のカメラは防水だ。
My watch is waterproof.私の時計は防水になっています。
The young campers were kited out with new waterproof jackets.若いキャンパーたちは新しい防水上着を身につけていた。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I wrapped Sylvie up in my raincoat.[CN] 我把塞利维包到我的防水大衣里 A Simple Story (1959)
Master Dolphin's waterproof armor![JA] イルカ老師の防水鎧! Kung Fu Panda 3 (2016)
You want to send him into space under a tarp.[JA] 防水シートをかぶせて 宇宙に送り込むのか The Martian (2015)
Waterproof cover on his smart-phone.[JA] スマホに防水カバー The Sign of Three (2014)
Waterproof.[CN] 防水的喔 Charade (1963)
You pack your wader boots?[JA] 防水ブーツは 荷詰めしたのかい? Go to Hell (2014)
It's completely waterproof and actually plastic. See?[CN] 它完全防水,而且可塑性很好. The Bridge on the River Kwai (1957)
In this, I think Mr Roosevelt's very simple analogy of lending your neighbour a fire hose when there's a fire was a most persuasive simple illustration.[CN] 当下的问题是要让人们明白这是在干什么 在这个问题上,我想罗斯福先生那个非常简单的 "在你邻居家着火时借给他一个消防水管"的类比 On Our Way: U.S.A. - 1939-1942 (1973)
Infrared, weatherproof.[JA] 赤外線、防水 The Accountant (2016)
Digging a ditch for the rain?[CN] 你在挖防水沟? La vallée (1972)
Never know when you have to waterproof drug samples when you're in the field.[JA] これがあれば いつでも現場で 麻薬のサンプルを 防水性の袋に入れられるでしょ Pink Tops (2011)
Yes, a nylon, waterproof one.[CN] 是的,一个尼龙防水 Diabolique (1955)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
防水[ぼうすい, bousui] wasserdicht, wasserfest [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top