ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tightly

T AY1 T L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tightly-, *tightly*, tight
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tightly(adv) อย่างคับแน่น
tightly(adv) อย่างแน่นหนา
tightly(adv) อย่างเข้มงวด, See also: อย่างเข้มงวดกวดขัน, Syn. strictly

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Not tightly enough it would seem.ก็ดูท่าไม่ได้กั้นแน่นหนาอะไรนี่ และตอนนี้แกมันนังคนโสมมน่ารังเกียจ Death Has a Shadow (1999)
# Holding my hands tightly Caressing my wound# จับมือฉันไว้ ค่อยๆรักษาแผลของฉัน 200 Pounds Beauty (2006)
I think your man there is a little too tightly wound.ผมว่าคุณคนนี้เนี่ยะ เครียดมากเกินไป The Mist (2007)
That I've come across has been very tightly controlled By massive dynamic.ถูกควบคุมอย่างแน่นหนา โดยแมสสีฟ ไดนามิค The Ghost Network (2008)
Close your lips as tightly as you can and then blow hard.ปิดริมฝีปากให้สนิทเท่าที่จะทำได้ แล้วเป่าออกมาแรงๆ Beethoven Virus (2008)
- Tightly lock and secure doors and windows and bring all deck furniture, anything which may be blown away, inside.ปิดประตูหน้าต่างล็อคให้แน่นหนา ..เอาเฟอร์นิเจอร์ที่อยู่บนดาดฟ้า ทุกอย่างที่น่าจะโดนลมพัดไปได้มาไว้ข้างใน Nights in Rodanthe (2008)
He would have been tightly guarded by his parents.เค้าน่าจะโดนพ่อแม่ดูแลตลอดเวลา Bloodline (2009)
Both of them held me so tightly in their embrace.พ่อกับแม่โอบกอดฉันไว้ในอ้อมแขนเพื่อปกป้องฉัน Episode #1.13 (2009)
And of course, as an achondroplastic dwarf, his organs would be more tightly jammed together than a average person.และแน่นอน ถ้าเป็นคนแคระ อวัยวะภายในของเขา ต้องอัดแน่นอยู่ข้างในมากกว่าคนทั่วๆ ไป The Dwarf in the Dirt (2009)
It's something that was tightly sealed and sent directly here from Golgotha Base, so none of us know what it really is.มันถูกส่งมาจากฐานที่โกลโกธา ก็เลยยังไม่ทราบรายละเอียดน่ะนะ Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
# Ice is back with a brand-new invention # # Something grabs ahold of me tightly ## ไอซ์กลับมาแล้ว พร้อมเรื่องใหม่เอี่ยม # Bad Reputation (2010)
Their tightly polyester-swaddled ass...ตูดเหี่ยวๆในผ้าโพลีเอสเตอร์ของคุณ... Physical Education (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tightlyBefore the horse race begins the jockeys grip the reins tightly to restrain the impatient horses.
tightlyBite down tightly, please.
tightlyFreedom of speech was tightly restricted.
tightlyHe gripped the tennis racket tightly.
tightlyHe held her tightly.
tightlyHe held on to my hand tightly.
tightlyI hugged her tightly.
tightlyShe closed the door tightly behind her.
tightlyShe gripped my arm tightly.
tightlyShe held her hands tightly over her ears.
tightlyShe held on to my hand tightly.
tightlyShe sighed and clasped her hands tightly together.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มิด(adv) tightly, See also: entirely, completely, Syn. สนิท, Example: ช่วยปิดประตูให้มิดด้วย เดี๋ยวยุงจะเข้า
แน่น(adv) tightly, Syn. แน่นหนา, หนาแน่น, Ant. เบาบาง, Thai Definition: อาการที่แออัดยัดเยียดหรือเบียดเสียดจนแทบไม่มีที่ว่าง
แน่นหนา(adv) tightly, See also: firmly, fast, strongly, securely, solidly, sturdily, Syn. แข็งแรง, Ant. บอบบาง, Example: เขาใส่กุญแจอย่างแน่นหนา เพราะจะไม่อยู่บ้านหลายวัน, Thai Definition: อย่างมั่นคงแข็งแรงเป็นปึกแผ่น
เปรี๊ยะ(adv) fitly, See also: tightly, tautly, Syn. ตึง, พอดี, เขม็ง, Ant. หลวม, Example: หล่อนกลับออกมาอีกครั้งด้วยชุดยีนส์ฟิตเปรี๊ยะ
ยัดเยียด(adv) tightly, Syn. แออัด, แออัดยัดเยียด, Example: เธอกับสามีและลูกๆ อีก 12 คนอยู่กันอย่างยัดเยียดในบ้านหลังเล็ก, Thai Definition: อย่างแน่น, อย่างแออัดกันแน่น
ปี๋(adv) tightly, Syn. สนิท, แน่น, Example: ฉันหลับตาปี๋ สะท้านกับเสียงสายฟ้าฟาดเป็นทางยาวลงมากลางทุ่ง
แออัด(adv) tightly, See also: closely, Syn. เบียดเสียดเยียดยัด, อัดแอ, แออัดยัดเยียด, Example: สภาพตัวบ้านเป็นแหล่งที่อยู่อย่างแออัดและขาดสุขลักษณะ
ปี๋(adv) tightly, Syn. สนิท, แน่น, Example: ฉันหลับตาปี๋ สะท้านกับเสียงสายฟ้าฟาดเป็นทางยาวลงมากลางทุ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แจ[jaē] (adv) EN: closely ; tightly ; near ; nearly ; everywhere  FR: de près ; partout
เขม็ง[khamēng] (adv) EN: staringly ; tightly
คับคั่ง[khapkhang] (v) EN: be crowded ; be jammed ; be congested ; be crammed ; be tightly-packed
มิด[mit] (adv) EN: tightly ; entirely ; completely  FR: complètement ; entièrement
แน่น[naen] (adv) EN: tightly ; securely ; solidly ; firmly ; fast
แน่นหนา[naennā] (adv) EN: tightly ; firmly ; fast ; strongly ; securely ; solidly ; sturdily  FR: solidement ; fermement
รัดรึง[ratreung] (v) EN: caress tightly ; fasten tightly ; clasp tightly
ติด[tit] (v) EN: get stuck ; be stuck ; be jammed ; be unable to proceed ; be blogged down ; become tightly wedged  FR: être bloqué ; être coincé
ยัดเยียด[yatyīet] (adv) EN: tightly

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
TIGHTLY T AY1 T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tightly (a) tˈaɪtliː (t ai1 t l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
結ぶ[むすぶ, musubu] (v5b, vt) (1) to tie; to bind; to link; (2) (See 実を結ぶ) to bear (fruit); (3) to close (e.g. deal); to confirm; to conclude; (4) to close tightly; to purse (e.g. lips); (5) to unite (with); to ally; to join hands; (P) #3,024 [Add to Longdo]
かっちり[kacchiri] (adv, n, vs) tightly; exactly [Add to Longdo]
がっちり[gacchiri] (adv, n, vs) solidly built; tightly; shrewd; calculating; (P) [Add to Longdo]
きっちり[kicchiri] (adv, vs) (1) punctually; on the dot; precisely; (2) closely; tightly; (fits) like a glove; (3) without fail; (P) [Add to Longdo]
きゅっと[kyutto] (adv) (on-mim) tightly; squeaking [Add to Longdo]
きりり[kiriri] (adv, adv-to) (1) (on-mim) (See きりっと) stiff and slackless; tense without any looseness; (2) cling tightly; pulled or stretched as far as possible; (3) creaking of a door or oar [Add to Longdo]
ぎっしり[gisshiri] (adv) tightly; fully; (P) [Add to Longdo]
ぎっちり[gicchiri] (adv) tightly; fully [Add to Longdo]
ぎゅう[gyuu] (adv, adv-to) (1) (on-mim) squeezing something tightly; sound made by someone (or something) being squeezed; (2) criticizing someone severely; sound made by someone being criticized; (n) (3) (col) hug [Add to Longdo]
ぎゅうぎゅう[gyuugyuu] (adj-na, adv) (on-mim) packing in tightly; creaking leather, door, etc.; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
密結合[みつけつごう, mitsuketsugou] tightly-coupled (a-no) [Add to Longdo]
密結合システム[みつけつごうシステム, mitsuketsugou shisutemu] tightly coupled system [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tightly \Tight"ly\, adv.
   In a tight manner; closely; nearly.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tightly
   adv 1: in a tight or constricted manner; "a tightly packed pub"
   2: securely fixed or fastened; "the window was tightly sealed"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top