Search result for

เมาเหล้า

(39 entries)
(0.0213 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เมาเหล้า-, *เมาเหล้า*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เมาเหล้า[V] drunk, See also: be intoxicated, be tipsy, Syn. เมาแอ๋, เมามาย, เมาสุรา, Example: พ่อเมาเหล้ากลับบ้านทุกวัน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
So he could be drunk or high on some kind of drug.เขาอาจจะเมาเหล้า หรืออาจะจะเมายาเสพติดก็ได้ครับ. Cyborg Girl (2008)
Telling her I was drunk in my flash-forward.บอกเธอว่าผมกำลังเมาเหล้า อยู่ีในภาพอนาคตของผม Believe (2009)
Fun with booze and darts, sentimental with football, and now starry night.สนุกเหมือนได้ เมาเหล้าอ้วกแตก รู้สึกได้ถึงฟุตบอล และตอนนี้ค่ำคืน ดาวแจ่มฟ้า History Repeating (2009)
She is somewhat disoriented, but she doesn't appear drunk.บางทีเธอดูมึนงง แต่ก็ไม่ได้ดูเมาเหล้าค่ะ Frankie & Alice (2010)
Sorry I can't unhinge my jaw like a snake to consume alcohol.โทษทีชั้นเปิดปากไม่ไหวแล้ว เหมือนงูเมาเหล้าเลย Bloodlines (2010)
Was he drunk or on drugs?เขาเมาเหล้าหรือเมายาหรือเปล่า? Episode #1.18 (2010)
Stop flapping your wings like a drunken pelican.อย่ามัวกระพือปีกเหมือนนกกระทุงเมาเหล้าอย่างนี้สิ The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader (2010)
I come downstairs to make breakfast, and there he is, passed out, stewed to the gills.ฉันลงมาทำอาหารเช้าชั้นล่าง และเค้าอยู่ที่นั้น หมดสติ, เมาเหล้าอย่างหนัก Everything's Different, Nothing's Changed (2011)
You know, some s Judy was high on pills and booze, but...บางคนบอกว่าตอนนั้นเธอทั้งเมาเหล้าเมายา Extraordinary Merry Christmas (2011)
Thought you'd be amused to know that your fake boyfriend is busy making a drunken ass of himself at your other boyfriend's bar.คิดว่ามีบางเรื่องที่คุณควรรู้ เรื่องแฟนหนุ่มจอมปลอม กำลังเมาเหล้าไม่ได้สติ Duplicity (2011)
So, he gets them drunk and high, he restrains them, kills them, a cleaves off a limb as a souvenir.เอาล่ะ เขาทำให้เหยื่อ เมาเหล้าเมายา กักขังเหยื่อ ฆ่าเหยื่อ และตัดอวัยวะไป เพื่อเป็นของที่ระลึก There's No Place Like Home (2011)
My parents were killed by a drunk driver when they were out looking for me.พ่อแม่ฉันถูกฆ่า โดยคนขับรถเมาเหล้า ตอนที่พวกเขา ออกไปตามหาฉัน Hope (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เมาเหล้า[adj.] (mao lao) EN: drunk ; intoxicated ; tipsy   FR: ivre ; soûl = saoul ; éméché ; enivré ; plein (fam.) ; pompette (fam.) ; bourré (fam.) ; beurré (fam.)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pie-eyed[ADJ] เมา, See also: เมาเหล้า
potted[ADJ] เมาเหล้า, Syn. drunk
caned[SL] เมาเหล้าหรือเมายา
cunted[SL] เมาเหล้าหรือเมายา (คำหยาบ)
cunt-faced[SL] เมาเหล้าหรือเมายา
elephants[SL] เมาเหล้า
mullered[SL] เมาเหล้า
out of your tree[SL] เมา, See also: เมาเหล้า, เมายา
ripped[SL] เมาเหล้าหรือเมายา
trousered[SL] เมาเหล้าหรือเมายา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
blind(ไบลนดฺ) adj.,adv.,vi.,vt.,n. (ทำให้,สิ่งที่ทำให้) ตาบอด,ไม่สามารถเข้าใจ,ไร้เหตุผล,ไร้สติ,เมาเหล้า,มืด,ไม่บังเกิดผล,ซ่อนเร้น,ลึกลับ,ดูไม่ออก,เข้าใจยาก,อุดตัน,ไม่มีทางออก,ตัวล่อ,นกต่อ, See also: blindness n. ดูblind, Syn. s
carousal(คะเรา'เซิล) n. การดื่มฉลองกันอย่างอึกทึกและเมาเหล้า,การดื่มเหล้ากันอย่างเต็มที่
carouse(คะเราซ') {caroused,carousing,carouses} vi. ดื่มฉลองกันอย่างอึกทึกและเมาเหล้า,ดื่มเหล้าจัดและบ่อย, See also: carousal n. ดูcarouse carouser n. ดูcarouse, Syn. make merry
drunk(ดรังคฺ) adj. เมา,เมาเหล้า, n. คนเมาเหล้า v. กิริยาช่อง 3 ของ drink, Syn. inebriated
drunkard(ดรัง'เคิร์ดฺ) n. คนเมาเหล้า, Syn. sot,alcoholic
drunken(ดรัง'เคิน) adj. เมา,เมาเหล้า, See also: drunkeness n. ดูdrunken, Syn. drunk
groggy(กรอก'กี) adj. ซวนเซ,โซซัดโซเซ,เมาเหล้า,วิงเวียนศีรษะ, See also: groggoly adv. grogginess n.
inebriate(อินอี'บริเอท) vt. ทำให้มึนเมา,ทำให้เบิกบานใจ,ทำให้เคลิบเคลิ้ม n. ขี้เมา,คนเมา. adj. เมา,เมาเหล้า., See also: inebriation n.
inebriety(อินอีไบร'อิที) n. ความมึนเมา,การเมาเหล้า, Syn. drunkenness
loaded(โล'ดิด) adj. มีของบันทึก,มีสินค้าบรรทุก,มีกระสุน,มีวัตถุระเบิด,แฝงอารมณ์ไว้,เมาเหล้า,ร่ำรวยมาก,ถ่วงด้วยดีบุก,เพิ่มน้ำหนัก, Syn. wealthy

English-Thai: Nontri Dictionary
drunk(adj) เมา,เมาเหล้า
drunkard(n) คนเมาเหล้า,คนขี้เหล้า
drunken(adj) เมา,เมาเหล้า,ขี้เหล้า
drunkenness(n) ความเมาเหล้า,ความมึนเมา,ความขี้เหล้าเมายา

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
catch a buzz (slang ) เมาเหล้าหรือเมายา

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top