ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

leaky

L IY1 K IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -leaky-, *leaky*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
leaky(adj) รั่ว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
leaky(ลี'คี) adj. รั่ว, ซึม, ไม่น่าไว้ใจ, ไว้ใจไม่ได้, See also: leakiness n. ดูleaky

English-Thai: Nontri Dictionary
leaky(adj) รั่ว, ซึม, ไว้ใจไม่ได้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
leaky confining bedชั้นหินกันน้ำรั่วซึม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, considering I've never seen anyone get it right, including my mentor, Dr. Leaky at M.I.T. -คือครูไม่เคยเห็นใครทำถูกมาก่อน แม้แต่ครูของครู ดร.ลี้คกี้ที่เอ็มไอที Rushmore (1998)
-Whereabouts are you headed? -The Leaky Cauldron.เหรอ แล้วไปไหนอ่ะ? Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
You hear that? "The Leaky Cauldron. That's in London. " The Leaky Cauldron.ได้ยินแล้วนะ เอิร์น ไปร้านหม้อใหญ่รั่ว ในลอนดอน Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
-The Leaky Cauldron.ร้านหม้อใหญ่รั่ว Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
Are you aware that a leaky faucet can waste over...?คุณทราบไหมครับว่า การเอามือรองน้ำจากก็อกดื่มนั้นเกิดการสูญเสีย... The Simpsons Movie (2007)
Strange how a leaky pipe can undo the work of angels when we ourselves are supposed to be the agents of fate.มันแปลก แปลกตรงที่ว่า ท่อน้ำรั่วๆ On the Head of a Pin (2009)
Whether it was a broken vase... a leaky pipe... or a shaky banister, ไม่ว่ามันจะเป็นแจกันแตก ท่อน้ำรั่ว หรือราวบันไดเขย่า The Best Thing That Ever Could Have Happened (2009)
Mold? Termites? Leaky roof?เชื้อรา มอด หรือว่าหลังคารั่วกันล่ะ Nice Is Different Than Good (2009)
Hey, why don't we take a look at this leaky faucet?เฮ้ เราไปดูก๊อกน้ำที่รั่วดีกว่า Don't Walk on the Grass (2009)
Leaky gutter.ท่อน้ำรั่ว The Precious Fragmentation (2010)
Leaky Cauldron.มันอันตรายเกินไป Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1 (2010)
I'll be there, besides, can't have our daughter sleeping under a leaky roof, can we?ฉันจะมีนอกจาก ไม่สามารถมีลูกสาวของเรา นอนใต้หลังคารั่วเราสามารถ? In the Heart of the Sea (2015)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
LEAKY L IY1 K IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
leaky (j) lˈiːkiː (l ii1 k ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
leck; undicht { adj } | undichter | am undichtestenleaky | leakier | leakiest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ツインリーキーバケット[tsuinri-ki-baketto] (n) { comp } twin leaky bucket [Add to Longdo]
リーキー[ri-ki-] (adj-no) leaky [Add to Longdo]
リーキーバケット[ri-ki-baketto] (n) { comp } leaky bucket [Add to Longdo]
リーキバケット[ri-kibaketto] (n) { comp } leaky bucket [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ツインリーキーバケット[ついんりーきーばけっと, tsuinri-ki-baketto] twin leaky bucket [Add to Longdo]
リーキーバケット[りーきーばけっと, ri-ki-baketto] leaky bucket [Add to Longdo]
リーキバケット[りーきばけっと, ri-kibaketto] leaky bucket [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Leaky \Leak"y\, a. [Compar. {Leakier}; superl. {Leakiest}.]
   1. Permitting water or other fluid to leak in or out; as, a
    leaky roof or cask; a leaky faucet.
    [1913 Webster]
 
   2. Apt to disclose secrets; tattling; not close. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
   3. (Genetics) Retaining some function; not completely
    inactivating the gene; as, substitution mutations are
    sometimes leaky; -- of mutations.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 leaky
   adj 1: permitting the unwanted passage of fluids or gases ; "a
       leaky roof"; "a leaky defense system" [ant: {tight}]
   2: used informally; unable to retain urine
   3: prone to communicate confidential information [syn:
     {blabbermouthed}, {leaky}, {talebearing(a)}, {tattling(a)}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top