ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เขม็ง

   
39 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เขม็ง-, *เขม็ง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เขม็ง[ADV] gazingly, See also: staringly, Syn. ไม่กระพริบ, Example: เด็กชายผมหยิกจ้องมองหุ่นยนต์เขม็ง คงแปลกใจที่หุ่นพูดได้, Thai definition: อย่างแน่วแน่ไม่เปลี่ยนทิศทางไปไหน
เขม็งเกลียว[V] tense, See also: strain, Syn. ตึงเครียด, เครียด, Ant. ผ่อนปรน, Example: สถานการณ์การเริ่มเขม็งเกลียวหนักขึ้นทุกที, Thai definition: เกิดความตึงเครียดหรือแข็งขันขึ้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เขม็ง(ขะเหฺม็ง) ว. ตึงเครียด
เขม็งแน่น, แข็ง
เขม็งอย่างแน่วแน่ เช่น จ้องเขม็ง.
เขม็ง(ขะเหฺม็ง) ก. ทำให้ตึง เช่น เขม็งเกลียว.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Sometimes that shark, he looks right into you, right into your eyes.บางครั้งฉลาม มันจะจ้องหน้าเรา มองตาเขม็ง Jaws (1975)
Nothing that would require the intense concentration you're exerting to look at her.ก็ไม่เห็นมีอะไรที่จะทำให้ต้องไป จ้องมองหล่อนตาเขม็งเหมือนนายทำแบบนั้นนี่ X-Ray (2001)
Then he challenges me. He stares at me.แล้วหมอนั่นก็ยั่วฉัน เขามองฉันตาเขม็ง Disturbia (2007)
I remember after my fourth kid was born, I'd wake up in the middle of the night sometimes... my wife would be there staring at me... with a meat cleaver in her hand.ฉันจำตอนที่ลูกคนที่ 4 ของฉันเกิดได้ บางครั้งฉันก็ตื่นขึ้นมากลางดึก แล้วเมียฉันก็จะยืนอยู่ตรงนั้น จ้องเขม็งมาที่ฉัน โดยมีมีดหั่นเนื้ออยู่ในมือ Marley & Me (2008)
You're straining his entire system.ทุกระบบของเขาเขม็งเกลียวไปหมดแล้ว Chapter Four 'Cold Wars' (2009)
Will be staring at us.จะจ้องเขม็งมาที่เรา Interpretive Dance (2010)
You can't do math with those cold, dead eyes staring at you.คุณทำเลขไม่ได้ ถ้าถูกจ้องเขม็ง The Math Class (2011)
Now is when you wink, rub your hands together, and tell me you were playing that man like a fiddle, 'cause this blank stare...โอเค ตอนนี้เมื่อคุณกระพริบตา ถูมือบิดไปมา และบอกฉันว่าคุณเล่นหมอนั้นอย่างกะสีซอ เพราะการจ้องเขม็ง... Everything's Different, Nothing's Changed (2011)
- ♪ They're staring at me, whoa ♪ - Homo.#พวกมันจ้องเขม็งมาที่ฉัน# / On My Way (2012)
And he stares.พร้อมกับสายตาจ้องเขม็ง Pulling Strings (2012)
I am so sick of you mindless, glassy-eyed, kowtowing stooges!ฉันเบื่อกับพวกไร้สมอง ตาจ้องเขม็ง เป็นขี้ข้าอย่างพวกแกเต็มทน! The Good Shepherd (2012)
All right with the Navy SEAL death stare.ไม่ต้องมาทำเป็นจ้องเขม็งแบบหน่วยซีล Ua Hala (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เขม็ง[v.] (khamēng) EN: twist ; tighten ; tauten   
เขม็ง[adj.] (khamēng) EN: tight ; taut ; hard   
เขม็ง[adv.] (khamēng) EN: staringly ; tightly   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
agaze(อะเกซ') adj. จ้องเขม็ง, Syn. gazing)
bend(เบนดฺ) {bent,bent,bending,bends} vt.,vi. ทำให้งอ,ทำให้โค้ง,ทำให้ยอม,ก้ม,งอ,โค้ง,น้าว,โน้ม,ดัด,หัน,บ่าย,เบี่ยง,จ้องเขม็ง n. การงอ,การดัด,การเบี่ยง,หัวโค้ง,คุ้ง,เงื่อนเชือก, Syn. curve
gaze(เกซ) vi.,n. (การ) จ้องมอง,เพ่งมอง,มองเขม็ง., Syn. stare,gape
glare(แกลร์) n. แสงเจิดจ้าที่เข้าตา,การจ้องเขม็ง,ผิวหน้าเรียบที่เจิดจ้า,ความครึกโครม vi. ส่องแสงเจิดจ้า,จ้องเขม็ง
glaring(แกล'ริง) adj. เจิดจ้า,บาดตา,แสงวาววับ,ซึ่งจ้องเขม็ง,ครึกโครม,ชัด ๆ ,โต้ง ๆ, See also: glaringness n.
glary(แกล'รี) adj. เจิดจ้า,บาดตา,ซึ่งจ้องเขม็ง., See also: glariness n., Syn. glaring
glassy-eyedadj. ตาซึม,ซึ่งจ้องเขม็ง
glower(โกล'เออะ) vi. จ้องเขม็งอย่างถมึง n. หน้าตาที่แสดงความไม่พอใจหรือความโกรธ., See also: gloweringly adv., Syn. scowl,frown,lower
goggle(กอก'เกิล) n. แว่นตากันลม,การจ้องเขม็ง,การกลอกตา. v.,adj. จ้องเขม็ง,กลอกตา, See also: goggles n.,pl. แว่นตากันลม
stare(สแทรฺ) vi.,vt.,n. (การ) จ้องมอง,จ้อง,จ้องเขม็ง,ถลึงตา,เด่นชัด,เตะตา,โต้ง ๆ , (ขน) ตั้งชัน. stare down จ้องให้กลัว -Phr. (stare one in the face รีบด่วน,ฉุกเฉิน) ., Syn. glare,gaze,eye

English-Thai: Nontri Dictionary
gaze(n) การเพ่ง,การจ้อง,การจ้องเขม็ง
gaze(vt) เพ่ง,จ้องเขม็ง,จ้องมอง
glare(n) การจ้อง,การจ้องเขม็ง,การจ้องมอง,แสงจ้า
glare(vi) ส่องแสงจ้า,แสงเข้าตา,จ้องเขม็ง,จ้องมอง
glower(vt) จ้องดู,ถลึงตา,จ้องเขม็ง,มองถมึง
goggle(vi) กลอกตา,มองค้อน,จ้องเขม็ง
stare(n) การจ้องเขม็ง,การถลึงตา,การจ้องมอง
stare(vi) จ้องเขม็ง,ถลึงตา,จ้องมอง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top