Search result for

small

(142 entries)
(0.0147 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -small-, *small*.
Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
small for gestational ageเด็กที่เมื่อคลอดมีน้ำหนักตัวแรกคลอดต่ำกว่า (SGA) 10rd percentile ของเด็กที่มีอายุครรภ์เท่าเทียมกัน Approprirate for gestational age (AGA) คือเด็กที่คลอดมี น้ำหนักเหมาะสมกับอายุครรภ์คือระหว่าง 10-90 percentile

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
small of the back (n ) กระเบนเหน็บ
Small Retailer (n ) โชห่วย, ร้านค้าปลีกขนาดเล็กในท้องถิ่น
See also: S. Grocery, Local Grocery, Small Grocery,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
small    [ADJ] เล็ก, See also: น้อย, เล็กน้อย, ไม่พอเพียง, ไม่มาก, ไม่สำคัญ, Syn. little, minute, tiny
small    [ADJ] ยังเด็ก, See also: ยังเล็ก
smallpox    [N] ไข้ทรพิษ, See also: โรคฝีดาษ, Syn. variola
small fry    [IDM] คนหรือสิ่งที่ไม่น่าสนใจ
small arms    [N] อาวุธขนาดเล็ก
small talk    [IDM] การพูดคุยเล็กน้อยอย่างเป็นทางการ
small talk    [N] การพูดไร้สาระ
small time    [IDM] เล็กน้อย, See also: จำนวนน้อย
small-time    [ADJ] ไม่สำคัญ
small hours    [IDM] หลังเที่ยงคืน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
small additional or return premiums clauseข้อกำหนดการเพิ่มหรือคืนเบี้ยประกันภัยจำนวนเล็กน้อย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
small agreementข้อตกลงรายย่อย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
small arteryหลอดเลือดแดงเล็ก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
small circle (of a sphere)วงกลมเล็ก (ของทรงกลม) [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
small circle (of a sphere)วงกลมเล็ก (ของทรงกลม) [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
small claimข้อเรียกร้องรายย่อย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
small computer system interface (SCSI)ส่วนต่อประสานระบบคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก (เอสซีเอสไอ, สกัสซี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
small computer system interface (SCSI)ส่วนต่อประสานระบบคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก (เอสซีเอสไอ, สกัสซี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
small pelvis; pelvis minor; pelvis, trueเชิงกรานน้อย, เชิงกรานส่วนล่าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
small powerประเทศด้อยอำนาจ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Small and Medium-Sized Enterprisesวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม [การทูต]
small armsอาวุธขนาดเล็ก หมายถึง อาวุธที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางของขนาดปากกระบอกปืนต่ำกว่า 100 มิลลิเมตร และสามารถพกพาไปใช้ได้โดยคนคนเดียว [การทูต]
Small Arms and Light Weaponsอาวุธขนาดเล็กและอาวุธเบา [การทูต]
Small businessธุรกิจขนาดย่อม [TU Subject Heading]
Small business investment compainesบริษัทลงทุนในธุรกิจขนาดย่อม [TU Subject Heading]
Small claims courtsศาลคดีมโนสาเร่ [TU Subject Heading]
Small Computer System Interfaceสกัสชี
เป็นมาตราฐานในการเชื่อมต่อปริภัณฑ์ เช่น จานแข็ง หรือเครื่องพิมพ์เข้ากับคอมพิวเตอร์ ในกาส่งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์เหล่านี้กับคอมพิวเตอร์นั้นความเร็วเป็นเรื่องสำคัญมาก และขึ้นอยู่กับส่วนต่อประสานอุปกรณ์ (device interface) ที่ออกแบบไว้ในวงจรของปริภัณฑ์และในวงจรควบคุมที่ติดตั้งอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ ส่วนต่อประสานที่ใช้กันมากคือ SCSI และ ESDI (Enhanced small device interface) SCSI นั้นเป็นมาตราฐานที่กำหนดลักษณะของบัสสำหรับใช้ถ่ายโอนข้อมูลระหว่างเครื่อพีซีกับอุปกรณ์รอบข้างได้ถึง 8 อุปกรณ์ [คอมพิวเตอร์]
Small groupsกลุ่มขนาดเล็ก [TU Subject Heading]
small intestineลำไส้เล็ก, อวัยวะที่เป็นทางเดินอาหารต่อจากกระเพาะอาหารไปยังลำไส้ใหญ่ทำหน้าที่ย่อยและดูดซึมอาหารไปเลี้ยงร่างกาย  ลำไส้เล็กของคนมีความยาวประมาณ 6 เมตร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Small libraryห้องสมุดขนาดเล็ก [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
small"Thirty dollars is a lot for that small room," he thought.
small"Do you want another cup of coffee?" "Sure, make mine on the small side but be generous with my brother's."
small"I'm hungry," said the small white rabbit, so they stopped and ate the flower from a large hyacinth.
small10 people were packed into the small room.
smallAs many as ten people live in this small house.
smallThere used to be a small bridge over the river 10 years ago.
smallTwenties and some smaller bills, please.
smallFive hundred dollars is a small sum for him.
smallYour dog is big and mine is small.
smallCan you see that small house?

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
small(สมอล) adj. เล็ก,น้อย,จ้อย,นิด,บอบบาง,ถ่อมตัว,ตัวเล็ก,อ่อนแรง,อ่อนกำลัง,เสียงอ่อน adv. ต่ำต้อย,เล็กน้อย,เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย,ด้วยเสียงอ่อน. n.. สิ่งที่เล็ก., See also: smallness n., Syn. wee,little,mean
small armsn. อาวุธเบา,อาวุธถือมือเดียวหรือสองมือขณะยิง
small capsตัวใหญ่ขนาดเล็กหมายถึง ตัวพิมพ์ตัวใหญ่ที่มีขนาดเล็กกว่าธรรมดา ตัวแรกของคำจะเป็นตัวใหญ่ขนาดปกติ เรียกว่า initial caps ตัวถัดมาจะเป็นตัวใหญ่เช่นกัน แต่มีขนาดเล็กกว่า ถ้าขนาดเท่ากันหมดจะใช้ว่า all caps ลองดูตัวอย่างTHE STUDENT IS COMING BACK HERE.
small changen. เหรียญปลีก,เสื้อผ้าชิ้นเล็ก ๆ
small computer system intส่วนต่อประสานระบบคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก'ใช้ตัวย่อว่า SCSI (อ่านว่า สกัสซี) หมายถึงสายที่เชื่อมต่อระหว่างบริภัณฑ์รอบข้าง (peripheral equipment) เช่น ฮาร์ดดิสก์ (hard disk) เครื่องกราดภาพ (scanner) หน่วยบันทึก (disk drive) กับตัวซีพียู (CPU) เป็นต้น
small intestinen. ลำไส้เล็ก, Syn. intestine
smallpox(สมอล'พอคซฺ) n. ฝีดาษ,ไข้ทรพิษ
smalltalkสมอลล์ทอล์คหมายถึง ภาษาเชิงวัตถุในสมัยแรก ๆ เกือบจะเรียกได้ว่าเป็นภาษาแรก ๆ กันเลยทีเดียว ภาษานี้สร้างกันขึ้นมาจากศูนย์วิจัยซีรอกซ์ พาโล อัลโต (Xerox Palo Alto Research Center) ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้ระบบ GUI (Graphical User Interface) หรือระบบที่ใช้ภาพเป็นตัวประสานกับผู้ใช้ ที่พัฒนามาเป็นระบบวินโดว์ในปัจจุบัน ดู GUI ประกอบ

English-Thai: Nontri Dictionary
small(adj) จิ๋ว,เล็ก,น้อย,เตี้ย,จ้อย,ย่อม,ปลีก
smallpox(n) ฝีดาษ,ไข้ทรพิษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สวนหย่อม    [N] small park, See also: แปล
ธุรกิจขนาดย่อม    [N] small business, Syn. SME, Example: ธุรกิจขนาดย่อมเป็นหัวใจสำคัญที่สุดของระบบเศรษฐกิจของประเทศ, Thai definition: กิจการเพื่อการค้าขนาดกลาง
ขนาดเล็ก    [ADJ] small-sized, See also: small-scale, Ant. ขนาดใหญ่, Example: กิจการรถโดยสารขนาดเล็กเป็นกิจการที่ได้รับความนิยมจากประชาชนผู้ใช้บริการเป็นอย่างมาก, Thai definition: มีลักษณะย่อม (เมื่อเทียบกับสิ่งอื่นๆ)
ธุรกิจขนาดเล็ก    [N] small business, Example: ธุรกิจขนาดใหญ่มีโอกาสทางธุรกิจมากกว่าธุรกิจขนาดเล็ก เพราะมีอำนาจต่อรองกับรัฐบาลประเทศต่างๆ, Thai definition: ธุรกิจขนาดเล็กที่เจ้าของเป็นผู้บริหารและดำเนินงานเองในท้องถิ่น และไม่ได้อิทธิพลคลุมธุรกิจในสาขานั้นได้
เจ๊าะแจ๊ะ [V] chat, See also: small talk, shoot the breeze, Syn. เกาะแกะ, Example: เขามาเจ๊าะแจ๊ะอยู่ที่นี่ตั้งนาน, Thai definition: คุยเรื่องจิปาถะ, Notes: (สแลง)
ขลุกขลิก    [ADJ] little, See also: small, Thai definition: ที่มีน้ำน้อย
มีดเหน็บ    [N] small knife carried as a weapon behind the belt, Count unit: เล่ม, Thai definition: มีดปลายเสี้ยมคล้ายมีดตอก มีขนาดโตกว่า และด้ามสั้นกว่า
ย่อย    [ADJ] minor, See also: small, subordinate, Syn. เล็ก, Example: กลุ่มสมัชชาเกษตรกรรายย่อยภาคอีสานพากันชุมนุมประท้วงรัฐบาลที่หน้าทำเนียบรัฐบาล, Thai definition: เรียกส่วนน้อยแยกจากส่วนใหญ่
รายย่อย    [N] minor item, See also: small group, small batch, Example: ผู้ผลิตรายใหญ่ต้องสูญเสียลูกค้าให้กับรายย่อย, Count unit: ราย, Thai definition: รายที่มีความสำคัญน้อย
ลวดดอกไม้ไหว    [N] small wire for tying up artificial flowers, Example: ก้านของดอกไม้ประดิษฐ์ช่อนี้ทำมาจากลวดดอกไม้ไหว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อักษรตัวเล็ก[n. exp.] (aksøn tūa lek) EN: small letter   FR: lettre minuscule [f]
อัน[classif. (n.)] (an) EN: [classifier : small objects ; pieces of candy ; ashtrays ; round objects ; objects with unknown classifiers]   FR: [classificateur : petits objets ; choses en général]
อณู[adj.] (anū) EN: small ; little ; tiny ; minute ; trivial ; slight ; pulverized ; fine   FR: minuscule
อับ[n.] (ap) EN: small round box ; round casket ; cassette   FR: petite boîte[f] ; cassette [f]
ใบ[n.] (bai) EN: [classifier : leaves (of trees); round and hollow objects (hats, cups, glasses, bowls, tin-cans, eggs, fruit, bags, wallets); small documents (tickets, certificates, leaflets)]   FR: [classificateur : feuilles (arbres et plantes); objets ronds et creux (chapeaux, coupes, bols, cannettes, oeufs, fruits); petits documents (billets, tickets, certificats)]
บัณเฑาะว์[n.] (bandǿ) EN: small drum used in Brahmin rites   
เบ็ดเตล็ด[adj.] (bettalet) EN: miscellaneous ; sundry ; various ; varied ; piecemeal ; small and varied ; fragmentary   FR: divers
เบอร์เล็ก[n. exp.] (boē lek) EN: small size   FR: petite taille [f]
ชะมดเช็ด[n. exp.] (chamot chet) EN: Small Indian Civet   
ฉิ่ง[n.] (ching) EN: small cymbals ; small cup-shaped cymbals ; alto-cymbals   FR: petite cymbale [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
SMALL    S M AO1 L
SMALLS    S M AO1 L Z
SMALLEN    S M AO1 L AH0 N
SMALLER    S M AO1 L ER0
SMALLEY    S M AA1 L IY0
SMALLPOX    S M AO1 L P AA2 K S
SMALLMAN    S M AO1 L M AH0 N
SMALLISH    S M AO1 L IH0 SH
SMALLING    S M AO1 L IH0 NG
SMALLEST    S M AO1 L AH0 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
small    (n) (s m oo1 l)
smalls    (n) (s m oo1 l z)
smaller    (j) (s m oo1 l @ r)
smallest    (j) (s m oo1 l i s t)
smallpox    (n) (s m oo1 l p o k s)
smallness    (n) (s m oo1 l n @ s)
smalltime    (j) (s m oo1 l t ai m)
small-arms    (n) - (s m oo1 l - aa m z)
smallholder    (n) (s m oo1 l h ou l d @ r)
small-minded    (j) - (s m oo1 l - m ai1 n d i d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Flakon {m}small bottle [Add to Longdo]
Krümel {m}small crumb [Add to Longdo]
Rädchen {n}small wheel [Add to Longdo]
kleinkariertsmall minded [Add to Longdo]
Wenigkeit {f}small amount; paucity [Add to Longdo]
Fünkchen {n}small spark [Add to Longdo]
Bläschen {n}small blister [Add to Longdo]
Kleinvieh {n}small domestic animals [Add to Longdo]
Päckchen {n}small parcel [Add to Longdo]
Geplauder {n}small talk [Add to Longdo]
Kleinfund {m}small find [Add to Longdo]
Kleingeld {n}small change [Add to Longdo]
Zigarillo {m}small cigar [Add to Longdo]
Kästchen {n}small box [Add to Longdo]
Siederohr {n}small flue tube; smoke tube [Add to Longdo]
Häuschen {n}small house [Add to Longdo]
Kleinbauer {m}small farmer; smallholder [Add to Longdo]
Stückchen {n}small piece [Add to Longdo]
Kügelchen {n}small ball [Add to Longdo]
Kleinwagen {m}small car [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
挵る(oK)[せせる, seseru] (v5r) (uk) to perform a small motion repetitively (i.e. picking or poking something) [Add to Longdo]
[のぎ, nogi] (n) (arch) small fish bone stuck in one's throat [Add to Longdo]
鼯鼠[ももんが;ももんがあ;モモンガ, momonga ; momongaa ; momonga] (n) (uk) small Eurasian flying squirrel (Pteromys momonga) [Add to Longdo]
あばら屋;あばら家;荒ら屋;荒ら家;荒屋(io);荒家(io)[あばらや, abaraya] (n) (1) dilapidated house; tumbledown house; hovel; miserable shack; (2) (hum) my house; my home; (3) small resting place comprising four pillars and a roof (with no walls) [Add to Longdo]
いささ小笹;細小小笹;細小小竹[いささおざさ, isasaozasa] (n) (arch) (obsc) short bamboo; small bamboo [Add to Longdo]
いさら井;細小井[いさらい, isarai] (n) (arch) small water spring [Add to Longdo]
うまい棒[うまいぼう, umaibou] (n) Umaibo; small, puffed, cylindrical corn snack (trademarked) [Add to Longdo]
お手塩;御手塩[おてしょ;おてしょう, otesho ; oteshou] (n) (fem) (obsc) (See 手塩皿) small, shallow dish [Add to Longdo]
お猪口;御猪口[おちょこ, ochoko] (n) (1) (uk) (See 猪口) small cup; sake cup; (2) cup-shaped [Add to Longdo]
お零れに預かる[おこぼれにあずかる, okoboreniazukaru] (exp) (uk) to get a tiny share of the profits; to get a small share of what someone is enjoying [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一本万利[yī běn wàn lì, ㄧ ㄅㄣˇ ㄨㄢˋ ㄌㄧˋ, / ] small capital, huge profit (成语 saw); to put in a little and get a lot out [Add to Longdo]
中小型企业[zhōng xiǎo xíng qǐ yè, ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄠˇ ㄒㄧㄥˊ ㄑㄧˇ ㄧㄝˋ, / ] small and medium enterprise [Add to Longdo]
便宜[pián yi, ㄆㄧㄢˊ ㄧ˙, 便] small advantages; to let sb off lightly; cheap; inexpensive [Add to Longdo]
[sài, ㄙㄞˋ, ] small, minute; lacking sincerity [Add to Longdo]
[jī, ㄐㄧ, ] small table [Add to Longdo]
划子[huá zi, ㄏㄨㄚˊ ㄗ˙, ] small row-boat [Add to Longdo]
匣子[xiá zi, ㄒㄧㄚˊ ㄗ˙, ] small box [Add to Longdo]
[guǐ, ㄍㄨㄟˇ, / ] small box [Add to Longdo]
[lǒu, ㄌㄡˇ, ] small mound [Add to Longdo]
天花[tiān huā, ㄊㄧㄢ ㄏㄨㄚ, ] smallpox; ceiling [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
スモールビジネス[すもーるびじねす, sumo-rubijinesu] small business [Add to Longdo]
拡張小型デバイスインタフェース[かくちょうこがたデバイスインタフェース, kakuchoukogata debaisuintafe-su] Enhanced Small Device Interface (ESDI) [Add to Longdo]
小規模[しょうきぼ, shoukibo] small scale [Add to Longdo]
超小型[ちょうこがた, choukogata] ultra-small [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Small \Small\, v. t.
   To make little or less. [Obs.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Small \Small\ (sm[add]l), a. [Compar. {Smaller}
   (sm[add]l"[~e]r); superl. {Smallest}.] [OE. small, AS. smael;
   akin to D. smal narrow, OS. & OHG. smal small, G. schmal
   narrow, Dan. & Sw. smal, Goth. smals small, Icel. smali small
   cattle, sheep, or goats; cf. Gr. mh^lon a sheep or goat.]
   1. Having little size, compared with other things of the same
    kind; little in quantity or degree; diminutive; not large
    or extended in dimension; not great; not much;
    inconsiderable; as, a small man; a small river.
    [1913 Webster]
 
       To compare
       Great things with small.       --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Being of slight consequence; feeble in influence or
    importance; unimportant; trivial; insignificant; as, a
    small fault; a small business.
    [1913 Webster]
 
   3. Envincing little worth or ability; not large-minded; --
    sometimes, in reproach, paltry; mean.
    [1913 Webster]
 
       A true delineation of the smallest man is capable of
       interesting the greatest man.     --Carlyle.
    [1913 Webster]
 
   4. Not prolonged in duration; not extended in time; short;
    as, after a small space. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. Weak; slender; fine; gentle; soft; not loud. "A still,
    small voice." --1 Kings xix. 12.
    [1913 Webster]
 
   {Great and small},of all ranks or degrees; -- used especially
    of persons. "His quests, great and small." --Chaucer.
 
   {Small arms}, muskets, rifles, pistols, etc., in distinction
    from cannon.
 
   {Small beer}. See under {Beer}.
 
   {Small coal}.
    (a) Little coals of wood formerly used to light fires.
      --Gay.
    (b) Coal about the size of a hazelnut, separated from the
      coarser parts by screening.
 
   {Small craft} (Naut.), a vessel, or vessels in general, of a
    small size.
 
   {Small fruits}. See under {Fruit}.
 
   {Small hand}, a certain size of paper. See under {Paper}.
 
   {Small hours}. See under {Hour}.
 
   {Small letter}. (Print.), a lower-case letter. See
    {Lower-case}, and {Capital letter}, under {Capital}, a.
 
   {Small piece}, a Scotch coin worth about 21/4d. sterling, or
    about 41/2cents.
 
   {Small register}. See the Note under 1st {Register}, 7.
 
   {Small stuff} (Naut.), spun yarn, marline, and the smallest
    kinds of rope. --R. H. Dana, Jr.
 
   {Small talk}, light or trifling conversation; chitchat.
 
   {Small wares} (Com.), various small textile articles, as
    tapes, braid, tringe, and the like. --M`Culloch.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Small \Small\, adv.
   1. In or to small extent, quantity, or degree; little;
    slightly. [Obs.] "I wept but small." --Chaucer. "It small
    avails my mood." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Not loudly; faintly; timidly. [Obs. or Humorous]
    [1913 Webster]
 
       You may speak as small as you will.  --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Small \Small\, n.
   1. The small or slender part of a thing; as, the small of the
    leg or of the back.
    [1913 Webster]
 
   2. pl. Smallclothes. [Colloq.] --Hood. Dickens.
    [1913 Webster]
 
   3. pl. Same as {Little go}. See under {Little}, a.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 small
   adv 1: on a small scale; "think small" [ant: {big}]
   adj 1: limited or below average in number or quantity or
       magnitude or extent; "a little dining room"; "a little
       house"; "a small car"; "a little (or small) group" [syn:
       {small}, {little}] [ant: {big}, {large}]
   2: limited in size or scope; "a small business"; "a newspaper
     with a modest circulation"; "small-scale plans"; "a pocket-
     size country" [syn: {minor}, {modest}, {small}, {small-
     scale}, {pocket-size}, {pocket-sized}]
   3: (of children and animals) young, immature; "what a big little
     boy you are"; "small children" [syn: {little}, {small}]
   4: slight or limited; especially in degree or intensity or
     scope; "a series of death struggles with small time in
     between"
   5: low or inferior in station or quality; "a humble cottage"; "a
     lowly parish priest"; "a modest man of the people"; "small
     beginnings" [syn: {humble}, {low}, {lowly}, {modest},
     {small}]
   6: lowercase; "little a"; "small a"; "e.e.cummings's poetry is
     written all in minuscule letters" [syn: {little},
     {minuscule}, {small}]
   7: (of a voice) faint; "a little voice"; "a still small voice"
     [syn: {little}, {small}]
   8: have fine or very small constituent particles; "a small misty
     rain"
   9: not large but sufficient in size or amount; "a modest
     salary"; "modest inflation"; "helped in my own small way"
     [syn: {modest}, {small}]
   10: made to seem smaller or less (especially in worth); "her
     comments made me feel small" [syn: {belittled},
     {diminished}, {small}]
   n 1: the slender part of the back
   2: a garment size for a small person

Are you satisfied with the result?

Go to Top