ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

small

S M AO1 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -small-, *small*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
small for gestational ageเด็กที่เมื่อคลอดมีน้ำหนักตัวแรกคลอดต่ำกว่า (SGA) 10rd percentile ของเด็กที่มีอายุครรภ์เท่าเทียมกัน Approprirate for gestational age (AGA) คือเด็กที่คลอดมี น้ำหนักเหมาะสมกับอายุครรภ์คือระหว่าง 10-90 percentile

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
small(adj) เล็ก, See also: น้อย, เล็กน้อย, ไม่พอเพียง, ไม่มาก, ไม่สำคัญ, Syn. little, minute, tiny
small(adj) ยังเด็ก, See also: ยังเล็ก
smallpox(n) ไข้ทรพิษ, See also: โรคฝีดาษ, Syn. variola
small fry(idm) คนหรือสิ่งที่ไม่น่าสนใจ
small arms(n) อาวุธขนาดเล็ก
small talk(idm) การพูดคุยเล็กน้อยอย่างเป็นทางการ
small talk(n) การพูดไร้สาระ
small time(idm) เล็กน้อย, See also: จำนวนน้อย
small-time(adj) ไม่สำคัญ
small hours(idm) หลังเที่ยงคืน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
small(สมอล) adj. เล็ก, น้อย, จ้อย, นิด, บอบบาง, ถ่อมตัว, ตัวเล็ก, อ่อนแรง, อ่อนกำลัง, เสียงอ่อน adv. ต่ำต้อย, เล็กน้อย, เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย, ด้วยเสียงอ่อน. n.. สิ่งที่เล็ก., See also: smallness n., Syn. wee, little, mean
small armsn. อาวุธเบา, อาวุธถือมือเดียวหรือสองมือขณะยิง
small capsตัวใหญ่ขนาดเล็กหมายถึง ตัวพิมพ์ตัวใหญ่ที่มีขนาดเล็กกว่าธรรมดา ตัวแรกของคำจะเป็นตัวใหญ่ขนาดปกติ เรียกว่า initial caps ตัวถัดมาจะเป็นตัวใหญ่เช่นกัน แต่มีขนาดเล็กกว่า ถ้าขนาดเท่ากันหมดจะใช้ว่า all caps ลองดูตัวอย่างTHE STUDENT IS COMING BACK HERE.
small changen. เหรียญปลีก, เสื้อผ้าชิ้นเล็ก ๆ
small computer system intส่วนต่อประสานระบบคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก'ใช้ตัวย่อว่า SCSI (อ่านว่า สกัสซี) หมายถึงสายที่เชื่อมต่อระหว่างบริภัณฑ์รอบข้าง (peripheral equipment) เช่น ฮาร์ดดิสก์ (hard disk) เครื่องกราดภาพ (scanner) หน่วยบันทึก (disk drive) กับตัวซีพียู (CPU) เป็นต้น
small intestinen. ลำไส้เล็ก, Syn. intestine
smallpox(สมอล'พอคซฺ) n. ฝีดาษ, ไข้ทรพิษ
smalltalkสมอลล์ทอล์คหมายถึง ภาษาเชิงวัตถุในสมัยแรก ๆ เกือบจะเรียกได้ว่าเป็นภาษาแรก ๆ กันเลยทีเดียว ภาษานี้สร้างกันขึ้นมาจากศูนย์วิจัยซีรอกซ์ พาโล อัลโต (Xerox Palo Alto Research Center) ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้ระบบ GUI (Graphical User Interface) หรือระบบที่ใช้ภาพเป็นตัวประสานกับผู้ใช้ ที่พัฒนามาเป็นระบบวินโดว์ในปัจจุบัน ดู GUI ประกอบ

English-Thai: Nontri Dictionary
small(adj) จิ๋ว, เล็ก, น้อย, เตี้ย, จ้อย, ย่อม, ปลีก
smallpox(n) ฝีดาษ, ไข้ทรพิษ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
small additional or return premiums clauseข้อกำหนดการเพิ่มหรือคืนเบี้ยประกันภัยจำนวนเล็กน้อย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
small agreementข้อตกลงรายย่อย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
small arteryหลอดเลือดแดงเล็ก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
small circle (of a sphere)วงกลมเล็ก (ของทรงกลม) [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
small circle (of a sphere)วงกลมเล็ก (ของทรงกลม) [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
small claimข้อเรียกร้องรายย่อย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
small computer system interface (SCSI)ส่วนต่อประสานระบบคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก (เอสซีเอสไอ, สกัสซี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
small computer system interface (SCSI)ส่วนต่อประสานระบบคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก (เอสซีเอสไอ, สกัสซี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
small pelvis; pelvis minor; pelvis, trueเชิงกรานน้อย, เชิงกรานส่วนล่าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
small powerประเทศด้อยอำนาจ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Small and Medium-Sized Enterprisesวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม [การทูต]
small armsอาวุธขนาดเล็ก หมายถึง อาวุธที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางของขนาดปากกระบอกปืนต่ำกว่า 100 มิลลิเมตร และสามารถพกพาไปใช้ได้โดยคนคนเดียว [การทูต]
Small Arms and Light Weaponsอาวุธขนาดเล็กและอาวุธเบา [การทูต]
Small businessธุรกิจขนาดย่อม [TU Subject Heading]
Small business investment compainesบริษัทลงทุนในธุรกิจขนาดย่อม [TU Subject Heading]
Small claims courtsศาลคดีมโนสาเร่ [TU Subject Heading]
Small Computer System Interfaceสกัสชี, Example: เป็นมาตราฐานในการเชื่อมต่อปริภัณฑ์ เช่น จานแข็ง หรือเครื่องพิมพ์เข้ากับคอมพิวเตอร์ ในกาส่งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์เหล่านี้กับคอมพิวเตอร์นั้นความเร็วเป็นเรื่องสำคัญมาก และขึ้นอยู่กับส่วนต่อประสานอุปกรณ์ (device interface) ที่ออกแบบไว้ในวงจรของปริภัณฑ์และในวงจรควบคุมที่ติดตั้งอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ ส่วนต่อประสานที่ใช้กันมากคือ SCSI และ ESDI (Enhanced small device interface) SCSI นั้นเป็นมาตราฐานที่กำหนดลักษณะของบัสสำหรับใช้ถ่ายโอนข้อมูลระหว่างเครื่อพีซีกับอุปกรณ์รอบข้างได้ถึง 8 อุปกรณ์ [คอมพิวเตอร์]
Small groupsกลุ่มขนาดเล็ก [TU Subject Heading]
small intestineลำไส้เล็ก, อวัยวะที่เป็นทางเดินอาหารต่อจากกระเพาะอาหารไปยังลำไส้ใหญ่ทำหน้าที่ย่อยและดูดซึมอาหารไปเลี้ยงร่างกาย  ลำไส้เล็กของคนมีความยาวประมาณ 6 เมตร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Small libraryห้องสมุดขนาดเล็ก [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
small of the back(n) กระเบนเหน็บ
Small Retailer(n) โชห่วย, ร้านค้าปลีกขนาดเล็กในท้องถิ่น, See also: Local Grocery, Small Grocery, Syn. Grocery

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A conscience is that still small voice that people won't listen to.จิตสำนึกคือว่าเสียงยังมีขนาด เล็ก ว่าคนจะไม่ฟัง Pinocchio (1940)
A small bird came toward the skiff from the north.นกตัวเล็ก ๆ มาหาเรือกรรเชียง เล็ก จากทิศเหนือ The Old Man and the Sea (1958)
It is all right, small bird.มันเป็นสิทธิทั้งหมดนกตัวเล็ก ๆ The Old Man and the Sea (1958)
I wish I could hoist my sail and take you in with the small breeze that's rising but I'm with a friend.ฉันอยากจะยกเรือใบของฉัน และพาคุณใน กับสายลมขนาดเล็กที่เพิ่มขึ้น แต่ฉันกับเพื่อน The Old Man and the Sea (1958)
Just before it was dark, as they passed the great island of sargasso weed... ... that heaved and swung as though the ocean were making love... ... with something under a yellow blanket... ... his small line had been taken by a dolphin... ... and he had brought it into the skiff.ก่อนที่มันจะมืดขณะที่พวกเขา ผ่าน เกาะที่ดีของวัชพืชสาหร่าย ที่ยกและยิงในทะเลแสง The Old Man and the Sea (1958)
- Only a small thing, Mac.- เพียงสิ่งเล็ก ๆ , Mac The Ugly American (1963)
If we can get our very small cricket pitch by first light tomorrow morning.ถ้าเราได้รับสนามคริกเก็ตขนาด เล็กมากของเรา โดยแสงแรกเช้าวันพรุ่งนี้ How I Won the War (1967)
If we can, they're going to look at our small patch of sanity and they're going to say it was worth it.ถ้าเราสามารถที่พวกเขากำลังจะ ไป มองไปที่แพทช์เล็ก ๆ ของเรามี สุขภาพจิตดี และพวกเขากำลังจะบอกว่ามัน ก็คุ้มค่า How I Won the War (1967)
20, 30 grand. In small bills, cash.20, 30 แกรนด์ ในธนบัตรใบเล็กเงินสด The Godfather (1972)
A small family place, good food. Everyone minds his business. Perfect.สถานที่สำหรับครอบครัวขนาดเล็กอาหารที่ดี จิตใจทุกคนที่ธุรกิจของเขา ที่สมบูรณ์แบบ The Godfather (1972)
I hope this apple pie will in some small way say thank you for your ingenuity and courage in defeating that horrible Mongo.พายแอปเปิ้ลนี้คงพูดแทนใจได้ ว่าขอบคุณที่คุณกล้าโค่นเจ้ามองโก Blazing Saddles (1974)
Do you live in a small town? On a small island?เธออยู่ในเมืองเล็ก ๆเหรอ บนเกาะเล็ก ๆเหรอ The Little Prince (1974)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
small10 people were packed into the small room.
smallAbout 27, 000 people live in and around Deal, but it has a small town center and it feels very like a small town.
smallA canary is a small bird and people sometimes keep it as a pet.
smallA family is the smallest unit of society.
smallAh, unfortunately there is a small matter I need to attend to so I'll take my leave now.
smallA large, and two small, airplanes were resting in the hangar.
smallA long time ago, there lived an old king on a small island.
smallA motel is like a hotel only much smaller and is used mostly by people traveling by automobile.
smallA musician can appreciate small differences in sounds.
smallAn apparently small event may lead to a great result.
smallAnd like many small towns in England, it has quite a long history.
smallAn insect is a small animal and it has six legs.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สวนหย่อม(n) small park, See also: แปล
ธุรกิจขนาดย่อม(n) small business, Syn. SME, Example: ธุรกิจขนาดย่อมเป็นหัวใจสำคัญที่สุดของระบบเศรษฐกิจของประเทศ, Thai Definition: กิจการเพื่อการค้าขนาดกลาง
ขนาดเล็ก(adj) small-sized, See also: small-scale, Ant. ขนาดใหญ่, Example: กิจการรถโดยสารขนาดเล็กเป็นกิจการที่ได้รับความนิยมจากประชาชนผู้ใช้บริการเป็นอย่างมาก, Thai Definition: มีลักษณะย่อม (เมื่อเทียบกับสิ่งอื่นๆ)
ธุรกิจขนาดเล็ก(n) small business, Example: ธุรกิจขนาดใหญ่มีโอกาสทางธุรกิจมากกว่าธุรกิจขนาดเล็ก เพราะมีอำนาจต่อรองกับรัฐบาลประเทศต่างๆ, Thai Definition: ธุรกิจขนาดเล็กที่เจ้าของเป็นผู้บริหารและดำเนินงานเองในท้องถิ่น และไม่ได้อิทธิพลคลุมธุรกิจในสาขานั้นได้
เจ๊าะแจ๊ะ(v) chat, See also: small talk, shoot the breeze, Syn. เกาะแกะ, Example: เขามาเจ๊าะแจ๊ะอยู่ที่นี่ตั้งนาน, Thai Definition: คุยเรื่องจิปาถะ, Notes: (สแลง)
ขลุกขลิก(adj) little, See also: small, Thai Definition: ที่มีน้ำน้อย
มีดเหน็บ(n) small knife carried as a weapon behind the belt, Count Unit: เล่ม, Thai Definition: มีดปลายเสี้ยมคล้ายมีดตอก มีขนาดโตกว่า และด้ามสั้นกว่า
ย่อย(adj) minor, See also: small, subordinate, Syn. เล็ก, Example: กลุ่มสมัชชาเกษตรกรรายย่อยภาคอีสานพากันชุมนุมประท้วงรัฐบาลที่หน้าทำเนียบรัฐบาล, Thai Definition: เรียกส่วนน้อยแยกจากส่วนใหญ่
รายย่อย(n) minor item, See also: small group, small batch, Example: ผู้ผลิตรายใหญ่ต้องสูญเสียลูกค้าให้กับรายย่อย, Count Unit: ราย, Thai Definition: รายที่มีความสำคัญน้อย
ลวดดอกไม้ไหว(n) small wire for tying up artificial flowers, Example: ก้านของดอกไม้ประดิษฐ์ช่อนี้ทำมาจากลวดดอกไม้ไหว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อักษรตัวเล็ก[aksøn tūa lek] (n, exp) EN: small letter  FR: lettre minuscule [ f ]
อัน[an] (classif, (n)) EN: [ classifier : small objects ; pieces of candy ; ashtrays ; round objects ; objects with unknown classifiers ]  FR: [ classificateur : petits objets ; choses en général ]
อณู[anū] (adj) EN: small ; little ; tiny ; minute ; trivial ; slight ; pulverized ; fine  FR: minuscule
อับ[ap] (n) EN: small round box ; round casket ; cassette  FR: petite boîte[ f ] ; cassette [ f ]
ใบ[bai] (n) EN: [ classifier : leaves (of trees); round and hollow objects (hats, cups, glasses, bowls, tin-cans, eggs, fruit, bags, wallets); small documents (tickets, certificates, leaflets) ]  FR: [ classificateur : feuilles (arbres et plantes); objets ronds et creux (chapeaux, coupes, bols, cannettes, oeufs, fruits); petits documents (billets, tickets, certificats) ]
บัณเฑาะว์[bandǿ] (n) EN: small drum used in Brahmin rites
เบ็ดเตล็ด[bettalet] (adj) EN: miscellaneous ; sundry ; various ; varied ; piecemeal ; small and varied ; fragmentary  FR: divers
เบอร์เล็ก[boē lek] (n, exp) EN: small size  FR: petite taille [ f ]
ชะมดเช็ด[chamot chet] (n, exp) EN: Small Indian Civet
ฉิ่ง[ching] (n) EN: small cymbals ; small cup-shaped cymbals ; alto-cymbals  FR: petite cymbale [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SMALL S M AO1 L
SMALLS S M AO1 L Z
SMALLEY S M AA1 L IY0
SMALLER S M AO1 L ER0
SMALLEN S M AO1 L AH0 N
SMALLEST S M AO1 L AH0 S T
SMALLING S M AO1 L IH0 NG
SMALLISH S M AO1 L IH0 SH
SMALLMAN S M AO1 L M AH0 N
SMALLPOX S M AO1 L P AA2 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
small (n) smˈɔːl (s m oo1 l)
smalls (n) smˈɔːlz (s m oo1 l z)
smaller (j) smˈɔːlər (s m oo1 l @ r)
smallest (j) smˈɔːlɪst (s m oo1 l i s t)
smallpox (n) smˈɔːlpɒks (s m oo1 l p o k s)
smallness (n) smˈɔːlnəs (s m oo1 l n @ s)
smalltime (j) smˈɔːltaɪm (s m oo1 l t ai m)
small-arms (n) smˈɔːl-aːmz (s m oo1 l - aa m z)
smallholder (n) smˈɔːlhouldər (s m oo1 l h ou l d @ r)
small-minded (j) smˈɔːl-mˈaɪndɪd (s m oo1 l - m ai1 n d i d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xiǎo, ㄒㄧㄠˇ, ] small; tiny; few; young #77 [Add to Longdo]
[jī, ㄐㄧ, ] small table #173 [Add to Longdo]
便宜[pián yi, ㄆㄧㄢˊ ㄧ˙, 便] small advantages; to let sb off lightly; cheap; inexpensive #2,918 [Add to Longdo]
[hé, ㄏㄜˊ, ] small box; case #3,513 [Add to Longdo]
少数[shǎo shù, ㄕㄠˇ ㄕㄨˋ, / ] small number; few; minority #3,786 [Add to Longdo]
[dòu, ㄉㄡˋ, ] small pox #4,626 [Add to Longdo]
小型[xiǎo xíng, ㄒㄧㄠˇ ㄒㄧㄥˊ, ] small scale; small size #4,762 [Add to Longdo]
最少[zuì shǎo, ㄗㄨㄟˋ ㄕㄠˇ, ] smallest; least #8,111 [Add to Longdo]
微小[wēi xiǎo, ㄨㄟ ㄒㄧㄠˇ, ] small; little #10,417 [Add to Longdo]
[lào, ㄌㄠˋ, / ] small net #10,612 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bläschen { n }small blister [Add to Longdo]
Cremetörtchen { n }; Sahnetörtchen { n } [ cook. ]small cream cake [Add to Longdo]
Dünndarm { m } [ anat. ]small intestine [Add to Longdo]
Flakon { m }small bottle [Add to Longdo]
Fünkchen { n }small spark [Add to Longdo]
Geplauder { n }small talk [Add to Longdo]
Häuschen { n }small house [Add to Longdo]
Handwaffen { pl }; Handfeuerwaffen { pl }small arms [Add to Longdo]
Kästchen { n }small box [Add to Longdo]
Kapitälchen { pl }small capitals [Add to Longdo]
Kammer { f } | Kammern { pl }small room | small rooms [Add to Longdo]
Kleinaktionär { m }; Kleinaktionärin { f } | Kleinaktionäre { pl }small shareholder | small shareholders [Add to Longdo]
Kleinbauer { m }small farmer; smallholder [Add to Longdo]
Kleinbetrieb { m }small business [Add to Longdo]
Kleinbetrieb { m } | Kleinbetriebe { pl }small enterprise | small enterprises [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
館;屋形[やかた;たち(館);たて(館), yakata ; tachi ( kan ); tate ( kan )] (n) (1) mansion; small castle; (2) (hon) nobleman; noblewoman; (3) (やかた only) boat cabin #532 [Add to Longdo]
[しょう, shou] (pref) (1) (See 小川) small; narrow; (2) (See 小野) familiar prefix; (3) (See 小暗い) slightly; a bit #659 [Add to Longdo]
[しょう, shou] (pref) (1) (See 小皿) small; little; slight; (2) (See 小半日, 弱・じゃく・2) slightly less than; just about; (3) (See こざっぱり) somewhat; somehow; (4) (See 小役人) minor (sometimes derogatory); petty #659 [Add to Longdo]
[しょう, shou] (n, n-pref) (1) smallness; small item; (2) (See 小の月) short month (i.e. having fewer than 31 days); (3) (abbr) (See 小学校) elementary school; (4) younger or inferior (of two items or people with the same name); (5) (arch) unit of field area (approx. 400 sq m) #659 [Add to Longdo]
[つい, tsui] (n) (1) pair; couple; set; (2) (See 対句) antithesis; (ctr) (3) counter for items that come in pairs; (4) counter for sets (of clothes, small furniture, utensils, etc.); (P) #879 [Add to Longdo]
こ;っこ[ko ; kko] (suf) (1) (abbr) (See 事・こと・6, 慣れっこ, ぺちゃんこ・1) doing; in such a state; (2) (See 睨めっこ・1) doing together; contest; match; (3) (fam) (See 餡こ・1) familiarizing suffix (sometimes meaning "small") #880 [Add to Longdo]
船(P);舟;槽[ふね, fune] (n) (1) (船, 舟 only) (舟 is often small and hand-propelled) ship; boat; watercraft; vessel; steamship; (2) tank; tub; vat; trough; (n-suf, ctr) (3) (船, 舟 only) counter for boat-shaped containers (e.g. of sashimi); (P) #950 [Add to Longdo]
姫(P);媛(oK)[ひめ, hime] (n) (1) princess; young lady of noble birth; (n-suf, n) (2) (See 彦) girl; (pref) (3) small & lovely; (P) #1,399 [Add to Longdo]
フィギュア[figyua] (n) (1) figure; (2) figurine (small models of anime characters, etc.); (P) #1,689 [Add to Longdo]
かん;くわん[kan ; kuwan] (adv, adv-to) (on-mim) ding; chime (sound of a bell or a small gong) #1,936 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
スモールビジネス[すもーるびじねす, sumo-rubijinesu] small business [Add to Longdo]
拡張小型デバイスインタフェース[かくちょうこがたデバイスインタフェース, kakuchoukogata debaisuintafe-su] Enhanced Small Device Interface (ESDI) [Add to Longdo]
小規模[しょうきぼ, shoukibo] small scale [Add to Longdo]
超小型[ちょうこがた, choukogata] ultra-small [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Small \Small\, v. t.
   To make little or less. [Obs.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Small \Small\ (sm[add]l), a. [Compar. {Smaller}
   (sm[add]l"[~e]r); superl. {Smallest}.] [OE. small, AS. smael;
   akin to D. smal narrow, OS. & OHG. smal small, G. schmal
   narrow, Dan. & Sw. smal, Goth. smals small, Icel. smali small
   cattle, sheep, or goats; cf. Gr. mh^lon a sheep or goat.]
   1. Having little size, compared with other things of the same
    kind; little in quantity or degree; diminutive; not large
    or extended in dimension; not great; not much;
    inconsiderable; as, a small man; a small river.
    [1913 Webster]
 
       To compare
       Great things with small.       --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Being of slight consequence; feeble in influence or
    importance; unimportant; trivial; insignificant; as, a
    small fault; a small business.
    [1913 Webster]
 
   3. Envincing little worth or ability; not large-minded; --
    sometimes, in reproach, paltry; mean.
    [1913 Webster]
 
       A true delineation of the smallest man is capable of
       interesting the greatest man.     --Carlyle.
    [1913 Webster]
 
   4. Not prolonged in duration; not extended in time; short;
    as, after a small space. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. Weak; slender; fine; gentle; soft; not loud. "A still,
    small voice." --1 Kings xix. 12.
    [1913 Webster]
 
   {Great and small},of all ranks or degrees; -- used especially
    of persons. "His quests, great and small." --Chaucer.
 
   {Small arms}, muskets, rifles, pistols, etc., in distinction
    from cannon.
 
   {Small beer}. See under {Beer}.
 
   {Small coal}.
    (a) Little coals of wood formerly used to light fires.
      --Gay.
    (b) Coal about the size of a hazelnut, separated from the
      coarser parts by screening.
 
   {Small craft} (Naut.), a vessel, or vessels in general, of a
    small size.
 
   {Small fruits}. See under {Fruit}.
 
   {Small hand}, a certain size of paper. See under {Paper}.
 
   {Small hours}. See under {Hour}.
 
   {Small letter}. (Print.), a lower-case letter. See
    {Lower-case}, and {Capital letter}, under {Capital}, a.
 
   {Small piece}, a Scotch coin worth about 21/4d. sterling, or
    about 41/2cents.
 
   {Small register}. See the Note under 1st {Register}, 7.
 
   {Small stuff} (Naut.), spun yarn, marline, and the smallest
    kinds of rope. --R. H. Dana, Jr.
 
   {Small talk}, light or trifling conversation; chitchat.
 
   {Small wares} (Com.), various small textile articles, as
    tapes, braid, tringe, and the like. --M`Culloch.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Small \Small\, adv.
   1. In or to small extent, quantity, or degree; little;
    slightly. [Obs.] "I wept but small." --Chaucer. "It small
    avails my mood." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Not loudly; faintly; timidly. [Obs. or Humorous]
    [1913 Webster]
 
       You may speak as small as you will.  --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Small \Small\, n.
   1. The small or slender part of a thing; as, the small of the
    leg or of the back.
    [1913 Webster]
 
   2. pl. Smallclothes. [Colloq.] --Hood. Dickens.
    [1913 Webster]
 
   3. pl. Same as {Little go}. See under {Little}, a.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 small
   adv 1: on a small scale; "think small" [ant: {big}]
   adj 1: limited or below average in number or quantity or
       magnitude or extent; "a little dining room"; "a little
       house"; "a small car"; "a little (or small) group" [syn:
       {small}, {little}] [ant: {big}, {large}]
   2: limited in size or scope; "a small business"; "a newspaper
     with a modest circulation"; "small-scale plans"; "a pocket-
     size country" [syn: {minor}, {modest}, {small}, {small-
     scale}, {pocket-size}, {pocket-sized}]
   3: (of children and animals) young, immature; "what a big little
     boy you are"; "small children" [syn: {little}, {small}]
   4: slight or limited; especially in degree or intensity or
     scope; "a series of death struggles with small time in
     between"
   5: low or inferior in station or quality; "a humble cottage"; "a
     lowly parish priest"; "a modest man of the people"; "small
     beginnings" [syn: {humble}, {low}, {lowly}, {modest},
     {small}]
   6: lowercase; "little a"; "small a"; "e.e.cummings's poetry is
     written all in minuscule letters" [syn: {little},
     {minuscule}, {small}]
   7: (of a voice) faint; "a little voice"; "a still small voice"
     [syn: {little}, {small}]
   8: have fine or very small constituent particles; "a small misty
     rain"
   9: not large but sufficient in size or amount; "a modest
     salary"; "modest inflation"; "helped in my own small way"
     [syn: {modest}, {small}]
   10: made to seem smaller or less (especially in worth); "her
     comments made me feel small" [syn: {belittled},
     {diminished}, {small}]
   n 1: the slender part of the back
   2: a garment size for a small person

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top