Search result for

small

(151 entries)
(0.0099 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -small-, *small*
Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
small for gestational ageเด็กที่เมื่อคลอดมีน้ำหนักตัวแรกคลอดต่ำกว่า (SGA) 10rd percentile ของเด็กที่มีอายุครรภ์เท่าเทียมกัน Approprirate for gestational age (AGA) คือเด็กที่คลอดมี น้ำหนักเหมาะสมกับอายุครรภ์คือระหว่าง 10-90 percentile

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
small[ADJ] เล็ก, See also: น้อย, เล็กน้อย, ไม่พอเพียง, ไม่มาก, ไม่สำคัญ, Syn. little, minute, tiny
small[ADJ] ยังเด็ก, See also: ยังเล็ก
smallpox[N] ไข้ทรพิษ, See also: โรคฝีดาษ, Syn. variola
small fry[IDM] คนหรือสิ่งที่ไม่น่าสนใจ
small arms[N] อาวุธขนาดเล็ก
small talk[IDM] การพูดคุยเล็กน้อยอย่างเป็นทางการ
small talk[N] การพูดไร้สาระ
small time[IDM] เล็กน้อย, See also: จำนวนน้อย
small-time[ADJ] ไม่สำคัญ
small hours[IDM] หลังเที่ยงคืน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
small(สมอล) adj. เล็ก,น้อย,จ้อย,นิด,บอบบาง,ถ่อมตัว,ตัวเล็ก,อ่อนแรง,อ่อนกำลัง,เสียงอ่อน adv. ต่ำต้อย,เล็กน้อย,เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย,ด้วยเสียงอ่อน. n.. สิ่งที่เล็ก., See also: smallness n., Syn. wee,little,mean
small armsn. อาวุธเบา,อาวุธถือมือเดียวหรือสองมือขณะยิง
small capsตัวใหญ่ขนาดเล็กหมายถึง ตัวพิมพ์ตัวใหญ่ที่มีขนาดเล็กกว่าธรรมดา ตัวแรกของคำจะเป็นตัวใหญ่ขนาดปกติ เรียกว่า initial caps ตัวถัดมาจะเป็นตัวใหญ่เช่นกัน แต่มีขนาดเล็กกว่า ถ้าขนาดเท่ากันหมดจะใช้ว่า all caps ลองดูตัวอย่างTHE STUDENT IS COMING BACK HERE.
small changen. เหรียญปลีก,เสื้อผ้าชิ้นเล็ก ๆ
small computer system intส่วนต่อประสานระบบคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก'ใช้ตัวย่อว่า SCSI (อ่านว่า สกัสซี) หมายถึงสายที่เชื่อมต่อระหว่างบริภัณฑ์รอบข้าง (peripheral equipment) เช่น ฮาร์ดดิสก์ (hard disk) เครื่องกราดภาพ (scanner) หน่วยบันทึก (disk drive) กับตัวซีพียู (CPU) เป็นต้น
small intestinen. ลำไส้เล็ก, Syn. intestine
smallpox(สมอล'พอคซฺ) n. ฝีดาษ,ไข้ทรพิษ
smalltalkสมอลล์ทอล์คหมายถึง ภาษาเชิงวัตถุในสมัยแรก ๆ เกือบจะเรียกได้ว่าเป็นภาษาแรก ๆ กันเลยทีเดียว ภาษานี้สร้างกันขึ้นมาจากศูนย์วิจัยซีรอกซ์ พาโล อัลโต (Xerox Palo Alto Research Center) ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้ระบบ GUI (Graphical User Interface) หรือระบบที่ใช้ภาพเป็นตัวประสานกับผู้ใช้ ที่พัฒนามาเป็นระบบวินโดว์ในปัจจุบัน ดู GUI ประกอบ

English-Thai: Nontri Dictionary
small(adj) จิ๋ว,เล็ก,น้อย,เตี้ย,จ้อย,ย่อม,ปลีก
smallpox(n) ฝีดาษ,ไข้ทรพิษ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
small additional or return premiums clauseข้อกำหนดการเพิ่มหรือคืนเบี้ยประกันภัยจำนวนเล็กน้อย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
small agreementข้อตกลงรายย่อย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
small arteryหลอดเลือดแดงเล็ก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
small circle (of a sphere)วงกลมเล็ก (ของทรงกลม) [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
small circle (of a sphere)วงกลมเล็ก (ของทรงกลม) [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
small claimข้อเรียกร้องรายย่อย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
small computer system interface (SCSI)ส่วนต่อประสานระบบคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก (เอสซีเอสไอ, สกัสซี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
small computer system interface (SCSI)ส่วนต่อประสานระบบคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก (เอสซีเอสไอ, สกัสซี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
small pelvis; pelvis minor; pelvis, trueเชิงกรานน้อย, เชิงกรานส่วนล่าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
small powerประเทศด้อยอำนาจ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Small and Medium-Sized Enterprisesวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม [การทูต]
small armsอาวุธขนาดเล็ก หมายถึง อาวุธที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางของขนาดปากกระบอกปืนต่ำกว่า 100 มิลลิเมตร และสามารถพกพาไปใช้ได้โดยคนคนเดียว [การทูต]
Small Arms and Light Weaponsอาวุธขนาดเล็กและอาวุธเบา [การทูต]
Small businessธุรกิจขนาดย่อม [TU Subject Heading]
Small business investment compainesบริษัทลงทุนในธุรกิจขนาดย่อม [TU Subject Heading]
Small claims courtsศาลคดีมโนสาเร่ [TU Subject Heading]
Small Computer System Interfaceสกัสชี
เป็นมาตราฐานในการเชื่อมต่อปริภัณฑ์ เช่น จานแข็ง หรือเครื่องพิมพ์เข้ากับคอมพิวเตอร์ ในกาส่งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์เหล่านี้กับคอมพิวเตอร์นั้นความเร็วเป็นเรื่องสำคัญมาก และขึ้นอยู่กับส่วนต่อประสานอุปกรณ์ (device interface) ที่ออกแบบไว้ในวงจรของปริภัณฑ์และในวงจรควบคุมที่ติดตั้งอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ ส่วนต่อประสานที่ใช้กันมากคือ SCSI และ ESDI (Enhanced small device interface) SCSI นั้นเป็นมาตราฐานที่กำหนดลักษณะของบัสสำหรับใช้ถ่ายโอนข้อมูลระหว่างเครื่อพีซีกับอุปกรณ์รอบข้างได้ถึง 8 อุปกรณ์ [คอมพิวเตอร์]
Small groupsกลุ่มขนาดเล็ก [TU Subject Heading]
small intestineลำไส้เล็ก, อวัยวะที่เป็นทางเดินอาหารต่อจากกระเพาะอาหารไปยังลำไส้ใหญ่ทำหน้าที่ย่อยและดูดซึมอาหารไปเลี้ยงร่างกาย  ลำไส้เล็กของคนมีความยาวประมาณ 6 เมตร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Small libraryห้องสมุดขนาดเล็ก [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
small of the back (n ) กระเบนเหน็บ
Small Retailer (n ) โชห่วย, ร้านค้าปลีกขนาดเล็กในท้องถิ่น
See also: S. Grocery, Local Grocery, Small Grocery,

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Uh, there was a small ceremony with licorice ringsเป็นพิธีการเล็ก ๆ กับแหวนก้านชะเอม Pret-a-Poor-J (2008)
There was a small ceremony with licorice- มันเป็นพิธีเล็กๆกับแหวนที่ทำจากก้านชะเอม There Might be Blood (2008)
Believe me, Smallville, I am a lot more obnoxious sober, and the last thing anyone wants is me making a scene at this blessed event.เชื่อเถอะ, สมอลวิลล์, ฉันไม่เมาเรื้อนหรอก, อีกอย่างทุกคนกำลังเฝ้ารอฉันกล่าวอวยพรอยู่ด้วย Committed (2008)
Smallville? !นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า "การโกหกไม่ได้ทำร้ายเรา แ Committed (2008)
- You may have held my hair, but I don't need you to hold my hand, Smallville.- ฉันขับให้ใหม? - เมื่อคืนนายลากหัวฉันมา, Committed (2008)
This is Smallville P.D., impound for a Chloe Sullivan and a James Olsen.ก็แค่คนเมาน่ะอย่าถือสาเลย. Committed (2008)
Lois, I checked the metropolis and the Smallville hospitals, as well as the airport...มาดูสิว่าทั้งสองคนใครจะใจร้ายกว่ากัน. โลอีส ฉันตรวจสอบรพ. Committed (2008)
Smallville, everyone knows you're a terrible liar.สมอลวิลล์, ใครๆก็รู้ว่านายโกหกไม่เนียน Committed (2008)
Previously on Smallville:ความเดิมตอนที่แล้วใน สมอลวิลล์ Odyssey (2008)
You've learned a lot from your time in Smallville.นายได้เรียนรู้อะไรมากมายที่สมอลวิลล์ Odyssey (2008)
Look, I know that you're nervous, Smallville, but you got to remember I grew up around green berets and navy seals, not cornstalks and jersey cows.ฟังนะ ฉันรู้ว่าคุณกังวล.. พ่อหนุ่มสมอลวิลล์ แต่คุณจำได้นะฉันโตจากหน่วยรบกรีนเบเร่และ นาวิกโยธิน ไม่ใช่้ในไร่ข้าวโพดกะทุ่งเลี้ยงวัว Odyssey (2008)
Out of the way, Smallville.หลบไป พ่อหนุ่มสมอลวิลล์ Odyssey (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
small10 people were packed into the small room.
smallAbout 27,000 people live in and around Deal, but it has a small town center and it feels very like a small town.
smallA canary is a small bird and people sometimes keep it as a pet.
smallA family is the smallest unit of society.
smallAh, unfortunately there is a small matter I need to attend to so I'll take my leave now.
smallA large, and two small, airplanes were resting in the hangar.
smallA long time ago, there lived an old king on a small island.
smallA motel is like a hotel only much smaller and is used mostly by people traveling by automobile.
smallA musician can appreciate small differences in sounds.
smallAn apparently small event may lead to a great result.
smallAnd like many small towns in England, it has quite a long history.
smallAn insect is a small animal and it has six legs.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สวนหย่อม[N] small park, See also: แปล
ธุรกิจขนาดย่อม[N] small business, Syn. SME, Example: ธุรกิจขนาดย่อมเป็นหัวใจสำคัญที่สุดของระบบเศรษฐกิจของประเทศ, Thai definition: กิจการเพื่อการค้าขนาดกลาง
ขนาดเล็ก[ADJ] small-sized, See also: small-scale, Ant. ขนาดใหญ่, Example: กิจการรถโดยสารขนาดเล็กเป็นกิจการที่ได้รับความนิยมจากประชาชนผู้ใช้บริการเป็นอย่างมาก, Thai definition: มีลักษณะย่อม (เมื่อเทียบกับสิ่งอื่นๆ)
ธุรกิจขนาดเล็ก[N] small business, Example: ธุรกิจขนาดใหญ่มีโอกาสทางธุรกิจมากกว่าธุรกิจขนาดเล็ก เพราะมีอำนาจต่อรองกับรัฐบาลประเทศต่างๆ, Thai definition: ธุรกิจขนาดเล็กที่เจ้าของเป็นผู้บริหารและดำเนินงานเองในท้องถิ่น และไม่ได้อิทธิพลคลุมธุรกิจในสาขานั้นได้
เจ๊าะแจ๊ะ[V] chat, See also: small talk, shoot the breeze, Syn. เกาะแกะ, Example: เขามาเจ๊าะแจ๊ะอยู่ที่นี่ตั้งนาน, Thai definition: คุยเรื่องจิปาถะ, Notes: (สแลง)
ขลุกขลิก[ADJ] little, See also: small, Thai definition: ที่มีน้ำน้อย
มีดเหน็บ[N] small knife carried as a weapon behind the belt, Count unit: เล่ม, Thai definition: มีดปลายเสี้ยมคล้ายมีดตอก มีขนาดโตกว่า และด้ามสั้นกว่า
ย่อย[ADJ] minor, See also: small, subordinate, Syn. เล็ก, Example: กลุ่มสมัชชาเกษตรกรรายย่อยภาคอีสานพากันชุมนุมประท้วงรัฐบาลที่หน้าทำเนียบรัฐบาล, Thai definition: เรียกส่วนน้อยแยกจากส่วนใหญ่
รายย่อย[N] minor item, See also: small group, small batch, Example: ผู้ผลิตรายใหญ่ต้องสูญเสียลูกค้าให้กับรายย่อย, Count unit: ราย, Thai definition: รายที่มีความสำคัญน้อย
ลวดดอกไม้ไหว[N] small wire for tying up artificial flowers, Example: ก้านของดอกไม้ประดิษฐ์ช่อนี้ทำมาจากลวดดอกไม้ไหว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อักษรตัวเล็ก[n. exp.] (aksøn tūa lek) EN: small letter   FR: lettre minuscule [f]
อัน[classif. (n.)] (an) EN: [classifier : small objects ; pieces of candy ; ashtrays ; round objects ; objects with unknown classifiers]   FR: [classificateur : petits objets ; choses en général]
อณู[adj.] (anū) EN: small ; little ; tiny ; minute ; trivial ; slight ; pulverized ; fine   FR: minuscule
อับ[n.] (ap) EN: small round box ; round casket ; cassette   FR: petite boîte[f] ; cassette [f]
ใบ[n.] (bai) EN: [classifier : leaves (of trees); round and hollow objects (hats, cups, glasses, bowls, tin-cans, eggs, fruit, bags, wallets); small documents (tickets, certificates, leaflets)]   FR: [classificateur : feuilles (arbres et plantes); objets ronds et creux (chapeaux, coupes, bols, cannettes, oeufs, fruits); petits documents (billets, tickets, certificats)]
บัณเฑาะว์[n.] (bandǿ) EN: small drum used in Brahmin rites   
เบ็ดเตล็ด[adj.] (bettalet) EN: miscellaneous ; sundry ; various ; varied ; piecemeal ; small and varied ; fragmentary   FR: divers
เบอร์เล็ก[n. exp.] (boē lek) EN: small size   FR: petite taille [f]
ชะมดเช็ด[n. exp.] (chamot chet) EN: Small Indian Civet   
ฉิ่ง[n.] (ching) EN: small cymbals ; small cup-shaped cymbals ; alto-cymbals   FR: petite cymbale [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
SMALL    S M AO1 L
SMALLS    S M AO1 L Z
SMALLEY    S M AA1 L IY0
SMALLER    S M AO1 L ER0
SMALLEN    S M AO1 L AH0 N
SMALLEST    S M AO1 L AH0 S T
SMALLING    S M AO1 L IH0 NG
SMALLISH    S M AO1 L IH0 SH
SMALLMAN    S M AO1 L M AH0 N
SMALLPOX    S M AO1 L P AA2 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
small    (n) (s m oo1 l)
smalls    (n) (s m oo1 l z)
smaller    (j) (s m oo1 l @ r)
smallest    (j) (s m oo1 l i s t)
smallpox    (n) (s m oo1 l p o k s)
smallness    (n) (s m oo1 l n @ s)
smalltime    (j) (s m oo1 l t ai m)
small-arms    (n) - (s m oo1 l - aa m z)
smallholder    (n) (s m oo1 l h ou l d @ r)
small-minded    (j) - (s m oo1 l - m ai1 n d i d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bläschen {n}small blister [Add to Longdo]
Cremetörtchen {n}; Sahnetörtchen {n} [cook.]small cream cake [Add to Longdo]
Dünndarm {m} [anat.]small intestine [Add to Longdo]
Flakon {m}small bottle [Add to Longdo]
Fünkchen {n}small spark [Add to Longdo]
Geplauder {n}small talk [Add to Longdo]
Häuschen {n}small house [Add to Longdo]
Handwaffen {pl}; Handfeuerwaffen {pl}small arms [Add to Longdo]
Kästchen {n}small box [Add to Longdo]
Kammer {f} | Kammern {pl}small room | small rooms [Add to Longdo]
Kapitälchen {pl}small capitals [Add to Longdo]
Kleinaktionär {m}; Kleinaktionärin {f} | Kleinaktionäre {pl}small shareholder | small shareholders [Add to Longdo]
Kleinbauer {m}small farmer; smallholder [Add to Longdo]
Kleinbetrieb {m}small business [Add to Longdo]
Kleinbetrieb {m} | Kleinbetriebe {pl}small enterprise | small enterprises [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
挵る(oK)[せせる, seseru] (v5r) (uk) to perform a small motion repetitively (i.e. picking or poking something) [Add to Longdo]
[のぎ, nogi] (n) (arch) small fish bone stuck in one's throat [Add to Longdo]
鼯鼠[ももんが;ももんがあ;モモンガ, momonga ; momongaa ; momonga] (n) (uk) small Eurasian flying squirrel (Pteromys momonga) [Add to Longdo]
あばら屋;あばら家;荒ら屋;荒ら家;荒屋(io);荒家(io)[あばらや, abaraya] (n) (1) dilapidated house; tumbledown house; hovel; miserable shack; (2) (hum) my house; my home; (3) small resting place comprising four pillars and a roof (with no walls) [Add to Longdo]
いささ小笹;細小小笹;細小小竹[いささおざさ, isasaozasa] (n) (arch) (obsc) short bamboo; small bamboo [Add to Longdo]
いさら井;細小井[いさらい, isarai] (n) (arch) small water spring [Add to Longdo]
うまい棒[うまいぼう, umaibou] (n) Umaibo; small, puffed, cylindrical corn snack (trademarked) [Add to Longdo]
お手塩;御手塩[おてしょ;おてしょう, otesho ; oteshou] (n) (fem) (obsc) (See 手塩皿) small, shallow dish [Add to Longdo]
お猪口;御猪口[おちょこ, ochoko] (n) (1) (uk) (See 猪口) small cup; sake cup; (2) cup-shaped [Add to Longdo]
お零れに預かる[おこぼれにあずかる, okoboreniazukaru] (exp) (uk) to get a tiny share of the profits; to get a small share of what someone is enjoying [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一本万利[yī běn wàn lì, ㄧ ㄅㄣˇ ㄨㄢˋ ㄌㄧˋ, / ] small capital, huge profit (成语 saw); to put in a little and get a lot out [Add to Longdo]
中小型企业[zhōng xiǎo xíng qǐ yè, ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄠˇ ㄒㄧㄥˊ ㄑㄧˇ ㄧㄝˋ, / ] small and medium enterprise [Add to Longdo]
便宜[pián yi, ㄆㄧㄢˊ ㄧ˙, 便] small advantages; to let sb off lightly; cheap; inexpensive [Add to Longdo]
[sài, ㄙㄞˋ, ] small, minute; lacking sincerity [Add to Longdo]
[jī, ㄐㄧ, ] small table [Add to Longdo]
划子[huá zi, ㄏㄨㄚˊ ㄗ˙, ] small row-boat [Add to Longdo]
匣子[xiá zi, ㄒㄧㄚˊ ㄗ˙, ] small box [Add to Longdo]
[guǐ, ㄍㄨㄟˇ, / ] small box [Add to Longdo]
[lǒu, ㄌㄡˇ, ] small mound [Add to Longdo]
天花[tiān huā, ㄊㄧㄢ ㄏㄨㄚ, ] smallpox; ceiling [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
スモールビジネス[すもーるびじねす, sumo-rubijinesu] small business [Add to Longdo]
拡張小型デバイスインタフェース[かくちょうこがたデバイスインタフェース, kakuchoukogata debaisuintafe-su] Enhanced Small Device Interface (ESDI) [Add to Longdo]
小規模[しょうきぼ, shoukibo] small scale [Add to Longdo]
超小型[ちょうこがた, choukogata] ultra-small [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Small \Small\, v. t.
   To make little or less. [Obs.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Small \Small\ (sm[add]l), a. [Compar. {Smaller}
   (sm[add]l"[~e]r); superl. {Smallest}.] [OE. small, AS. smael;
   akin to D. smal narrow, OS. & OHG. smal small, G. schmal
   narrow, Dan. & Sw. smal, Goth. smals small, Icel. smali small
   cattle, sheep, or goats; cf. Gr. mh^lon a sheep or goat.]
   1. Having little size, compared with other things of the same
    kind; little in quantity or degree; diminutive; not large
    or extended in dimension; not great; not much;
    inconsiderable; as, a small man; a small river.
    [1913 Webster]
 
       To compare
       Great things with small.       --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Being of slight consequence; feeble in influence or
    importance; unimportant; trivial; insignificant; as, a
    small fault; a small business.
    [1913 Webster]
 
   3. Envincing little worth or ability; not large-minded; --
    sometimes, in reproach, paltry; mean.
    [1913 Webster]
 
       A true delineation of the smallest man is capable of
       interesting the greatest man.     --Carlyle.
    [1913 Webster]
 
   4. Not prolonged in duration; not extended in time; short;
    as, after a small space. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. Weak; slender; fine; gentle; soft; not loud. "A still,
    small voice." --1 Kings xix. 12.
    [1913 Webster]
 
   {Great and small},of all ranks or degrees; -- used especially
    of persons. "His quests, great and small." --Chaucer.
 
   {Small arms}, muskets, rifles, pistols, etc., in distinction
    from cannon.
 
   {Small beer}. See under {Beer}.
 
   {Small coal}.
    (a) Little coals of wood formerly used to light fires.
      --Gay.
    (b) Coal about the size of a hazelnut, separated from the
      coarser parts by screening.
 
   {Small craft} (Naut.), a vessel, or vessels in general, of a
    small size.
 
   {Small fruits}. See under {Fruit}.
 
   {Small hand}, a certain size of paper. See under {Paper}.
 
   {Small hours}. See under {Hour}.
 
   {Small letter}. (Print.), a lower-case letter. See
    {Lower-case}, and {Capital letter}, under {Capital}, a.
 
   {Small piece}, a Scotch coin worth about 21/4d. sterling, or
    about 41/2cents.
 
   {Small register}. See the Note under 1st {Register}, 7.
 
   {Small stuff} (Naut.), spun yarn, marline, and the smallest
    kinds of rope. --R. H. Dana, Jr.
 
   {Small talk}, light or trifling conversation; chitchat.
 
   {Small wares} (Com.), various small textile articles, as
    tapes, braid, tringe, and the like. --M`Culloch.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Small \Small\, adv.
   1. In or to small extent, quantity, or degree; little;
    slightly. [Obs.] "I wept but small." --Chaucer. "It small
    avails my mood." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Not loudly; faintly; timidly. [Obs. or Humorous]
    [1913 Webster]
 
       You may speak as small as you will.  --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Small \Small\, n.
   1. The small or slender part of a thing; as, the small of the
    leg or of the back.
    [1913 Webster]
 
   2. pl. Smallclothes. [Colloq.] --Hood. Dickens.
    [1913 Webster]
 
   3. pl. Same as {Little go}. See under {Little}, a.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 small
   adv 1: on a small scale; "think small" [ant: {big}]
   adj 1: limited or below average in number or quantity or
       magnitude or extent; "a little dining room"; "a little
       house"; "a small car"; "a little (or small) group" [syn:
       {small}, {little}] [ant: {big}, {large}]
   2: limited in size or scope; "a small business"; "a newspaper
     with a modest circulation"; "small-scale plans"; "a pocket-
     size country" [syn: {minor}, {modest}, {small}, {small-
     scale}, {pocket-size}, {pocket-sized}]
   3: (of children and animals) young, immature; "what a big little
     boy you are"; "small children" [syn: {little}, {small}]
   4: slight or limited; especially in degree or intensity or
     scope; "a series of death struggles with small time in
     between"
   5: low or inferior in station or quality; "a humble cottage"; "a
     lowly parish priest"; "a modest man of the people"; "small
     beginnings" [syn: {humble}, {low}, {lowly}, {modest},
     {small}]
   6: lowercase; "little a"; "small a"; "e.e.cummings's poetry is
     written all in minuscule letters" [syn: {little},
     {minuscule}, {small}]
   7: (of a voice) faint; "a little voice"; "a still small voice"
     [syn: {little}, {small}]
   8: have fine or very small constituent particles; "a small misty
     rain"
   9: not large but sufficient in size or amount; "a modest
     salary"; "modest inflation"; "helped in my own small way"
     [syn: {modest}, {small}]
   10: made to seem smaller or less (especially in worth); "her
     comments made me feel small" [syn: {belittled},
     {diminished}, {small}]
   n 1: the slender part of the back
   2: a garment size for a small person

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top