Search result for

tig

(163 entries)
(0.014 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tig-, *tig*
English-Thai: Longdo Dictionary
black tiger prawn(n) กุ้งกุลาดำ, S. giant tiger prawn, tiger prawn, leader prawn, grass prawn,
Image:
green tiger prawn(n) กุ้งกุลาลาย, กุ้งกุลา, กุ้งลาย, กุ้งเสือเขียว, R. Penaeus semisulcatus
Image:

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tiger[N] เสือ, See also: พยัคฆ์
tiger[N] คนดุร้าย, See also: คนเหี้ยมโหด
tight[ADJ] คับแน่น, See also: ผูกแน่น, พันแน่น, รัดแน่น, Ant. loose, slack
tight[ADJ] แน่นหนา
tight[ADJ] ปิดแน่น (ไม่ทำให้ของเหลวไหลออกมาได้), See also: ติดแน่น, ติดสนิท
tight[ADJ] เข้มงวด, See also: กวดขัน, เคร่งระเบียบ, Syn. firm, rigid, stringent
tight[ADJ] หนาแน่น, See also: ไม่มีที่ว่าง, Syn. cramped
tight[ADJ] ที่ไม่มีเวลาว่าง
tight[ADJ] ขี้เหนียว, See also: ตระหนี่, ใจแคบ, Syn. miserly, Ant. generous
tight[ADJ] ยาก, See also: ลำบาก, จัดการลำบาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tiger(ไท'เกอะ) n. เสือ (Panthera tigris)
tigerish(ไท'เกอริช) adj. คล้ายเสือ,ดุร้าย,มีพลังมาก,กระหายเลือด,เหี้ยมโหด, Syn. tigrish
tight(ไททฺ) adj.,adv.แน่น,หนาแน่น,ตึงแน่น,อัดแน่น,กวดขัน,รัดแน่น,รัดรูป,ไม่รั่ว,อากาศเข้าไม่ได้,คับ,คับแคบ,คับขัน,ยาก,ลำบาก,รัดกุม,ได้ใจความ,เกือบเสมอกัน,ใกล้เคียงกันมาก,ขี้เหนียว,ตระหนี่,เมาเหล้า, (เงิน) ฝืด,คิดดอกเบี้ยอัตราสูง,เป็นที่ต้องการน้อย,เป็นระเบียบ
tight-lipped(ไททฺ'ลิพทฺ') adj. พูดน้อย,เงียบ,ปิดปากเงียบ, Syn. taciturn
tighten(ไท'เทิน) vt.,vi. ทำให้แน่นหนา,ทำให้รัดกุม,กลายเป็นแน่นหนา,กลายเป็นรัดกุม,กวดขัน., See also: tightener n., Syn. tauten,stretch
tightrope(ไททฺ'โรพ) n. เส้นขึงตึงที่ใช้ในการเดินไต่หรือเล่นกายกรรม
tights(ไทท์ซฺ) n. เสื้อรัดรูปของนักกายกรรม
tigress(ไท'เกรส) n. เสื้อตัวเมีย,หญิงดุร้ายรุกรานหรือโหดเหี้ยม
tigrish(ไท'กริช) adj. =tigerish (ดู)
airtight(-ไททฺ) adj. ผนึกแน่นไม่ให้อากาศเข้า

English-Thai: Nontri Dictionary
tiger(n) เสือ,ไอ้เสือ,คนร้าย
tight(adj) แน่น,คับ,อึดอัด,ตึง,คับขัน,กวดขัน,ขี้เหนียว
tighten(vt) ผูกแน่น,กวดขัน,รัด,อัด
tights(n) เสื้อรัดรูป
tigress(n) เสือตัวเมีย,อีเสือ,ผู้หญิงเหี้ยม
astigmatism(n) อาการตาพร่า
castigate(vt) ดุว่า,ดัดนิสัย,ลงโทษ,เฆี่ยนตี
centigrade(n) องศาเซนติเกรด
centigram(n) น้ำหนักเป็นเซนติกรัม
contiguity(n) ความใกล้ชิด,การประชิด,การเชื่อมติด,การติดต่อกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
TIG pulsed-arc weldingการเชื่อมทิกอาร์กพัลส์ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
TIG spot welding; inert-gas tungsten-arc spot weldingการเชื่อมจุดทิก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
TIG torch; argon-arc torchหัวเชื่อมทิก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
tiger paperเสือกระดาษ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
tight foldชั้นหินคดโค้งตีบ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tiger motorcycleจักรยานยนต์ไทเกอร์ [TU Subject Heading]
Tiger tradeการค้าเสือ [TU Subject Heading]
Tigersเสือ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
tiger by the tail (phrase) (สำนวน) สภาวะจำยอม เหมือนการขี่หลังเสือ
tight-fistedขี้เหนียว
tight-lipped (adj ) พูดน้อย ไม่ปริปาก ไม่พูด
See also: S. reticent, silent, A. talkative,
tights (n ) ถุงน่อง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We know you're tight with him. We know he's on campus.เรารู้ว่านายซี้กับมัน และเราก็รุ้ว่ามันอยู่ที่นี่ New Haven Can Wait (2008)
I didn't realize-- that tights are not pants?ฉันไม่รู้จริงๆ กางเกงรัดรูปมันไม่ใช่กางเกง Chuck in Real Life (2008)
So sleep tight, kiddies.เพราะฉะนั้นนอนซะ เด็กๆ Pret-a-Poor-J (2008)
Barn, tiger, car, hammer, tree, building, cup, phone, toaster, house, doll, football, book, umbrella, bench, paper clip.โรงนา เสือ รถ ฆ้อน ต้นไม้ ตึก ถ้วย โทรศัพท์ เครื่องปิ้งขนมปัง บ้าน ตุ๊กตา ฟุตบอล หนังสือ ร่ม กิ่งไม้ คลิปหนีบกระดาษ Odyssey (2008)
{\pos(194,215}He can wait till I finish slaying a guy in a skullcap and a pair of tights.เขารอได้จนกว่าฉันจะฆ่าผู้ชายใส่หมวกไม่มีขอบกับกางเกงรัดรูปเสร็จ Dying Changes Everything (2008)
Be tightening bolts and following instructions.ขันเกลียวน๊อตให้แน่น และได้แค่ทำตามคำสั่ง Dying Changes Everything (2008)
Tig's the only man who owes me dues.ทิกคนเดียวเท่านั้น ที่กำลังติดเงินฉันอยู่ Pilot (2008)
It's, uh, we may have to start tightening our belts.ข้าคิดว่าพวกเราควรเริ่มวางเวรยามให้แน่นหนา The Labyrinth of Gedref (2008)
Gold Squadron, tighten formation.ฝูงบินโกลด์ จัดขบวนแบบรัดกุม Downfall of a Droid (2008)
Keep your heads down and your seals tight, boys.รู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีนะจ๊ะ หนุ่มๆ Rookies (2008)
Shadow squadron, tighten formation.ฝูงบินชาโดว์ รายงานตัวด้วย Shadow of Malevolence (2008)
Tie him up good and tight.แล้วมัดมันแน่นๆ Episode #1.5 (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tigIt is like letting a tiger run loose.
tigHe likes a tiger.
tigBob was always in a tight spot with the police.
tigThe Tigers lost the game, which was a surprise to us.
tigShut the door tight.
tigThe collar is too tight round my throat.
tigShe held on to my hand tightly.
tigBite down tightly, please.
tigThis lid is so tight I can't open it.
tigGood grief! I had no idea you had been placed in such a tight spot.
tigCheck all the loose knots and fasten them tight.
tigThe supply-demand balance is tight.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สนิท[ADV] tight, See also: closely, Syn. ติด, ติดแน่น, แนบ
มิด[ADV] tightly, See also: entirely, completely, Syn. สนิท, Example: ช่วยปิดประตูให้มิดด้วย เดี๋ยวยุงจะเข้า
สาง[N] tiger-like fabulous animal, Example: ป่านี้ไม่เห็นเป็นสภาพอันเป็นป่าอุดมไปด้วยเสือด้วยสางแต่อย่างใด, Count unit: ตัว, Thai definition: สัตว์ในนิยาย เข้าใจกันว่ามีรูปร่างอย่างเสือ
ขาล[N] Year of the Tiger, See also: tiger, Syn. ปีขาล, ปีเสือ, Example: ความเชื่อตามประเพณีของคนจีนมักถือว่าปีขาลเป็นปีที่เสือดุ, Thai definition: ชื่อปีที่ 3 ของรอบปีนักษัตร มีเสือเป็นเครื่องหมาย
ขัน[V] tighten, See also: screw tight, wrench, Ant. คลาย, ผ่อน, Example: อย่าลืมขันตะปูให้แน่นหน่อยนะ, Thai definition: ทำให้ตึงหรือให้แน่น
แขม่ว[V] pull in the stomach, See also: tighten one's stomach, Syn. กระแหม่ว, Example: เธอไม่ต้องแกล้งแขม่วท้องให้ดูผอมหรอก ยังไงก็คับอยู่ดี, Thai definition: บังคับให้กล้ามเนื้อท้องยุบลงโดยการผ่อนลมหายใจ
คับ[ADJ] tight, See also: close, compact, tight-fitting, close-fitting, small, firm, Syn. แคบ, แน่น, ตึง, Ant. พอดี, Example: นี่เป็นเอกลักษณ์อันคงเส้นคงวาเป็นอย่างยิ่งของบุรุษเสื้อคับ หยัดร่างตรงดั่งปลายทวน, Thai definition: มีขนาดไม่พอดีกัน
แน่น[ADV] tightly, Syn. แน่นหนา, หนาแน่น, Ant. เบาบาง, Thai definition: อาการที่แออัดยัดเยียดหรือเบียดเสียดจนแทบไม่มีที่ว่าง
พยัคฆ์[N] tiger, Syn. เสือ, พยัคเฆนทร์, พยัคฆินทร์, พยัคฆิน, พยัคฆี, Example: ผู้ประพันธ์หนังสือมักจะกำหนดให้พยัคฆ์เป็นตัวแทนแห่งความกล้าหาญ, Count unit: ตัว, Notes: (บาลี), (สันสกฤต)
แน่นหนา[ADV] tightly, See also: firmly, fast, strongly, securely, solidly, sturdily, Syn. แข็งแรง, Ant. บอบบาง, Example: เขาใส่กุญแจอย่างแน่นหนา เพราะจะไม่อยู่บ้านหลายวัน, Thai definition: อย่างมั่นคงแข็งแรงเป็นปึกแผ่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อธิกรณ์[n.] (athikøn) EN: charge ; allegation ; case ; matter ; affair ; cause   FR: litige [m]
อรรถคดี[n.] (atthakhadī) EN: lawsuit ; case ; legal action ; legal case ; legal proceedings ; litigation   
บรรจุภาชนะอัดลม[X] (banju phātchana atlom) EN: in airtight containers   
บารมี[n.] (bāramī) EN: prestige ; influence ; high reputation ; august presence ; augustness ; grandeur ; popularity ; personal power ; merit ; virtue ; charisma   FR: prestige [m] ; influence [f]
เบื่อ[v. exp.] (beūa) EN: be bored ; be fed up with ; be tired of ; be sick of ; be weary of   FR: être excédé ; être agacé ; être las ; être dégoûté ; être fatigué de ; en avoir assez (de qqch/qqn) ; en avoir marre (fam.) ; en avoir sa claque (fam.) ; en avoir par-dessus la tête (fam.) ; en avoir ras le bol (fam.)
เบียร์ไทเกอร์[TM] (Bīa Thaikoē) EN: Tiger beer   FR: bière Tiger [f]
บัวบก[n.] (būa bok) EN: Asiatic pennywort ; Indian pennywort ; Tiger Herbal   FR: hydrocotyle [f] ; écuelle d'eau [f]
ชันสูตร[v.] (channasut) EN: verify ; inspect ; investigate   FR: vérifier ; inspecter ; investiguer
ชื่อเสียง[n.] (cheūsīeng) EN: fame ; reputation ; renown ; popularity ; prestige   FR: réputation [f] ; célébrité [f] ; prestige [m] ; renommée [f] ; popularité [f]
ชิด[X] (chit) EN: close ; near ; nearby ; touching   FR: près de ; proche ; voisin ; contre ; auprès de ; contigu ; tout près ; très proche

CMU English Pronouncing Dictionary
TIG    T IH1 G
TIGUE    T IY1 G
TIGON    T IH1 G AH0 N
TIGHT    T AY1 T
TIGGS    T IH1 G Z
TIGHE    T AY1 G
TIGER    T AY1 G ER0
TIGAR    T AY1 G ER0
TIGAR    T AY1 G AA2 R
TIGERS    T AY1 G ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tiger    (n) (t ai1 g @ r)
tight    (j) (t ai1 t)
Tigris    (n) (t ai1 g r i s)
tigers    (n) (t ai1 g @ z)
tights    (n) (t ai1 t s)
tighten    (v) (t ai1 t n)
tighter    (j) (t ai1 t @ r)
tightly    (a) (t ai1 t l ii)
tigress    (n) (t ai1 g r i s)
tigerish    (j) (t ai1 g @ r i sh)

German-Thai: Longdo Dictionary
gleichzeitig(adj adv) ในขณะเดียวกัน, ในเวลาเดียวกัน เช่น Er kann telefonieren und gleichzeitig auch lesen. เขาสามารถโทรศัพท์ในเวลาเดียวกันก็อ่านหนังสือไปด้วยได้, See also: S. zur gleichen Zeit
heutigร่วมสมัย, ในช่วงนี้
künftigในอนาคต, หลังจากนี้
richtigถูกต้อง
wichtigสำคัญ
fettig(adj) เป็นมันเยิ้ม
zeitig(adj) เช้า (เร็ว) เช่น มาเช้า ไม่ได้หมายถึงเวลาเช้ารุ่งสาง, See also: früh
beschäftigt(adj) มีธุระยุ่ง
beschäftigt(adj) ทำงานอยู่ที่ใดที่หนึ่ง เช่น Sie ist bei dem Jugendamt beschäftigt.
sich mit etw. beschäftigen(vt) ยุ่งอยู่กับ เช่น Ich beschäftige mich mit Französisch.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tigerauge {n}tiger's eye; tiger eye [Add to Longdo]
TIG-geschweißt {adj} [techn.]TIG welded [Add to Longdo]
Tigerwürger {m} [ornith.]Tiger Shrike [Add to Longdo]
Tigerzaunkönig {m} [ornith.]Banded-backed Wren [Add to Longdo]
Tigerfink {m} [ornith.]Red Munia [Add to Longdo]
Tigerwaldsänger {m} [ornith.]Cape May Warbler [Add to Longdo]
Tigerfisch {m}zoll tigerfish [Add to Longdo]
Tigerhai {m} [zool.]tiger shark [Add to Longdo]
Tigerkatze {f} [zool.]tiger cat; margay [Add to Longdo]
Tiger {m} [zool.] | Tiger {pl} | Tigerin {f}tiger | tigers | tigress [Add to Longdo]
Tigerbarsch {m}; Tigerfisch {m} (Datniodes microlepis) [zool.]tiger fish [Add to Longdo]
Tigerschmerle {f} (Botia helodes) [zool.]tiger loach [Add to Longdo]
Tigerlotus {m} (Nymphaea lotus)tiger lotus; water lily [Add to Longdo]
Tigris {m}Tigris [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
FBI[エフビーアイ, efubi-ai] (n) Federal Bureau of Investigation; FBI [Add to Longdo]
HLA抗原[エッチエルエーこうげん, ecchierue-kougen] (n) human leukocyte antigen [Add to Longdo]
いいとこ;いいところ[, iitoko ; iitokoro] (n) (1) good thing; strong point; (2) good family; prestigious school; (3) the right moment; (adj-f) (4) utter; extreme; (n-adv) (5) at (the) best; at most [Add to Longdo]
おとり捜査;囮捜査[おとりそうさ, otorisousa] (n) sting operation; undercover investigation [Add to Longdo]
かっちり[, kacchiri] (adv,n,vs) tightly; exactly [Add to Longdo]
がっちり[, gacchiri] (adv,n,vs) solidly built; tightly; shrewd; calculating; (P) [Add to Longdo]
がっちり屋[がっちりや, gacchiriya] (n) tightwad [Add to Longdo]
きっちり[, kicchiri] (adv,vs) (1) punctually; on the dot; precisely; (2) closely; tightly; (fits) like a glove; (3) without fail; (P) [Add to Longdo]
きつい[, kitsui] (adj-i) (1) (sometimes written 緊い) intense; severe; hard; (2) determined; forceful; formidable; (3) strong; (4) tight; close; (P) [Add to Longdo]
きつめ[, kitsume] (adj-no,adj-na,n) a little too tight [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
严竣[yán jùn, ㄧㄢˊ ㄐㄩㄣˋ, / ] tight; strict; severe; stern; difficult [Add to Longdo]
大虫[dà chóng, ㄉㄚˋ ㄔㄨㄥˊ, / ] tiger [Add to Longdo]
底格里斯[Dǐ gé lǐ sī, ㄉㄧˇ ㄍㄜˊ ㄌㄧˇ ㄙ, ] Tigris (river in Iraq) [Add to Longdo]
底格里斯河[Dǐ gé lǐ sī hé, ㄉㄧˇ ㄍㄜˊ ㄌㄧˇ ㄙ ㄏㄜˊ, ] Tigris (river in Iraq) [Add to Longdo]
收紧[shōu jǐn, ㄕㄡ ㄐㄧㄣˇ, / ] tighter restrictions [Add to Longdo]
[shòu, ㄕㄡˋ, ] tight; thin; lean [Add to Longdo]
[jǐn, ㄐㄧㄣˇ, / ] tight; nervous; strict [Add to Longdo]
紧绷绷[jǐn bēng bēng, ㄐㄧㄣˇ ㄅㄥ ㄅㄥ, / ] tight; taut; strained; sullen [Add to Longdo]
老虎[lǎo hǔ, ㄌㄠˇ ㄏㄨˇ, ] tiger [Add to Longdo]
[hǔ, ㄏㄨˇ, ] tiger [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
技術検討[ぎじゅつけんとう, gijutsukentou] technical investigation [Add to Longdo]
技術調査[ぎじゅつちょうさ, gijutsuchousa] technical investigation [Add to Longdo]
検討結果[けんとうけっか, kentoukekka] results of an investigation [Add to Longdo]
検討対象[けんとうたいよう, kentoutaiyou] subject of an investigation [Add to Longdo]
検討中[けんとうちゅう, kentouchuu] under study, under investigation [Add to Longdo]
探索[たんさく, tansaku] look up (vs), search, investigation [Add to Longdo]
調べる[しらべる, shiraberu] to sense, to investigate, to study, to inquire, to check [Add to Longdo]
独立項目[どくりつこうもく, dokuritsukoumoku] noncontiguous item [Add to Longdo]
不連続[ふれんぞく, furenzoku] discontiguous, discontinuity [Add to Longdo]
密結合[みつけつごう, mitsuketsugou] tightly-coupled (a-no) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tig \Tig\, n.
   1. A game among children. See {Tag}.
    [1913 Webster]
 
   2. A capacious, flat-bottomed drinking cup, generally with
    four handles, formerly used for passing around the table
    at convivial entertainment.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top