ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ชื่อเสียง

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ชื่อเสียง-, *ชื่อเสียง*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชื่อเสียง(n) fame, See also: reputation, name, prestige, renown, popularity, Syn. เกียรติศักดิ์, กิตติศัพท์, ความโด่งดัง, ความเด่น, Example: บ้านเชียงเป็นแหล่งโบราณคดีสำคัญที่มีชื่อเสียงกระฉ่อนไปทั่วโลก
ชื่อเสียงเรียงนาม(n) name, Syn. ชื่อ, Example: ไม่มีใครรู้จักชื่อเสียงเรียงนามของชายชรานอกจากจะเรียกกันเอาเองว่า คุณตา”

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ชื่อเสียงน. เกียรติยศ เช่น ได้ชื่อเสียง เสียชื่อเสียง, ชื่อ ก็ว่า
ชื่อเสียงความเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง เช่น เขาเป็นนักกีฬาที่มีชื่อเสียง.
ชื่อเสียงเรียงนามน. ชื่อและเทือกเถาเหล่ากอ เช่น กว่าจะรู้ว่าเป็นลูกหลานใครต้องถามชื่อเสียงเรียงนามกันอยู่นาน, ชื่อ เช่น ถ้าบอกชื่อเสียงเรียงนามของเขาแล้ว เชื่อว่าทุกคนต้องรู้จัก.
ยี่ห้อชื่อเสียง เช่น ต้องรักษายี่ห้อให้ดี อย่าทำให้เสียยี่ห้อ.
โศลกชื่อเสียง, เกียรติยศ.
สิโลกชื่อเสียง, เกียรติยศ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
reputationชื่อเสียง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Famed is thy beauty, Majesty.ที่มีชื่อเสียงเป็นความงามของ เจ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Seems I've heard about it.ดูเหมือนว่าผมเคยได้ยินชื่อเสียงมันนะ The Great Dictator (1940)
Bright lights, music, applause, fame!นี่คือแอปเปิ้ลของคุณ ไฟสว่าง, เพลง, เสียงปรบมือชื่อเสียง! Pinocchio (1940)
- Fame?ชื่อเสียง? Pinocchio (1940)
It's great to be a celebrityมันเป็นเรื่องที่ดีที่จะมีชื่อเสียง Pinocchio (1940)
It's great to be a celebrityมันเป็นเรื่องที่ดีที่จะมีชื่อเสียง Pinocchio (1940)
I think - So this is the famous ring, eh?ดังนั้นนี่คือแหวนที่มีชื่อเสียงใช่มั้ย? Help! (1965)
So this is the famous Beatles?ดังนั้นนี่คือ บีทเทิล ที่มีชื่อเสียง? ดังนั้นนี่คือที่มีชื่อเสียงสกอตแลนด์ ยาร์ดใช่มั้ย? Help! (1965)
- (Man) 'Ringo, please.มันสำหรับคุณที่มีชื่อเสียง ริงโก้ Help! (1965)
- I know. Allow me. I'm a bit of a famous mimic.ให้ฉัน ฉันบิตของเลียนแบบที่มี ชื่อเสียง Help! (1965)
(Liverpool accent) Hello, this is the famous Ringo, what is it that I can do for you?สวัสดีฉันชื่อ, ที่มีชื่อเสียง ริงโก้ส์ แฟบ เกียร์ที่นี่ มันคืออะไรที่ฉันสามารถทำเพื่อคุณ? Help! (1965)
They expect me to cut my finger off.พวกเขาคาดหวังว่าฉันจะตัดนิ้ว มือข? องฉันออก นิ้วที่มีชื่อเสียงใช่มั้ย? Help! (1965)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชื่อเสียง[cheūsīeng] (n) EN: fame ; reputation ; renown ; popularity ; prestige  FR: réputation [ f ] ; célébrité [ f ] ; prestige [ m ] ; renommée [ f ] ; popularité [ f ]
ชื่อเสียงอื้อฉาว[cheūsīeng eūchāo] (adj) EN: notorious ; of ill repute
ชื่อเสียงไม่ดี[cheūsīeng mai dī] (n, exp) EN: bad reputation ; ill fame   FR: mauvaise réputation [ f ] ; piètre réputation [ f ]

English-Thai: Longdo Dictionary
doraemon (n) ชื่อการ์ตูนญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียง, ตัวเอกของเรื่องเป็นหุ่นยนต์แมวจากโลกอนาคต
Image:
keeping up with the joneses(phrase) การมีอะไร (เงิน วัตถุ ชื่อเสียง) ทัดเทียมคนอื่น, ไม่น้อยหน้าชาวบ้าน เช่น Keeping up with the Joneses isn't necessary, especially if you need payday loans because you can't afford it.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
character(n) ชื่อเสียงดี, See also: ชื่อเสียง, Syn. good repute, repute, reputation
credit(n) ชื่อเสียง
face(n) ชื่อเสียง, Syn. reputation
fame(n) ชื่อเสียง, See also: กิตติศัพท์, ความเลื่องลือ, Syn. renown, repute, reputation, Ant. lowliness, oblivion, unimportance
honor(n) ชื่อเสียง
ill fame(n) ชื่อเสียงไม่ดี, See also: ชื่อเสียงเลว, Syn. ill repute, infamy
prestige(n) ความเคารพนบนอบ, See also: ชื่อเสียง, เกียรติยศ, Syn. influence, renown, Ant. unimportance, lowliness
renown(n) ชื่อเสียง, See also: กิตติศัพท์, Syn. fame, repute
report(n) ชื่อเสียง, See also: ความเลื่องลือ, ความโด่งดัง, กิตติศัพท์, Syn. repute
reputation(n) ชื่อเสียง, See also: ความเลื่องลือ, กิตติศัพท์, ความนับหน้าถือตา, Syn. credit, prestige

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
agora(แอก' โกระ) n., (pl. -orae) การชุมนุมทางการเมืองที่มีชื่อเสียง , สถานที่ ๆ มีการชุมนุมดังกล่าว (popular political assembly)
alcaeus(แอลซี' อัสป n. กวีชาวกรีกที่มีชื่อเสียงคนหนึ่ง
antinomassia(แอนทิโนเม' เซีย) n. การใช้ชื่อบุคคลที่มีชื่อเสียง?สำหรับคนที่มีลักษณะและคุณสมบัติคล้ายกัน. -antinomastic (al) adj.
assassin(อะแซส'ซิน) n. ผู้ลอบฆ่า (โดยเฉพาะการฆ่าคนมีชื่อเสียง) , ผู้ทำลาย, Syn. killer
assault(อะซอลทฺ') n. การโจมตีอย่างรุนแรง, การจู่โจม, การข่มขืน, การทำลาย (ชื่อเสียง) -vt. โจมตี, จู่โจม, ทำลาย, ข่มขืน -assaulter n., Syn. attack, abuse, rape
backwoods(แบค'วูดซ) n., pl. เขตป่าที่อยู่ไกล, ไร้ชื่อเสียง
bay(เบ) { bayed, baying, bays } n. อ่าวเล็ก, ที่เว้าของเทือกเขา, มุข, ชื่อเสียง (bays) , สีน้ำตาลปนแดง, ม้าหรือสัตว์ที่มีสีน้ำตาลปนแดง, เสียงเห่า, ภาวะหมดหนทาง, ความอับจน, การหอน vi. เห่า, หอน vt. เห่าใส่ adj. สีเทาปนแดง
besmirch(บิสเมิร์ช') { besmirched, besmirching, besmirches } vt. ทำให้เปื้อน, ชโลม, ป้าย, ทำลาย (ชื่อเสียง เกียรติยศ), Syn. corrupt, taint
big-nameadj. มีชื่อเสียงโด่งดัง
boom(บูม) { boomed, booming, booms } n. เสียงดังสนั่นหวั่นไหว, การขึ้นสูงอย่างรวดเร็วของราคาหรือการขาย, ระยะการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว vi., vt. (ทำให้) เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว, มีเสียงดังสนั่น, (เจริญรุ่งเรืองพัฒนา) มีชื่อเสียงอย่างรวดเร็ว, ยกยอ, สนับสนุน

English-Thai: Nontri Dictionary
BIG-big-name(adj) มีชื่อเสียง, โด่งดัง, เป็นที่รู้จัก
celebrated(adj) เลื่องลือ, เรืองนาม, มีชื่อเสียง, โด่งดัง
celebrity(n) ชื่อเสียง, ผู้มีชื่อเสียง, ความดัง
defamation(n) การใส่ร้าย, การทำให้เสียชื่อเสียง, การหมิ่นประมาท, การสบประมาท
defame(vt) ใส่ร้ายป้ายสี, ทำให้เสียชื่อเสียง, หมิ่นประมาท, สบประมาท
discredit(n) ความไม่เชื่อถือ, ความอัปยศ, ความขายหน้า, การเสียชื่อเสียง
discredit(vt) ทำให้ไม่เชื่อถือ, ทำให้ขายหน้า, ทำให้เสียชื่อเสียง
dishonour(n) ความไม่มีเกียรติ, ความเสียชื่อเสียงเกียรติยศ
dishonour(vt) ทำให้เสื่อมเกียรติ, ทำให้อัปยศอดสู, ทำให้เสียชื่อเสียง, ทำให้ขายหน้า
disreputable(adj) เสียชื่อเสียง, ฉาวโฉ่, ไม่น่าไว้วางใจ, ไม่น่าเชื่อถือ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
定評[ていひょう, teihyou] (adv) ชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ

German-Thai: Longdo Dictionary
berühmt(adj) มีชื่อเสียง, See also: prominent
Prominente(n) |der/die, pl. Prominente| บุคคลที่มีชื่อเสียง คนดัง, See also: ein Prominenter

French-Thai: Longdo Dictionary
célèbre(adj) |f:célèbre| มีชื่อเสียง ที่ประสบความสำเร็จ เช่น Le pianiste canadien Glenn Gould était célèbre aussi bien pour son talent fabuleux que pour cette manie particulière qu’il avait en plein concert de se balancer d’avant en arrière et de se fredonner à voix haute les morceaux qu’il jouait.

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top