ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

不連続

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -不連続-, *不連続*
Japanese-English: EDICT Dictionary
不連続[ふれんぞく, furenzoku] (adj-na,n) discontinuity [Add to Longdo]
不連続[ふれんぞくせん, furenzokusen] (n) (weather-related) line of discontinuity [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Isolate discontinuities and recalibrate.[JA] 不連続性と再測定の分離 The Plateau (2010)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
不連続[ふれんぞく, furenzoku] discontiguous, discontinuity [Add to Longdo]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

不連

 


  

 
  • (ぞく;しょく) (n,n-pref) continuation; sequel [EDICT]
  • (xù, ㄒㄩˋ) Japanese variant of 續|续 [CE-DICT-Simplified]
  • (xù, ㄒㄩˋ) Japanese variant of 續|续 [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top