ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

หักเห

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หักเห-, *หักเห*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หักเห(v) refract, Example: ดวงอาทิตย์เปล่งแสงกระทบผิวน้ำหักเหลงมากระทบกับแผ่นหินเกลี้ยงสีขาวคล้ายกระจกเงา, Thai Definition: ลักษณะการที่แสงเปลี่ยนแนวทางเคลื่อนที่เมื่อผ่านตัวกลางต่างชนิดกัน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หักเหก. เปลี่ยนทางไป, เปลี่ยนแนวไป
หักเหลักษณะการที่แสงเปลี่ยนแนวทางเคลื่อนที่เมื่อผ่านตัวกลางต่างชนิดกัน.
หักเหลี่ยมก. ทำให้ผู้อื่นเสียเชิง.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You broke his nose?คุณทำจมูกเขาหักเหรอ Legally Blonde (2001)
So heart throbbing.อกหักเหรอ Platonic Sex (2001)
They think they have some kind of invisible-shield thing going, l-like an optical illusion.คิดว่ามันคงมีเกราะหักเหแสง Signs (2002)
- Yeah, Harmon, I got your heartbreak right here. - Oh, man!ฮาร์มอน ชั้นก็อกหักเหมือนกันนะ ไอ้บ้าเอ้ย Latter Days (2003)
You were heartbroken...?คุณอกหักเหรอ.. Formula 17 (2004)
The bridge fell out?สะพานหักเหรอ Lost Son (2004)
You should be able to bend light around other objects, even people... if you could control your emotional state better.คุณอาจจะหักเหแสงรอบๆวัตถุอื่น, แม้แต่คน... ถ้าคุณสามารถควบคุม การเคลื่อนไหวได้ถูกต้อง. Fantastic Four (2005)
Broke your biscuits. Are you wearin' your cup?จรวดหักเหรอ ใส่กระจับหรือเปล่า Gridiron Gang (2006)
I give you...กฎของธรรมชาติถูกหักเหได้เช่นไร นี่คือ.. The Illusionist (2006)
First, you killed your buddy, because he was calling your girlfriend behind your back.ก่อนอื่นก็ฆ่าเพื่อนรัก เพราะว่าเขางาบแฟนเธอ แบบเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด Disturbia (2007)
We must pull back and set up our deflector shields.เราต้องล่าถอย เพื่อตั้งเกราะหักเหของเราก่อน Star Wars: The Clone Wars (2008)
Except for the fact that their deflective energy shield just passed over us.ยกเว้นความจริงที่ว่า เกราะหักเหพลังงานของมันเพิ่งจะผ่านเราไป Star Wars: The Clone Wars (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หักเห[hakhē] (v) EN: refract  FR: réfracter

English-Thai: Longdo Dictionary
chromatic aberration(n) อาการที่ปรากฏแถบสีที่ไม่ต้องการ(มักจะเป็นสีม่วง หรือแดง)ในภาพ ณ บริเวณที่มีความสว่างแตกต่างกันมาก เช่น รอยต่อระหว่างท้องฟ้ากับวัตถุด้านหน้า เกิดจากการที่แสงสีต่างๆมีดัชนีความหักเหของแสงต่างกัน เมื่อแสงสีขาวส่องผ่านเลนส์ จึงตกกระทบบนฟิล์มเป็นบริเวณกว้างกระจายเป็นสีรุ้ง เลนส์ถ่ายภาพคุณภาพสูง มักถูกออกแบบให้มีโครงสร้างชิ้นเลนส์ซับซ้อน เพื่อแก้ไขอาการนี้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ametropia(แอมมิโทร' เพีย) n. ภาวะผิดปกติของตาที่มีภาพไม่ตกที่เรตินา เนื่องจากตาขาดอำนาจหักเหทำให้สายตาสั้นหรือสายตายาวหรือไม่ชัด. -ametropic adj. -ametrope n.
angle of refractionมุมหักเห
anisometropia(แอนนิโซมิโทร' เพีย) n. อำนาจการหักเหแสงของนัยต์ตาสองข้างไม่เท่ากัน
dioptern. หน่วยวัดอำนาจหักเหแสงของเลนส์ใช้อักษรย่อว่า D
dioptometern. เครื่องมือวัดอำนาจการหักเหแสงของตา
dioptren. หน่วยวัดอำนาจหักเหแสงของเลนส์ใช้อักษรย่อว่า D
dioptricadj. เกี่ยวกับวิชาว่าด้วยการหักเหของแสง
optometer(ออพทอม'มิเทอะ) n. เครื่องมือวัดความผิดพลาดของหารหักเหแสงของตา, เครื่องวัดกำลังสายตา, เครื่องวัดสายตา
refract(รีแฟรคทฺ') vt. ทำให้หักเห, หาค่าการหักเห, , See also: refractable adj. refractedly adv. refraction n.
scatter(สแคท'เทอะ) vt., vi., n. (การ, ทำให้) กระจัดกระจาย, ทำให้กระเจิง, สาด, โปรย, หว่าน, ทำให้แสงหรือรังสีหักเห, สิ่งที่กระจัดกระจาย, See also: scatterable adj. scatterer n.

English-Thai: Nontri Dictionary
refract(vt) หักเห(แสง)
refraction(n) การหักเหของแสง

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top