ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

circular shift

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -circular shift-, *circular shift*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา circular shift มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *circular shift*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
circular shiftการเลื่อนเป็นวงหมายถึง การเลื่อนบิต (bit) ที่อยู่ปลายด้านหนึ่งไปอยู่ปลายอีกด้านหนึ่งในเรจิสเตอร์ (register) เดียวกัน ในการเลื่อนแบบนี้ บิตจะไม่หายไปไหน มีความหมายเหมือน cyclic shiftดู shift ประกอบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
circular shift; cycle shiftการเลื่อนเป็นวง [มีความหมายเหมือนกับ cyclic shift] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
cycle shift; circular shiftการเลื่อนเป็นวง [มีความหมายเหมือนกับ cyclic shift] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top