Search result for

กะ

(130 entries)
(0.0153 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กะ-, *กะ*
Longdo Dictionary ไทย (TH) - ไทย (TH)
ถ้วย ถัง กะละมัง หม้อ (adj slang ) ไร้สาระไปวันๆ

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
กระพรืบ[กะ-พืบ] (vi adv ) ขยับยกขึ้นลงเป็นจังหวะ ตัวอย่าง เช่น หายใจอกกระพรืบจนเห็นได้ชัด, น้ำในบ่อไหวกระพรืบเป็นร่องคลื่น เป็นต้น
ศากะ (n ) น. ผัก

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ญี่ปุ่น (JP) (UNAPPROVED version -- use with care )
ชื่อคน คำสุภาษิต คำทั่วไป[ไทยกับฮิรากะนะ] ไทย

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - เยอรมัน (DE) (UNAPPROVED version -- use with care )
แมงกะพรุน (n ) Qualle
แมงกะพรุนกล่อง (n ) Würfelqualle

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
แมงกะพรุนกล่อง (n ) box jellyfish

Longdo Dictionary ภาษาไทยภาคใต้ (TH-SOUTH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
โคม (n ) กะละมัง

Longdo Dictionary ภาษาพม่า (MM) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
မဂႆလာပၝ[มิงกะลาบา] (phrase ) สวัสดี

Longdo Dictionary ภาษาจีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
[shùn, ㄕㄨㄣˋ] (vi ) กะพริบตา

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กะ[N] shift, See also: turn, duty, Syn. คาบ, Example: การเข้าทำงานส่วนใหญ่จะแบ่งเป็น 2 กะคือกะเช้าและกะเย็น, Count unit: กะ
กะ[V] estimate, See also: calculate, Syn. คาด, ประมาณ, กำหนด, คะเน, Example: บริษัทกะว่างานโครงการนี้จะเสร็จภายในปีนี้
กะ[V] estimate roughly, See also: plan, suppose, Syn. คะเน, กำหนด, Example: พ่อกะๆ ไว้ว่าจะไปเที่ยวต่างประเทศกันทั้งครอบครัวสิ้นปีนี้
กะชะ[N] pannier, See also: basket used for the transportation of food and clothing, Example: คุณยายหิ้วกะชะใส่ของไปขายที่ตลาด, Thai definition: ภาชนะสานชนิดหนึ่ง ตั้งได้คล้ายตะกร้า รูปร่างสูงตรงขึ้นไป สำหรับบรรจุเครื่องเดินทาง เช่น ผ้าและอาหาร ปากไม่มีขอบ เพื่อบีบให้ติดกันแล้วร้อยเชือกแขวนไปบนหลังสัตว์บรรทุก เป็นต้น.
กะดี[N] mosque, Syn. สุเหร่า, Count unit: โรง, หลัง, Thai definition: โรงทำพิธีศาสนาอิสลาม-ชนอิสลาม
กะทะ[N] frying pan, See also: pan, Syn. กระทะ, Example: ข้าวผัดอยู่ในกะทะบนเตา, Count unit: ใบ, ลูก, Thai definition: ภาชนะก้นตื้นปากผาย ใช้สำหรับหุงต้มและทอด
กะทิ[N] coconut milk, See also: coconut cream, Syn. น้ำกะทิ, Example: แม่คั้นเนื้อมะพร้าวเพื่อเอากะทิไปทำขนม, Thai definition: น้ำที่คั้นออกจากมะพร้าวขูดโดยเจือน้ำบ้างเล็กน้อย
กะปิ[N] shrimp paste, Syn. เยื่อเคย, Example: ร้านอาหารร้านนี้มีน้ำพริกกะปิเป็นอาหารจานเด่น, Thai definition: ของเค็มทำด้วยเคยกับเกลือโขลกและหมักไว้ ใช้ปรุงอาหาร
กะลา[N] coconut shell, Example: สร้อยคอเส้นนี้ทำมาจากกะลามะพร้าว, Count unit: ใบ, ซีก, Thai definition: ส่วนแข็งที่หุ้มเนื้อมะพร้าว
กะลา[N] half of coconut shell, Example: เขาโยนเศษเงินลงในกะลาขอทาน, Count unit: ใบ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กะน. เครื่องหมายบอกทำนองสวด เช่น กะมหาชาติคำหลวง, ทำนองสวด เช่น สวดกะ
กะรอบการเข้าเวร เช่น กะเช้า กะบ่าย, ระยะเวลาที่ผลัดเปลี่ยนกันทำงาน เช่น กะแรก กะที่ ๒.
กะก. กำหนด, หมาย, คะเน, ประมาณ.
กะสัน. เป็นคำกร่อนมาจาก กับ เช่น ยายกะตา หรือ แก่ เช่น มีกะใจ.
กะน. ส่วนของสมอแบบหนึ่ง ลักษณะคล้ายแขนยื่นออกไป ๒ ข้าง สำหรับช่วยยึดเกาะติดพื้นท้องน้ำ.
กะน. ชื่อเงื่อนชนิดหนึ่ง ใช้สำหรับผูกเรือเพื่อคล้องกับที่ยึดหรือเสายึดเรือ เป็นเงื่อนที่แน่นแต่แก้ออกง่าย, ถ้าผูกเงื่อนชนิดทำห่วงไว้ก่อน เรียกว่า กะห่วง.
กะกร่อมดู กร่อม ๒.
กะกร้าวว. กร้าว, (โบ) เขียนเป็น กกร้าว ก็มี เช่น กเกรอกขบฟนนก็ดูร้าว กกร้าวขบฟนนกดูแรง (ม. คำหลวง มหาราช).
กะกลิ้งน. โกฐกะกลิ้ง. (ดู โกฐกะกลิ้ง ที่ โกฐ).
กะกังน. พี่ชาย เช่น มานี่กะกังประสันตา จงพาข้าไปชมแสงจันทร์ (อิเหนา).

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fan shroudกะบังพัดลม [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
coronaกะบังรอบ, มงกุฎ [มีความหมายเหมือนกับ crown ๒] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
phren; diaphragm; midriffกะบังลม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
midriff; diaphragm; phrenกะบังลม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
diaphragm; phrenกะบังลม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phrenospasmกะบังลมหดเกร็ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phrenoptosisกะบังลมหย่อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phrenitis; diaphragmitisกะบังลมอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
diaphragmitis; phrenitisกะบังลมอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
caratกะรัต [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Passion fruitกะทกรกฝรั่ง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Cauliflowerกะหล่ำดอก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Collardกะหล่ำต้น [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
กะเหรี่ยงชื่อชนชาวเขาเผ่าหนึ่ง ปกติอาศัยอยู่ทางพรมแดนทิศตะวันตกของประเทศไทย
คำที่มักเขียนผิด กระเหรี่ยง [คำที่มักเขียนผิด]
กะโหลกน.ส่วนแข็งที่หุ้มเนื้อมะพร้าวหรือตาลเป็นต้น เรียกว่า กะโหลกมะพร้าว กะโหลกตาล, ภาชนะที่ทำด้วยกะโหลกมะพร้าวโดยตัดทางตาออกพอเป็นช่องกว้างเพื่อใช้ตักน้ำ; กระดูกที่หุ้มมันสมอง; โดยปริยายหมายความถึงวัตถุที่มีลักษณะเช่นนั้น เช่น กะโหลกหุ่นหัวโขน; เรียกพรรณไม้บางชนิด เช่น ลำไย ลิ้นจี่ ที่มีผลโต เนื้อหนากว่าปกติ เช่น ลำไยกะโหลก ลิ้นจี่กะโหลก
คำที่มักเขียนผิด คือ กระโหลก [คำที่มักเขียนผิด]
คำนวณกะประมาณ คิดหาผลลัพธ์โดยวิธีเลข
คำที่มักเขียนผิด คือ คำณวน [คำที่มักเขียนผิด]
กะพริบปิดและเปิดหนังตาโดยเร็ว โดยปริยายหมายถึงอาการที่คล้ายคลังเช่นนั้น
คำที่มักเขียนผิด คือ กระพริบ [คำที่มักเขียนผิด]
Cabbageกะหล่ำปี [TU Subject Heading]
Hermaphroditismกะเทย [TU Subject Heading]
Kapiกะปิ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Which, if left unattended, causes a contraction in the cartilage and forms cauliflower earsซึ่งถ้าปล่อยเอาไว้ จะทำให้กระดูกอ่อนเกิดหดตัว เกิดเป็นหูรูปดอกกะหล่ำปลี The Expendables (2010)
Your girlfriend dresses like a high-class call girl.ก็แฟนนายแต่งตัวเหมือนกะหรี่ชั้นสูงเองนี่หว่า The Serena Also Rises (2008)
Did you just call my girlfriend a prostitute?นี่นายเรียกแฟนฉันว่าเป็นพวกกะหรี่งั้นหรอ? The Serena Also Rises (2008)
How handy is it that society girls are wafer-thin?พวกสาวสังคมพวกนี้ทำยังไงนะถึงได้ผอมยังกะเวเฟอร์? The Serena Also Rises (2008)
Another day of reading, writing and aristocrats.อีกวันที่ต้องอ่านหนังสือ เขียน แลพวกะชนชั้นสูง The Serena Also Rises (2008)
Yeah, I was gonna tell you guys. I've been dating.พ่อกะว่าจะบอกอยู่เหมือนกัน ว่าพ่อมีนัดน่ะ The Dark Night (2008)
Um, I talked to Dan, so he's gonna pick me up at the train station.อืมม หนูคุยกะแดนแล้ว และพี่ก็จะมารับหนูที่สถานีรถไฟ Never Been Marcused (2008)
Or maybe make that a black sheep.รึบางทีก็กลายเป็นแกะดำ O Brother, Where Bart Thou? (2008)
It looks like one of his lambs has lost his wayดูเหมือนว่าหนึ่งในลูกแกะของเขากำลังหลงทาง O Brother, Where Bart Thou? (2008)
If the lord is our shepherd,ถ้าหัวหน้าครอบครัวเปรียบเสมือนคนเลี้ยงแกะ O Brother, Where Bart Thou? (2008)
She'll be furious with me, so I may need an attorney.เธอจะต้องกะฟัดกะเฟียดกับฉันแน่ ดังนั้นฉันอาจต้องการทนายความ Bonfire of the Vanity (2008)
Pachinko?ปาจิงโกะเหรอ? The Man Who Won 320 Million Yen in Lotto 6 (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กะ[n.] (ka) EN: shift ; turn ; duty   FR: roulement [m] ; pause (Belg.) [f]
กะ[v.] (ka) EN: estimate ; calculate ; guess ; approximate ; fix   FR: estimer ; évaluer ; déterminer ; fixer ; donner une approximation
กะ[v.] (ka) EN: have in mind ; plan ; intend ; plot ; think   FR: compter ; espérer ; s'attendre à
กะ[prep.] (ka) EN: to ; with   FR: à ; avec
กะกลางคืน[n. exp.] (ka klāngkheūn) EN: night shift ; graveyard shift   
กะกลางวัน[n. exp.] (ka klāngwan) EN: day shift   
กะการทำงาน[n. exp.] (ka kān thamngān) EN: shift   
กะจั๊ว[X] (kajūa) EN: gigolo ; male parasite   FR: gigolo ; parasite (péj.) [m]
กะจิริด[adj.] (kajirit) FR: infime ; infinitésimal ; minime ; minuscule ; négligeable
กะชัง[n. exp.] (kachang) FR: urine d'enfant [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
sheep(n) แกะ
Image:
frog in the well(phrase) เทียบได้กับสำนวนไทย กบในกะลา (ถ้าแปลตรงๆคือกบในบ่อหรือในสระน้ำ)
tracking(n.) การสะกดรอย, การติดตามแกะรอย
sacred basil(n) กะเพรา, S. holy basil,
holy basil(n) กะเพรา, S. sacred basil
anchovy(n) ปลากะตัก เช่น Many people vow that they do not like anchovies as too many bad memories of smelly little fish on pizza have poisoned the experience for some.
shemale(n) ชายที่ทำศัลยกรรมเป็นผู้หญิง(กะเทย) แต่ยังคงอวัยวะเพศชายไว้อยู่
go for the jugular(phrase) กะจะเอาให้ถึงตาย สู้ยิบตา, วิจารณ์หรือพูดจาทิ่มแทงใจ เช่น Hannity did not go for the jugular with this opening, but rather he explained the issue fairly objectively and pressed for an opinion.
hot basil(n) กะเพรา ซึ่งพืชสมุนไพรไทยชนิดหนึ่ง ใช้ปรุงอาหาร ทำให้มีกลิ่นหอมฉุน และร้อน และดับคาวได้ มีทั้งกระเพราแดง (red hot basil) และกะเพราขาว(white hot basil)
seabass(n ) ปลากะพง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
anthozoan[N] กะละปังหา
approximate[VT] ประมาณ, See also: กะ, Syn. estimate
bang[ADV] กะทันหัน, See also: อย่างไม่คาดฝัน, Syn. suddenly
blink[VI] กะพริบตา, Syn. wink
blink[VT] กระพริบตาเพื่อเอาบางสิ่งออกมา, See also: กะพริบไล่น้ำตา
carat[N] กะรัต, See also: หน่วยน้ำหนักของเพชรเท่ากับ 200 มิลลิกรัม
coconut milk[N] กะทิ, See also: น้ำกะทิ
cold[ADV] กะทันหัน, See also: โดยไม่ได้เตรียมไว้ล่วงหน้า
coquettish[ADJ] ที่ยั่วยวนผู้ชาย, See also: กะลิ้มกะเหลี่ย
crack[VI] กะเทาะออก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aba(อะบา' อาบา) n. สิ่งทอขนอูฐหรือขนแกะเสื้อคลุมที่ไม่มีแขนที่ทำด้วยสิ่งทอดังกล่าว ใช้โดยชาวอาหรับ
acaleph(แอค' คะเลฟ) n. สัตว์จำพวกแมงกะพรุน (acalephe)
accumulatorตัวสะสมเป็นหน่วยความจำ ซึ่งอยู่ในหน่วยคำนวณและตรรกะ (arithmetic and logical unit) ของคอมพิวเตอร์ เป็นที่ใช้สำหรับเก็บผลบวก หรือ การคำนวณอื่น ๆ และผลของการเปรียบเทียบเอาไว้ ถ้ามีหลายตัว มักเรียกว่า เรจิสเตอร์ (register) ดู register ประกอบ
aga(อา' กะ) n. ตำแหน่งเกียรติยศ (ในตุรกี) , นายพล., Syn. agha
agamemnon(แอกกะเมม' นอน) n. ชื่อกษัตริย์กรีกที่นำทัพในสงคราม Trojan
agamogenesis(แอกกะโมเจน' นิซิส) n. การสืบพันธุ์แบบไร้เพศ. -agamogenetic adj.
alcohol(แอล' กะฮอล) n. แอลกอฮอล์, ethyl alcohol, เครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล์, สารประกอบเคมีที่มีสูตร ROH.
alcoholic(แอลกะฮอล'ลิค) adj.ซึ่งเกี่ยวกับหรือ เกิดจากแอลกอฮอล์, เป็นพิษสุราเรื้อรัง. -n. ผู้ติดสุราเรื้อรัง, คนติดเหล้า, Syn. vinous, spirituous
alcoholicity(แอลกะฮอลลิซ' ซิที) n. คุณภาพหรือความเข้มข้นของเครื่องดื่มแอลกอฮอล
alga(แอล'กะ) n., (pl. -gae) พืชมีคลอโรฟีลอยู่ใน phylum Tallophyta

English-Thai: Nontri Dictionary
asexual(adj) กะเทย,ไร้เพศ
bark(vt) ลอกหนัง,กะเทาะเปลือก,ลอกเปลือก
bisexual(n) กะเทย
BLACK black sheep(n) แกะดำ,นิ้วร้าย,คนผ่าเหล่า,คนเลวทราม
bleat(n) เสียงร้องอย่างแกะหรือแพะ
bleat(vi) ร้องอย่างแกะ,ร้องอย่างแพะ
blink(vi) กะพริบตา,ขยิบตา,หลิ่วตา
blinker(n) แว่นตา,ไฟกะพริบ,ไฟสัญญาณ
boatswain(n) หัวหน้ากะลาสีเรือ,จ่ายามเรือ,สรั่งเรือ
BRAND-brand-new(adj) ใหม่เอี่ยม,ใหม่ถอดด้าม,ใหม่แกะกล่อง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
kohlrabi (n ) กะหล่ำปม
lady-boy (n ) กะเทย (โดยเฉพาะอย่างย่ิ่งในประเทศไทย)
pointed cabbage (n ) กะหล่ำหัวใจ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
キャベツ[kyabetsu] (n) กะหล่ำปลี
突然[とつぜん, totsuzen] (adv) กะทันหัน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
矢っ張り[やっぱり, yappari] กะแล้ว ว่าแล้วเชียว อย่างที่คิด อย่างที่รู้กัน
ギャベシ[ぎゃべし, gyabeshi] (n ) กะหล่ำปลี

German-Thai: Longdo Dictionary
Schüssel(n) |die, pl. Schüsseln| กะละมัง ชามขนาดใหญ่
kompakt(adj adv) กะทัดรัด, กระชับ, ที่ถูกอัดแน่น, ที่ถูกรวมกันแน่น
Pullover(n) |der, pl. Pullover| เสื้อกันหนาวที่ถักด้วยขนแกะหรือไหมพรม, See also: der Pulli
Weißkohl(n) |der| กะหล่ำปี
Doppelgänger(n) |der, pl. Doppelgänger| คนที่มีหน้าตาคล้ายคลึงกับใครคนใดคนหนึ่งมาก เช่น Mein Cousin ist mein Doppelgänger. ลูกพี่ลูกน้องของผมคนหนึ่งเหมือนผมอย่างกับแกะ
schweigen(vi) |schwieg, hat geschwiegen| นิ่งเงียบ และ ไม่แสดงความคิดเห็น หรือ ไม่เปิดเผยในสิ่งที่รู้ หรือ ไม่ตอบ ก็เป็นได้ นะเนี่ย ตัวอย่างการใช้ คำ 1° Du solltest auf all seine Fragen schweigen! = เธออย่าได้ตอบคำถามของเขาเชียวนะ แม้จะคำถามเดียวก็เหอะ (นั่น เป็นงั้นไปได้, ยังกะในละคร แนะ ) 2° Darüber sollten wir lieber schweigen. = ผมเห็นว่า พวกเราน่าจะนิ่งเฉยกับเรื่องนี้เอาไว้ดีกว่านะ ( เพิ่มเติม, ผู้พูดแนะนำให้ทำ ดังนั้นเขาจึง ใช้กริยาเป็น sollten เช่น solltest ในตัวอย่างที่ 1 ด้วยเหมือนกัน ) 3° Sebastian, er steht schweigend vor seinen Eltern. = เซบาสเทียน, เขายืนนิ่ง ไม่พูดอะไรสักคำต่อหน้าพ่อแม่ของเขา ( กริยา Infinitiv เติมด้วย d จะทำหน้าที่เป็น Adjektiv หรือ Adverb เช่นคำว่า schweigend ในประโยค ตัวอย่าง ), See also: S. still sein, verheimlichen, A. verraten, antworten, sagen
unlogisch(adj adv) ไม่ตรรกะ หรือ ไม่สมเหตุสมผล, See also: S. unnachvollziehbar, A. logisch, nachvollziehbar
Stall(n) |der, Ställe| คอกสัตว์ (วัว, แพะ, แกะ, หมู)
erschrecken(vt) |erschreckte, hat erschreckt, jmdn.| ทำให้ใครคนใดคนหนึ่งตกใจหรือกลัว เช่น Der plötzliche Tsunami hat mich furchtbar erschreckt. สึนามิที่เกิดขึ้นกะทันหันทำให้ฉันตกใจมาก
Schafhirte(n) |die, pl. Schafhirten| เมษบาล หรือ ผู้เลี้ยงแกะ, คนเลี้ยงแกะ , See also: R. Hirte,

French-Thai: Longdo Dictionary
agneau(n) n.m. ลูกแกะ, เนื้อแกะ
Image:

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top