ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

shift key

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -shift key-, *shift key*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
shift key(แป้นพิมพ์) แป้นเปลี่ยน (ชุดอักษร) แป้นยกเป็นแป้นหนึ่งที่มีใช้ทั้งในแป้นพิมพ์ของเครื่องพิมพ์ดีด และแป้นพิมพ์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ (แป้นนี้ มักจะมีเครื่องหมายลูกศรบนแป้น) โดยปกติแผงแป้นอักขระจะมีไว้ให้ 2 แป้น ทั้งทางด้านซ้ายและขวา การกดแป้นนี้เพียงลำพังแป้นเดียว จะไม่ทำให้เกิดอะไรขึ้น แต่ถ้ากดพร้อมกับแป้นตัวอักษรใดในภาษาอังกฤษ จะทำให้พิมพ์ตัวอักษรนั้นออกมาเป็นตัวใหญ่ (capital letter) ถ้าเป็นภาษาไทย ก็จะเป็นตัวที่อยู่ข้างบน เช่น ฤ ฆ ฏ ฑ ฒ นอกจากนั้น ในบางโปรแกรม เช่น โปร แกรมวาดภาพ การกดแป้นนี้พร้อมกับ ลากเส้น จะทำให้ลากได้เป็นเส้นตรง ถ้ากดพร้อมกับลากรูปสี่เหลี่ยม ก็จะทำให้รูปที่วาด เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส เป็นต้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Shift keyแป้นเปลี่ยน(ชุดอักษร) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Shift keyแป้นเปลี่ยน(ชุดอักษร) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Japanese-English: EDICT Dictionary
シフトキー[shifutoki-] (n) shift key [Add to Longdo]
プレフィックス形シフトキー[プレフィックスがたしふとキー, purefikkusu gatashifuto ki-] (n) {comp} prefix-type shift key [Add to Longdo]
位相シフトキーイング[いそうシフトキーイング, isou shifutoki-ingu] (n) {comp} (See 位相偏移変調) phase shift keying; PSK [Add to Longdo]
位相偏移変調[いそうへんいへんちょう, isouhen'ihenchou] (n) {comp} (See 位相シフトキーイング) phase-shift keying; PSK [Add to Longdo]
差動位相偏移変調[さどういそうへんいへんちょう, sadouisouhen'ihenchou] (n) {comp} differential phase-shift keying; DPSK [Add to Longdo]
周波数変位方式[しゅうはすうへんいほうしき, shuuhasuuhen'ihoushiki] (n) {comp} frequency shift keying [Add to Longdo]
親指シフトキーボード[おやゆびシフトキーボード, oyayubi shifutoki-bo-do] (n) {comp} thumb shift keyboard [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
プレフィックス形シフトキー[プレフィックスがたしふとキー, purefikkusu gatashifuto ki-] prefix-type shift key [Add to Longdo]
周波数変位方式[しゅうはすうへんいほうしき, shuuhasuuhen'ihoushiki] frequency shift keying [Add to Longdo]
位相シフトキイグ[いそうしふときいんぐ, isoushifutokiingu] PSK, phase shift keying [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 shift key
   n 1: the key on the typewriter keyboard that shifts from lower-
      case letters to upper-case letters [syn: {shift key},
      {shift}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top