ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

exchange

IH0 K S CH EY1 N JH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -exchange-, *exchange*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
foreign exchange reserve(n) ทุนแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
post exchange(n) ร้านค้าสวัสดิการของค่ายทหาร ย่อด้วย PX, Syn. base exchange BX

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
exchange(n) การโต้เถียง, See also: การถกเถียง, Syn. argument, discussion
exchange(n) การแลกเปลี่ยน, Syn. change, replacement, transfer
exchange(n) ตึกที่ใช้ทำกิจกรรมทางการค้าต่างๆ, See also: ศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนทางการค้า, Syn. market, stock exchange
exchange(n) โทรศัพท์กลาง, See also: ศูนย์ที่ใช้เชื่อมต่อสายโทรศัพท์, Syn. telephone exchange
exchange(vt) แลกเปลี่ยน, See also: แลก, เปลี่ยน, Syn. change, replace, transfer
exchange rate(n) อัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, Syn. rate of exchange

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
exchange(อิคซฺเชนจฺ') v., n. (การ) แลกเปลี่ยน, แลกเงินตรา, โต้ตอบ., See also: exchanger n. ดูexchange exchangeable adj. ดูexchange exchangeability n. ดูexchange exchangeably adv. ดูexchange
exchangee(อิคซเชนจี') n. ผู้ถูกแลกเปลี่ยน
bill of exchangen. คำสั่งของผู้ซื้อให้ธนาคารจ่ายเงินแก่ผู้ขายสินค้า
dynamic data exchangeการสับเปลี่ยนข้อมูลแบบพลวัตใช้ตัวย่อว่า DDE (อ่านว่า ดีดีอี) คำนี้ใช้ในระบบไมโครซอฟต์วินโดว์และโอเอส/ทู หมายถึงการทำให้สองโปรแกรมบนวินโดว์ สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้ เป็นต้นว่า การนำตัวเลขที่อยู่ในโปรแกรมตารางจัดการ (spreadsheet) มาใช้ในโปรแกรมประมวลผลคำ (word processing) ได้ โดยไม่ต้องเสียเวลาพิมพ์ตัวเลขเหล่านั้นใหม่ นอกจากนั้น หากมีการแก้ไขตัวเลขในตารางจัดการ ตัวเลขในโปรแกรมประมวลผลคำ ก็จะได้รับการแก้ไขไปด้วยโดยอัตโนมัติ
stock exchangen. ตลาดค้าหุ้น, ตลาดหลักทรัพย์, สำนักงานค้าหุ้นหรือหลักทรัพย์

English-Thai: Nontri Dictionary
exchange(n) การแลกเปลี่ยน, สิ่งที่แลกเปลี่ยน, ตั๋วเงิน
exchange(vt) แลกเปลี่ยน, ปริวรรต, สับเปลี่ยน, โต้ตอบ
exchangeable(adj) ซึ่งแลกได้, ซึ่งเปลี่ยนได้, ซึ่งแลกเปลี่ยนได้, ซึ่งใช้แลกได้
STOCK stock exchange(n) ตลาดหลักทรัพย์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
exchange๑. แลกเปลี่ยน, สับเปลี่ยน๒. ชุมสาย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
exchangeการแลกเปลี่ยน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
exchange๑. แลกเปลี่ยน, สับเปลี่ยน๒. ชุมสาย [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
exchange areaพื้นที่บริการของชุมสาย [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
exchange controlการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตรา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
exchange transfusion; transfusion, exsanguination; transfusion, substitutionการถ่ายเปลี่ยนเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
exchange, bill ofตั๋วแลกเงิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Exchangeการแลกเปลี่ยน (ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์) [TU Subject Heading]
Exchangeการแลกเปลี่ยน [การแพทย์]
Exchange agreementความตกลงเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงินตรา [เศรษฐศาสตร์]
Exchange auctionการประมูลขายเงินตราต่างประเทศ [เศรษฐศาสตร์]
Exchange Capacityความจุแลกเปลี่ยน, Example: จำนวนประจุทั้งหมดของคอลลอยด์ดิน หรือสารสังเคราะห์ที่สามารถดูดซับไอออนเอาไว้ได้ และไอออนเหล่านั้นสามารถถูกแทนที่ได้ [สิ่งแวดล้อม]
Exchange chequeการแลกเปลี่ยนเช็ค [การบัญชี]
Exchange earningsรายได้จากการแลกเปลี่ยนเงินตรา [เศรษฐศาสตร์]
Exchange marginส่วนต่างการแลกเปลี่ยนเงินตรา [เศรษฐศาสตร์]
Exchange marketตลาดแลกเปลี่ยนเงินตรา [เศรษฐศาสตร์]
exchange of notesหนังสือแลกเปลี่ยน [การทูต]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This is Anglo-Soviet cultural exchange. We smile, we exchange culture.นี่คือการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมแองโกลวีท เรายิ้มเราแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม The Russia House (1990)
Uno, dos, tres.No substitutions, exchanges or refunds.ไม่แทนที่ แลกเปลี่ยนหรือชดใช้ ฉันรู้แล้ว ฉันกำลังฝันอยู่แน่ๆ Aladdin (1992)
Isn't it true that contractors, like Hadden Industries are making contributions in exchange for technology rights?มันไม่ได้เป็นความจริงที่ว่าผู้รับ เหมาเช่นฮาร์ดเดนอุตสาหกรรม จะทำให้มีส่วนร่วมในการแลก เปลี่ยนสำหรับสิทธิเทคโนโลยี? Contact (1997)
Japan made headlines by opting to forego candidate representation in exchange for the systems integration subcontract.ญี่ปุ่นทำข่าวโดยการเลือกที่จะ นำตัวแทนผู้สมัคร เพื่อแลกกับการรับ เหมาช่วงการรวมระบบ Contact (1997)
Look, what do you want in exchange for the chip?ฟังนะ คุณต้องการอะไรเพื่อแลกเปลี่ยนกับชิพนั่น ? Pi (1998)
Maybe we should exchange numbers.ทุกที่ที่ผมไป ไอ้สิ่งมีชีวิตเล็กๆ Fight Club (1999)
In exchange for my salary, ... ..my job will be never to tell people these things that I know.(ทำเสียงประหลาด) โอ๊ะ --อ๊า! Fight Club (1999)
The content of the mail exchange on the tablets the sites they visit the location of each one via GPSเนื้อหาของอีเมลที่แลกเปลี่ยนกัน บนแท็บเล็ต สถานที่ที่เค้าไป สถานที่ตั้งของแต่ละคนผ่านทาง GPS GTO (1999)
The further Mikako goes from the Earth, the more the time it takes to exchange mail lengthens.ยิ่งมิกาโกะห่างออกไปไกลจากโลกเท่าไหร่ ยิ่งทำให้ระยะเวลาในการส่งข้อความนั้นยิ่งนานยิ่งขึ้น Hoshi no koe (2002)
This is only possible because the president was able to negotiate a deal to forgive all Latin American debt in exchange for opening the border.ที่เป็นแบบนี้เพราะท่าน ปธน. ยอมตกลง... ... ล้างหนี้ทั้งหมดให้ลาตินอเมริกา เพื่อแลกเปลี่ยนกับการเปิดพรมแดน The Day After Tomorrow (2004)
It's okay. I could exchange them.ไม่เป็นไรครับ ผมเปลี่ยนให้ได้ Wicker Park (2004)
In exchange for a little of your time.กับการแลกเปลี่ยนกับเวลาเล็กน้อยของคุณ AVP: Alien vs. Predator (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
exchangeAccording to informed sources, ____ Ltd. is preparing for the move up to the first section of the Tokyo Stock exchange.
exchangeA girl gave me an orange in exchange for a piece of cake.
exchangeAll social animals use some methods of communication to exchange information and to maintain an orderly community.
exchangeAs cultural exchange continued between the two countries their mutual understanding became even deeper.
exchangeAs expectation increases that the dollar will weaken, the foreign exchange market's reaction to US economic indicators has been fairly muted.
exchangeBefore we go anywhere, we should exchange some money.
exchangeCan I exchange this with something else?
exchangeCan I exchange yen for dollars here?
exchangeCan you exchange a 10000 yen note into 50 pence coins?
exchangeCould you exchange it with a different one?
exchangeCould you exchange it with another one.
exchangeExchange is no robbery.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แลกเปลี่ยน(v) exchange, See also: interchange, change, Syn. แลก, เปลี่ยน
แลก(v) exchange, See also: change, swap, switch, interchange, barter, trade, Syn. เปลี่ยน, แลกเปลี่ยน, Example: คนส่วนใหญ่เข้าใจว่าเงินบาทมีเสถียรภาพจึงนำดอลลาร์ไปแลกเป็นเงินบาท, Thai Definition: เอาสิ่งหนึ่งให้ไปเพื่อได้สิ่งหนึ่งที่ต้องการมา
แลกเปลี่ยน(v) exchange, See also: barter, swap, switch, interchange, Syn. แลก, เปลี่ยน, Example: ที่ประชุมกลุ่มเปิดโอกาสให้ทุกคนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
พลอดรัก(v) bill and coo, See also: exchange kisses and loving whisper, Example: นักศึกษาหนุ่มสาวแอบพากันไปพลอดรักตามสุมทุมพุ่มไม้และที่ลับตาคน, Thai Definition: พูดจาอ่อนหวานต่อกันในเรื่องรักๆ ใคร่ๆ
อัตราแลกเปลี่ยน(n) exchange rate, See also: rate of exchange, Example: นักลงทุนต่างชาติหมดความเชื่อมั่นในระบบเศรษฐกิจไทย เพราะเห็นว่าอัตราแลกเปลี่ยนของไทยอยู่ในระดับที่แข็งเกินไป
ต่อปากต่อคำ(v) have words with, See also: exchange words with, argue back and forth, haggle with, enter into controversy with, squab, Syn. ต่อปากหลากคำ, Example: ผมไม่อยากต่อปากต่อคำกับเขา, Thai Definition: เฝ้าเถียงกันไม่รู้จักจบ, พูดยันกันเพื่อพิสูจน์ความ
ต่อปากหลากคำ(v) have words with, See also: exchange words with, argue back and forth, haggle with, enter into controversy with, squab, Syn. ต่อปากต่อคำ, Example: เด็กคนนี้ช่างต่อปากหลากคำผู้ใหญ่เสียจริง, Thai Definition: เฝ้าเถียงกันไม่รู้จักจบ, พูดยันกันเพื่อพิสูจน์ความ
ต่อนัดต่อแนง(v) have words with, See also: exchange words with, argue back and forth, haggle with, enter into controversy with, squab, Syn. ต่อนัดต่อแนม, ต่อล้อต่อเถียง, ต่อปากต่อคำ, Thai Definition: เฝ้าเถียงกันไม่รู้จักจบ, พูดยันกันเพื่อพิสูจน์ความ
ต่อปากต่อคำ(v) have words with, See also: exchange words with, argue back and forth, haggle with, enter into controversy with, squab, Syn. ต่อปากหลากคำ, Example: ผมไม่อยากต่อปากต่อคำกับเขา, Thai Definition: เฝ้าเถียงกันไม่รู้จักจบ, พูดยันกันเพื่อพิสูจน์ความ
ต่อปากหลากคำ(v) have words with, See also: exchange words with, argue back and forth, haggle with, enter into controversy with, squab, Syn. ต่อปากต่อคำ, Example: เด็กคนนี้ช่างต่อปากหลากคำผู้ใหญ่เสียจริง, Thai Definition: เฝ้าเถียงกันไม่รู้จักจบ, พูดยันกันเพื่อพิสูจน์ความ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัตราแลกเปลี่ยน[attrā laēkplīen] (n, exp) EN: exchange rate ; rate of exchange  FR: taux de change [ m ]
อัตราแลกเปลี่ยนลอยตัว[attrā laēkplīen løitūa] (n, exp) EN: floating exchange rate
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา[attrā laēkplīen ngoentrā] (n, exp) EN: currency exchange rate
ชุมสาย[chumsāi] (n) EN: exchange ; switched boartd
ชุมสายโทรศัพท์[chumsāi thōrasap] (n, exp) EN: telephone exchange ; switched board
เจรจา[jēnrajā = jēnjā] (v) EN: talk ; speak ; converse ; discuss ; negotiate ; confer ; exchange views  FR: négocier ; discuter ; converser ; échanger un point de vue
การควบคุมอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ[kān khūapkhum attrā laēkplīen ngoentrā tāngprathēt] (n, exp) EN: foreign exchange control
การแลกเปลี่ยนของขวัญ[kān laēkplīen khøngkhwan] (n, exp) EN: exchange of presents  FR: échange de cadeaux [ m ]
การแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ[kān laēkplīen ngoentrā rawāng prathēt] (n, exp) EN: exchange rate
การโต้เถียง[kān tōthīeng] (n) EN: controversy ; dispute ; disputation ; debate ; argument ; discussion ; exchange  FR: discussion [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
EXCHANGE IH0 K S CH EY1 N JH
EXCHANGED IH0 K S CH EY1 N JH D
EXCHANGER IH0 K S CH EY1 N JH ER0
EXCHANGES IH0 K S CH EY1 N JH AH0 Z
EXCHANGES IH0 K S CH EY1 N JH IH0 Z
EXCHANGE'S IH0 K S CH EY1 N JH IH0 Z
EXCHANGERS IH0 K S CH EY1 N JH ER0 Z
EXCHANGES' EH0 K S CH EY1 N JH IH0 Z
EXCHANGEABLE IH0 K S CH EY1 N JH AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
exchange (v) ˈɪkstʃˈɛɪnʤ (i1 k s ch ei1 n jh)
exchanged (v) ˈɪkstʃˈɛɪnʤd (i1 k s ch ei1 n jh d)
exchanger (n) ˈɪkstʃˈɛɪnʤər (i1 k s ch ei1 n jh @ r)
exchanges (v) ˈɪkstʃˈɛɪnʤɪz (i1 k s ch ei1 n jh i z)
exchangers (n) ˈɪkstʃˈɛɪnʤəz (i1 k s ch ei1 n jh @ z)
exchangeable (j) ˈɪkstʃˈɛɪnʤəbl (i1 k s ch ei1 n jh @ b l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
交流[jiāo liú, ㄐㄧㄠ ㄌㄧㄡˊ, ] exchange; give-and-take; to exchange; to alternate; communication; alternating current (elec.), #1,201 [Add to Longdo]
汇率[huì lǜ, ㄏㄨㄟˋ ㄌㄩˋ, / ] exchange rate, #3,771 [Add to Longdo]
交易所[jiāo yì suǒ, ㄐㄧㄠ ㄧˋ ㄙㄨㄛˇ, ] exchange; stock exchange, #5,709 [Add to Longdo]
汇价[huì jià, ㄏㄨㄟˋ ㄐㄧㄚˋ, / ] exchange rate, #10,251 [Add to Longdo]
替换[tì huàn, ㄊㄧˋ ㄏㄨㄢˋ, / ] exchange; shift; switch, #12,621 [Add to Longdo]
互访[hù fǎng, ㄏㄨˋ ㄈㄤˇ, 访 / ] exchange visits, #26,849 [Add to Longdo]
变工[biàn gōng, ㄅㄧㄢˋ ㄍㄨㄥ, / ] exchange work, #107,653 [Add to Longdo]
不等价交换[bù děng jià jiāo huàn, ㄅㄨˋ ㄉㄥˇ ㄐㄧㄚˋ ㄐㄧㄠ ㄏㄨㄢˋ, / ] exchange of unequal values [Add to Longdo]
交换价值[jiāo huàn jià zhí, ㄐㄧㄠ ㄏㄨㄢˋ ㄐㄧㄚˋ ㄓˊ, / ] exchange value [Add to Longdo]
思想交流[sī xiǎng jiāo liú, ㄙ ㄒㄧㄤˇ ㄐㄧㄠ ㄌㄧㄡˊ, ] exchange of ideas [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Austauschprogramm { n }exchange program; exchange programme [ Br. ] [Add to Longdo]
Austauschstudent { m }exchange student [Add to Longdo]
Devisenausgleichfonds { m }exchange equalization fund [Add to Longdo]
Devisensperre { f }exchange embargo [Add to Longdo]
Erfahrungsaustausch { m }exchange of experience [Add to Longdo]
Gedankenaustausch { m }exchange of ideas [Add to Longdo]
Geldwechsel { m } | Geldwechsel { pl }exchange of money | exchanges of money [Add to Longdo]
Informationsaustausch { m }exchange of information [Add to Longdo]
Kursschwankung { f }exchange rate fluctuation; price fluctuation [Add to Longdo]
Kursverlust { m }exchange loss; (stock price) loss [Add to Longdo]
Rollentausch { m }exchange of roles; role reversal [Add to Longdo]
Schlagwechsel { m }exchange of blows [Add to Longdo]
Schüleraustausch { m }exchange of students [Add to Longdo]
Schusswechsel { m }; Schußwechsel { m } [ alt ] [ mil. ]exchange of shots; gun battle [Add to Longdo]
Umrechnungswert { m }exchange value [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
2部上場企業[にぶじょうじょうきぎょう, nibujoujoukigyou] (n) Second Section company (on the Tokyo Stock Exchange) [Add to Longdo]
PBX[ピービーエックス, pi-bi-ekkusu] (n) Private Branch eXchange; PBX [Add to Longdo]
ざら場[ざらば, zaraba] (n) continuous session (e.g. trading in a stock exchange); zaraba [Add to Longdo]
ぶつけ合う[ぶつけあう, butsukeau] (v5u) to knock (ideas) against each other; to present competing ideas; to have a lively exchange of ideas [Add to Longdo]
やり取り(P);遣り取り[やりとり, yaritori] (n, vs) giving and taking; exchange (of letters); arguing back and forth; (conversational) exchange; (P) [Add to Longdo]
イオン交換[イオンこうかん, ion koukan] (n) ion exchange [Add to Longdo]
イオン交換樹脂[イオンこうかんじゅし, ion koukanjushi] (n) ion exchange resin [Add to Longdo]
インターエクスチェンジ[inta-ekusuchienji] (n) { comp } interexchange [Add to Longdo]
インターバンク取引[インターバンクとりひき, inta-banku torihiki] (n) interbank exchange dealings [Add to Longdo]
エクスチェンジ[ekusuchienji] (n) exchange [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
インターエクスチェンジ[いんたーえくすちえんじ, inta-ekusuchienji] interexchange [Add to Longdo]
データ交換[データこうかん, de-ta koukan] data exchange [Add to Longdo]
データ交換制御装置[データこうかんせいぎょそうち, de-ta koukanseigyosouchi] DXC, Data Exchange Controller [Add to Longdo]
データ交換装置[データこうかんそうち, de-ta koukansouchi] data switching exchange, DSE (abbr.) [Add to Longdo]
デジタル交換網[デジタルこうかんもう, dejitaru koukanmou] digital data exchange network [Add to Longdo]
拡張UEF[かくちょうユーイーエフ, kakuchou yu-i-efu] Extended User Exchange Format [Add to Longdo]
技術交換[ぎじゅつこうかん, gijutsukoukan] technology exchange [Add to Longdo]
交換[こうかん, koukan] replacement (vs), exchange, interchange, barter, substitution, switching [Add to Longdo]
交換機通信事業者[こうかんきつうしんじぎょうしゃ, koukankitsuushinjigyousha] exchange carrier [Add to Longdo]
交換局[こうかんきょく, koukankyoku] (telephone) exchange [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 exchange \ex*change"\ ([e^]ks*ch[=a]nj"), n. [OE. eschange,
   eschaunge, OF. eschange, fr. eschangier, F. ['e]changer, to
   exchange; pref. ex- out + F. changer. See {Change}, and cf.
   {Excamb}.]
   1. The act of giving or taking one thing in return for
    another which is regarded as an equivalent; as, an
    exchange of cattle for grain.
    [1913 Webster]
 
   2. The act of substituting one thing in the place of another;
    as, an exchange of grief for joy, or of a scepter for a
    sword, and the like; also, the act of giving and receiving
    reciprocally; as, an exchange of civilities or views.
    [1913 Webster]
 
   3. The thing given or received in return; esp., a publication
    exchanged for another. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. (Com.) The process of setting accounts or debts between
    parties residing at a distance from each other, without
    the intervention of money, by exchanging orders or drafts,
    called bills of exchange. These may be drawn in one
    country and payable in another, in which case they are
    called foreign bills; or they may be drawn and made
    payable in the same country, in which case they are called
    inland bills. The term bill of exchange is often
    abbreviated into exchange; as, to buy or sell exchange.
    [1913 Webster]
 
   Note: A in London is creditor to B in New York, and C in
      London owes D in New York a like sum. A in London draws
      a bill of exchange on B in New York; C in London
      purchases the bill, by which A receives his debt due
      from B in New York. C transmits the bill to D in New
      York, who receives the amount from B.
      [1913 Webster]
 
   5. (Law) A mutual grant of equal interests, the one in
    consideration of the other. Estates exchanged must be
    equal in quantity, as fee simple for fee simple.
    --Blackstone.
    [1913 Webster]
 
   6. The place where the merchants, brokers, and bankers of a
    city meet at certain hours, to transact business; also,
    the institution which sets regulations and maintains the
    physical facilities of such a place; as, the New York
    Stock Exchange; a commodity exchange. In this sense the
    word was at one time often contracted to {'change}
    [1913 Webster +PJC]
 
   {Arbitration of exchange}. See under {Arbitration}.
 
   {Bill of exchange}. See under {Bill}.
 
   {Exchange broker}. See under {Broker}.
 
   {Par of exchange}, the established value of the coin or
    standard of value of one country when expressed in the
    coin or standard of another, as the value of the pound
    sterling in the currency of France or the United States.
    The par of exchange rarely varies, and serves as a measure
    for the rise and fall of exchange that is affected by the
    demand and supply. Exchange is at par when, for example, a
    bill in New York, for the payment of one hundred pounds
    sterling in London, can be purchased for the sum. Exchange
    is in favor of a place when it can be purchased there at
    or above par.
 
   {Telephone exchange}, a central office in which the wires of
    any two telephones or telephone stations may be connected
    to permit conversation.
 
   Syn: Barter; dealing; trade; traffic; interchange.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Exchange \Ex*change"\, v. t. [imp. & p. p. {Exchanged}; p. pr. &
   vb. n. {Exchanging}.] [Cf.OF. eschangier, F. ['e]changer. See
   {Exchange}, n.]
   1. To part with give, or transfer to another in consideration
    of something received as an equivalent; -- usually
    followed by for before the thing received.
    [1913 Webster]
 
       Exchange his sheep for shells, or wool for a
       sparking pebble or a diamond.     --Locke.
    [1913 Webster]
 
   2. To part with for a substitute; to lay aside, quit, or
    resign (something being received in place of the thing
    parted with); as, to exchange a palace for cell.
    [1913 Webster]
 
       And death for life exchanged foolishly. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       To shift his being
       Is to exchange one misery with another. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To give and receive reciprocally, as things of the same
    kind; to barter; to swap; as, to exchange horses with a
    neighbor; to exchange houses or hats.
    [1913 Webster]
 
       Exchange forgiveness with me, noble Hamlet. --Shak.
 
   Syn: To barter; change; commute; interchange; bargain; truck;
     swap; traffic.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Exchange \Ex*change"\, v. i.
   To be changed or received in exchange for; to pass in
   exchange; as, dollar exchanges for ten dimes.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 exchange
   n 1: chemical process in which one atom or ion or group changes
      places with another
   2: a mutual expression of views (especially an unpleasant one);
     "they had a bitter exchange"
   3: the act of changing one thing for another thing; "Adam was
     promised immortality in exchange for his disobedience";
     "there was an interchange of prisoners" [syn: {exchange},
     {interchange}]
   4: the act of giving something in return for something received;
     "deductible losses on sales or exchanges of property are
     allowable"
   5: a workplace that serves as a telecommunications facility
     where lines from telephones can be connected together to
     permit communication [syn: {central}, {telephone exchange},
     {exchange}]
   6: a workplace for buying and selling; open only to members
   7: (sports) an unbroken sequence of several successive strokes;
     "after a short rally Connors won the point" [syn: {rally},
     {exchange}]
   8: reciprocal transfer of equivalent sums of money (especially
     the currencies of different countries); "he earns his living
     from the interchange of currency" [syn: {exchange},
     {interchange}]
   9: the act of putting one thing or person in the place of
     another: "he sent Smith in for Jones but the substitution
     came too late to help" [syn: {substitution}, {exchange},
     {commutation}]
   10: (chess) gaining (or losing) a rook in return for a knight or
     bishop; "black lost the exchange"
   11: (chess) the capture by both players (usually on consecutive
     moves) of pieces of equal value; "the endgame began after
     the exchange of queens"
   v 1: give to, and receive from, one another; "Would you change
      places with me?"; "We have been exchanging letters for a
      year" [syn: {exchange}, {change}, {interchange}]
   2: exchange or replace with another, usually of the same kind or
     category; "Could you convert my dollars into pounds?"; "He
     changed his name"; "convert centimeters into inches";
     "convert holdings into shares" [syn: {change}, {exchange},
     {commute}, {convert}]
   3: change over, change around, as to a new order or sequence
     [syn: {switch over}, {switch}, {exchange}]
   4: hand over one and receive another, approximately equivalent;
     "exchange prisoners"; "exchange employees between branches of
     the company"
   5: put in the place of another; switch seemingly equivalent
     items; "the con artist replaced the original with a fake
     Rembrandt"; "substitute regular milk with fat-free milk";
     "synonyms can be interchanged without a changing the
     context's meaning" [syn: {substitute}, {replace},
     {interchange}, {exchange}]
   6: exchange a penalty for a less severe one [syn: {commute},
     {convert}, {exchange}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top