ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เวร

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เวร-, *เวร*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
ร้อยเวรofficial on duty

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เวร(n) retribution, See also: fate, misfortune, Nemesis, Syn. เวรกรรม, Example: ถ้าช่วยอะไรไม่ได้แล้วก็ปล่อยให้เป็นไปตามเวรตามกรรมของมันเถอะ, Thai Definition: ความทุกข์ที่เกิดจากการกระทำผิดหลักคำสอนหรือข้อห้ามในศาสนา
เวร(n) turn, See also: shift, duty, Syn. ผลัด, Example: ทุกเย็น ร้านจะอบอุ่นไปด้วยตำรวจที่ออกเวรแล้วและมาชุมนุมกันที่นี่, Thai Definition: รอบผลัดในหน้าที่การงาน
เวรี(n) enemy, See also: foe, opponent, Syn. ศัตรู, ข้าศึก, คู่แค้น, ปรปักษ์, คู่อริ, Thai Definition: คนจองเวรกัน, Notes: (บาลี)
เวรกรรม(n) fate, See also: retribution, Syn. บาปกรรม, เวร, กรรมเวร, Example: เขาทำเวรกรรมมามากในชาติที่แล้ว

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เวรน. ความพยาบาท, ความปองร้าย, บาป, เช่น เวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวร
เวรคำแสดงความรู้สึกเดือดร้อนเพราะกรรมหรือชะตากรรมของตนในอดีต เช่น เวรของฉันแท้ ๆ ทำเงินเดือนหายไปทั้งเดือน, กรรมเวร หรือ เวรกรรม ก็ว่า.
เวรน. รอบผลัดในหน้าที่การงาน เช่น วันนี้เวรฉันทำความสะอาดห้อง.
เวรกรรม(เวนกำ) น. การกระทำที่สนองผลร้ายซึ่งทำไว้แต่ปางก่อน
เวรกรรมคำแสดงความรู้สึกเดือดร้อนเพราะกรรมหรือชะตากรรมของตนในอดีต เช่น ไม่รู้ว่าเวรกรรมอะไรต้องมาตกระกำลำบากเมื่อแก่, กรรมเวร หรือ เวร ก็ว่า.
เวรมณี(-ระมะนี) น. การงดเว้น, การละเว้น.
เวรีน. คนจองเวรกัน, ศัตรู.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Oh, shit!เวร Four Brothers (2005)
Damn it.เวรเอย My Wife Is a Gangster 3 (2006)
Asshole!ไอ้เวร Crank (2006)
Shit...เวรเอ้ย... [ Rec ] (2007)
Shit.เวรเอ้ย The Revelator (2008)
Oh, shit.เวรแล้ว Superhero Movie (2008)
Asshole!ไอ้เวร Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Damn it.เวรล่ะ Wrong Turn 3: Left for Dead (2009)
Shit!เวรเอ้ย Bainne (2010)
Oh, shit!โอ้ เวรเอ้ย Turning and Turning (2010)
Fuck.เวรเอ้ย Fright Night (2011)
Shit!เวร! Friends with Benefits (2011)

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Oh, shit!เวร Four Brothers (2005)
Damn it.เวรเอย My Wife Is a Gangster 3 (2006)
Asshole!ไอ้เวร Crank (2006)
Shit...เวรเอ้ย... [ Rec ] (2007)
Shit.เวรเอ้ย The Revelator (2008)
Oh, shit.เวรแล้ว Superhero Movie (2008)
Asshole!ไอ้เวร Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Damn it.เวรล่ะ Wrong Turn 3: Left for Dead (2009)
Shit!เวรเอ้ย Bainne (2010)
Oh, shit!โอ้ เวรเอ้ย Turning and Turning (2010)
Fuck.เวรเอ้ย Fright Night (2011)
Shit!เวร! Friends with Benefits (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เวร[wēn] (n) EN: retribution ; fate ; misfortune ; Nemesis
เวร[wēn] (n) EN: revenge ; vengeance  FR: revanche [ f ]
เวร[wēn] (n) EN: turn ; shift ; duty   FR: tour [ m ] ; service [ m ]
เวรกรรม[wēn kam] (n, exp) EN: fate ; retribution ; bad turn
เวรกลางคืน[wēn klāngkheūn] (n, exp) EN: night shift

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
spell(n) ช่วงเวลา, See also: เวร, ระยะ, ช่วง, Syn. interval, season, term
turn(n) คราว, See also: เวร, รอบ, ตา, ที

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
covert clothn. (คัฟ'เวร์ท-) ผ้าคลุม, Syn. covert
expropriate(อิคซฺโพร'พริเอท) vt. ยึดเอา (โดยเฉพาะไม่ได้รับอนุญาต) , เคลื่อนย้าย, บังคับซื้อ, เวรคืน., See also: expropriable adj. expropriation n. expropriator n.
fate(เฟท) { fated, fating, fates } n. โชคชะตา, พรหมลิขิต, เคราะห์กรรม, เวร, ความหายนะ, ความตาย, จุดจบ. vt. โชคชะตากำหนด, Syn. fortune
fateful(เฟท'ฟูล) adj. เป็นเรื่องความเป็นความตาย, ซึ่งพรหมลิขิตได้กำหนดไว้, ถึงตายได้, เป็นเวรกรรม, เป็นลางร้าย, See also: fatefulness n.
local area network(LAN) โครงข่ายคอมพิวเตอร์เฉพาะบริเวณ, การเชื่อมโยงเครื่องคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกันเป็นข่ายงานเฉพาะบริเวณที่ไม่กว้างขวางนัก : ย่อว่า LAN, ข่ายงานบริเวณเฉพาะที่ ใช้ตัวย่อว่า LAN หมายถึง คอมพิวเตอร์หลาย ๆ ระบบ หรือหลาย ๆ เครื่องที่มีการทำงานเชื่อมกันเป็นเครือข่าย แต่ละเครื่องอยู่ในบริเวรใกล้ ๆ กัน เช่นในอาคารเดียวกันเป็นต้น คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงกันเหล่านี้จะทำงานร่วมกันได้ ดึงโปรแกรมหรือข้อมูลจากกันและกันได้ แต่การทำเช่นนี้จะต้องใช้ซอฟทืแวรืช่วยด้วย หากเป็นเครือข่ายเครื่องอยู่ห่างกัน เรียกว่า wan (wide area network ดู wan)
relay(รีเล') { relaid, relaying, relays } vt. ถ่ายทอด, สิ่งเป็นทอด ๆ , ผลัดเปลี่ยน, สับเปลี่ยน, เปลี่ยนเวร, วางใหม่, นอนใหม่, ปูใหม่ vi. ถ่ายทอด n. (รี'เล) ม้าหรือสุนัขที่ใช้สับเปลี่ยน, เจ้าหน้าที่ผลัดเปลี่ยน, การวิ่งผลัด, เครื่องถ่ายทอดเสียง, เครื่องถ่ายทอดภาวะกระแสไฟฟ้า, เครื่องถ่ายทอด, เครื่องหมุนต่อ
relief(รีลีฟ') n. ความผ่อนคลาย, ความบรรเทา, ความโล่งอก, การผ่อนคลาย, การปลดปล่อย, การปลดเปลื้อง, การช่วยเหลือ, การสงเคราะห์, การบรรเทาทุกข์, เงินช่วยเหลือ, การเปลี่ยนเวร, การเปลี่ยนอารมณ์, สิ่งที่เปลี่ยนอารมณ์, ภาพนั้นแกะสลัก, ภาพนูน, ความเด่น, ความไม่เสมอกันของระดับพื้นดิน
relieve(รีลีฟว') vt. บรรเทา, ลด, ผ่อนคลาย, ปลดปล่อย, บรรเทา, แบ่งเบา, ช่วยเหลือ, สงเคราะห์, ทำให้นูน, เปลี่ยนเวร, เปลี่ยนยาม, เปลี่ยนบรรยากาศ, เปลี่ยนอารมณ์ -Phr. (to relieve oneself ปัสสาวะหรืออุจจาระ), See also: relievable adj. relievedly adv.
retribution(รีทระบิว'เชิน) n. เวร, กรรมสนอง, การจองเวร, การตอบแทน, การแก้แค้น, See also: retributive adj., Syn. retaliation, recompense
secure(ซีเคียว'เออะ) adj. มั่นคง, มั่นใจ, แน่นหนา, ปลอดภัย, ไว้ใจได้, เชื่อถือได้, วางใจได้, ไร้กังวล, แน่นอน vt. ได้มา, เอามา, ทำให้ได้ผล, ทำให้มั่นใจ, ทำให้ปลอดภัย, รับรอง, รับประกัน, จับกุม, มัดให้แน่น. vi. กลายเป็นปลอดภัย, เข้าเวรประจำการ, See also: securable adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
causality(n) อำนาจ, เวรกรรม, การดลบันดาล
fate(n) โชคชะตา, พรหมลิขิต, เคราะห์กรรม, เวรกรรม
fateful(adj) เกี่ยวกับเคราะห์กรรม, เป็นเรื่องความเป็นความตาย, เป็นเวรเป็นกรรม
relay(vt) สืบทอด, ถ่ายทอด, ผลัดเปลี่ยน, เปลี่ยนเวร
relief(n) การเปลี่ยนเวร, การช่วยให้พ้นภัย, ภาพนูน, ความเด่น
retribution(n) การแก้แค้น, การตอบแทน, การจองเวร, กรรมสนอง, เวรกรรม
retributive(adj) เป็นการแก้แค้น, เป็นการตอบแทน, เกี่ยวกับเวรกรรม
shift(vt) สับเปลี่ยน, เปลี่ยนมือ, ย้ายที่, หมุนเวียน, เปลี่ยนเวร, โยกย้าย
wage(n) ค่าจ้าง, ค่าแรง, ผลแห่งกรรม, เวร

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
vandเวร

German-Thai: Longdo Dictionary
Dienst(n) |der, pl. Dienste| เวรภาระหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ, ช่วงเวลาการทำงาน เช่น Ich bin heute nicht im Dienst. วันนี้ฉันไม่มีเวรทำงาน

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top