Search result for

ขี้เกียจ

(51 entries)
(0.0339 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ขี้เกียจ-, *ขี้เกียจ*
Longdo Dictionary ไทย (TH) - ไทย (TH)
คร้าน (adj ) ขี้เกียจ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขี้เกียจ[ADJ] lazy, See also: idle, Syn. เกียจคร้าน, สันหลังยาว, Ant. ขยัน, Example: ครูส่วนใหญ่มักไม่ชอบเด็กขี้เกียจเป็นธรรมดาอยู่แล้ว, Thai definition: ไม่อยากทำงาน
ขี้เกียจ[V] lazy, See also: idle, Syn. เกียจคร้าน, สันหลังยาว, Ant. ขยัน, Example: เมียของเขาขี้เกียจจะตาย จนเขาออกปากบ่นอยู่เรื่อย, Thai definition: ไม่อยากทำงาน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ขี้เกียจก. มีนิสัยไม่ชอบทำงาน เช่น เด็กคนนี้ขี้เกียจ, เกียจคร้าน ก็ว่า, รู้สึกไม่อยากทำเพราะไม่เห็นประโยชน์เป็นต้น เช่น ขี้เกียจเถียง
ขี้เกียจเชื่อว่าเป็นเช่นนั้น (ใช้ในความประชดประชัน), ใช้เข้าคู่กับคำ จะ เป็น ขี้เกียจจะ เช่น พอให้เงินเข้าหน่อย ขี้เกียจจะรีบทำเสียอีก, ขี้คร้าน หรือ ขี้คร้านจะ ก็ว่า.
ขี้เกียจสันหลังยาว, ขี้เกียจหลังยาวก. เกียจคร้านเอาแต่นอน.
มนท-, มนท์ขี้เกียจ.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Albert, come on, you kook. Keep your arms up.อัลเบิร์ต อย่าขี้เกียจ เหวี่ยงเเขนเข้า Jaws (1975)
No lazing around!อย่าทำตัวขี้เกียจนะ! Return of the Condor Heroes (1983)
Lazybones!เจ้าเด็กขี้เกียจCinema Paradiso (1988)
The bus driver lied to us. Just too damn lazy to stop at the ranch gate.ไอ้คนขับนั่นโกหกเรา มันขี้เกียจขับไปจอดที่ไร่ Of Mice and Men (1992)
I feel so lazy today.วันนี้ฉันขี้เกียจมาก ๆ Of Mice and Men (1992)
That boy's never ready. He's a lazy, crazy, sorry, no-good bag of bones.เจ้านั่นไม่มีวันพร้อม มันขี้เกียจ สติไม่ดี ไม่มีอะไรดีเลย Cool Runnings (1993)
All those annoying habits I have to undo.ขี้เกียจดัดนิสัยใหม่ Schindler's List (1993)
- [ Grunts ] Get up, lazy bones!- [คำราม] ลุกขึ้นกระดูกขี้เกียจPulp Fiction (1994)
Get up, you lazy little bug.ลุกขึ้น เจ้าแมลงน้อยขี้เกียจ James and the Giant Peach (1996)
You lazy bug!เจ้าแมลงขี้เกียจJames and the Giant Peach (1996)
I wasn't lazing about.- ไม่ใช่ให้ขี้เกียจ James and the Giant Peach (1996)
I tripped.ผมไม่ได้ขี้เกียจ ผมสะดุด James and the Giant Peach (1996)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขี้เกียจ [adj.] (khīkīet) EN: lazy ; indolent ; idle ; inactive   FR: paresseux ; indolent ; fainéant ; inactif ; oisif

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
idle[ADJ] เกียจคร้าน, See also: ขี้เกียจ, ซึ่งไม่ทำอะไร, Syn. lazy, indolent, slothful
inactive[ADJ] เกียจคร้าน, See also: ขี้เกียจ, เฉื่อยชา, Syn. idle, lazy, sluggish, Ant. active
indolent[ADJ] ขี้เกียจ, See also: เกียจคร้าน, สังหลังยาว
laze away[PHRV] ขี้เกียจ
laze[VI] เกียจคร้าน, See also: ขี้เกียจ, เฉื่อยชา, Syn. loaf
lazy[ADJ] เกียจคร้าน, See also: ขี้เกียจ, เฉื่อยชา, เนือย, เชื่องช้า, Syn. idle, slothful, slack, Ant. brisk, active, fit, lively
otiose[ADJ] ขี้เกียจ, See also: สันหลังยาว, Syn. indolent, slothful, lazy
shiftless[ADJ] ซึ่งไม่เต็มใจทำ, See also: ขี้เกียจ, ซึ่งไม่มีประสิทธิภาพ idle; inactive
slothful[ADJ] ขี้เกียจ
sluggard[ADJ] ขี้เกียจ, See also: เฉื่อยแฉะ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
feckless(เฟค'ลิส) adj. ไม่ได้ผล,ใช้การไม่ได้,อ่อนแอ,ไร้ค่า,ไม่เอาถ่าน,ขี้เกียจ., See also: fecklessness n., Syn. ineffective
inaction(อิคแอค' เชิน) n. ความขี้เกียจ, การไม่ทำอะไร, การไม่ดำเนินกิจการ, การอยู่เฉย ๆ, Syn. idleness, immobility, rest)
inactivate(อินแอค' ทะเวท) vt. ทำให้เฉื่อยชา, ทำให้ขี้เกียจ, หยุดยั้งการปฏิบัติงานของ., See also: inactivation n.
inactive(อินแอค' ทิฟว) adj. เฉื่อยชา, อยู่เฉย ๆ ไม่ทำอะไร, ขี้เกียจ, ไม่เคลื่อนไหว., See also: inactively adv. inactivity, inactiveness n., Syn. inert, motionless, idle
lazy(เล'ซิ) adj. ขี้เกียจคร้าน,เฉื่อยชา,เชื่องช้า, See also: lazily adv. ดูlazy laziness n. ดูlazy lazyish adj. ดูlazy, Syn. indolent
lazybones(เล'ซีโบนซ) n. คนขี้เกียจ
recumbent(รีคัม'เบินทฺ) adj.,n. (ผู้) นอนลง,เอกเขนก,พักผ่อน,พิง,หนุน,ขี้เกียจ,เกี่ยวกับส่วนที่เอนลงทางสิ่งอื่น, See also: recumbency n. recumbence n. recumbently adv.
rust(รัสทฺ) n. สนิมเหล็ก,สนิม,ขี้สนิม,สีสนิม,สิ่งที่ทำให้เสื่อม,นิสัยขี้เกียจ,โรคพืชที่เนื่องจากเชื้อราจำ,สีน้ำตาลอมแดง,สีสนิม vi. ขึ้นสนิม,ติดโรคพืชดังกล่าว,เสื่อมโทรม,กลายเป็นสีสนิม vt. ติดโรคพืชดังกล่าว,ทำให้เสื่อมโทรม,ทำให้เป็นสีสนิม
shiftless(ชิฟทฺ'ลิส) adj. ไม่มีสมรรถภาพ,ไม่มีความสามารถ,ขาดความกระตือรือร้น,ขี้เกียจ., See also: shiftlessness n.
slack(สแลค) adj.,n.,vt.,vi. (ความ,ทำให้,กลายเป็น) หย่อน,เนือย,ผ่อน,ย้อย,ขี้เกียจ,เหนื่อยหน่าย,สะเพร่า,เฉื่อย,เชื่องช้า,อ่อนแอไม่หนักแน่น, (ฝีเท้า) เบา,ไม่สมบูรณ์

English-Thai: Nontri Dictionary
loafer(n) คนเสเพล,คนไม่เอาถ่าน,คนขี้เกียจ
recumbent(adj) เอกเขนก,นอนราบ,ซึ่งพักผ่อน,ขี้เกียจ
shiftless(adj) ไม่กระตือรือร้น,เกียจคร้าน,ขี้เกียจ
slacken(vi,vt) เพลามือ,หย่อนลง,ผ่อน,ขี้เกียจ,ยาน
slacker(n) คนขี้เกียจ,คนเลี่ยงงาน,คนหนีงาน,คนหนีทหาร
supine(adj) ขี้เกียจ,หงาย,เกียจคร้าน
unoccupied(adj) ว่าง,ขี้เกียจ,ไม่มีเจ้าของ,เฉื่อยชา

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
怠ける[なまける, namakeru] (vt) ขี้เกียจ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
怠る[おこたる, okotaru] Thai: ขี้เกียจ English: to be off guard

German-Thai: Longdo Dictionary
faul(adj) ขี้เกียจ, เกียจคร้าน

French-Thai: Longdo Dictionary
farniente(n) |m| การอยู่ว่างๆ เฉยๆ, การทำตัวขี้เกียจ, การปล่อยให้เวลาผ่านไปเฉยๆ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top