ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เบน

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เบน-, *เบน*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เบน(adv) askew, See also: obliquely, slantingly, Syn. เฉ, Ant. ตรง, Example: พ่อเฒ่านั่งคุกเข่า เอาผ้าขาวม้าพาดเฉียงไหล่ ประนมมือ เอ่ยเอื้อนบทสวดด้วยเสียงอันสดใส
เบน(v) turn around, See also: shift, turn back, turn away, Syn. เฉ, เห, Example: คนขับเบนหัวเรือออกไปทางฝั่งทิศใต้เพื่อรับลม, Thai Definition: เหหรือทำให้เหไปข้างใดข้างหนึ่ง
เบนซิน(n) benzine, Example: รัฐบาลขึ้นภาษีน้ำมันเฉพาะเบนซินอีกลิตรละ 1 บาท, Thai Definition: น้ำมันเชื้อเพลิงชนิดหนึ่ง ซึ่งนำไปใช้โดยทำให้ไอของน้ำมันผสมกับอากาศเข้าไปจุดระเบิดด้วยประกายไฟฟ้าจากหัวเทียนในเครื่องยนต์ชนิดเผาไหม้ภายใน
เบนเข็ม(v) turn (away), See also: deviate, shift, divert, deflect, Syn. เปลี่ยนเป้าหมาย, เปลี่ยนทิศทาง, Example: เขาเป็นตำรวจมาถึง 11 ปีก่อนเบนเข็มเข้าสู่สนามการเมือง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เบนก. ออกจากหรือทำให้ออกจากแนวทางเดิม เช่น หัวเรือเบนออก เบนหัวเรือ เบนความคิด เบนความสนใจ เบนสายตา.
เบนซินน. นํ้ามันเชื้อเพลิงชนิดหนึ่ง ซึ่งนำไปใช้โดยทำให้ไอของนํ้ามันผสมกับอากาศเข้าไปจุดระเบิดด้วยประกายไฟฟ้าจากหัวเทียนในเครื่องยนต์ชนิดเผาไหม้ภายใน.
ปัด ๑เบนไป, เฉไป, เช่น พระอาทิตย์ปัดเหนือปัดใต้ ท้ายรถปัดไปทางหนึ่ง เดินขาปัด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
petrolเบนซิน [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
petrolเบนซิน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
high-grade petrolเบนซินพิเศษ [ มีความหมายเหมือนกับ premium gasolene; super gasolene ] [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
unleaded petrol (ULP)เบนซินไร้สารตะกั่ว (ยูแอลพี) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
unleaded petrol (ULP)เบนซินไร้สารตะกั่ว (ยูแอลพี) [ มีความหมายเหมือนกับ nonleaded gasolene และ unleaded gasolene (ULG) ] [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
bentoniteเบนทอไนต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
convergingเบนหากัน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
ฺำBenzeneเบนซิน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Benchmarking (Management)เบนช์มาร์คกิ้ง [TU Subject Heading]
Benzanthracenesเบนแซลธราซีน [TU Subject Heading]
Benzeneเบนซีน [TU Subject Heading]
Benzimidazolesเบนซิมิเดโซลส์ [TU Subject Heading]
Benzopyreneเบนโซไพรีน [TU Subject Heading]
Benzene (C6H6)เบนซิน, Example: ไฮโดรคาร์บอนที่เป็นของเหลว มีกลิ่นเฉพาะตัว เป็นสารพิษ ถ้าสูดไอเข้าไปมาก ๆ จะเป็นอันตรายได้ [สิ่งแวดล้อม]
เบนซินผลิตภัณฑ์น้ำมันชนิดหนึ่งทีได้จากการกระบวนการกลั่นน้ำมันดิบโดยมีช่วงจุดเดือดอยู่ระหว่าง 30-2000C, Example: ผลิตภัณฑ์น้ำมันชนิดหนึ่งทีได้จากการกระบวนการกลั่นน้ำมันดิบโดยมีช่วงจุดเดือดอยู่ระหว่าง 30-2000C เป็นของผสมของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนตั้งแต่ 4 -11 อะตอมผสมรวมกันมีคุณสมบัติเหมาะที่จะใช้เป็นเชื้อเพลิงในเครื่องยนต์เบนซิน มี 3 ชนิดด้วยกันคือ<br>ฬออกเทน 87 สีเขียว<br>ออกเทน 91 สีแดง<br>ออกเทน 95 สีเหลือง<br>ปัจจุบันน้ำมันเบนซินทุกชนิดในไทยเป็นน้ำมันไร้สารตะกั่วทั้งหมด สาเหตุที่มีการเรียกชื่อตามค่าออกเทนและมีสีต่างกัน เพื่อให้ผู้บริโภคเลื่อกใช้น้ำมันให้ถูกต้องเหมาะสมกับการใช้งานของเครื่อง ยนต์ [ปิโตรเลี่ยม]
Benadrylเบนนาดรีล [การแพทย์]
Bendroflumethiazideเบนโดรฟลูเมไธอะไซด์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Ben?เบน? Fantastic Four (2005)
Ben!เบน! Fantastic Four (2005)
- Ben?เบน Shutter (2008)
For ben.เบน Eggtown (2008)
Ben.เบน With Friends Like These (2011)
Ben?เบน? The First Secret (2011)
- Ben--- เบน-- Take Her Out of the Ballgame (2012)
- Ben.- เบน Take Her Out of the Ballgame (2012)
- Ben.- เบน Take Her Out of the Ballgame (2012)
Ben.เบน The Patriot in Purgatory (2012)
Ben.เบน You're No Good (2013)
Benito.เบนิโต้ Goodbye High (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบน[bēn] (v) EN: turn around ; shift ; turn back ; turn away ; veer ; incline ; lean  FR: tourner ; détourner
เบนจามิน แฟรงคลิน[Bēnjāmin Fraēngkhlin] (n, prop) EN: Benjamin Franklin  FR: Benjamin Franklin
เบนซิน[bensin] (n) EN: gasoline ; petrol ; benzine  FR: essence [ f ]
เบนซิน[bensin] (n) EN: benzene ; benzine  FR: benzène [ m ] ; benzine [ f ]
เบนฟิก้า[Bēnfikā] (tm) EN: Benfica  FR: Benfica [ m ] ; Benfica Lisbonne [ m ]
เบนิ[Bénin] (n, prop) EN: Benin   FR: Bénin [ m ]

English-Thai: Longdo Dictionary
benzine(n) น้ำมันเบนซิน (น้ำมันที่กลั่นได้จากน้ำมันดิบ เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่ระเหยง่ายและติดไฟได้), Syn. benzin

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
avert(vt) เบน, See also: บิดเบน, เบนสายตา, Syn. turn away, turn aside, sidetrack
deflect from(phrv) หันเหจาก, See also: เบนออกจาก, เบี่ยงออกจาก
deflect(vt) ทำให้หันเหความสนใจ, See also: เบนความสนใจ, เปลี่ยนความสนใจ, Syn. diviate, diverge, redirect
deflect(vi) หันเหความสนใจ, See also: เบนความสนใจ, เปลี่ยนความสนใจ, Syn. diviate, diverge
skew(vi) เอียง, See also: เบน, เฉ, Syn. angle, bias, slant
trend(vi) โน้มเอียง, See also: เบน, เปลี่ยนทิศทาง
veer(vi) หันเห, See also: เบน, เห, เบน, เปลี่ยนทิศทาง, Syn. deviate, diverge, turn

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abed(อะเบด') adv. บนเตียง, ล้มป่วยลง (in bed) , ซึ่งเบี่ยงเบนจากปกติ, ผิดปกติ -aberrance, aberrancy n., Syn. abnormal
aberration(แอบเบอเร' เชิน) n. การเบี่ยงเบนจากปกติ, ความผิดปกติ
accumbent(อะคัม' เบนทฺ) adj. เอียง, เอียงชิด, -accumbency n. (lying against)
avert(อะเวิร์ท') vt. เบี่ยงบ่าย, บิดเบน, ปัดออก, เบือนหน้า. -avertible, avertable adj., Syn. deflect, divert, Ant. face, confront
avocation(แอฟวะเค' เชิน) n. งานอดิเรก, งานประจำ, อาชีพ, งาน, การเบนความสนใจ
azobenzene(แอส'โซเบนซีน) สารเคมีชนิดหนึ่งที่ ใช้ในการผลิตสีย้อมและเป็นยาฆ่าแมลง
backbend(แบค'เบนดฺ) n. การงอตัวมาข้างหลังจนมือทั้งสองแตะพื้น, Syn. acrobatic feat
bane(เบน) n. บุคคลหรือสิ่งที่ทำลาย, ของที่มีพิษ, ความตาย, ความหายนะ, การทำลาย, Syn. harm, Ant. good
baneful(เบน'ฟูล) adj. ซึ่งทำลาย, เป็นพิษ, นำความหายนะ, Syn. deadly
bench(เบนชฺ) { benched, benching, benches } n. ม้านั่ง, บัลลังก์ (ตุลาการ) , ผู้พิพากษา, ศาล, ม้านั่งยาวสำหรับหลายคนนั่ง vt. วาง (ม้านั่ง) ตั้งไว้, วางแสดง, ทำให้นั่งอยู่ที่นั่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
advert(vi) เหไป, ให้ความสนใจ, พูดถึง, เบน
aslant(adv) เอียง, เบน, เฉ, เฉียง, เบี่ยง
avert(vt) เบี่ยงเบน, เบี่ยงบ่าย, หลบ, เบือน, หลีกเลี่ยง
bend(vi, vt) โค้งคำนับ, งอ, ดัด, เลี้ยว, เบน, บ่าย, หัน
benzene(n) น้ำมันเบนซิน
benzine(n) น้ำมันเบนซิน
breech(n) กระเบนเหน็บ, สะโพก, ก้น, ด้ามปืน
converge(vi) ลู่เข้าหา, เบนเข้าหากัน, บรรจบกัน, รวมกัน
declination(n) การเบนลง, การเอียงลง, ความทรุดโทรม, การปฏิเสธ
decline(vi) เสื่อมลง, บ่ายเบน, ลดถอย, คล้อยต่ำ, เอียงลง

German-Thai: Longdo Dictionary
ablenken(vt) |lenkte ab, hat abgelenkt| เบี่ยงเบนความสนใจ เช่น Er hat mich von der Arbeit abgelenkt. เขาเบี่ยงเบนความสนใจของฉันจากการทำงาน, See also: Related: die Ablenkung
zunehmend(adj) ที่กำลังเพิ่มขึ้น เช่น das zunehmende Bedürfnis an Benzin ความต้องการน้ำมันเบนซินที่กำลังเพิ่มขึ้น
jmdn. aufmerksam machen auf etw.(A)ทำให้ใครคนหนึ่งสนใจสิ่งใดสิ่งหนึ่ง, เบี่ยงเบนความสนใจของใครคนหนึ่งไปที่ เช่น Sie machte mich auf einen Fehler aufmerksam. หล่อนทำให้ฉันเห็นข้อผิดพลาด
Benzin(n) |das, pl. Benzine| น้ำมันเบนซิน (น้ำมันที่กลั่นได้จากน้ำมันดิบ เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่ระเหยง่ายและติดไฟได้)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top