ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

penetrat

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -penetrat-, *penetrat*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
penetrate(vt) แทรกซึม, See also: ทะลุ, ทะลวงเข้าไป, Syn. infiltrate, seep
penetrate(vt) ขยายอิทธิพล, See also: แผ่ขยายวัฒนธรรม
penetrate(vt) ได้ส่วนแบ่งตลาด
penetrate(vt) เข้าใจ, Syn. discern, perceive, comprehend
penetrate(vt) สอดใส่ (อวัยวะเพศชายเข้าไปทางช่องคลอดหรือทวารหนัก), Syn. insert, Ant. withdraw
penetrating(adj) ฉลาดหลักแหลม, See also: แหลมคม, เฉียบแหลม
penetration(n) การโจมตีเข้าไปในเขตแดนของศัตรู, Syn. invasion, Ant. departure, evacuation
penetration(n) การได้ส่วนแบ่งตลาด
penetration(n) ความหลักแหลม, See also: ความฉลาด, ความแหลมคม, Syn. discernment, perception, keen-sightedness
penetration(n) การผ่านทะลุ, See also: การแทรกซึม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
penetrate(เพน'นิเทรท) vt. ผ่านทะลุ,เจาะทะลุ,แทง,ลอด,บุกเข้าไป,แทรกซึม,มองทะเล,มอง, Syn. pierce, perforate, permeate
penetrating(เพน'นิเทรทิง) adj. ผ่านทะลุ,หลักแหลม,แหลมคม,โน้มน้าวจิตใจ, Syn. penetrant
penetration(เพนนิเทร'เชิน) n. การผ่านทะลุ,การซึมแทรก,การซึมผ่าน,ความหลักแหลม,ความเฉียบแหลม, Syn. ingress, entrace

English-Thai: Nontri Dictionary
penetrate(vt) ทะลุเข้าไป,เจาะ,แทง,ลอด,ฝ่าเข้าไป,บุก
penetration(n) การแทง,การรุก,การบุก,การเจาะ,การซึมผ่าน
penetrative(adj) ทะลุผ่าน,แทรกซึม,ซึม,ฝ่าเข้าไป

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
penetrating woundบาดแผลทะลุ [มีความหมายเหมือนกับ wound, puncture] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
penetration๑. การทิ่มแทง๒. การชอนลึก๓. การเข้าลึก๔. ความลึกโฟกัส (เลนส์) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
penetrationการล่วงล้ำ (อวัยวะเพศหญิง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
penetration beadแนวเชื่อมหลอมลึก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
penetration pass; penetration runเที่ยวเชื่อมหลอมลึก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
penetration run; penetration passเที่ยวเชื่อมหลอมลึก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
penetratA nail penetrated the car tyre.
penetratI finally penetrated the meaning of the riddle.
penetratIt took a long time for Japanese imports to penetrate the American consumer markets.
penetratMicrowaves penetrate the food in the oven.
penetratThe bullet penetrated him.
penetratThe bullet penetrated his chest.
penetratThe bullet penetrated his chest, leaving him critical condition.
penetratThe bullet penetrated his muscular chest.
penetratThe bullet penetrated the partition.
penetratThe cold soon penetrated his quilted jacket.
penetratThe light penetrate the darkness.
penetratThe rain penetrated my clothes.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หยั่งลึก(v) penetrate deeply, Example: การแก้ปัญหาทางจิตใจที่บอบช้ำของเด็กจำเป็นจะต้องหยั่งลึกเข้าถึงปัญหาของเด็กอย่างแท้จริง
สอดใส่(v) insert, See also: penetrate, Example: คุณครูทั้งหลายพยายามที่จะสอดใส่เนื้อหา และวิธีการหาความรู้ให้แก่นักเรียนของตน, Thai Definition: ใส่เข้าไป
รู้ทันเหตุการณ์(v) penetrate, See also: see through a trick, grasp, comprehend, suss out, work out, Example: เพราะคุณปู่รู้ทันเหตุการณ์ เราจึงรอดมาได้
ทะลุทะลวง(v) pierce, See also: penetrate, Syn. ผ่าน, ทะลุ, ทะลวง, Example: รังสีแกมมามีลักษณะเหมือนรังสีเอกซ์แต่มีอำนาจทะลุทะลวงผ่านสารได้มากกว่า, Thai Definition: เจาะผ่านไปได้
ตามทัน(v) see through a trick, See also: penetrate, Example: เธอจะตามทันคนร้อยเล่ห์อย่างเขาไปได้อีกนานแค่ไหน, Thai Definition: รู้เท่าเทียมกับผู้อื่น
แผ่ซ่าน(v) infiltrate, See also: penetrate, spread throughout, permeate, Syn. ซึมซาบ, กระจาย, แผ่กระจาย, แทรก, ซึม, Example: ความแค้นของเขาแผ่ซ่านไปทั่วร่างทันทีที่เห็นหน้าศัตรูเก่า, Thai Definition: ซึมซาบกระจายไปทั่ว
แผ่ซ่าน(v) infiltrate, See also: penetrate, dissipate, Syn. ซึมซาบ, กระจาย, แทรก, ซึม, Example: ความแค้นของเขาแผ่ซ่านไปทั่วร่างกายเมื่อเห็นหน้าศัตรูเก่า, Thai Definition: ซึมซาบกระจายไปทั่ว
โปร่งแสง(adj) translucent, See also: penetrative, Ant. ทึบแสง, Example: บ้านหลังนี้มีห้องพิเศษต่อยื่นออกไปจากตัวบ้านให้เป็นเหมือนเรือนโปร่งแสงเพื่อรับแดดโดยเฉพาะ, Thai Definition: ที่มีสมบัติให้แสงผ่านไปได้บ้าง แต่ไม่สามารถมองทะลุไปได้
ทะลวง(v) pierce, See also: penetrate, stab, Example: โจรใช้มีดทะลวงพุงตำรวจ หลังจากต่อสู้กันซักพักหนึ่ง, Thai Definition: ทำให้เป็นช่องทะลุ , ทำให้เป็นทางหรือเป็นช่องทะลุเข้าไป
ด้นดั้น(v) penetrate, See also: force one's way through, Syn. ดั้นด้น, ด้น, มุ่งหน้าฝ่าไป, มุ่ง, Example: ไม่ว่าจะยากเย็นเช่นไร เขาก็จะด้นดั้นไปหาเธอ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บุก[buk] (v) EN: trespass ; intrude ; penetrate  FR: pénétrer ; faire intrusion ; franchir
ด้น[don] (v) EN: run a seam ; run a seam by hand ; make through stitches ; penetrate  FR: piquer ; coudre
ด้นดั้น[dondan] (v) EN: penetrate; force one's way through  FR: forcer le passage
เจาะ[jǿ] (n, exp) EN: make a hole ; bore ; puncture ; perforate ; drill ; pierce ; punch a hole ; penetrate  FR: percer ; perforer ; forer ; poinçonner ; trouer
การเจาะ[kān jǿ] (n) EN: drilling  FR: pénétration [f]
การเจาะตลาด[kān jǿ talāt] (n, exp) EN: market penetration   FR: pénétration du marché [f]
เข้าไป[khao pai] (v, exp) EN: enter ; get into ; penetrate ; go through  FR: s'engager ; pénétrer ; entrer
แหลม[laēm] (adj) EN: pointed ; sharp ; keen ; penetrating ; acute ; shrill ; high  FR: aigu ; pointu ; strident ; perçant
หลักแหลม[laklaēm] (adj) EN: brilliant ; sharp ; keen ; clever ; shrewd ; smart ; astute ; sagacious ; penetrating   FR: perspicace ; pénétrant (fig.) ; sagace ; spirituel ; brillant
ลึกซึ้ง[leukseung] (adj) EN: profound ; deep ; penetrating ; abstruse ; recondite ; wise  FR: approfondi ; profond ; impressionnant

CMU English Pronouncing Dictionary
PENETRATE P EH1 N AH0 T R EY2 T
PENETRATED P EH1 N AH0 T R EY2 T AH0 D
PENETRATED P EH1 N AH0 T R EY2 T IH0 D
PENETRATES P EH1 N AH0 T R EY2 T S
PENETRATOR P EH1 N AH0 T R EY2 T ER0
PENETRATING P EH1 N AH0 T R EY2 T IH0 NG
PENETRATION P EH2 N AH0 T R EY1 SH AH0 N
PENETRATORS P EH1 N AH0 T R EY2 T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
penetrate (v) pˈɛnɪtrɛɪt (p e1 n i t r ei t)
penetrated (v) pˈɛnɪtrɛɪtɪd (p e1 n i t r ei t i d)
penetrates (v) pˈɛnɪtrɛɪts (p e1 n i t r ei t s)
penetrating (v) pˈɛnɪtrɛɪtɪŋ (p e1 n i t r ei t i ng)
penetration (n) pˌɛnɪtrˈɛɪʃən (p e2 n i t r ei1 sh @ n)
penetrative (j) pˈɛnɪtrətɪv (p e1 n i t r @ t i v)
penetrations (n) pˌɛnɪtrˈɛɪʃənz (p e2 n i t r ei1 sh @ n z)
penetratingly (a) pˈɛnɪtrɛɪtɪŋliː (p e1 n i t r ei t i ng l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
深入[shēn rù, ㄕㄣ ㄖㄨˋ, ] penetrate deeply; thorough, #1,472 [Add to Longdo]
[zhá, ㄓㄚˊ, ] penetrating (as of cold); struggle, #3,690 [Add to Longdo]
穿透[chuān tòu, ㄔㄨㄢ ㄊㄡˋ, 穿] penetrate, #14,199 [Add to Longdo]
透彻[tòu chè, ㄊㄡˋ ㄔㄜˋ, / ] penetrating (analysis); thorough-going; thorough (understanding of the situation), #16,572 [Add to Longdo]
通透[tōng tòu, ㄊㄨㄥ ㄊㄡˋ, ] penetrating, #19,099 [Add to Longdo]
真知灼见[zhēn zhī zhuó jiàn, ㄓㄣ ㄓ ㄓㄨㄛˊ ㄐㄧㄢˋ, / ] penetrating insight, #43,437 [Add to Longdo]
鞭辟入里[biān pì rù lǐ, ㄅㄧㄢ ㄆㄧˋ ㄖㄨˋ ㄌㄧˇ, / ] penetrated; trenchant; incisive, #110,401 [Add to Longdo]
吃刀[chī dāo, ㄔ ㄉㄠ, ] penetration of a cutting tool, #136,457 [Add to Longdo]
穿透辐射[chuān tòu fú shè, ㄔㄨㄢ ㄊㄡˋ ㄈㄨˊ ㄕㄜˋ, 穿 / 穿] penetrating radiation [Add to Longdo]
观火[guān huǒ, ㄍㄨㄢ ㄏㄨㄛˇ, / ] penetrating (vision) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Penetration {f}; Eindringen {n}; Durchbruch {m}penetration [Add to Longdo]
Penetrationskurve {f}penetration curve [Add to Longdo]
Penetrationsmesser {m} (Schmierfettprüfung)penetrameter [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ディープスロート[dei-pusuro-to] (n) (1) (sl) deep throat (i.e. a concealed informant); (2) deep throat (i.e. deeply penetrative fellatio) [Add to Longdo]
ビームペネトレーションCRT[ビームペネトレーションシーアルティー, bi-mupenetore-shonshi-arutei-] (n) {comp} beam penetration CRT [Add to Longdo]
ペネトレーションテスト[penetore-shontesuto] (n) {comp} penetration test [Add to Longdo]
看破[かんぱ, kanpa] (n,vs) penetration; see through; fathom; reading another's thoughts [Add to Longdo]
観入[かんにゅう, kannyuu] (n,vs) insight; penetration [Add to Longdo]
[ぬき, nuki] (n) crosspiece (between pillars, etc.); penetrating tie beam [Add to Longdo]
貫く[つらぬく, tsuranuku] (v5k,vt) (1) to go through; to pierce; to penetrate; (2) to persist; to stick to; (P) [Add to Longdo]
貫通[かんつう, kantsuu] (n,vs,adj-no) pierce; penetrate; perforate; (P) [Add to Longdo]
貫徹[かんてつ, kantetsu] (n,vs) accomplishment; realization; realisation; penetration; (P) [Add to Longdo]
貫入[かんにゅう, kannyuu] (n,vs,adj-no) penetration [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ビームペネトレーションCRT[びーむぺねとれーしょん CRT, bi-mupenetore-shon CRT] beam penetration CRT [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top