ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cur

K ER1   
166 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cur-, *cur*
English-Thai: Longdo Dictionary
curfew(n) ในยุโรปสมัยกลางบ้านเรือนทำมาจากท่อนซุง ตรงพื้นกลางบ้านมักจะขุดเป็นหลุมเพื่อเอาไว้ใช้เป็นเตา เพราะกลัวไฟไหม้ ตอนดึกๆ จึงต้องมียามเดินไปให้สัญญาว่าได้เวลานอนแล้ว ขอให้กลบไฟซะให้เรียบร้อยด้วย ซึ่งภาษาฝรั่งเศสว่า cuevre-feu แปลเป็นอังกฤษว่า to cover the fire เมื่อพระเจ้าวิลเลี่ยมแห่งฝรั่งเศสตีอังกฤษได้ ก็เอามาใช้ในอังกฤษ ให้ทุกบ้านดับไฟและห้ามออกจากบ้าน Curfew ก็จึงพัฒนามาเป็นคำที่หมายถึง มาตรการห้ามออกนอกเคหสถานในเวลากำหนด
curvity(adj) ความโค้ง
basket of currencies(n) ระบบตะกร้าเงิน
security(n adj) ความปลอดภัย, สิ่งที่ทำให้ปลอดภัย, ความมั่นคง, การค้ำประกัน, หลักทรัพย์, ธนบัตร, คนรับรอง, สวัสดิการ, เกี่ยวกับการประกัน, S. certificate, protection,
Jatropha curcas(n) ต้นสบู่ดำ เป็นไม้พุ่มยืนต้นขนาดกลาง ความสูง 2- 7 เมตร ส่วนที่เป็นเมล็ดมีพิษและมีน้ำมันเป็นปริมาณมาก ซึ่งสามารถถูกนำมาใช้เป็นแหล่งพลังงานทดแทนแหล่งใหม่ แทนที่น้ำมันดีเซล กล่าวคือนำมาใช้เป็นไบโอดีเซลได้
debt securities(n) ตราสารหนี้ เช่น One of the world’s largest and most liquid bond markets is comprised of debt securities issued by the U.S. Treasury and by U.S. government agencies.
recursive(adj) ลักษณะการทำงานหรือการคำนวณที่ให้ผลลัพธ์แบบย้อนกลับหรือทำซ้ำขั้นตอนเดิม คำในลักษณะ recursive เช่น GNU = GNU's not Unix, PHP = PHP: Hypertext Processor , S. recur, recurring, recursion, R. recursive function
cryptocurrency(n ) เงินตราเข้ารหัสลับ, คริปโทเคอร์เรนซี, สินทรัพย์ดิจิทัลที่เป็นสื่อกลางในการทำธุรกรรม ซึ่งใช้วิทยาการเข้ารหัสลับสำหรับรับประกันความถูกต้องของธุรกรรมนั้น เพื่อควบคุมการสร้างหน่วยเงินดิจิทัลเพิ่ม และเพื่อยืนยันความถูกต้องของการโอนสินทรัพย์ เป็นเงินดิจิทัลรูปแบบหนึ่งที่ควบคุมโดยกระจายศูนย์กลางผ่านบล็อกเชน [ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cur[N] คนขี้ขลาด, Syn. coward
cur[N] สุนัขพันธุ์ทาง, See also: สุนัขพันธุ์ผสม, Syn. mongrel, mutt
curb[N] ขอบทางเดิน, Syn. edge, ledge
curb[VT] ควบคุม, See also: จำกัดขอบเขต, ระงับ, Syn. restrain, control
curb[VT] ทำขอบทางเดิน
curb[N] สิ่งควบคุม
curd[N] นมข้น
curd[N] สิ่งที่คล้ายนมข้น
cure[N] กระบวนการถนอมอาหาร
cure[N] การแก้ไขปัญหา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cur(เคอ) n. หมาเลว,คนเลว,หมาพันธุ์ผสม
curable(เคียว'ระเบิล) adj. ซึ่งรักษาให้หายได้., See also: curability n. ดูcurable
curacy(เคียว'ระซี) n. ที่ทำงานหรือตำแหน่งของcurate
curaten. พระผู้ช่วยหัวหน้าพระ,พระผู้บำบัดวิญญาณ
curative(คิว'ระทิฟว) adj. ซึ่งบำบัด,ซึ่งมีผลในการรักษาโรค n. ยา,สิ่งที่ใช้บำบัดโรค, Syn. remedlial g
curator(คิวเร'เทอะ) n. ผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์,ผู้ดูแล,ผู้อนุบาล, See also: curatorial adj. curatorship n.
curb(เคิร์บ) n. ขอบ,ขอบถนน,ขอบบ่อ,ริม,เครื่องเหนี่ยวรั้ง,สิ่งควบคุม vt. รั้งม้า,เหนี่ยวรั้ง,ควบคุม,ระงับ,กั้นขอบ,สร้างคันดิน., Syn. check
curbing(เคิร์บ'บิง) n. วัตถุที่สร้างเป็นขอบ,ขอบริม
curcuma(เคอ'คิวมะ) n. พืชขมิ้น
curd(เคิร์ด) n. นมข้น,สารที่คล้ายนมข้น vt.,vi. กลายเป็นนมข้น, Syn. curdle

English-Thai: Nontri Dictionary
cur(n) สุนัขข้างถนน,ชาติหมา,คนเลว
curate(n) พระสอนศาสนา,ผู้บำบัดวิญญาณ
curator(n) ผู้ดูแล,ผู้ปกครอง,ผู้อนุบาล
curb(n) บังเหียน,เครื่องควบคุม,เครื่องเหนี่ยวรั้ง,ขอบถนน
curb(vt) กด,กั้นขอบ,ยั้ง,เหนี่ยวรั้ง,ระงับ
curd(n) นมข้น,นมเปรี้ยว
curdle(vt) ทำให้ข้น,ทำให้แข็ง,ทำให้เลือดหยุด
cure(vt) แก้,รักษา,เยียวยา,บำบัด
curfew(n) การตีระฆัง,การห้ามออกนอกบ้านในยามวิกาล
curio(n) ของประหลาด,ของหายาก,โบราณวัตถุ,ของเก่า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
curative inoculationการปลูกเชื้อรักษา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
curative statuteบทกฎหมายแก้ไขข้อบกพร่อง, บทกฎหมายแก้ไขเพิ่มเติม [ดู validating act ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
curative treatmentการรักษาขจัดโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
curatorผู้พิทักษ์, ผู้ปกครองผู้เยาว์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
curb idleเดินเบาขณะเครื่องร้อน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
curb weightน้ำหนักรถเปล่า [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
curdลิ่มน้ำนม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
curdy pusหนองเละ, หนองเป็นลิ่ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
curet; curette๑. เครื่องมือขูด๒. การขูด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
curettageการขูด [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Curableหายจากโรค [การแพทย์]
Curareคิวราเร่;คิวราเร,ยา;คิวราเร;คิวแร;ยางน่อง [การแพทย์]
Curativeการรักษาพยาบาล,ด้านการรักษาพยาบาล,การรักษาโรค [การแพทย์]
Curative Careการรักษาโรค [การแพทย์]
Curative Effectหายขาด [การแพทย์]
Curbside Recycling การแยกขยะตามขอบถนน
การเก็บขยะที่แยกแยะไว้ เพื่อการนำกลับมาใช้โดยติดตั้งถังแยกได้ที่ขอบถนน [สิ่งแวดล้อม]
Curcumaเคอคูมา [TU Subject Heading]
Curcuma alismatifoliaขมิ้นโคก [TU Subject Heading]
Curcuma sessilisอาวแดง [TU Subject Heading]
Curcuma sparganifoliaกระเจียวบัว [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
curator (n) ภัณฑารักษ์
curiousity (n ) ความอยากรู้อยากเห็น, ของหายาก, ของลายคราม, ลักษณะที่แปลกและน่ารู้น่าสนใจ, ความผิดธรรมดา, ความแปลก, คนหรือปรากฏการณ์แปลกๆ, ความอยากรู้
current assets (n) สินทรัพย์หมุนเวียน
current events (n) เหตุการณ์ปัจจุบัน, ข่าว
curtain call (n ) เวลาที่ผู้แสดงออกมายืนหน้าเวทีหลังจบการแสดงเพื่อรับคำขอบคุณ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Unfortunately for her, she had excellent intuition and was too curious.โชคร้ายของเธอที่มีสัญชาตญาณไว และเธอเองก็สงสัยมากเกินไป Confrontation (2017)
I came to think that you might be the one to break the curse I'm under.ฉันเริ่มคิดว่านายอาจจะเป็น คนที่ช่วยล้างคำสาปให้ฉันได้ Ready (2017)
The currently popular novel, Drifting Emotions, authored by the novelist, Shin Michima, who Nanaka lived with, is predicted to sell over one million copies.นิยายเรื่อง อารมณ์ที่เลื่อนลอย ที่กำลังได้รับความนิยมขณะนี้ ซึ่งเขียนโดยมิชิมะ ชิน นักเขียนนิยายที่นานากะอาศัยอยู่ด้วย คาดว่าจะขายได้มากกว่าหนึ่งล้านเล่ม Reason (2017)
THE CURSED HOUSE!(บ้านต้องคำสาป) Reason (2017)
THE CURSED HOUSE! THE OWNER IS THE SON OF A CONDEMNED CRIMINAL TATSUYUKI MICHIMA.(บ้านต้องคำสาป เจ้าของเป็นลูกชาย ของนักโทษประหาร มิชิมะ ทัตสึยูกิ) Reason (2017)
Think of The Wizard of Oz, he's that guy behind the curtains.ลองนึกถึง พ่อมดออซ เขาคือคนที่อยู่หลังม่าน CounterPunch (2017)
Currently, their street has a combined record of 78 wins and zero losses.ตอนนี้ ถนนสายที่เป็นบ้านของพวกเขา มีสถิติรวมกัน ชนะ 78 ครั้ง และยังไม่เคยแพ้ CounterPunch (2017)
Well, you can, but unless the Iron Curtain has shifted 3,000 miles west, I don't have to fucking answer.ก็ถามได้นะ นอกเสียจากว่าม่านเหล็ก ถูกเลื่อนไปทางตะวันตก 3,000 ไมล์ ผมก็ไม่จำเป็นต้องตอบ The Secret of Sales (2017)
Last year, with nothing but a massive curtain, and an even bigger pair of balls,ปีที่แล้ว แค่มีผ้าม่านอันใหญ่ กับความกล้าที่ใหญ่ยิ่งกว่า The Secret of Sales (2017)
Given that you were kind enough to publish details of your sales performance, we've estimated that you currently owe us £50,000 in unpaid tax and fines.จนกระทั่งฉันเจอบทความโฆษณาตัวเอง แบบไร้ยางอายชิ้นนี้ วินเซนต์ คนนี้ใครกัน เธอพูดเรื่องอะไรอยู่ เลิกทำตัวเป็นร้อยโทโคลัมโบงี่เง่า The Widow Maker (2017)
So what time you home tonight? I'm doing a curry.แล้วคืนนี้คุณจะกลับบ้านกี่โมง ฉันจะทำแกง Salesmen Are Like Vampires (2017)
It's also possible that this message is part of a ploy by the Dragon Queen to lure southern armies away from the lands they are currently defending to open those lands to easy conquest.มันเกือบเป็นไปได้ แม้แต่ข้อความนี้ ที่ราชินีมังกรได้ออกอุบาย ล่อลวงกองทัพจากทางใต้ให้เคลื่อนทัพออกไปจากดินแดนของตนเอง Eastwatch (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
curThe Japanese yen is a stable currency.
curThe reform of both entrance examination system and curriculum makes slow progress.
curHe was quickly cured of his cold.
curAn ounce of prevention is worth a pound of cure.
curThe new sofa goes with the curtains.
curWe can cure some types of cancer.
curA healthy curiosity is truly a fine thing.
curThe curtain was rising then.
curTime cured her of her sorrow.
curExcessive reliance on monetary policy an attempt to curb inflation could unnecessarily constrain credit and hence business.
curYour impetuous remarks about us seem to have rung down the curtain on our good relationship.
curCuriosity got the better of him.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รักษาโรค[V] cure, See also: heal, remedy, Example: คอมพิวเตอร์เป็นเพียงผู้ช่วยของแพทย์ที่จะวินิจฉัยโรคและรักษาโรคเท่านั้น, Thai definition: ทำให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บ
กระแสรายวัน[N] current account, Syn. บัญชีกระแสรายวัน, บัญชีเดินสะพัด, Example: ธุรกิจของเขาใช้เงินหมุนเวียนจากบัญชีกระแสรายวัน, Thai definition: การฝากเงินธนาคาร ที่ฝากและถอนได้ทุกวันที่เปิดทำการ
ประจบสอพลอ[V] fawn upon/on, See also: curry favour with, ingratiate oneself with, toady, flatter, Syn. ประจบประแจง, ยกยอปอปั้น, สรรเสริญเยินยอ, Example: ลูกน้องประจบสอพลอเจ้านายเพื่อหวังความก้าวหน้าในการทำงาน, Thai definition: ทำให้เขาชอบโดยการสอพลอเพื่อหวังผลประโยชน์
ผ้าม่าน[N] curtain
ล่าสุด[ADJ] latest, See also: current, most recent, up-to-date, newest, modern, Syn. ปัจจุบัน, Ant. แรก, Example: ในปัจจุบันเราได้นำเอาประโยชน์จากเทคโนโลยีล่าสุดมาใช้ควบคู่ไปด้วย
ฝากเผื่อเรียก[N] current deposit, Example: เราน่าจะนำเงินก้อนนี้ไปฝากประจำประเภทฝากเผื่อเรียกจะดีที่สุด, Thai definition: ฝากเงินไว้กับธนาคารโดยจะเรียกให้จ่ายเมื่อใดก็ได้
ขดตัว[V] curl oneself up, See also: snuggle up to someone, huddle up, Ant. ยืดตัว, Example: เด็กทารกขดตัวอยู่อย่างอบอุ่นในท้องแม่
ประจ๋อประแจ๋[V] flatter, See also: curry favour with, fawn on, toady, make up to, Syn. ประจบประแจง, ฉอเลาะ, ออเซาะ, Example: เขาประจ๋อประแจ๋เธอจนเธอขัดเขาไม่ได้
หยิกงอ[ADJ] curly, See also: wavy, twisted, frizzy, crimpy, Syn. หงิกงอ, งอ, หงิก, ยู่ยี่, Ant. ตรง, Example: ผมหยิกงอของเธอไหลลงมาถึงบ่า
หวี[N] comb, See also: currycomb, brush, Example: หวีและแปรงสีฟัน เป็นของใช้ส่วนตัวที่ผู้เดินทางต้องนำติดตัวไป, Count unit: เล่ม, Thai definition: สิ่งที่เป็นซี่ถี่ๆ ใช้สางผมและเส้นด้าย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอ่น[v.] (aen) EN: be curved up ; be bent down ; bend the back ; lean back ; sag   FR: être recourbé
แอ่น[adj.] (aen) EN: bent ; curved   FR: courbé ; bombé
อัยการ[n.] (aiyakān) EN: public prosecutor ; crown prosecutor ; public attorney ; state attorney   FR: procureur général [m] ; procureur de la République [m]
อนุบาล[n.] (anubān) EN: curator   
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา[n. exp.] (attrā laēkplīen ngoentrā) EN: currency exchange rate   
แบกความเสี่ยง[v. exp.] (baēk khwām sīeng) EN: incur a risk   
บำบัด[v.] (bambat) EN: treat ; cure ; heal ; remedy ; prevent ; relieve ; assuage ; mollify ; ameliorate   FR: traiter ; guérir ; remédier ; prévenir
บัญชีเดินสะพัด[n. exp.] (banchī doēnsaphat) EN: current account ; A/C ; cheque account ; checking account   FR: compte courant [m]
บัญชีกระแสรายวัน[n. exp.] (banchī krasaērāiwan) EN: current account ; A/C ; cheque account ; checking account   FR: compte courant [m]
บัญชีรายวัน[n. exp.] (banchī rāiwan) EN: current account ; A/C ; cheque account ; checking account   FR: compte courant [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CUR    K ER1
CURB    K ER1 B
CURE    K Y UH1 R
CURD    K ER1 D
CURT    K ER1 T
CURL    K ER1 L
CURBS    K ER1 B Z
CURIE    K Y UH0 R IY1
CURCI    K UH1 R CH IY0
CURED    K Y UH1 R D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cur    (n) kˈɜːʴr (k @@1 r)
curb    (v) kˈɜːʴb (k @@1 b)
curd    (n) kˈɜːʴd (k @@1 d)
cure    (v) kjˈuəʴr (k y u@1 r)
curl    (v) kˈɜːʴl (k @@1 l)
curs    (n) kˈɜːʴz (k @@1 z)
curt    (j) kˈɜːʴt (k @@1 t)
cur_e    (n) kjˈuəʴrɛɪ (k y u@1 r ei)
curbs    (v) kˈɜːʴbz (k @@1 b z)
curds    (n) kˈɜːʴdz (k @@1 d z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
当前[dāng qián, ㄉㄤ ㄑㄧㄢˊ, / ] current; today's; modern; present; to be facing (us), #1,422 [Add to Longdo]
现有[xiàn yǒu, ㄒㄧㄢˋ ㄧㄡˇ, / ] currently existing; currently available, #2,380 [Add to Longdo]
货币[huò bì, ㄏㄨㄛˋ ㄅㄧˋ, / ] currency; monetary; money, #2,417 [Add to Longdo]
本届[běn jiè, ㄅㄣˇ ㄐㄧㄝˋ, / ] current; this year, #3,508 [Add to Longdo]
现状[xiàn zhuàng, ㄒㄧㄢˋ ㄓㄨㄤˋ, / ] current situation, #3,578 [Add to Longdo]
曲线[qū xiàn, ㄑㄩ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] curve; curved line; indirect; in a roundabout way, #4,927 [Add to Longdo]
当今[dāng jīn, ㄉㄤ ㄐㄧㄣ, / ] current; present; now; nowadays, #4,978 [Add to Longdo]
治愈[zhì yù, ㄓˋ ㄩˋ, / ] cure, #5,819 [Add to Longdo]
路边[lù biān, ㄌㄨˋ ㄅㄧㄢ, / ] curb; roadside; wayside, #6,721 [Add to Longdo]
国情[guó qíng, ㄍㄨㄛˊ ㄑㄧㄥˊ, / ] current state of a country; national conditions; (US) State of the Union, #7,406 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Curling {n}; Eisschießen {n}; Eisstockschießen {n} [sport]curling [Add to Longdo]
Curling spielen [sport]to curl [Add to Longdo]
Curry {m,n} [cook.]curry [Add to Longdo]
Currysuppe {f} [cook.]mulligatawny [Add to Longdo]
Cursor {m}cursor [Add to Longdo]
Curitiba (Stadt in Brasilien)Curitiba (city in Brazil) [Add to Longdo]
Curium {n} [chem.]curium [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
JASDAQ[ジャスダック, jasudakku] (n) Japanese Association Of Securities Dealers Automated Quotations (JASDAQ) [Add to Longdo]
Jカーブ効果[ジェーカーブこうか, jie-ka-bu kouka] (n) J-curve effect [Add to Longdo]
NASDAQ[ナスダック, nasudakku] (n) National Association of Securities Dealers Automated Quotations; NASDAQ [Add to Longdo]
R;r[アール, a-ru] (n) (1) R; r; (2) {math} (esp. r) radius; (3) (uk) curve [Add to Longdo]
SSL[エスエスエル, esuesueru] (n) secure socket layer; SSL [Add to Longdo]
Xデー[エックスデー, ekkusude-] (n) (col) day in the near future when a major event is expected to occur (wasei [Add to Longdo]
うぐいす張り;鶯張り;鴬張り[うぐいすばり, uguisubari] (n) nightingale (flooring); method of laying floors to deliberately make a noise (like a nightingale's call) when walked across (security feature) [Add to Longdo]
ええじゃないか[, eejanaika] (exp) (1) isn't it great?; (n) (2) carnival-like religious celebrations (e.g. dancing festivals) that occurred across Japan from June 1867 to May 1868 [Add to Longdo]
おべっかを使う[おべっかをつかう, obekkawotsukau] (exp,v5u) (See おべっか) to suck up to; to curry up to someone [Add to Longdo]
お札[おさつ, osatsu] (n) bill; note (currency) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
カーソル[かーそる, ka-soru] cursor [Add to Longdo]
カーソルキー[かーそるきー, ka-soruki-] cursor keys [Add to Longdo]
カーソルコントロールキー[かーそるこんとろーるきー, ka-sorukontoro-ruki-] cursor control key [Add to Longdo]
カーソル移動キー[カーソルいどうキー, ka-soru idou ki-] cursor control key [Add to Longdo]
カーブフォロア[かーぶふぉろあ, ka-buforoa] curve follower [Add to Longdo]
カレントディレクトリ[かれんとでいれくとり, karentodeirekutori] current directory [Add to Longdo]
コンカレントアクセス[こんかれんとあくせす, konkarentoakusesu] concurrent access [Add to Longdo]
セキュリティ[せきゅりてい, sekyuritei] security [Add to Longdo]
セキュリティシステム[せきゅりていしすてむ, sekyuriteishisutemu] security system [Add to Longdo]
セキュリティリスク[せきゅりていりすく, sekyuriteirisuku] security risk [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cur \Cur\ (k[^u]r), n. [OE. curre, kur; cf. dial. Sw. kurre dog,
   OD. korre watchdog, and Icel. kurra to murmur, grumble, Sw.
   kurra to rumble, croak, Dan. kurre to coo, whirr; prob. of
   imitative origin.]
   1. A mongrel or inferior dog.
    [1913 Webster]
 
       They . . . like to village curs,
       Bark when their fellows do.      -- Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. A worthless, snarling fellow; -- used in contempt.
    [1913 Webster]
 
       What would you have, you curs,
       That like nor peace nor war?     --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cur
   n 1: an inferior dog or one of mixed breed [syn: {cur},
      {mongrel}, {mutt}]
   2: a cowardly and despicable person

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top