ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

recursion

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -recursion-, *recursion*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
recursionการเรียกซ้ำ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
recursion(n) การเรียกตัวเองซ้ำ

Japanese-English: EDICT Dictionary
回帰[かいき, kaiki] (n, vs) return (to); revolution; recurrence; recursion; comeback; revival; (P) #12,014 [Add to Longdo]
反復(P);反覆[はんぷく, hanpuku] (n, vs) repetition; iteration; recursion; recurrence; recapitulation; (P) #15,826 [Add to Longdo]
リカージョン[rika-jon] (n) recursion [Add to Longdo]
帰納[きのう, kinou] (n, vs) { math } induction; recursion [Add to Longdo]
末尾再帰[まつびさいき, matsubisaiki] (n) tail recursion [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
再帰[さいき, saiki] recursion [Add to Longdo]
反復[はんぷく, hanpuku] iteration (vs), repetition, recursion [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Recursion \Re*cur"sion\ (-sh?n), n. [L. recursio. See {Recur}.]
   The act of recurring; return. [Obs.] --Boyle.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 recursion
   n 1: (mathematics) an expression such that each term is
      generated by repeating a particular mathematical operation

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 recursion
  n.
 
   See {recursion}. See also {tail recursion}.
 

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top