ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

recur

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -recur-, *recur*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: Longdo Dictionary
recursive[เรค' เคอเสฟ] (adj) ลักษณะการทำงานหรือการคำนวณที่ให้ผลลัพธ์แบบย้อนกลับหรือทำซ้ำขั้นตอนเดิม คำในลักษณะ recursive เช่น GNU = GNU's not Unix, PHP = PHP: Hypertext Processor, See also: recurring, recursion, recursive function, Syn. recur

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
recur(vi) เกิดขึ้นอีก, See also: กลับมาอีก, Syn. happen again, return, revert
recurve(vi) ย้อนกลับมา, See also: วกกลับมา
recurve(vt) ย้อนกลับมา, See also: วกกลับมา
recur to(phrv) หวนกลับไปคิดหรือพิจารณา
recur to(phrv) หวนนึกถึง, See also: จำได้อีก
recur to(phrv) ใช้ประโยชน์จาก, Syn. resort to
recurrent(adj) ซึ่งกลับมาอีก, Syn. repeated, reocurring, repetitive
recurrence(n) การกลับมาใหม่, Syn. continuation, frequency, relapse, renewal
recuring decimal(n) ทศนิยมไม่รู้จบ, Syn. repeating decimal

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
recur(รีเคอร์') vi. เกิดขึ้นอีก, กลับมาอีก, กำเริบ, เกิดเป็นความคิดขึ้นมาอีก, พิจารณาอีก, หยิบยกขึ้นมาอีก, See also: recurringly adv.
recurrence(รีเคอ'เรินซฺ) n. การเกิดขึ้นอีก, การกลับมาอีก, การกำเริบ, การหันกลับ, การหยิบยกขึ้นมาพิจารณาอีก.
recurrent(รีเคอ'เรินทฺ) adj. เกิดขึ้นอีก, ปรากฎบ่อย ๆ , หันกลับ, กำเริบ, Syn. recurring, repeated, repeating
recurrent decimaln. เศษทศนิยมไม่รู้จักจบ
recurrent fevern. =relapsing fever (ดู)
precursor(พรีเคอ'เซอะ) n. ผู้นำก่อน, ผู้มาก่อน, กองหน้า, ผู้ดำรงตำแหน่งมาก่อน, ลาง, เครื่องแสดง, Syn. predecessor

English-Thai: Nontri Dictionary
recur(vi) เกิดซ้อนๆกัน, กำเริบ, เกิดขึ้นอีก
recurrence(n) การเกิดขึ้นอีก, การกำเริบ
recurrent(adj) กำเริบ, เกิดขึ้นอีก, เกิดซ้อนๆกัน
precursor(n) สื่อ, ผู้นำ, ลาง, เครื่องแสดง, ผู้มาก่อน, กองหน้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
recurrenceการปรากฏซ้ำ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
recurrenceการกลับมีอาการโรค [ ดู recidivation; recidivism ๑ และ relapse ประกอบ ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
recurrenceการปรากฏซ้ำ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
recurrenceการเป็นโรคเดิมอีก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
recurrence relation; recurring relationความสัมพันธ์เวียนเกิด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
recurrent๑. -วกกลับ๒. -กลับเป็นซ้ำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
recurrent feverไข้กลับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
recurrent vomiting; vomiting, cyclic; vomiting, periodicการอาเจียนเวียนซ้ำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
recurring decimal; circulating decimal; periodic decimal; repeating decimalทศนิยมซ้ำ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
recurring relation; recurrence relationความสัมพันธ์เวียนเกิด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Recurrenceการกลับมามีอาการโรค [TU Subject Heading]
recurrence intervalrecurrence interval, รอบการเกิดซ้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Recurvatureการเลี้ยวกลับ [อุตุนิยมวิทยา]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
recurring[ri-ker-ring] (n) การเกิดขึ้นซ้ำๆ
recursion(n) การเรียกตัวเองซ้ำ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I have this strong recurring feeling that I know you.ฉันรู้สึกได้เลยนะ ว่าลึกๆแล้วฉันรู้จักคุณ Junior (1994)
You know, I have this recurring dream.รู้มั้ย ผมมีความฝันที่จำได้แม่นยำ Heat (1995)
"My earliest recurring dream was to play at Ebbets Field ... with Jackie Robinson and the Brooklyn Dodgers.""ตอนยังเด็ก ความฝันของผม คือการได้เล่นที่สนามเอ๊บเบ็ต" "กับแจ็คกี้ โรบินสัน และบรู๊คลิน ด๊อดเจอร์" Field of Dreams (1989)
AND ONE IN PARTICULAR RECURS- - IT INVOLVES FINDING YOUแล้วในฝันนั้นๆ มันก็ต้องเจอคุณตลอดเลยนะ Pilot (2007)
It's still there, and likely to recur.ไม่ มันยังอยู่ เหมือนจะอีกนาน Episode #2.4 (2008)
so if you're having recurring dream about a basement, kinda speaks to the core fundamentals of who you are as a person.ถ้าคุณฝันเห็นห้องใต้ดิน เขาว่ากันว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับพื้นฐานความเป็นคน The Instincts (2008)
37-year-old male with recurring blackouts.ชายอายุ 37 ปี มี อาการหน้ามืดเป็นระยะ Joy (2008)
- Recurring theme is we got a lot of cranks in Broward County.-เรื่องซ้ำซากก็คือเรามีแต่คนที่มีความคิดประหลาดๆ ในโบรเวิร์ด เคาน์ตี้ Marley & Me (2008)
But until we know what caused this incident we can't be certain it won't recur.แต่จนกว่าเราจะรู้ สาเหตุที่เกิดอาการนี้ เรายังประเมินผลไม่ได้ว่ามันจะไม่เกิดขึ้นอีก Bit by a Dead Bee (2009)
Have you noticed any recurring thoughts or images, things you can't get out of your head?คุณนึกอะไรหรือว่าเห็นภาพอะไร สิ่งที่คุณคิดไม่ออกในหัวสมองคุณไหมครับ Bit by a Dead Bee (2009)
You understand, we can't allow you to leave until we're certain what happened was a non-recurring event.คุณต้องเข้าใจ เราจะอนุญาตใหคุณไปไม่ได้ จนกว่าราจะแน่ใจ ว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนั้นอีก Bit by a Dead Bee (2009)
Which means non-recurring.ซึ่งหมายความว่าไม่เกิดขึ้นอีก Bit by a Dead Bee (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
recurA business cycle is a recurring succession of periods of prosperity and periods of depression.
recurIs a recurrence likely?
recurThere's a slight possibility of a recurrence.
recurWe must prevent this type of incident from recurring.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ซ้ำรอย(v) repeat, See also: recur, reiterate, Example: เขาเกรงว่าเหตุการณ์จะซ้ำรอย ถ้ากลุ่มเซ็นทรัลได้รับคัดเลือก, Thai Definition: เป็นเหมือนเดิมที่เคยเป็น
การย้อนกลับ(n) return, See also: recurrence, retraction, going back, turning back, reversion, Syn. การหวน, การถอยกลับ, การหวนกลับ, Example: จุดสำคัญของการทัวร์ศิลปวัฒนธรรมของเราครั้งนี้อยู่ที่การย้อนกลับไปในอดีตกล่าวคือ การไปชมสถานที่ที่เคยเป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมในสมัยโบราณ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เจ้าตำรับ[jao tamrap] (n) EN: pioneer ; initiator ; originator ; leading exponent  FR: pionnier [ m ] ; précurseur [ m ]
กำเริบ[kamroēp] (v) EN: worsen ; become aggravated ; increase ; extend ; relapse ; recurrence  FR: empirer ; s'aggraver ; rechuter
การย้อนกลับ[kān yønklap] (n) EN: return ; recurrence ; retraction ; going back ; turning back ; reversion
ขัด[khat] (v) EN: scrub ; polish ; wipe ; rub ; burnish ; scrub off ; scrape  FR: récurer ; polir ; astiquer
ขัดพื้น[khat pheūn] (v, exp) EN: scrub the floors  FR: récurer le sol
ขัดพื้นให้สะอาด[khat pheūn hai sa-āt] (v, exp) EN: scrub the foor  FR: récurer le sol
ขัดถู[khatthū] (v) EN: polish ; burnish ; wipe ; scrub ; rub  FR: récurer ; polir ; astiquer
ล้าง[lāng] (v) EN: wash ; clean ; scrub ; bathe  FR: laver ; nettoyer ; récurer
ล้างพื้น[lāng pheūn] (v, exp) EN: scrub the floor  FR: récurer le sol
ไม่รู้จบ[mai rū jop] (adj) EN: endless ; neverending ; never-ending ; never ending ; recurrent  FR: sans fin ; récurrent ;

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
recur
recur
recurred
recurrent
recurrent
recurring
recurring
recursive
recurrence
recurrence

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
recur
recurs
recurve
recurred
recurved
recurves
recurrent
recurring
recurving
recurrence

WordNet (3.0)
recur(v) happen or occur again, Syn. repeat
recur(v) return in thought or speech to something, Syn. go back
recurrence(n) happening again (especially at regular intervals), Syn. return
recurrently(adv) in a recurrent manner
recursion(n) (mathematics) an expression such that each term is generated by repeating a particular mathematical operation
recursive(adj) of or relating to a recursion
recurve(v) curve or bend (something) back or down
Recurvirostra(n) type genus of the Recurvirostridae: avocets, Syn. genus Recurvirostra
Recurvirostridae(n) long-legged shorebirds, Syn. family Recurvirostridae

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Recur

v. i. [ imp. & p. p. Recurred p. pr. & vb. n. Recurring. ] [ L. recurrere; pref. re- re- + currere to run. See Current. ] 1. To come back; to return again or repeatedly; to come again to mind. [ 1913 Webster ]

When any word has been used to signify an idea, the old idea will recur in the mind when the word is heard. I. Watts. [ 1913 Webster ]

2. To occur at a stated interval, or according to some regular rule; as, the fever will recur to-night. [ 1913 Webster ]

3. To resort; to have recourse; to go for help. [ 1913 Webster ]

If, to avoid succession in eternal existence, they recur to the “punctum stans” of the schools, they will thereby very little help us to a more positive idea of infinite duration. Locke. [ 1913 Webster ]


Recurring decimal (Math.), a circulating decimal. See under Decimal. --
Recurring series (Math.), an algebraic series in which the coefficients of the several terms can be expressed by means of certain preceding coefficients and constants in one uniform manner.
[ 1913 Webster ]

Recure

v. t. [ Cf. Recover. ] 1. To arrive at; to reach; to attain. [ Obs. ] Lydgate. [ 1913 Webster ]

2. To recover; to regain; to repossess. [ Obs. ] [ 1913 Webster ]

When their powers, impaired through labor long,
With due repast, they had recured well. Spenser. [ 1913 Webster ]

3. To restore, as from weariness, sickness; or the like; to repair. [ 1913 Webster ]

In western waves his weary wagon did recure. Spenser. [ 1913 Webster ]

4. To be a cure for; to remedy. [ Obs. ] [ 1913 Webster ]

No medicine
Might avail his sickness to recure. Lydgate. [ 1913 Webster ]

Recure

n. Cure; remedy; recovery. [ Obs. ] [ 1913 Webster ]

But whom he hite, without recure he dies. Fairfax. [ 1913 Webster ]

Recureless

a. Incapable of cure. [ Obs. ] Bp. Hall. [ 1913 Webster ]

Recurrency

{ } n. [ Cf. F. récurrence. ] The act of recurring, or state of being recurrent; return; resort; recourse. [ 1913 Webster ]

I shall insensibly go on from a rare to a frequent recurrence to the dangerous preparations. I. Taylor. [ 1913 Webster ]

Variants: Recurrence
Recurrent

a. [ L. recurrens, -entis, p. pr. of recurrere: cf.F. récurrent. See Recur. ] 1. Returning from time to time; recurring; as, recurrent pains. [ 1913 Webster ]

2. (Anat.) Running back toward its origin; as, a recurrent nerve or artery. [ 1913 Webster ]


Recurrent fever. (Med.) See Relapsing fever, under Relapsing. --
Recurrent pulse (Physiol.), the pulse beat which appears (when the radial artery is compressed at the wrist) on the distal side of the point of pressure through the arteries of the palm of the hand. --
Recurrent sensibility (Physiol.), the sensibility manifested by the anterior, or motor, roots of the spinal cord (their stimulation causing pain) owing to the presence of sensory fibers from the corresponding sensory or posterior roots.
[ 1913 Webster ]

Recursant

a. [ L. recursans, -antis, p. pr. of recursare to run back, v. freq. of recurrere. See Recure. ] (Her.) Displayed with the back toward the spectator; -- said especially of an eagle. [ 1913 Webster ]

Recursion

n. [ L. recursio. See Recur. ] The act of recurring; return. [ Obs. ] Boyle. [ 1913 Webster ]

[ 1913 Webster ]

Recurvate

a. [ L. recurvatus, p. p. of recurvare. See Re-, and Curvate. ] (Bot.) Recurved. [ 1913 Webster ]

Recurvate

v. t. To bend or curve back; to recurve. Pennant. [ 1913 Webster ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
循环性[xún huán xìng, ㄒㄩㄣˊ ㄏㄨㄢˊ ㄒㄧㄥˋ,    /   ] recurrent #131,790 [Add to Longdo]
循环小数[xún huán xiǎo shù, ㄒㄩㄣˊ ㄏㄨㄢˊ ㄒㄧㄠˇ ㄕㄨˋ,     /    ] recurring decimal #207,995 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[はん, han] (n, n-suf) fiefdom; domain (precursor to current prefectures); (P) #889 [Add to Longdo]
先駆[せんく, senku] (n, vs, adj-no) (1) forerunner; pioneer; precursor; (2) herald; (3) (See 前駆) outrider; pilot car; (P) #11,519 [Add to Longdo]
回帰[かいき, kaiki] (n, vs) return (to); revolution; recurrence; recursion; comeback; revival; (P) #12,014 [Add to Longdo]
反復(P);反覆[はんぷく, hanpuku] (n, vs) repetition; iteration; recursion; recurrence; recapitulation; (P) #15,826 [Add to Longdo]
ぶり返す[ぶりかえす, burikaesu] (v5s, vi) to come back; to return; to recur [Add to Longdo]
リカーシブ[rika-shibu] (n) { comp } recursive [Add to Longdo]
リカージョン[rika-jon] (n) recursion [Add to Longdo]
リカレント[rikarento] (n) recurrent [Add to Longdo]
リカレントニューラルネットワーク[rikarentonyu-rarunettowa-ku] (n) recurrent neural network [Add to Longdo]
永遠回帰[えいえんかいき, eienkaiki] (n) eternal return; eternal recurrence [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
回帰[かいき, kaiki] revolution, recurrence, regression [Add to Longdo]
帰納的関数[きのうてきかんすう, kinoutekikansuu] recursive function [Add to Longdo]
再帰[さいき, saiki] recursion [Add to Longdo]
再帰関数[さいきかんすう, saikikansuu] recursive function [Add to Longdo]
再帰呼び出し[さいきよびだし, saikiyobidashi] recursive call [Add to Longdo]
再帰呼出し[さいきよびだし, saikiyobidashi] recursive (function) call [Add to Longdo]
再帰的[さいきてき, saikiteki] recursive [Add to Longdo]
再帰的に呼ぶ[さいきてきによぶ, saikitekiniyobu] to call recursively [Add to Longdo]
再帰的に定義された列[さいきてきにていぎされたれつ, saikitekiniteigisaretaretsu] recursively defined sequence [Add to Longdo]
再帰的サブルーチン[さいきてきサブルーチン, saikiteki saburu-chin] recursive subroutine [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top