Search result for

ประจบประแจง

(35 entries)
(0.0109 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ประจบประแจง-, *ประจบประแจง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประจบประแจง[V] fawn on, See also: flatter, curry favour with, ingratiate oneself with, suck up to, lick one's boots, Syn. ประจบ, Example: เขาประจบประแจงเจ้านายเก่ง เลยได้เลื่อนตำแหน่งเร็ว, Thai definition: พูดหรือทำให้รักให้พอใจ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ผลอประจบประแจง เช่น พูดผลอ.
โหนประจบประแจง เช่น เขามีนิสัยชอบโหนผู้บังคับบัญชา.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- And what is it?ประจบประแจง,การไว้วางใจ เลือกเอาละกัน ฉันบินลาจากเมืองนี้ไป เพราะว่าคุณ Family Ties (2009)
Grovel again. Oh, wait, no.ประจบประแจงเข้าไป โอ้ เดี๋ยวก่อน Fool Me Once (2010)
And that's all the realm is now - backstabbing and scheming and arse-licking and money-grubbing.และนั่นคือ สิ่งที่อาณาจักรเราเป็นอยู่ตอนนี้ แทงกันข้างหลัง และวางแผน ประจบประแจง กอบโกยเงินทอง The Wolf and the Lion (2011)
Yeah, and, uh, grovel. Wouldn't hurt. Found a bunch of hex junk in their stuff -- clearly her thing.ใช่,และ,เอ่อ,ประจบประแจงเธอไว้ จะได้ไม่เจ็บตัว พบของสาปแช่งของแม่มด ในของพวกนั้น Shut Up, Dr. Phil (2011)
You tell 'em you're seeking asylum, you make friends, ingratiate yourself.บอกพวกมันไปว่า นายหาที่หลบภัย ทำตัวเป็นมิตร ประจบประแจงเข้าไว้ Proof (2011)
All the groveling I had to do in front of Senator What`s-His-Name`s committees?-ผมรู้ -ผมต้องไปทำตัวประจบประแจง พวกนักการเมืองพวกนั้น Captain America: The First Avenger (2011)
Correct. I prefer honesty over ass-kissing.ถูกต้อง ผมชอบคนซื่อสัตย์ มากกว่าพวกประจบประแจง Stealing Home (2012)
At school she eschews my company and instead surrounds herself with easily awed sycophants.ที่โรงเรียน เธอก็หลีกเลี่ยงไม่คุยกับฉัน และรอบๆตัวเธอมีแต่พวกขี้ประจบประแจงกากๆ Diva (2013)
Now you are like, you're like an annoying, self-righteous Lima Rachel on steroids.หนุ่มเปลือยนั่นเป็นแฟน และกลุ่มคนขี้ประจบประแจงเป็นเพื่อน ตอนนี้เธอเหมือนกับ ยัยคนน่ารำคาญ เห็นแก่ตัวจากไลม่าคนเดิม \ ที่ใช้สารสเตอรอยด์ Diva (2013)
I don't know if I should be insulted or, uh, flattered.ไม่รู้สิ เอาแบบสบประมาท หรือว่าประจบประแจงล่ะ The Whites of His Eyes (2015)
A request like yours requires flattery and groveling.การร้องขอเหมือนที่คุณต้องการ การประจบสอพลอ ประจบประแจง A Walk to Remember (2002)
Let the pampering begin!แล้วเริ่มประจบประแจงข้าได้เลย! Mulan 2: The Final War (2004)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ประจบประแจง[v.] (prajop prajaēng) EN: butter up ; flatter   FR: flatter ; passer de la pommade à ; flatter qn. pour en obtenir qch.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
adulate[VT] ยกยอ, See also: ประจบประแจง, ป้อยอ
curry favour with[IDM] ประจบประแจง, See also: ประจบ
ingratiate with[PHRV] ประจบประแจง, See also: ทำให้ตนเองเป็นที่ชื่นชอบของ, ทำให้โปรดปราน
grovel[VI] ประจบประแจง, Syn. fawn, truckle
brown nose[SL] ประจบประแจง, See also: เลีย
brown nosing[SL] ประจบประแจง, See also: เลีย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
brown-nosevi. ยกยอ,ประจบประแจงn. คนประจบประแจง
cringe(ครินจฺ) {cringed,cringing,cringes} vi. งอ,โค้ง,ยืนงอตัว,ก้มศรีษะหรือไขว้มือ (ในท่าประจบประแจง หรือมีความกลัว) n. การนอบน้อม,การงอตัว,ก้มศีรษะหรือไขว้มือ (ในท่าประจบหรือด้วยความกลัว), See also: cringingly adv., Syn. flinch,
grease(กรีส) n. ไขมันสัตว์,น้ำมันหล่อลื่น,น้ำมันชนิดหนา,หนังแกะก่อนเอาไขมันออก. vt. (กรีส,กรีซ) ทาน้ำมันหล่อลื่น,ทาไขสัตว์,ติดสินบน,หยอดน้ำมัน,ประจบประแจง
insinuating(อินซิน'นิวเอททิง) adj. เป็นนัย,แย้ม,ประจบประแจง,น่าสงสัย, Syn. doubtful
insinuation(อินซินนิวเอ'เชิน) n. การพูดเป็นนัย,การพูดเป็นเชิง,การแย้ม,การประจบประแจง, Syn. implication,allusion
servile(เซอ'วิล,-ไวลฺ) adj. ยอมรับใช้,เหมือนทาส,เหมือนคนใช้,ประจบประแจง,ไม่เป็นตัวของตัวเอง,สิ้นคิด, (อิสระ) ไม่ออกเสียง., See also: servility n. servileness n. slavish,abject,menial
slaver(สเล'เวอะ) n.. ผู้ค้าทาส vi.,vt. ปล่อยให้น้ำลายไหล,เอาอกเอาใจ,ประจบประแจง n. น้ำลายไหลจากปาก, Syn. saliva,drool
toadeater(โทด'อีทเทอะ) n. คนประจบสอพลอ,คนประจบประแจง, Syn. toady

English-Thai: Nontri Dictionary
cringe(vi) ประจบประแจง,ก้มหัว,งอตัว,โค้ง,ขด
flatterer(n) คนประจบประแจง,คนประจบสอพลอ
propitiate(vt) ประจบประแจง,เอาใจ,ป้อยอ,ปลอบ
sycophant(n) คนประจบประแจง,คนสอพลอ
unctuous(adj) เหมือนน้ำมัน,รื่นหู,ประจบประแจง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top