ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

color

K AH1 L ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -color-, *color*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
color(n) ข้ออ้าง, See also: คำกล่าวอ้าง, Syn. pretext, excuse
color(n) ความมีสีสัน, See also: สีสัน, ความมีชีวิตชีวา, ความสดใส, Syn. luminosity, iridescence, glow, vividness, brilliance, piquancy, zest, freshness, liveliness, vitality, colorfulness, colourfulness, brightness, richness, Ant. pallor, drabness, dullness, dimness
color(n) คุณภาพที่เด่นชัด, Syn. value, complexion, interest
color(n) คุณภาพเสียง
color(vt) ทาสี, See also: ระบายสี, ย้อมสี, Syn. tinge, tint, pigment, dye, paint, stain, stipple
color(n) ใบหน้าที่มีสีแดงเพราะสุขภาพดี, See also: ใบหน้ามีเลือดฝาด, Syn. blush, flush
color(vi) เปลี่ยนสี, Syn. tone, discolor, discolour
color(vt) มีอิทธิพลต่อ (ความคิด), Syn. influence, control, power
color(n) เม็ดสี, See also: รงควัตถุ, สีย้อม, Syn. pigment, pigmentation, tint, chromaticity, dye, cast
color(n) ลักษณะภายนอก, See also: คุณลักษณะ, Syn. hue, appearance, guise, colour, coloring, colouring

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
color(คัล'เลอะ) n. สี, สารสี, รงควัตถุ, ธง, Syn. hue, pigment, flag
color graphic adapterตัวปรับต่อภาพสีใช้ตัวย่อว่า CGA หมายถึง ตัวปรับสำหรับภาพกราฟิกที่จะมองเห็นบนจอภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ ตัวปรับนี้เป็นมาตรฐานจอภาพของเครื่องไอบีเอ็ม แต่ภาพที่ปรากฏให้เห็นบนจอนั้นยังดูแข็ง ไม่ได้ผสมกลมกลืนสนิท ดูแล้วพาลจะปวดศรีษะได้ง่าย ๆ คอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ ๆ จึงพัฒนาตัวปรับสีนี้ใหม่ มีชื่อ เรียกว่า EGA หรือ VGA
color monitorจอสีหมายถึง อุปกรณ์แสดงผลชนิดจอภาพที่แสดงภาพเป็นสีต่าง ๆ ได้หลายสี (จอภาพ ที่แสดงได้สีเดียว เรียกว่า monochrome) จอสีนั้นมีความแตก ต่างกันในเรื่องการแสดงจำนวนสี บางประ เภทแสดงได้ 16สี บางประเภทแสดงได้ถึง 256 สี หรือกว่านั้นก็มี ทั้งยังมีคุณภาพต่างกันในเรื่องของความคมชัด ดู CGA, VGA และ SVGA ประกอบ
color paletteบัญชรสีหมายถึง วินโดว์ที่มีสีต่าง ๆ ให้เลือกกด บางทีก็มีแต่ชื่อสี บางทีก็มีตัวอย่างสีให้เห็น หรือบางทีก็มีให้ทั้งสองอย่าง
color printerเครื่องพิมพ์สีหมายถึงเครื่องพิมพ์ที่พิมพ์สีต่าง ๆ ได้ ส่วนมากจะเป็นประเภทฉีดหมึก (ink jet) การพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ชนิดนี้ ต้องใช้กระดาษชนิดพิเศษ ไม่ให้หมึกซึม สีที่ใช้อาจมีเพียง 3 สี แต่คอมพิวเตอร์สามารถสั่งให้ผสมออกมาเป็นสีต่าง ๆ ได้อีกมากมาย
colorableadj. ให้สีได้, See also: colorability ดูcolorable n. colourability n. ดูcolorable
colorantn. สารสี, รงควัตถุ
colorbearern. ผู้แบกหรือถือธงหรือเครื่องหมาย
colorcastv., n. (การ) ถ่ายทอดโทรทัศน์สี
colorcastingv., n. (การ) ถ่ายทอดโทรทัศน์สี

English-Thai: Nontri Dictionary
discoloration(n) การทำเปื้อน, การเปลี่ยนสี, การทำให้สีตก, การทำให้สีด่าง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
color blind; blind, colourบอดสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
color blindness; blindness, colourตาบอดสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
color graphics adapter (CGA)ตัวปรับภาพกราฟิกส์สี (ซีจีเอ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
color sense; sense, colourการรับรู้สี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
color vision; chromatopsia; vision, chromatic; vision, colourการเห็นสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
color; colourผิวพรรณ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
colorationภาพสะท้อนแนวคิดทางการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
colorimeterมาตรเทียบสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Colorสี [การแพทย์]
Color ; Colorsสี [TU Subject Heading]
Color Blindตาบอดสี [การแพทย์]
Color Blindnessตาบอดสี [การแพทย์]
Color Codeแถบสี [การแพทย์]
Color computer graphicคอมพิวเตอร์กราฟิกสี [คอมพิวเตอร์]
Color computer graphicsคอมพิวเตอร์กราฟิกสี [TU Subject Heading]
Color Concentratesสีเข้มข้น [การแพทย์]
Color Deficiencyเห็นสีผิดปกติ [การแพทย์]
Color Discriminationเห็นสีที่สามารถแยกแยะแตกต่างกันได้มากมาย [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Color-blindness(n, name) ตาบอดสี

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And they were the same color as the sea, were cheerful and undefeated.และมันก็เป็นสีเดียวกับทะเล มีความร่าเริงและความพ่ายแพ้ The Old Man and the Sea (1958)
On the brown walls, there was a picture in color of the Sacred Heart of Jesus... ... and another of the Virgin of Cobre.บนผนังสีน้ำตาลมีภาพ สีของศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซู และอีกอย่างหนึ่งของพระแม่ แห่งโคนรื The Old Man and the Sea (1958)
Wheat is the color of gold. So if you tamed me, I'd start to care about wheat because it would remind me of you.ข้าวสาลีสีทอง เหมือนผมของเธอ The Little Prince (1974)
Champagne, pâte de foie gras, Iranian caviar, and don't forget the color TV.เชมเปญ ตับห่าน คาเวียร์อิหร่าน เเล้วก็ทีวีสีด้วยนะ Jaws (1975)
What color are my eyes?ตาผมสีอะไร Oh, God! (1977)
Well, color me hurt.เจ็บจริงๆ Mannequin: On the Move (1991)
I... I think we should get them different color rabbits.ฉันว่าน่าจะเลี้ยงกระต่ายหลายสีนะ Of Mice and Men (1992)
But my, oh, my, the odds-on favorite showed his true colors with that late stretch run. - Tumbleweed held on momentarily, but realistically, only a fool would put their money on Tumbleweed." ตัวเต็งโชว์ทีเด็ดของมัน ในช่วงท้ายจริง ๆ " Cool Runnings (1993)
And this color of hers, it's from that cheap black dye she's been using at home.แล้วที่ผมเธอสีแบบนี้ ก็เพราะใช้แต่ยาย้อมผมถูกๆที่บ้าน The Joy Luck Club (1993)
What's this, what's this There's color everywhereนี่อะไร นี่อะไร มีสีสันทั่วทั้งเมือง The Nightmare Before Christmas (1993)
Her skin color can tell us how to proceed.สีผิวของเธอสามารถบอกเราให้รู้ขั้นตอนต่อไป Don Juan DeMarco (1994)
Did I ever tell you my favorite color was blue?ฉันเคยบอกแกรึเปล่าว่าฉันชอบสีฟ้า In the Mouth of Madness (1994)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
colorA beam of white light is split by a prism into rays of various colors.
colorA building with high ceilings and huge rooms may be less practical than the colorless block of offices that takes its place, but it often fits in well with its surroundings.
colorActors, artists, musicians, and writers may use many forms including spoken and written words, actions, colors and sounds.
colorA green color is a characteristic of that type of apple.
colorAlex seemed to learn nouns such as "paper," "key" and "cork," and color names such as "red," "green" and "yellow."
colorAlex would correctly describe the object and color, even if he had never seen that object before.
colorAll the color drained away from his face.
colorAmmonia is a colorless liquid or gas with a very strong smell.
colorAn artist must have an eye for color.
colorApart from the cost, the color of the tie doesn't suit me.
colorArtificial coloring material.
colorAt his words her color paled.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มีสีสัน(adj) colorful, See also: lively, Syn. มีชีวิตชีวา, Ant. ไร้สีสัน, Example: พระองค์หญิงทรงเล่าเรื่องประวัติศาสตร์อังกฤษอย่างมีสีสัน
ลูกคอ(n) coloratura, See also: tremolo, Example: นักร้องหมอลำคนนี้เป็นที่เลื่องลือว่ามีลูกคอดีมาก, Thai Definition: เสียงเอื้อนหรือเสียงครวญในเวลาร้องเพลง
สีผิว(n) color, See also: colour, skin color, skin colour, Example: ตัวยาใหม่นี้สามารถเปลี่ยนสีผิวได้ภายใน 2 สัปดาห์, Thai Definition: สีของผิวหนังที่ห่อหุ้มร่างกายมีสีขาว สีดำ สีแทน ตามแต่เชื้อชาตินั้นๆ
สีย้อม(n) dye, See also: colorant, dyestuff, pigment, stain, tincture, Syn. น้ำย้อม, Example: ผลิตภัณฑ์บางอย่างมีสีย้อมที่มีตะกั่วผสม ซึ่งอาจปล่อยสารพิษออกมาได้, Thai Definition: สีที่ใช้อาบหรือชุบให้เปลี่ยนเป็นมีสีตามสีนั้น
สีซีด(adj) pale, See also: colorless, pallid, livid, lurid, wan, waxen, Syn. ซีด, จาง, สีซีดจาง, Ant. สีฉูดฉาด, สีเข้ม, Example: ฉันเอาเสื้อผ้าสีซีดพวกนั้นไปทำเป็นผ้าขี้ริ้วหมดแล้ว, Thai Definition: ที่ไม่สดใสเพราะสีจางไป
สี(n) color, See also: colour, cast, hue, shade, tinge, tint, Example: เขาเลือกสีผ้าตัดเสื้อได้ถูกใจฉันมาก, Count Unit: สี, Thai Definition: สิ่งที่ทำให้ตาเห็นเป็นขาว ดำ แดง เขียว เป็นต้น
สีฉูดฉาด(adj) colorful, See also: gay, vivid, Syn. ฉูดฉาด, สีจัดจ้าน, Ant. สีซีด, Example: เธอชอบใส่เสื้อใส่กระโปรงสีฉูดฉาดมากมองแล้วแสบตา, Thai Definition: ที่มีสีต่างๆ มากมาย, ที่มีสีจ้ากว่าปกติ
ย้อม(v) dye, See also: color, stain, tint, lacquer, Example: คำว่าบราซิลเป็นชื่อของต้นไม้ชนิดหนึ่ง ใช้สำหรับย้อมผ้าให้เป็นสีแดง, Thai Definition: ชุบด้วยสี, อาบด้วยสี
ย้อมสี(v) dye, See also: color, stain, tint, lacquer, Syn. ย้อม, Example: ไม้ฝางเป็นไม้ที่ใช้สำหรับย้อมสีเสื้อผ้าให้เป็นสีแดง, Thai Definition: ชุบหรืออาบด้วยสีให้เป็นสีต่างๆ
กระดาษสี(n) colored paper, Example: ้กระดาษสีใช้ขลิบริมแฟ้มเพื่อความสวยงามได้, Count Unit: แผ่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บอดสี[bøtsī] (adj) EN: colour-blind = color-blind (Am.)  FR: daltonien
โคโลราโด[Khōlōrādō] (n, prop) EN: Colorado  FR: Colorado [ m ]
กระดาษสี[kradāt sī] (n, exp) EN: coloured paper ; colored paper (Am.)  FR: papier de couleur [ m ]
หลายสี[lāi sī] (adj) FR: multicolore ; bigarré ; polychrome
ไม่มีสี[mai mī sī] (adj) EN: colourless  FR: incolore
มีหลายสี[mī lāi sī] (x) EN: multicoloured  FR: multicolore
มีสองสี[mī søng sī] (adj) EN: bicolor  FR: bicolore
นกอัญชันหางดำ[nok anchan hāng dam] (n, exp) EN: Black-tailed Crake  FR: Râle bicolore [ m ] ; Marouette d'Elwes [ f ] ; Râle d'Elwes [ m ]
นกอัญชันอกเทา[nok anchan ok thao] (n, exp) EN: Slaty-breasted Rail  FR: Râle strié [ m ] ; Râle à long bec bicolore [ m ]
นกจับแมลงหน้าดำคอขาว[nok jap malaēng nā dam khø khāo] (n, exp) EN: Slaty-blue Flycatcher  FR: Gobemouche bleu-ardoise [ m ] ; Gobemouche tricolore [ m ] ; Cyornis ardoisé [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
COLOR K AH1 L ER0
COLOR K AO1 L ER0
COLORS K AH1 L ER0 Z
COLORED K AH1 L ER0 D
COLORFUL K AH1 L ER0 F AH0 L
COLOREDS K AA1 L ER0 AH0 D Z
COLORIZE K AH1 L ER0 AY2 Z
COLORADO K AA2 L ER0 AE1 D OW0
COLORADO K AA2 L ER0 AA1 D OW0
COLORING K AH1 L ER0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
colorful (n) kˈʌlərfəl (k uh1 l @ r f @ l)
Colorado (n) kˌɒlərˈaːdou (k o2 l @ r aa1 d ou)
colorless (n) kˈʌlərləs (k uh1 l @ r l @ s)
coloratura (n) kˌɒlərətˈuəʳrə (k o2 l @ r @ t u@1 r @)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[sè, ㄙㄜˋ, ] color; look; appearance; sex #983 [Add to Longdo]
[shǎi, ㄕㄞˇ, ] color; dice #983 [Add to Longdo]
颜色[yán sè, ㄧㄢˊ ㄙㄜˋ,   /  ] color #2,160 [Add to Longdo]
[yán, ㄧㄢˊ, / ] color; countenance; surname Yan #4,561 [Add to Longdo]
彩色[cǎi sè, ㄘㄞˇ ㄙㄜˋ,  ] color; multi-colored #5,311 [Add to Longdo]
彩电[cǎi diàn, ㄘㄞˇ ㄉㄧㄢˋ,   /  ] color TV #7,030 [Add to Longdo]
橙色[chéng sè, ㄔㄥˊ ㄙㄜˋ,  ] color orange #13,523 [Add to Longdo]
有色[yǒu sè, ㄧㄡˇ ㄙㄜˋ,  ] colored; non-white; non-ferrous (metals) #17,147 [Add to Longdo]
灰白[huī bái, ㄏㄨㄟ ㄅㄞˊ,  ] colored; ash-colored #19,716 [Add to Longdo]
血色[xuè sè, ㄒㄩㄝˋ ㄙㄜˋ,  ] color (of one's skin, a sign of good health); red of cheeks #22,334 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Augenfarbe { f }color of eyes [Add to Longdo]
Farbauflösung { f }color resolution [Add to Longdo]
Farbauszug { m } | Farbauszüge { pl }color separations | color separations [Add to Longdo]
Farbdrucker { m }color printer [Add to Longdo]
Farbkarte { f }; Farbenkarte { f }color card [Add to Longdo]
Farbenrad { n }color wheel [Add to Longdo]
Farbfernsehen { n }color television; colour television [Add to Longdo]
Farbfilm { m }color film; colour film [Add to Longdo]
Farbtafel { f }color chart; colour chart [Add to Longdo]
Farbtreue { f }color fidelity; colour fidelity [Add to Longdo]
Rassenschranke { f }color bar [ Am. ]; colour bar [ Br. ] [Add to Longdo]
Colorado (US-Bundesstaat)Colorado (CO) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[きん, kin] (n, n-suf) (1) gold; golden (color); metaphor for (most) valuable; gold (medal, cup); (2) money (written before an amount); (3) (abbr) (See 金曜) Friday; (4) (See 五行・1) metal (fourth of the five elements); (5) Jin (dynasty of China; 1115-1234 CE); (6) (abbr) (See 金将) gold general (shogi); (7) (abbr) (col) (See 金玉・きんたま) testicles; (suf, ctr) (8) karat; carat; (P) #176 [Add to Longdo]
[しょく, shoku] (n) (1) colour; color; (2) complexion; (3) appearance; look; (4) (See 色仕掛け) love; lust; sensuality; love affair; lover; (5) (also written 種) kind; type; variety; (P) #475 [Add to Longdo]
[しょく, shoku] (n) (1) { Buddh } (See 五蘊) rupa (form); (2) visible objects (i.e. color and form) #475 [Add to Longdo]
青(P);蒼;碧[あお, ao] (n) (1) blue; (2) green; (3) (abbr) (See 青信号) green light; (4) (See 青毛) black (horse coat color); (pref) (5) immature; unripe; young; (P) #1,374 [Add to Longdo]
カラー[kara-] (n) (1) collar; (2) color; colour; (3) calla (variety of arum lily); (P) #1,919 [Add to Longdo]
ブルー[buru-] (adj-na, n) (1) blue (colour, color); (2) sad; down (in the dumps); (P) #2,053 [Add to Longdo]
忍;荵[しのぶ, shinobu] (n) (1) (uk) Davallia mariesii (species of fern); (2) (See 軒忍) Lepisorus thunbergiana (species of fern); (3) (See 襲の色目) color of clothing layers under one's overcoat (light green on blue); (4) (abbr) (See 忍髷) ancient women's hairstyle; (5) (abbr) (See 忍摺) clothing patterned using the fern Davallia mariesii #3,315 [Add to Longdo]
正体[しょうたい, shoutai] (n) (1) natural shape; one's true colors; one's true colours; true character; identity; true identity; (2) consciousness; one's senses; (P) #4,076 [Add to Longdo]
紅白[こうはく, kouhaku] (n) red and white; colours for festive or auspicious occasions (colors); (P) #4,500 [Add to Longdo]
色々(P);色色[いろいろ, iroiro] (n, adj-na, adj-no, adv, adv-to) (1) various; (2) (arch) various colors (colours); (P) #6,139 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
カラーイメージ[からーいめーじ, kara-ime-ji] color image [Add to Longdo]
カラーグラフィックス[からーぐらふぃっくす, kara-gurafikkusu] color graphics [Add to Longdo]
カラープリンタ[からーぷりんた, kara-purinta] color printer [Add to Longdo]
フルカラー[ふるからー, furukara-] full color [Add to Longdo]
疑似カラー[ぎじカラー, giji kara-] pseudo color [Add to Longdo]
色指標[いろしひょう, iroshihyou] color index [Add to Longdo]
色補正[いろほせい, irohosei] color correction [Add to Longdo]
組上り濃度[くみあがりのうど, kumiagarinoudo] typographic color [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Color \Col"or\ (k[u^]l"[~e]r), n. [Written also {colour}.] [OF.
   color, colur, colour, F. couleur, L. color; prob. akin to
   celare to conceal (the color taken as that which covers). See
   {Helmet}.]
   1. A property depending on the relations of light to the eye,
    by which individual and specific differences in the hues
    and tints of objects are apprehended in vision; as, gay
    colors; sad colors, etc.
    [1913 Webster]
 
   Note: The sensation of color depends upon a peculiar function
      of the retina or optic nerve, in consequence of which
      rays of light produce different effects according to
      the length of their waves or undulations, waves of a
      certain length producing the sensation of red, shorter
      waves green, and those still shorter blue, etc. White,
      or ordinary, light consists of waves of various lengths
      so blended as to produce no effect of color, and the
      color of objects depends upon their power to absorb or
      reflect a greater or less proportion of the rays which
      fall upon them.
      [1913 Webster]
 
   2. Any hue distinguished from white or black.
    [1913 Webster]
 
   3. The hue or color characteristic of good health and
    spirits; ruddy complexion.
    [1913 Webster]
 
       Give color to my pale cheek.     --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. That which is used to give color; a paint; a pigment; as,
    oil colors or water colors.
    [1913 Webster]
 
   5. That which covers or hides the real character of anything;
    semblance; excuse; disguise; appearance.
    [1913 Webster]
 
       They had let down the boat into the sea, under color
       as though they would have cast anchors out of the
       foreship.               --Acts xxvii.
                          30.
    [1913 Webster]
 
       That he should die is worthy policy;
       But yet we want a color for his death. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   6. Shade or variety of character; kind; species.
    [1913 Webster]
 
       Boys and women are for the most part cattle of this
       color.                --Shak.
    [1913 Webster]
 
   7. A distinguishing badge, as a flag or similar symbol
    (usually in the plural); as, the colors or color of a ship
    or regiment; the colors of a race horse (that is, of the
    cap and jacket worn by the jockey).
    [1913 Webster]
 
       In the United States each regiment of infantry and
       artillery has two colors, one national and one
       regimental.              --Farrow.
    [1913 Webster]
 
   8. (Law) An apparent right; as where the defendant in
    trespass gave to the plaintiff an appearance of title, by
    stating his title specially, thus removing the cause from
    the jury to the court. --Blackstone.
    [1913 Webster]
 
   Note: Color is express when it is averred in the pleading,
      and implied when it is implied in the pleading.
      [1913 Webster]
 
   {Body color}. See under {Body}.
 
   {Color blindness}, total or partial inability to distinguish
    or recognize colors. See {Daltonism}.
 
   {Complementary color}, one of two colors so related to each
    other that when blended together they produce white light;
    -- so called because each color makes up to the other what
    it lacks to make it white. Artificial or pigment colors,
    when mixed, produce effects differing from those of the
    primary colors, in consequence of partial absorption.
 
   {Of color} (as persons, races, etc.), not of the white race;
    -- commonly meaning, esp. in the United States, of negro
    blood, pure or mixed.
 
   {Primary colors}, those developed from the solar beam by the
    prism, viz., red, orange, yellow, green, blue, indigo, and
    violet, which are reduced by some authors to three, --
    red, green, and violet-blue. These three are sometimes
    called {fundamental colors}.
 
   {Subjective color} or {Accidental color}, a false or spurious
    color seen in some instances, owing to the persistence of
    the luminous impression upon the retina, and a gradual
    change of its character, as where a wheel perfectly white,
    and with a circumference regularly subdivided, is made to
    revolve rapidly over a dark object, the teeth of the wheel
    appear to the eye of different shades of color varying
    with the rapidity of rotation. See {Accidental colors},
    under {Accidental}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Color \Col"or\, v. i.
   To acquire color; to turn red, especially in the face; to
   blush.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Color \Col"or\, v. t. [imp. & p. p. {Colored}; p. pr. & vb. n.
   {Coloring}.] [F. colorer.]
   1. To change or alter the hue or tint of, by dyeing,
    staining, painting, etc.; to dye; to tinge; to paint; to
    stain.
    [1913 Webster]
 
       The rays, to speak properly, are not colored; in
       them there is nothing else than a certain power and
       disposition to stir up a sensation of this or that
       color.                --Sir I.
                          Newton.
    [1913 Webster]
 
   2. To change or alter, as if by dyeing or painting; to give a
    false appearance to; usually, to give a specious
    appearance to; to cause to appear attractive; to make
    plausible; to palliate or excuse; as, the facts were
    colored by his prejudices.
    [1913 Webster]
 
       He colors the falsehood of [AE]neas by an express
       command from Jupiter to forsake the queen. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. To hide. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       That by his fellowship he color might
       Both his estate and love from skill of any wight.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 color
   adj 1: having or capable of producing colors; "color film"; "he
       rented a color television"; "marvelous color
       illustrations" [syn: {color}, {colour}] [ant: {black and
       white(p)}, {black-and-white}]
   n 1: a visual attribute of things that results from the light
      they emit or transmit or reflect; "a white color is made up
      of many different wavelengths of light" [syn: {color},
      {colour}, {coloring}, {colouring}] [ant: {achromaticity},
      {achromatism}, {colorlessness}, {colourlessness}]
   2: interest and variety and intensity; "the Puritan Period was
     lacking in color"; "the characters were delineated with
     exceptional vividness" [syn: {color}, {colour}, {vividness}]
   3: the timbre of a musical sound; "the recording fails to
     capture the true color of the original music" [syn: {color},
     {colour}, {coloration}, {colouration}]
   4: a race with skin pigmentation different from the white race
     (especially Blacks) [syn: {color}, {colour}, {people of
     color}, {people of colour}]
   5: an outward or token appearance or form that is deliberately
     misleading; "he hoped his claims would have a semblance of
     authenticity"; "he tried to give his falsehood the gloss of
     moral sanction"; "the situation soon took on a different
     color" [syn: {semblance}, {gloss}, {color}, {colour}]
   6: any material used for its color; "she used a different color
     for the trim" [syn: {coloring material}, {colouring
     material}, {color}, {colour}]
   7: (physics) the characteristic of quarks that determines their
     role in the strong interaction; "each flavor of quarks comes
     in three colors" [syn: {color}, {colour}]
   8: the appearance of objects (or light sources) described in
     terms of a person's perception of their hue and lightness (or
     brightness) and saturation [syn: {color}, {colour}]
   v 1: add color to; "The child colored the drawings"; "Fall
      colored the trees"; "colorize black and white film" [syn:
      {color}, {colorize}, {colorise}, {colourise}, {colourize},
      {colour}, {color in}, {colour in}] [ant: {discolor}]
   2: affect as in thought or feeling; "My personal feelings color
     my judgment in this case"; "The sadness tinged his life"
     [syn: {tinge}, {color}, {colour}, {distort}]
   3: modify or bias; "His political ideas color his lectures"
     [syn: {color}, {colour}]
   4: decorate with colors; "color the walls with paint in warm
     tones" [syn: {color}, {colour}, {emblazon}]
   5: give a deceptive explanation or excuse for; "color a lie"
     [syn: {color}, {colour}, {gloss}]
   6: change color, often in an undesired manner; "The shirts
     discolored" [syn: {discolor}, {discolour}, {colour}, {color}]

From Latin-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-lat-eng]:

 color
  colour; dye

From Spanish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-spa-eng]:

 color
  colour; dye(koloro)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top