Search result for

ซีด

(74 entries)
(0.024 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ซีด-, *ซีด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ซีด[V] pale, See also: be pallid, be wan, become pale, Syn. เผือด, ซีดเผือด, จืด, ซีดเซียว, ซูบ, Example: ใบหน้าของเขาซีดจนผิดรูป, Thai definition: ไม่สดใสเพราะสีจางไป, ขาวอย่างไม่มีน้ำนวล
ซีด[N] CD, See also: compact disk, Thai definition: จานบันทึกอัดแน่น, จานคอมแพกต์ที่มีหน่วยความจำอ่านอย่างเดียว
ซีดีรอม[N] CD-ROM, Example: ในปัจจุบันได้มีการจัดทำสมุดโทรศัพท์ลงในรูปแบบซีดีรอม เพื่อลดต้นทุน, Thai definition: แผ่นดิสก์ที่บรรจุข้อมูลขนาดใหญ่ ทั้งข้อมูลตัวอักษรและข้อมูลภาพ ซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือลบได้
ซีดี-รอม[N] compact disk read only memory, See also: CD-ROM, Example: การใช้แผ่นซีดีรอมนั้นต้องใช้ประกอบกับเครื่องอ่านซีดี-รอมด้วย, Count unit: แผ่น, Notes: (อังกฤษ)
ซีดเซียว[ADV] haggardly, See also: gauntly, palely, pallidly, wanly, Syn. อิดโรย, จาง, เผือด, Ant. แจ่มใส, สดใส, สดชื่น, มีน้ำมีนวล, Example: เธอยิ้มอย่างซีดเซียว เพราะถูกแดดเผา
ซีดเซียว[ADJ] haggard, See also: gaunt, pale, wan, pallid, Syn. อิดโรย, จาง, เผือด, Ant. แจ่มใส, สดใส, สดชื่น, มีน้ำมีนวล, Example: เขาชี้ไปทางพนักงานที่นั่งโต๊ะด้านใน ใบหน้าซีดเซียว ไร้ความรู้สึก
ซีดเซียว[V] be haggard, See also: be gaunt, pale, be pallid, Syn. อิดโรย, จาง, เผือด, Ant. แจ่มใส, สดใส, สดชื่น, มีน้ำมีนวล, Example: ใบหน้าอันซีดเซียวของแกมีแววตาแจ่มใสขึ้น
ซีดเผือด[ADJ] pale, Syn. เผือด, ซีด, Example: มะจันวิ่งหน้าตื่นลงมา นัยน์ตาตระหนก และมีสีหน้าซีดเผือด, Thai definition: ไม่สดใสเพราะสีจางไป, ขาวอย่างไม่มีน้ำนวล

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ซีดว. ไม่สดใสเพราะสีจางไป เช่น รูปนี้สีซีด, ไม่มีเลือดฝาด เช่น มือซีด ปากซีด, ขาวอย่างไม่มีเลือดฝาด เรียกว่า ขาวซีด.
ซีดเซียวว. ไม่แจ่มใส, ไม่สดชื่น
ซีดเซียวไม่มีเลือดฝาด.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
CD-ROMซีดีรอม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
CD-ROMซีดีรอม [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
CDE (common desktop environment)ซีดีอี (สิ่งแวดล้อมเดสก์ท็อปแบบสามัญ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
CDMA (code division multiple access)ซีดีเอ็มเอ (การร่วมใช้ช่องสัญญาณแบบเข้ารหัส) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
CDMA wide bandซีดีเอ็มเอชนิดแถบกว้าง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
CDI (capacitor-discharge ignition)ซีดีไอ (การจุดระเบิดด้วยตัวเก็บประจุ) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
CD-I (compact disc interactive)ซีดีไอ (แผ่นซีดีเชิงโต้ตอบ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Compact Disk Read Only Memoryซีดี-รอม [เทคโนโลยีการศึกษา]
Compact Disk Read Only Memoryซีดี-รอม [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
CD-ROMซีดี-รอม [คอมพิวเตอร์]
Antigens, CD28ซีดี 28 แอนติเจน [TU Subject Heading]
Antigens, CD4ซีดี 4 แอนติเจน [TU Subject Heading]
Antigens, CD86ซีดี 86 แอนติเจน [TU Subject Heading]
CD-ROMsซีดี-รอม [TU Subject Heading]
CD-Rsซีดี-อาร์ [TU Subject Heading]
Anemia, Acuteซีดเฉียบพลัน, โลหิตจางเกิดขึ้นอย่างฉับพลัน, เลือดจางอย่างรวดเร็ว [การแพทย์]
Compact Disc Drive( CD Drive )ซีดีไดร์ฟ, ออปติคัลดิสก์ไดร์ฟ ที่ใช้อ่านข้อมูลจากแผ่นซีดีได้อย่างเดียว [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
SUV sized, or mid-range sedan?รถเอสยูวีหรือรถซีดานขนาดกลาง Birthmarks (2008)
Under a thin coat the love filling her tender bosom,ภายใต้อาภรณ์ซีดจางนั้น หัวใจอันอ่อนไหวถูกเติมเต็มด้วยรัก Portrait of a Beauty (2008)
I passed them out and I also burned them the CD like you asked.แจกจ่าบไปแล้วค่ะ แล้วก็ก๊อบลงแผ่นซีดีตามที่คุณสั่งมาแล้วค่ะ Beethoven Virus (2008)
27 Cedar Grove.27 ซีด้าร์กรู๊ฟ Babylon A.D. (2008)
"paIeness, confusion, and rundown conditionซีดขาว สับสน และความสูงลดลง Changeling (2008)
So, after much effort, we were able to identify this boy, who's been responsible for so much trouble lately, as Arthur Hutchins of Cedar Rapids, Iowa;หลังจากเกิดเรื่องขึ้น เราสามารถระบุตัวตนของเด็กผู้ชายคนนี้ ผู้ซึ่งรับผิดชอบต่อปัญหายุ่งยาก ที่เกิดขึ้นในระยะนี้ อย่างเช่น อาร์เธอร์ ฮัตชินส์ แห่งซีดา แรปปิดส์, ไอโอว่า Changeling (2008)
I mean, it's just a silly old butt with no tan lines.นี่มันก้แค่ก้นแก่ๆ ซีดๆ The House Bunny (2008)
What do we got here? - Just some bootlegs. No big deal.แล้วนี่อะไรวะเนี่ยหะ ซีดีอะ ไม่มีอะไรมากหรอก The Forbidden Kingdom (2008)
No, it's true. He signed my CD.ไม่นะ เขาเซ็นชื่อที่ซีดีของผมด้วย Made of Honor (2008)
How much longer are you gonna be in D.C. For? Tuesday.นายจะพักที่ซีดี\ อีกนานแค่ไหน? Frost/Nixon (2008)
BeWithMeDC. Com.- บีวิธมีดีซีดอทคอม Burn After Reading (2008)
Manolo found like this CD just lying in a locker, a locker floor, ladies' locker.มาโนโล่เจอซีดีอยู่ในล็อกเกอร์ - ชั้นล็อกเกอร์ของผู้หญิงน่ะ Burn After Reading (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ซีด[adj.] (sīt) EN: pale ; pallid ; wan ; ashen ; faded   FR: pâle ; blafard ; blême ; livide
ซีด[n.] (sī-dī) EN: CD   FR: CD ; cédérom

English-Thai: Longdo Dictionary
washed out(adj) ที่มีสีซีดเผือด, ไร้เรี่ยวแรง, ไม่กระฉับกระเฉง เช่น His face was thin and washed out.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ashen[ADJ] ซีดเผือด, See also: ถอดสี, ซีด, Syn. pale, pallid
ashy[ADJ] ซีด, Syn. pale, pallid
blanch[VT] ซีดสลด
cadaverous[ADJ] ซีดผอมเหมือนไม่สบาย, Syn. pale and thin
CD-ROM[N] ซีดี-รอม
light[ADJ] อ่อน (สี), See also: ซีด, จาง, Syn. pale, Ant. dark
livid[ADJ] ซีด, See also: หน้าซีด, Syn. colourless, pale, ashen, Ant. clolourful
pale[VI] ซีด, See also: ซีดเซียว, ซีดเผือด, Syn. dim, fade, whiten, Ant. darken, color
pallid[ADJ] ซีด, See also: ถอดสี, เซียว, เผือด, Syn. colourless, light, pale, weak, Ant. colourful
pasty-faced[ADJ] ซีดเซียว, Syn. pale, ashen, livid

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accede(แอคซีด') vt. เห็นด้วย, รับคำ, ยอมตาม, เสด็จขึ้นเสวยราชสมบัติ, ยินยอม,กำลังจะมาถึง, กำลังครอบงำ, เข้าร่วม. -accedence n.
achromacyteเม็ดเลือดแดงที่มีสีซีดเนื่องจากการขาด haemogolbin
achromatous(อะโคร' มาทัส) adj. ไร้สี, สีซีด
amaranthine(แอม' มะเรล) adj. เกี่ยวกับหรือคล้าย amaranth, ไม่ซีด,ไม่รู้จักจบ
aniseed(แอน' นิซีด) n. เมล็ดจำพวกผักชีหรือยี่ห่าใช้เป็นตัวแต่งกลิ่นแต่งรส seed of the anise
antecede(แอนทิซีด') vt. ก่อน, นำก่อน, มาก่อน, Syn. preceded, go before, priority)
ashen 1(แอช'เชน) adj. สีเทา,สีเถ้าถ่าน,ประ-กอบด้วยเถ้า,ซีดมาก,ไร้สี (gray, ashy,pale)
ashy(แอช'ชี) adj. สีเถ้าถ่าน,ซีด,คล้ายเถ้า,คลุมด้วยขี้เถ้า, Syn. ashen)
bcd(บีซีดี) ย่อมาจาก binary coded decimal ถ้าแปลตรง ๆ ก็คือ เลขฐานสิบเข้ารหัสฐานสอง เป็นเทคนิคที่ใช้ใน การเขียนโปรแกรมเพื่อประกันความแม่นตรงของการคำนวณ โปรแกรมประเภท ตารางจัดการ (spreadsheet) มักใช้เทคนิคนี้
binary codeรหัสฐานสองหมายถึง การใช้รหัสเลขฐานสองแทนตัวอักษร ตัวเลข และตัวอักขระ พิเศษต่าง ๆ โดยใช้เพียงเลข 0 และ 1 รหัสที่นิยมใช้กันอยู่มีหลายรหัสเช่น เอ็บซีดิก (EBCDIC) , แอสกี (ASCII) , บีซีดี (BCD) คอมพิวเตอร์ของแต่ละบริษัทจะเลือกใช้รหัสหนึ่งในการแทนข้อมูล

English-Thai: Nontri Dictionary
blanch(vi,vt) ฟอกให้ขาว,ทำให้ซีด
bleach(vt) ฟอกสี,ทำให้ขาว,ทำให้สีซีด,ทำให้สีตก
blench(vi,vt) ถอยหลัง,หดตัว,ทำให้สีตก,ทำให้ซีด,ทำให้ขาว
bloodless(adj) ไม่มีเลือด,ซีด
cadaverous(adj) เหมือนซากศพ,เหมือนผี,ไม่มีสีเลือด,ซีดเผือด
careworn(adj) วิตก,กังวล,เป็นทุกข์,หน้าซีด
cedar(n) ต้นซีดาร์
discolour(vi,vt) เปลี่ยนสี,สีตก,สีซีด,ด่าง
fresh(adj) สด,ใหม่,จืด,สดๆร้อนๆ,บริสุทธิ์,สดใส,เพิ่งมาถึง,ไม่ซีด
gaunt(adj) ผอมโซ,ซูบซีด,เก้งก้าง,ผอมแห้ง

German-Thai: Longdo Dictionary
erschrecken(vi) |erschrickt, erschrak, ist erschrocken| รู้สึกตกใจ, ตกใจ, ถูกทำให้ตกใจ เช่น Er war blaß, daß seine Eltern erschraken. เขาหน้าซีดที่เห็นพ่อและแม่ตกใจ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top