ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

complexion

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -complexion-, *complexion*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
complexion(n) ลักษณะผิว, Syn. coloration, skin coloring
complexioned(adj) ที่มีผิวลักษณะพิเศษ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
complexion(คัมเพลค'เชิน) n. สีหน้า, สีผิว, คุณลักษณะ, เค้า, ความคิดเห็น, ความเชื่อ
complexioned(คัมเพลค'เชินดฺ) adj. ซึ่งมีสีผิวเฉพาะ

English-Thai: Nontri Dictionary
complexion(n) ผิวหน้า, สีหน้า, สีผิว, ท่าทาง, เค้า, ความหมาย

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Complexion, Fairผิวขาว [การแพทย์]

WordNet (3.0)
complexion(n) the coloring of a person's face, Syn. skin colour, skin color
complexion(n) a combination that results from coupling or interlinking
complexion(n) a point of view or general attitude or inclination
complexion(n) texture and appearance of the skin of the face
complexion(n) (obsolete) a combination of elements (of dryness and warmth or of the four humors) that was once believed to determine a person's health and temperament
complexion(v) give a certain color to

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Complexion

n. [ F. complexion, fr. L. complexio. See Complex, a. ] 1. The state of being complex; complexity. [ Obs. ] [ 1913 Webster ]

Though the terms of propositions may be complex, yet . . . it is properly called a simple syllogism, since the complexion does not belong to the syllogistic form of it. I. Watts. [ 1913 Webster ]

2. A combination; a complex. [ Archaic ] [ 1913 Webster ]

This paragraph is . . . a complexion of sophisms. Coleridge. [ 1913 Webster ]

3. The bodily constitution; the temperament; habitude, or natural disposition; character; nature. [ Obs. ] [ 1913 Webster ]

If his complexion incline him to melancholy. Milton. [ 1913 Webster ]

It is the complexion of them all to leave the dam. Shak. [ 1913 Webster ]

4. The color or hue of the skin, esp. of the face. [ 1913 Webster ]

Tall was her stature, her complexion dark. Wordsworth. [ 1913 Webster ]

Between the pale complexion of true love,
And the red glow of scorn and proud disdain. Shak. [ 1913 Webster ]

5. The general appearance or aspect; as, the complexion of the sky; the complexion of the news. [ 1913 Webster ]

Complexional

a. Of or pertaining to constitutional complexion. [ 1913 Webster ]

A moral rather than a complexional timidity. Burke. [ 1913 Webster ]

Complexionally

adv. Constitutionally. [ R. ] [ 1913 Webster ]

Though corruptible, not complexionally vicious. Burke. [ 1913 Webster ]

Complexionary

a. Pertaining to the complexion, or to the care of it. Jer. Taylor. [ 1913 Webster ]

Complexioned

a. Having (such) a complexion; -- used in composition; as, a dark-complexioned or a ruddy-complexioned person. [ 1913 Webster ]

A flower is the best-complexioned grass, as a pearl is the best-colored clay. Fuller. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Her features are not at all handsome. Her complexion has no brilliancy.ลักษณะหน้าตาของหล่อนก็ไม่สวย ผิวพรรณก็ไม่แจ่มใส Episode #1.5 (1995)
Although in actuality I've noticed a certain... luminescent glow about her complexion when she's drawing.แต่ผิวเธอดูเปล่งปลั่งขึ้นยามที่เธอวาดรูป Around the World in 80 Days (2004)
Eyes as big as an Italian woman, nose as sharp as a Greek girl legs as slim as a Chinese girl, teeth as beautiful as an American girl complexion as good as a British girl and...ตากลมโตต้องผู้หญิงอิตาเลี่ยน จมูกได้รูปต้องผู้หญิงกรีก ขาเรียวสวยต้องผู้หญิงจีน ฟันเรียงสวยต้องผู้หญิงอเมริกา ผิวพรรณที่ดีต้องสตรีชาวอังกฤษ แล้วก็... Princess Hours (2006)
But my complexion is much better than Jin-Sook and Byung-Tae's mother. Do you know why?แต่เรื่องของแม่ก็ยังดีกวา จิน ซุค มากนะ และก็แม่ของ เท บอง ด้วย ลูกรู้มั๊ยว่าทำไม? Flowers for My Life (2007)
- You got an amazing complexion. - Not interested.คุณมีอะไรที่น่าสนใจมั้ย ไม่น่าในใจ Fantastic 4: Rise of the Silver Surfer (2007)
She has a too dark complexion.เธอผิวเข้มเกินไป Frontier(s) (2007)
I mean, her complexion wasn't that great, but every canvas is different.คือ ผิวเธอน่ะ ไม่ได้ดีขนดานั้น แต่ผ้าบทุกผืนก็ต่างกันนี่นะ Page Turner (2008)
Ga Eul, how's my complexion?คาอุล ผิวฉันดูเป็นไงมั่งอ่ะ Episode #1.7 (2009)
♪ Make her complexion like peaches and cream# Make her complexion like peaches and cream Nowhere Boy (2009)
I mean, people, do you have any idea what working with fried food would do to my complexion?ฉันหมายถึง ใครมีความคิดอะไร การทำงานกับของทอด ผิวฉันจะเป็นไรมั้ย Chuck Versus the First Kill (2009)
~~ a freckle on the nose of life's complexion ~~# หรือเป็นแค่กระ บนจมูก # Sectionals (2009)
vogue magazine says it boosts energy levels And brightens the complexion.โว้ค บอกว่ามันช่วยเพิ่มพลังร่างกาย และทำให้ผิวเปล่งปลั่ง Vitamin D (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
complexionHer girlish complexion belied the fact that she was over forty.
complexionIt puts a different complexion on the situation.
complexionShe has a fair complexion.
complexionThis soap will improve her complexion.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พรรณ(n) complexion, Syn. ผิวพรรณ, Example: คนโบราณมักสั่งลูกหลานให้กินน้ำมะพร้าวเพื่อให้ลูกคลอดออกมาผิวพรรณดีสะอาดไม่มีเมือกหรือไขมันมาก, Thai Definition: สีผิว, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ฉวี(n) complexion, See also: skin, Syn. ผิว, ผิวพรรณ, ผิวกาย
วรรณ(n) complexion, See also: colour, Syn. สี, ผิว, วรรณะ
วรรณะ(n) complexion, See also: skin, Syn. ผิว, Example: วรรณะของนางเปล่งปลั่งเพราะนางกำลังมีครรภ์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พรรณ[phan] (n) EN: colour ; complexion  FR: teint [ m ] ; pigment [ m ]
ผิว[phiu = phiū] (n) EN: complexion ; colour of the skin ; race  FR: couleur de peau [ f ] ; teint [ m ] ; carnation [ f ]
ผิวขาว[phiu khāo] (n, exp) EN: light skin ; light complexion ;
ผิวพรรณ[phiuphan] (n) EN: complexion ; skin
ราศี[rāsī] (n) EN: radiance ; complexion ; colour
ราศีดีมาก[rāsī dī māk] (x) EN: have a rosy complexion ; have a good colour
สี[sī] (n) EN: colour ; color (Am.) ; complexion ; hue ; tone ; tint ; pigment  FR: couleur [ f ] ; teinte [ f ]
สีงาม[sī ngām] (n, exp) EN: beautiful complexion
วรรณ = วรรณะ[wanna = wan] (n) EN: complexion ; colour = color (Am.) ; tint ; skin  FR: teint [ m ] ; couleur [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
complexion
complexions

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
complexion
complexions

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
脸色[liǎn sè, ㄌㄧㄢˇ ㄙㄜˋ,   /  ] complexion; look #4,368 [Add to Longdo]
面色[miàn sè, ㄇㄧㄢˋ ㄙㄜˋ,  ] complexion #8,944 [Add to Longdo]
气色[qì sè, ㄑㄧˋ ㄙㄜˋ,   /  ] complexion #28,035 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gesichtsfarbe { f }; Hautfarbe { f }; Teint { m } | blühende Gesichtsfarbe { f }complexion | fresh complexion [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[しょく, shoku] (n) (1) colour; color; (2) complexion; (3) appearance; look; (4) (See 色仕掛け) love; lust; sensuality; love affair; lover; (5) (also written 種) kind; type; variety; (P) #475 [Add to Longdo]
顔色(P);顔いろ[かおいろ(P);がんしょく(顔色), kaoiro (P); ganshoku ( kaoiro )] (n) (1) complexion; one's colour; one's color; (2) countenance; expression; one's face; (P) [Add to Longdo]
血の気[ちのけ, chinoke] (n) blood (as in hot-blooded, ruddy complexion, etc.) [Add to Longdo]
血色[けっしょく, kesshoku] (n) complexion [Add to Longdo]
冴え冴えした;冱え冱えした[さえざえした, saezaeshita] (exp, adj-f) (See 冴え冴えとした) cheerful (look); healthy (complexion) [Add to Longdo]
冴え冴えした顔[さえざえしたかお, saezaeshitakao] (n) (See 冴え冴えとした顔) cheerful look; fresh complexion [Add to Longdo]
冴え冴えとした;冱え冱えとした[さえざえとした, saezaetoshita] (exp, adj-f) cheerful (look); healthy (complexion) [Add to Longdo]
冴え冴えとした顔[さえざえとしたかお, saezaetoshitakao] (n) cheerful look; fresh complexion [Add to Longdo]
色艶;色つや[いろつや, irotsuya] (n) colour and lustre; color and luster; complexion; colour; color [Add to Longdo]
色白[いろじろ, irojiro] (adj-na, n, adj-no) fair-skinned; light-complexioned [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top