ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ย้อมสี

   
34 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ย้อมสี-, *ย้อมสี*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ย้อมสี[V] dye, See also: color, stain, tint, lacquer, Syn. ย้อม, Example: ไม้ฝางเป็นไม้ที่ใช้สำหรับย้อมสีเสื้อผ้าให้เป็นสีแดง, Thai definition: ชุบหรืออาบด้วยสีให้เป็นสีต่างๆ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The school won't let you dye it too light.โรงเรียนไม่ให้ย้อมสีผม All About Lily Chou-Chou (2001)
You've glazed my wife in dried piss.คุณวาดภรรยาผมด้วยปัสสาวะย้อมสี Girl with a Pearl Earring (2003)
- Old coat, new color, I had it dyed, - Yeah?เสื้อตัวเก่า สีใหม่ ฉันเอาไปย้อมสี จริงเหรอ Shall We Dance (2004)
"The stain effected" could refer to a dye or a reagent used to bring about a certain result."รอยคราบ" คงหมายถึงการย้อมสีหรือวิธีทางเคมี ใช้ เพื่อให้ได้ผลที่แน่นอน. National Treasure (2004)
They got blue dye, though.เขาเอาไปย้อมสีเอา Black Snake Moan (2006)
I've dyed my fingernails with flower juice.ฉันได้ย้อมสีเล็บของฉัน กับน้ำผลไม้ A Millionaire's First Love (2006)
Sunset dyes little jasmineแสงอาทิตย์ตกดินย้อมสีดอกมะลิน้อยๆ Spider Lilies (2007)
Sunset dyes little jasmineแสงอาทิตย์ตกดินย้อมสีดอกมะลิน้อยๆ Spider Lilies (2007)
The dust found inside the businessman's shoes was actually undyed jute fibersเศษผงที่พบในรองเท้าของนักธุรกิจ ที่จริงแล้วเป็นเส้นใยของปอกระเจาที่ยังไม่ได้ย้อมสี Art Imitates Life (2008)
Easy to miss on a stain.พลาดได้ง่าย ถ้าตรวจโดยการย้อมสี Last Resort (2008)
Copper sulfate-- that's used to manufacture,uh,dyes and pigments.คอปเปอร์ซัลเฟต ใช้ในโรงงาน อ่า... สารย้อมสี หรือสีย้อม Bolt Action (2009)
A dyed-in-the-wool homosexual, that boy is.ขนแกะย้อมสีในหมู่ข้ามเพศ ก็คือหนุ่มน้อยนี่ Easy A (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ย้อมสี[v. exp.] (yøm sī) EN: dye ; colour = color (Am.) ; stain ; tint ; lacquer   FR: teindre ; colorer

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dye[VT] ย้อม, See also: ย้อมสี, Syn. enamel, paint, staintint, stain, Ant. bleach
pigment[VT] ย้อมสี, Syn. dye
reddle[VT] ย้อมสี, Syn. redden, ruddle
ruddle[VT] ย้อมสีแดง, Syn. redden
substantive[ADJ] ย้อมสีติดโดยไม่ต้องผสมสารช่วย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alkanet(แอล' คะเนท) n. พืชจำพวก Alkanna tinctoria รากของมันใช้เป็นสีย้อมสีแดง
amaranth(แอม' มะแรนธฺ) n. ต้นบานไม่รู้โรย, สีย้อมสีม่วงแดงจำพวก azo dye
amethyst(แอม' มิธิสท) n. แร่ quartz สีม่วงใช้เป็นเครื่องประดับ, สีย้อมสีม่วง adj. ประกอบด้วย amethyst, -amethystine adj.
annatto(อะแนท' โท, อะนา' โท) n., (pl. -tos) ชื่อต้นไม้เล็ก ๆ จำพวก Bixa Orellana สีย้อมสีเหลืองจากเมล็ดของต้นไม้นี้., Syn. anatto, arnatto
archil(อาร์'คิล) n. สีย้อมสีม่วงที่ได้จาก lichens, พืชที่ให้ archil
batik(บะทีค') n. เทคนิคการย้อมสีสิ่งทอด้วยมือโดยใช้ขี้ผึ้งเป็นตัวปกคลุมส่วนที่ไม่ต้องการย้อม,สิ่งทอที่ย้อมสีโดยวิธีดังกล่าว, Syn. battik
blue(บลู) {blued,bluing,blues} n.,adj. สีน้ำเงิน,สีท้องฟ้า,ฟกช้ำ, (หน้า) เขียว adj. มีสีน้ำเงิน,ฟกช้ำ (ผิวหนัง) ,โศกเศร้า,หยาบคาย vt. ทำให้เป็นสีน้ำเงิน,ย้อมสีน้ำเงิน, See also: bulish, blueish adj. -Phr. (out of the blue อย่างกระทันหันและไม่ได้คาดคิด
cochinealn. สีย้อมสีแดงชนิดหนึ่ง
coloringn. การใส่หรือทาสี,วิธีการใส่หรือทาสี,การปรากฎเป็นสี,โฉมภายนอก,สีหน้าสารย้อมสี
colouringn. การใส่หรือทาสี,วิธีการใส่หรือทาสี,การปรากฎเป็นสี,โฉมภายนอก,สีหน้าสารย้อมสี

English-Thai: Nontri Dictionary
colour(vt) ย้อมสี,ทาสี,ระบายสี
tinge(vt) ทาสี,แต้มสี,ย้อมสี,เจือปน
tint(vt) ย้อมสี,แต้มสี,ระบายสี,ทาสี

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
hematineย้อมสีแดง

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
染める[そめる, someru] Thai: ย้อมสี English: to dye

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top