ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

กระดาษสี

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กระดาษสี-, *กระดาษสี*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระดาษสี[N] colored paper, Example: ้กระดาษสีใช้ขลิบริมแฟ้มเพื่อความสวยงามได้, Count unit: แผ่น

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Just a box with bright colored paperมันก็เป็นแค่กล่องที่ห่อด้วยกระดาษสีสดใส The Nightmare Before Christmas (1993)
Plain brown wrapper. No return address.ห่อด้วยกระดาษสีน้ำตาล ไม่จ่าหน้าผู้ส่ง In the Mouth of Madness (1994)
On the brown paper cover was the name of a bookstore:บนปกกระดาษสีน้ำตาล... ...มันเป็นชื่อของร้านขายหนังสือ: 'Musashino April Story (1998)
Shouldn't you put him in a brown paper bag and set him on fire?คุณควรจะใส่เขาในถุงกระดาษสีน้ำตาลแล้วจุดไฟเผาเลยดีไหม The Bad Fish Paradigm (2008)
But first I'm gonna sit here and stare at this brown paper bagแต่ก่อนอื่นฉันจะนั่งตรงนี้ แล้วจ้องถุงกระดาษสีน้ำตาลนี้ก่อน Excellence in Broadcasting (2010)
Confetti.กระดาษสีที่ใช้โปรย Sudden Death (2010)
What time does the confetti drop there at the Dorset every night?มีการโปรยกระดาษสี ที่ดอร์เซตทุกคืนตอนกี่โมง? Sudden Death (2010)
When the confetti was released.ตอนที่กระดาษสีถูกปล่อยออกมา Sudden Death (2010)
It was.ใช่ กระดาษสีในปอดของคริสเตน Sudden Death (2010)
Each mortar shoots a different color over every table, so, silver got shot over a baseball phenom's table.เครื่องยิงจะยิงกระดาษสีต่างๆ กัน เหนือทุกโต๊ะ อย่างสีเงิน ถูกยิงเหนือโต๊ะสุดยอดนักเบสบอล Sudden Death (2010)
Garcia, when you applied for this job, you gave me your resume on homemade pink stationery.การ์เซีย ตอนที่คุณสมัครงานที่นี่ คุณเขียนเรซูเม่ของคุณ ใส่กระดาษสีชมพู Compromising Positions (2010)
One piece of purple paper can cause.กระดาษสีม่วงหนึ่งแผ่นสามารถทำให้ While You Weren't Sleeping (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระดาษสี[n. exp.] (kradāt sī) EN: coloured paper ; colored paper (Am.)   FR: papier de couleur [m]
กระดาษสีน้ำตาลห่อของ [n. exp.] (kradāt sī nāmtān hø khøng) EN: kraft paper   FR: papier kraft [m] ; kraft [m]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
confetti(คันเฟท'ที) n.,pl. เศษกระดาษสีสันที่โปรยขว้างในงานรื่นเริง,ลูกปา -Sing. confetto
ticker(ทิค'เคอะ) n. เครื่องรับโทรเลข ที่เป็นเครื่องบันทึกอัตโนมัติ,เสียงดังติ๊ก ๆ ,หัวใจ,แถบกระดาษสีที่ใช้โยนออกหน้าต่างเพื่อการต้อนรับหรือการเฉลิมฉลอง,เครื่องพิมพ์ราคาหุ้นอัตโนมัติ
white papern. เอกสารทางราชการ,รายงานเป็นทางการของหน่วยงาน,กระดาษสีขาว

English-Thai: Nontri Dictionary
confetti(n) เศษกระดาษสีที่ใช้โปรยในงานรื่นเริง
ski(n) การเล่นสกี,กระดาษสี

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top