ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

colour

K AH1 L ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง




ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -colour-, *colour*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง




English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
colour(n) ข้ออ้าง, See also: คำกล่าวอ้าง, Syn. pretext, excuse
colour(n) ความมีสีสัน, See also: สีสัน, ความมีชีวิตชีวา, ความสดใส, Syn. luminosity, iridescence, glow, vividness, brilliance, piquancy, zest, freshness, liveliness, vitality, colorfulness, colourfulness, brightness, richness, Ant. pallor, drabness, dullness, dimness
colour(n) คุณภาพที่เด่นชัด, Syn. value, complexion, interest
colour(n) คุณภาพเสียง
colour(vt) ทาสี, See also: ระบายสี, ย้อมสี, Syn. tinge, tint, pigment, dye, paint, stain, stipple
colour(n) ใบหน้าที่มีสีแดงเพราะสุขภาพดี, See also: ใบหน้ามีเลือดฝาด, Syn. blush, flush
colour(vi) เปลี่ยนสี, Syn. tone, discolor, discolour
colour(vt) มีอิทธิพลต่อ (ความคิด), Syn. influence, control, power
colour(n) เม็ดสี, See also: รงควัตถุ, สีย้อม, Syn. pigment, pigmentation, tint, chromaticity, dye, cast
colour(n) ลักษณะภายนอก, See also: คุณลักษณะ, Syn. hue, appearance, guise, colour, coloring, colouring

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
colour(คัล'เลอะ) n. สี, สารสี, รงควัตถุ, ธง, Syn. hue, pigment, flag
colourableadj. ให้สีได้, See also: colorability ดูcolorable n. colourability n. ดูcolorable
colourantn. สารสี, รงควัตถุ
colourbearern. ผู้แบกหรือถือธงหรือเครื่องหมาย
colourcastv., n. (การ) ถ่ายทอดโทรทัศน์สี
colourcast { colorcastv., n. (การ) ถ่ายทอดโทรทัศน์สี
colourcastingv., n. (การ) ถ่ายทอดโทรทัศน์สี
colourcasts }v., n. (การ) ถ่ายทอดโทรทัศน์สี
coloured(คัล'เลอดฺ) adj. มีสี, เกี่ยวกับชนชาติที่สีผิวหนังไม่เป็นสีขาว, เกี่ยวกับชนชาตินิโกร, ลวง, มีอคติ, มีใจโอนเอียง, ต่อแต้ม (คำพูด), Syn. prejudiced
colourfastadj. ติดสีย้อมได้ดี, มีสีทนทาน, See also: colorfastness n. ดูcolorfast colourfastness n. ดูcolorfast

English-Thai: Nontri Dictionary
colour(n) สี, สีสัน, สีผิว, รงควัตถุ, สิ่งที่ปรากฏภายนอก, บุคลิกลักษณะ
colour(vt) ย้อมสี, ทาสี, ระบายสี
coloured(adj) มีสี, สีคล้ำ
colourful(adj) มีสีสัน, มีสีสดใส, น่าตื่นเต้น, มีเสน่ห์
colouring(n) การทาสี, สีหน้า, รูปโฉมภายนอก
colourist(n) นักระบายสี, นักวาดภาพสี
colourless(adj) ไม่มีสี, เป็นทุกข์
colours(n) ธง
discolour(vi, vt) เปลี่ยนสี, สีตก, สีซีด, ด่าง
watercolour(n) สีน้ำ, ภาพสีน้ำ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
colourสี [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
colour blind; blind, colorบอดสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
colour blindness; blindness, colorตาบอดสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
colour circleวงสี [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
colour notationสัญกรณ์สี [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
colour of lawการแสร้งว่ามีสิทธิตามกฎหมาย (สำนวน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
colour paintingจิตรกรรมสี [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
colour printภาพพิมพ์สี [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
colour saturation; saturationความอิ่มตัวสี [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
colour sense; sense, colorการรับรู้สี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
colour blindnessตาบอดสี, ความผิดปกติในการมองเห็นสีเนื่องจากไม่สามารถรับความรู้สึกจากแสงสีปฐมภูมิสีใดสีหนึ่งหรือทั้งสามสีได้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Colour Visionการรับรู้เกี่ยวกับสี [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
colour swatch(n) ตัีวอย่างสี

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You've even got colour back in your cheeks.แก้มดูสดใสขึ้น. Suspiria (1977)
Yes, there are little pupps of seven Different colours in these tumours.ใช่ มีตุ่มที่มีเจ็ดสีแตกต่างกันในเนื้องอกของฉัน Ginî piggu: Manhôru no naka no ningyo (1988)
Which colour was that?ผิวสีอะไรหรือครับ As Good as It Gets (1997)
I had a 50-50 shot of getting the colour right.ผมมีโอกาสทายสีถูกถึง 50% Unbreakable (2000)
She picked a hair off my shoulder and says, "If you have an extra mating dance, at least pick a female with the same colour pelt."หล่อนหยิบเส้นขนออกจากไหล่ฉันแล้วพูดว่า, "ถ้าคุณต้องการคู่เต้นพิเศษ, คุณน่าจะเลือกสาวขนสีเดียวกัน." Ice Age (2002)
I do feel at a slight disadvantage, knowing only the way to your old school and the colour of your hair dryer, whilst presumably you know rather more about me.ฉันรู้สึกเสียเปรียบเล็กน้อย ที่รู้เกี่ยวกับทางไปโรงเรียนเก่าของคุณ แล้วก็สีของไดรย์เป่าผมของคุณ แต่ฉันสันนิษฐานเอาว่าคุณรู้จักฉันมากกว่าตัวฉันเองอีก Hope Springs (2003)
Do you know what colour underwear I have on today?คุณรู้มั้ยว่าผมสวมกางเกงในสีอะไร วันนี้น่ะ Hope Springs (2003)
- You're gonna sort through those, right? Colours and whites don't mix, Aaron. - OK, thanks.ควรจะแยกประเภทซักสิ ผ้า่ขาวกับผ้าสีซักด้วยกันไม่ได้นะอารอน ขอบใจนะ Latter Days (2003)
We're colours and whites... ...we don't mixนายมันผ้าสี ส่วนเรามันผ้าขาว เราซักร่วมกันไม่ได้หรอก Latter Days (2003)
And what if everything's changed like that... And lions lay down with lambs and colours mix with whites...แล้วถ้าทุกสิ่งเปลี่ยนไปละ เช่นสิงโตสามารถอยู่ร่วมกับลูกแกะได้หรือว่าผ้าสีสามารถซักรวมกับผ้าขาวได้ Latter Days (2003)
They are people of other colours they are the majority.แต่เป็นประชาชนหลายสีผิว พวกเขาเป็นคนส่วนใหญ่ The Corporation (2003)
See that new colour on the dial? There's a new portal.มีประตูบานใหม่ให้คุณด้วย Howl's Moving Castle (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
colourActually if you eat beets your urine may turn a light pink colour.
colourAll the colour went from Shoichi's face.
colourGreen peas are high in iron and contain nutrients that improve the colour of fingernails.
colourHeat sesame oil in the pan on a medium flame, add the chicken meat, the garlic and fry, when the colour changes pour in the Chinese soup, add the Chinese cabbage and boil.
colourHe has a habit of looking down on coloured people.
colourIn late summer and autumn can see the leaves change colour.
colourLike the banner, the design was based around the colour white.
colourThe colour and make of your company president's car are?
colourThe first thing that came to my attention was the large sofa. It was covered in sober coloured leather, the seat and the back both looked wide and comfortable.
colourThis box is a different colour to that one.
colourTo the white glass I added glass of various colours producing a pretty feel.
colourWhen you wear camo shorts, what colour t-shirt goes with that?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ระบายสี(v) paint, See also: colour, daub, Example: พ่อแม่ควรฝึกให้ลูกมีจินตนาการโดยให้ทำกิจกรรมต่างๆ เช่น วาดภาพ ระบายสี เป็นต้น, Thai Definition: ป้ายหรือแต้มสีบนพื้นวัตถุ
ข่าวแต้มสี(n) colour news, Syn. ข่าวใส่สี, ข่าวลือ, Example: ฉันไม่อยากเชื่อข่าวแต้มสีที่ลงในหนังสือพิมพ์ฉบับนี้เท่าใด, Count Unit: ข่าว, Thai Definition: ข่าวที่มีการแต่งเติมข้อเท็จจริงซึ่งไม่น่าเชื่อถือ
สีสัน(n) colour
แพรพรรณ(n) finery, See also: coloured silk, raiment, clothing, Syn. ผ้า, ภูษา, อาภรณ์, Example: นางแต่งเนื้อแต่งตัวด้วยชุดแพรพรรณผืนใหม่เอี่ยม, Thai Definition: เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม
เงินยวง(n) colour of molten silver, See also: silvery white, Syn. สีเงินยวง, Example: มองออกไปนอกหน้าต่างเห็นท้องฟ้าสีเงินยวง, Thai Definition: สีเหมือนสีเงินที่ละลายคว้างในเบ้า เรียกว่า สีเงินยวง
สีผิว(n) color, See also: colour, skin color, skin colour, Example: ตัวยาใหม่นี้สามารถเปลี่ยนสีผิวได้ภายใน 2 สัปดาห์, Thai Definition: สีของผิวหนังที่ห่อหุ้มร่างกายมีสีขาว สีดำ สีแทน ตามแต่เชื้อชาตินั้นๆ
สี(n) color, See also: colour, cast, hue, shade, tinge, tint, Example: เขาเลือกสีผ้าตัดเสื้อได้ถูกใจฉันมาก, Count Unit: สี, Thai Definition: สิ่งที่ทำให้ตาเห็นเป็นขาว ดำ แดง เขียว เป็นต้น
ตาบอดสี(adj) colour blindness, Example: คนตาบอดสีส่วนมากจะบอดบางสีจะมีน้อยคนที่ตาบอดสีทุกสี, Thai Definition: ตาที่มองเห็นสีผิดไปจากสีที่เป็นจริง เนื่องจากประสาทตาที่รับรู้สีพิการหรือเจริญไม่เต็มที่
บัวโรย(n) colour (color) of a faded lotus, See also: old rose, pinkish purple, Syn. สีบัวโรย, สีปูนแห้ง, Example: ไหมที่ย้อมครั้งใหม่นี้มีสีเหมือนสีบัวโรย ดูแปลกไปอีกแบบ, Thai Definition: สีกลีบบัวแห้งหรือสีปูนแห้ง
รัต(adj) coloured, Syn. ย้อมสี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบญจรงค์[benjarong] (n) EN: the five primary colours  FR: les cinq couleurs primaires
เบญจรงค์[benjarong] (n) EN: traditional five-coloured Thai ceramics ; Thai porcelain with designs in five colours
บอดสี[bøtsī] (adj) EN: colour-blind = color-blind (Am.)  FR: daltonien
บัวโรย[būarōi] (adj) EN: pinkish purple ; old rose ; colour of a faded lotus
ชามเบญจรงค์[chām bēnjarong] (n, exp) EN: name of Thai porcelain with designs in five colours
ชมพู[chomphū] (adj) EN: pink ; rose coloured  FR: rose ; rosé
ด่าง[dāng] (adj) EN: faded ; discoloured
ด่างพร้อย[dāngphrøi] (adj) EN: stained ; spotted ; tarnished ; blemish ; speckled ; discoloured ; mottled ; piebald
ดินสอสี[dinsø sī] (x) EN: coloured pencil ; pastel  FR: crayon de couleur [ m ]
จอสี[jø sī] (n, exp) EN: coloured screen  FR: écran couleur

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
COLOUR K AH1 L ER0
COLOURED K AH1 L ER0 D
COLOURING K AH1 L ER0 R IH2 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
colour (v) kˈʌlər (k uh1 l @ r)
colours (v) kˈʌləz (k uh1 l @ z)
coloured (v) kˈʌləd (k uh1 l @ d)
colourful (j) kˈʌləfəl (k uh1 l @ f @ l)
colouring (v) kˈʌlərɪŋ (k uh1 l @ r i ng)
colour-bar (n) kˈʌlə-baːr (k uh1 l @ - b aa r)
colourless (j) kˈʌlələs (k uh1 l @ l @ s)
colour-bars (n) kˈʌlə-baːz (k uh1 l @ - b aa z)
colour-wash (n) kˈʌlə-wɒʃ (k uh1 l @ - w o sh)
colour-blind (j) kˈʌlə-blaɪnd (k uh1 l @ - b l ai n d)

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[いろ, iro] TH: สี  EN: colour

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Farbberater { m }; Farbberaterin { f }colour consultant [Add to Longdo]
Farbbildschirm { m }; Farbmonitor { m }colour monitor [ Br. ]; color monitor [ Am. ] [Add to Longdo]
Farbbildschirm { m }colour terminal [ Br. ]; color terminal [ Am. ] [Add to Longdo]
Farbe { f } | Farben { pl } | komplementäre Farben | kühle Farben | warme Farben | verlaufene Farbencolour [ Br. ]; color [ Am. ] | colours [ Br. ]; colors [ Am. ] | complementary colors | cool colors | warm colors | runny colors [Add to Longdo]
Farbechtheit { f }colour fastness [ Br. ]; color fastness [ Am. ] [Add to Longdo]
Farbkennzeichnung { f }colour coding; color coding [ Am. ] [Add to Longdo]
Farbfoto { n }colour photo [Add to Longdo]
Farbfotografie { f }colour photography [Add to Longdo]
Farbphotographie { f } | Farbphotographien { pl }colour photography | colour photographies [Add to Longdo]
Farbwiedergabe { f }colour rendering; color rendering [Add to Longdo]
Hautfarbe { f } | Hautfarben { pl }colour of the skin | colours of the skin [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
かさねの色目;襲の色目[かさねのいろめ, kasanenoirome] (n) (See 襲) combination of colors created by layering of garments (colours) [Add to Longdo]
さび色;錆色[さびいろ, sabiiro] (n, adj-no) rust (colour) [Add to Longdo]
すみれ色;菫色[すみれいろ, sumireiro] (n, adj-no) violet (colour) [Add to Longdo]
アースカラー[a-sukara-] (n) earth color; earth colour [Add to Longdo]
アオコ毒;青粉毒[アオコどく(アオコ毒);あおこどく(青粉毒), aoko doku ( aoko doku ); aokodoku ( ao kona doku )] (n) poisonous algae bloom (often green in color) (colour) [Add to Longdo]
アナトー色素[アナトーしきそ, anato-shikiso] (n) annatto colouring; annato coloring [Add to Longdo]
イロチ買い;色チ買い;色ち買い[いろちがい(色チ買い;色ち買い);イロチがい(イロチ買い), irochigai ( shoku chi kai ; shoku chi kai ); irochi gai ( irochi kai )] (n, vs) (sl) (See イロチ) buying the same item multiple times, each one being a different color (colour) [Add to Longdo]
ウォーターカラー[uo-ta-kara-] (n) (See 水彩画) watercolor; watercolour [Add to Longdo]
オイルカラー[oirukara-] (n) oil color; oil colour [Add to Longdo]
オッドアイ[oddoai] (n) (See 虹彩異色症) eyes mismatched in colour (color) (wasei [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ドロップアウトカラー[どろっぷあうとからー, doroppuautokara-] drop-out colour [Add to Longdo]
一般色[いっぱんしょく, ippanshoku] general colour [Add to Longdo]
間接色指定[かんせついろしてい, kansetsuiroshitei] indirect colour specification [Add to Longdo]
鏡面反射色[きょうめんはんしゃしょく, kyoumenhanshashoku] specular colour [Add to Longdo]
原色[げんしょく, genshoku] primary colour [Add to Longdo]
固有色[こゆうしょく, koyuushoku] intrinsic colour [Add to Longdo]
固有色データ[こゆうしょくデータ, koyuushoku de-ta] intrinsic colour data [Add to Longdo]
指標付き色指定[しひょうつきいろしてい, shihyoutsukiiroshitei] indexed colour [Add to Longdo]
色テーブル[いろテーブル, iro te-buru] colour table [Add to Longdo]
色モデル[いろモデル, iro moderu] colour model [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Colour \Col"our\, n.
   See {Color}. [Brit.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Color \Col"or\ (k[u^]l"[~e]r), n. [Written also {colour}.] [OF.
   color, colur, colour, F. couleur, L. color; prob. akin to
   celare to conceal (the color taken as that which covers). See
   {Helmet}.]
   1. A property depending on the relations of light to the eye,
    by which individual and specific differences in the hues
    and tints of objects are apprehended in vision; as, gay
    colors; sad colors, etc.
    [1913 Webster]
 
   Note: The sensation of color depends upon a peculiar function
      of the retina or optic nerve, in consequence of which
      rays of light produce different effects according to
      the length of their waves or undulations, waves of a
      certain length producing the sensation of red, shorter
      waves green, and those still shorter blue, etc. White,
      or ordinary, light consists of waves of various lengths
      so blended as to produce no effect of color, and the
      color of objects depends upon their power to absorb or
      reflect a greater or less proportion of the rays which
      fall upon them.
      [1913 Webster]
 
   2. Any hue distinguished from white or black.
    [1913 Webster]
 
   3. The hue or color characteristic of good health and
    spirits; ruddy complexion.
    [1913 Webster]
 
       Give color to my pale cheek.     --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. That which is used to give color; a paint; a pigment; as,
    oil colors or water colors.
    [1913 Webster]
 
   5. That which covers or hides the real character of anything;
    semblance; excuse; disguise; appearance.
    [1913 Webster]
 
       They had let down the boat into the sea, under color
       as though they would have cast anchors out of the
       foreship.               --Acts xxvii.
                          30.
    [1913 Webster]
 
       That he should die is worthy policy;
       But yet we want a color for his death. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   6. Shade or variety of character; kind; species.
    [1913 Webster]
 
       Boys and women are for the most part cattle of this
       color.                --Shak.
    [1913 Webster]
 
   7. A distinguishing badge, as a flag or similar symbol
    (usually in the plural); as, the colors or color of a ship
    or regiment; the colors of a race horse (that is, of the
    cap and jacket worn by the jockey).
    [1913 Webster]
 
       In the United States each regiment of infantry and
       artillery has two colors, one national and one
       regimental.              --Farrow.
    [1913 Webster]
 
   8. (Law) An apparent right; as where the defendant in
    trespass gave to the plaintiff an appearance of title, by
    stating his title specially, thus removing the cause from
    the jury to the court. --Blackstone.
    [1913 Webster]
 
   Note: Color is express when it is averred in the pleading,
      and implied when it is implied in the pleading.
      [1913 Webster]
 
   {Body color}. See under {Body}.
 
   {Color blindness}, total or partial inability to distinguish
    or recognize colors. See {Daltonism}.
 
   {Complementary color}, one of two colors so related to each
    other that when blended together they produce white light;
    -- so called because each color makes up to the other what
    it lacks to make it white. Artificial or pigment colors,
    when mixed, produce effects differing from those of the
    primary colors, in consequence of partial absorption.
 
   {Of color} (as persons, races, etc.), not of the white race;
    -- commonly meaning, esp. in the United States, of negro
    blood, pure or mixed.
 
   {Primary colors}, those developed from the solar beam by the
    prism, viz., red, orange, yellow, green, blue, indigo, and
    violet, which are reduced by some authors to three, --
    red, green, and violet-blue. These three are sometimes
    called {fundamental colors}.
 
   {Subjective color} or {Accidental color}, a false or spurious
    color seen in some instances, owing to the persistence of
    the luminous impression upon the retina, and a gradual
    change of its character, as where a wheel perfectly white,
    and with a circumference regularly subdivided, is made to
    revolve rapidly over a dark object, the teeth of the wheel
    appear to the eye of different shades of color varying
    with the rapidity of rotation. See {Accidental colors},
    under {Accidental}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 colour
   adj 1: having or capable of producing colors; "color film"; "he
       rented a color television"; "marvelous color
       illustrations" [syn: {color}, {colour}] [ant: {black and
       white(p)}, {black-and-white}]
   n 1: any material used for its color; "she used a different
      color for the trim" [syn: {coloring material}, {colouring
      material}, {color}, {colour}]
   2: a race with skin pigmentation different from the white race
     (especially Blacks) [syn: {color}, {colour}, {people of
     color}, {people of colour}]
   3: (physics) the characteristic of quarks that determines their
     role in the strong interaction; "each flavor of quarks comes
     in three colors" [syn: {color}, {colour}]
   4: interest and variety and intensity; "the Puritan Period was
     lacking in color"; "the characters were delineated with
     exceptional vividness" [syn: {color}, {colour}, {vividness}]
   5: the timbre of a musical sound; "the recording fails to
     capture the true color of the original music" [syn: {color},
     {colour}, {coloration}, {colouration}]
   6: a visual attribute of things that results from the light they
     emit or transmit or reflect; "a white color is made up of
     many different wavelengths of light" [syn: {color}, {colour},
     {coloring}, {colouring}] [ant: {achromaticity},
     {achromatism}, {colorlessness}, {colourlessness}]
   7: an outward or token appearance or form that is deliberately
     misleading; "he hoped his claims would have a semblance of
     authenticity"; "he tried to give his falsehood the gloss of
     moral sanction"; "the situation soon took on a different
     color" [syn: {semblance}, {gloss}, {color}, {colour}]
   8: the appearance of objects (or light sources) described in
     terms of a person's perception of their hue and lightness (or
     brightness) and saturation [syn: {color}, {colour}]
   v 1: modify or bias; "His political ideas color his lectures"
      [syn: {color}, {colour}]
   2: decorate with colors; "color the walls with paint in warm
     tones" [syn: {color}, {colour}, {emblazon}]
   3: give a deceptive explanation or excuse for; "color a lie"
     [syn: {color}, {colour}, {gloss}]
   4: affect as in thought or feeling; "My personal feelings color
     my judgment in this case"; "The sadness tinged his life"
     [syn: {tinge}, {color}, {colour}, {distort}]
   5: add color to; "The child colored the drawings"; "Fall colored
     the trees"; "colorize black and white film" [syn: {color},
     {colorize}, {colorise}, {colourise}, {colourize}, {colour},
     {color in}, {colour in}] [ant: {discolor}]
   6: change color, often in an undesired manner; "The shirts
     discolored" [syn: {discolor}, {discolour}, {colour}, {color}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?



Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top