Search result for

paint

(137 entries)
(0.0087 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -paint-, *paint*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
paint[N] สี, See also: สีสำหรับทาหรือเขียน, สีย้อม, Syn. chroma, undercoat
paint[N] การทาสี, See also: การเคลือบสี, การระบายสี
paint[N] สีแต่งหน้า, See also: เครื่องสำอาง, Syn. cosmetics, tint
paint[VI] ทาสี, See also: ป้ายสี, ลงสี
paint[VT] ทาสี, See also: ป้ายสี, ลงสี
paint[VI] วาดรูป, Syn. draw, picture, sketch, portray
paint[VT] วาดรูป, Syn. draw, picture, sketch, portray
painter[N] จิตรกร, See also: ช่างวาด, ช่างเขียน, Syn. illustrator, sketcher, cartoonist
painter[N] ช่างทาสี
painter[N] เชือกผูกเรือ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
paint(เพนท) n. สี,สีทา vt.,vi. ทาส', See also: painting n.
paintbrush(เพน'ทบรัช) n. แปรงทาสี
painted(เพน'ทิด) adj. ทาสี,ไม่แท้,ของปลอม,
painted womanหญิงโสเภณี,หญิงแพศยา
painter(เพน'เทอะ) n. ช่างทาสี,ช่างสี,จิตรกร,ชือกหัวเรือ
painter's colicn. อาการพิษตะกั่วที่ทำให้เกิดความเจ็บปวดอย่างรุนแรงที่ลำไส้
painterly(เพน'เทอลี) adj. เกี่ยวกับช่างสี
painting(เพน'ทิง) n. การทาสี,การวาดภาพสี,ภาพวาด
painty(เพน'ที่) adj. ถูกสี,เปื้อนสี,มีสีมากเกินไป, See also: paintiness adj.
war paintn. สีทาตามใบหน้าและลำตัวของอินดียนแดงที่กำลังจะออกศึก

English-Thai: Nontri Dictionary
paint(n) สี,สีย้อม,การระบายสี,การทาสี
paint(vt,vi) เขียนรูป,ทาสี,เขียนภาพ,ระบายสี,วาดภาพ,แต่งหน้า
painter(n) จิตรกร,ช่างเขียน,ช่างทาสี
painting(n) ภาพเขียน,การเขียนภาพ,การทาสี,การระบายสี
OIL oil painting(n) ภาพสีน้ำมัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
paint filmความหนาของสี [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
paint potพุโคลนสี [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
paint removerน้ำยาลอกสี [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
painterlyเชิงฝีแปรง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
painterly styleกระบวนแบบเชิงฝีแปรง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
paintingจิตรกรรม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
painting knifeเกรียงเขียนภาพ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Paintสีและการทาสี [TU Subject Heading]
paintสีทา, ของเหลวที่ได้จากการผสมตัวสีตัวกลาง ตัวทำละลาย และสารอื่น ๆ ซึ่งเมื่อทาบนพื้นผิววัตถุใด  ตัวสีจะเกาะติดอยู่กับผิววัตถุนั้น ส่วนตัวทำละลายจะระเหยไป ตัวกลางที่ใช้มักจะเป็นสารที่ช่วยให้ตัวสีเกาะติดกับผิววัตถุได้ดีขึ้นหรือช่วยทำให้สีแห้งเร็วขึ้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Paint industry and tradeอุตสาหกรรมสี [TU Subject Heading]
Paint materialsวัสดุที่ใช้ในการทาสี [TU Subject Heading]
Paint program โปรแกรมระบาย [คอมพิวเตอร์]
Paint removersน้ำยาลอกสี [TU Subject Heading]
Paint shop proเพนท์ ช็อป โปร [TU Subject Heading]
Paintersจิตรกร [TU Subject Heading]
Paintingจิตรกรรม [TU Subject Heading]
Painting, Americanจิตรกรรมอเมริกัน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Try paint. Hmm.คล้ายกับสี Dude, Where's My Groom? (2009)
Except for this gorgeous painting,ยกเว้นรูปภาพที่สวยงามอันนี้ Chuck in Real Life (2008)
Your paintings.รูปวาดของคุณ Adverse Events (2008)
You asked me to paint her Exactly as she looks.คุณขอให้ผมเขียนรูป\ ให้เหมือนภรรยาคุณที่สุด Adverse Events (2008)
They saw the painting and they just freaked out.พวกเค้าเห็นรูปสีน้ำมันรูปนั้น\ แล้วก็เกิดสติแตกขึ้นมา Adverse Events (2008)
That explains why all his paintings suck.มันจะอธิบายเกี่ยวกับภาพเขียนห่วยๆของเขาไม่ได้ Adverse Events (2008)
I've sold plenty of paintings in the past.ผมขายรูปได้มากในสมัยก่อน Adverse Events (2008)
Every can, every tube of paint?ทุกๆกระป๋อง/ทุกๆหลอดสี Adverse Events (2008)
Maybe there is a batch of toxic paint that he used up a few months ago.บางทีอาจมีจานสีที่เป็นพิษ\ ที่เค้าใช้เมื่อ 2-3เดือนที่แล้ว Adverse Events (2008)
So where you gonna get this old paint?คุณจะเอารูปเขียนเก่าๆไว้ที่ไหน Adverse Events (2008)
On his old paintings.ในบรรดารูปเก่าๆ Adverse Events (2008)
To talk about your paintings?คุยเกี่ยวกับรูปคุณเนี่ยนะ Adverse Events (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
paintA critic once said that if you saw my ballet paintings, you didn't have to go to a live performance.
paintAfter his death, his paintings were hung in the museum.
paintAfter tying up loose ends on the house, the carpenter gave the painter approval to begin work.
paintAll he wanted was time to finish his painting.
paintAll of his later paintings were considered masterpiece.
paintAnn finished painting the picture.
paintA painter only becomes a true painter by practicing his craft.
paintA painter's eyes are his most important tools.
paintApply two coats of the paint for a good finish.
paintA professional is painting the house.
paintAs soon as you get the wall painted, you can go home.
paintAs the artist grows older his paintings many alter.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ระบายสี[V] paint, See also: colour, daub, Example: พ่อแม่ควรฝึกให้ลูกมีจินตนาการโดยให้ทำกิจกรรมต่างๆ เช่น วาดภาพ ระบายสี เป็นต้น, Thai definition: ป้ายหรือแต้มสีบนพื้นวัตถุ
ช่างทาสี[N] painter
ภาพเขียน[N] painting, See also: drawing, Syn. รูปภาพ, ภาพลายเส้น, Example: ในอดีตภาพเขียนของจิตกรค่าย Impressionism ถูกโจมตีว่าเป็นศิลปะที่แหกคอก แต่ปัจจุบันกลับได้รับความนิยมอย่างมาก, Count unit: ภาพ, Thai definition: ภพาที่เกิดจากการขีดเขียนขึ้น
ช่างทาสี[N] painter, Syn. ช่างสี, Example: ช่างทาสีกำลังปีนบันไดเพื่อทาสีชั้น 2 ของบ้าน, Count unit: คน, Thai definition: ผู้มีอาชีพการทาสี
วาดรูป[V] paint, See also: sketch, draw, Syn. วาดภาพ, Example: แม่ของเขาเป็นจิตรกร วาดรูปขายได้ทีละเป็นแสน, Thai definition: เขียนให้เป็นภาพ ลายเส้นหรือลวดลายต่างๆ
ช่างวาดภาพ[N] painter, Syn. ช่างเขียนภาพ, Example: ร้านนี้เปิดรับสมัครช่างวาดภาพที่ต้องมาทำประจำทุกวัน, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่มีความชำนาญในการวาดลวดลายหรือรูปภาพ
ระบาย[V] paint, Example: หากระบายสีเขียวเข้าไป ภาพนี้ก็คงจะเหมือนจริงขึ้นอีก, Thai definition: ใช้พู่กันป้ายหรือแต้มสีบนพื้นวัตถุ
ป้าย[V] paint, See also: coat, smear, Syn. ทา, Example: เมื่อเกิดแผลให้ทำความสะอาดแผลด้วยน้ำและสบู่ จากนั้นป้ายด้วยขี้ผึ้งทาแผล, Thai definition: ทาอย่างหยาบๆ ไม่ต้องการประณีตบรรจง, ทำให้เปรอะเปื้อนด้วยอาการคล้ายเช่นนั้น
ผู้วาด[N] painter, Syn. จิตรกร, Example: ไม่รู้ว่าผู้วาดต้องการจะสื่อความหมายอะไรในภาพนี้กันแน่, Count unit: คน, Thai definition: ผู้เขียนหรือลากเส้นเป็นลวดลายหรือรูปภาพ
ฝักบัว[N] painted stork, Syn. นกฝักบัว, Example: ฉันเคยอ่านสารคดีเรื่อง นกฝักบัว รู้สึกว่าเป็นนกที่น่าสนใจทีเดียว, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อพันธุ์นกกระสา สีขาว ริมปีกดำ หางสีชมพู

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่างเขียน[n.] (chang khīen) EN: artist ; painter   FR: artiste peintre [m]
ช่างทาสี[n. exp.] (chang thāsī) EN: painter ; house painter   FR: peintre [m] ; peintre en bâtiment [m]
ฉาบ[v.] (chāp) EN: glaze ; paint ; coat ; gloss ; varnish ; smear ; spread on   FR: enduire ; recouvrir
ฝักบัว[n.] (fakbūa) EN: painted stork   
หูปลาช่อน [n.] (hūplāchøn) EN: Copper beef-steak ; Copper leaf ; Painted copperleaf ; Jacob's coat   
จานสี[n.] (jān sī) EN: palette (painter's ~)   FR: palette (de peintre) [f]
จิตร[n.] (jit) EN: drawing ; painting ; portraying ; variegated ; design   FR: peinture [f]
จิตรกรรมฝาผนัง[n. exp.] (jittrakam fāphanang) EN: mural ; wall painting ; mural painting   FR: peinture murale [f] ; fresque murale [f]
จิตรกร[n.] (jittrakøn) EN: painter ; artist ; creator of art ; art worker   FR: peintre [m] ; artiste [m, f]
เขียน[v.] (khīen) EN: draw ; sketch ; paint   FR: dessiner ; esquisser ; tracer ; peindre

CMU English Pronouncing Dictionary
PAINT    P EY1 N T
PAINTS    P EY1 N T S
PAINTED    P EY1 N T AH0 D
PAINTER    P EY1 N T ER0
PAINTER    P EY1 N ER0
PAINTED    P EY1 N AH0 D
PAINTERS    P EY1 N T ER0 Z
PAINTING    P EY1 N IH0 NG
PAINTERS    P EY1 N ER0 Z
PAINTING    P EY1 N T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
paint    (v) (p ei1 n t)
paints    (v) (p ei1 n t s)
painted    (v) (p ei1 n t i d)
painter    (n) (p ei1 n t @ r)
paintbox    (n) (p ei1 n t b o k s)
painters    (n) (p ei1 n t @ z)
painting    (v) (p ei1 n t i ng)
paintings    (n) (p ei1 n t i ng z)
paintboxes    (n) (p ei1 n t b o k s i z)
paintbrush    (n) (p ei1 n t b r uh sh)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qī, ㄑㄧ, ] paint; lacquer, #8,399 [Add to Longdo]
画家[huà jiā, ㄏㄨㄚˋ ㄐㄧㄚ, / ] painter, #8,630 [Add to Longdo]
涂料[tú liào, ㄊㄨˊ ㄌㄧㄠˋ, ] paint, #10,513 [Add to Longdo]
颜料[yán liào, ㄧㄢˊ ㄌㄧㄠˋ, / ] paint; dye; pigment, #23,536 [Add to Longdo]
花鸟[huā niǎo, ㄏㄨㄚ ㄋㄧㄠˇ, / ] painting of birds and flowers, #29,993 [Add to Longdo]
丹青[dān qīng, ㄉㄢ ㄑㄧㄥ, ] painting, #48,757 [Add to Longdo]
画坛[huà tán, ㄏㄨㄚˋ ㄊㄢˊ, / ] painting world; painting circles, #57,377 [Add to Longdo]
帛画[bó huà, ㄅㄛˊ ㄏㄨㄚˋ, / ] painting on silk, #102,469 [Add to Longdo]
涂家[tú jiā, ㄊㄨˊ ㄐㄧㄚ, / ] painter; artist, #123,311 [Add to Longdo]
涂装[tú zhuāng, ㄊㄨˊ ㄓㄨㄤ, / ] painted ornament; livery (on airline or company vehicle) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lackiererei {f}paint shop [Add to Longdo]
Lacküberzug {m}paint coat [Add to Longdo]
Malerarbeiten {pl}paint work [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
けい秀画家;閨秀画家[けいしゅうがか, keishuugaka] (n) (accomplished) woman painter [Add to Longdo]
べた[, beta] (adj-na) (1) (See べた組み) things without gaps or spaces between them; something painted or printed solid; (2) {comp} plain (e.g. plain text); (3) (sl) cliched; hackneyed [Add to Longdo]
アクションペインティング[, akushonpeinteingu] (n) action painting [Add to Longdo]
アクリルペインティング[, akurirupeinteingu] (n) acrylic painting [Add to Longdo]
アクリル絵の具;アクリル絵具[アクリルえのぐ, akuriru enogu] (n) acrylic paint [Add to Longdo]
ウイークエンドペインター[, ui-kuendopeinta-] (n) weekend painter [Add to Longdo]
エナメルペイント[, enamerupeinto] (n) enamel paint [Add to Longdo]
エマルジョン塗料[エマルジョンとりょう, emarujon toryou] (n) emulsion paint [Add to Longdo]
オイルペインティング[, oirupeinteingu] (n) oil painting [Add to Longdo]
オイルペイント[, oirupeinto] (n) oil paint [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ペイントプログラム[ぺいんとぷろぐらむ, peintopuroguramu] paint program [Add to Longdo]
ペイント系プログラム[ペイントけいプログラム, peinto kei puroguramu] paint program [Add to Longdo]
中塗り[なかぬり, nakanuri] paint (vs) [Add to Longdo]
塗りつぶ[ぬりつぶ, nuritsubu] to paint [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Paint \Paint\ (p[=a]nt), v. t. [imp. & p. p. {Painted}; p. pr. &
   vb. n. {Painting}.] [OE. peinten, fr. F. peint, p. p. of
   peindre to paint, fr. L. pingere, pictum; cf. Gr. poiki`los
   many-colored, Skr. pi[,c] to adorn. Cf. {Depict}, {Picture},
   {Pigment}, {Pint}.]
   1. To cover with coloring matter; to apply paint to; as, to
    paint a house, a signboard, etc.
    [1913 Webster]
 
       Jezebel painted her face and tired her head. --2
                          Kings ix. 30.
    [1913 Webster]
 
   2. Fig.: To color, stain, or tinge; to adorn or beautify with
    colors; to diversify with colors.
    [1913 Webster]
 
       Not painted with the crimson spots of blood. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Cuckoo buds of yellow hue
       Do paint the meadows with delight.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To form in colors a figure or likeness of on a flat
    surface, as upon canvas; to represent by means of colors
    or hues; to exhibit in a tinted image; to portray with
    paints; as, to paint a portrait or a landscape.
    [1913 Webster]
 
   4. Fig.: To represent or exhibit to the mind; to describe
    vividly; to delineate; to image; to depict; as, to paint a
    political opponent as a traitor.
    [1913 Webster]
 
       Disloyal?
       The word is too good to paint out her wickedness.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
       If folly grow romantic, I must paint it. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To color; picture; depict; portray; delineate; sketch;
     draw; describe.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Paint \Paint\, v. t.
   1. To practice the art of painting; as, the artist paints
    well.
    [1913 Webster]
 
   2. To color one's face by way of beautifying it.
    [1913 Webster]
 
       Let her paint an inch thick.     --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Paint \Paint\, n.
   1.
    (a) A pigment or coloring substance.
    (b) The same prepared with a vehicle, as oil, water with
      gum, or the like, for application to a surface.
      [1913 Webster]
 
   2. A cosmetic; rouge. --Praed.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 paint
   n 1: a substance used as a coating to protect or decorate a
      surface (especially a mixture of pigment suspended in a
      liquid); dries to form a hard coating; "artists use `paint'
      and `pigment' interchangeably" [syn: {paint}, {pigment}]
   2: (basketball) a space (including the foul line) in front of
     the basket at each end of a basketball court; usually painted
     a different color from the rest of the court; "he hit a jump
     shot from the top of the key"; "he dominates play in the
     paint" [syn: {key}, {paint}]
   3: makeup consisting of a pink or red powder applied to the
     cheeks [syn: {rouge}, {paint}, {blusher}]
   v 1: make a painting; "he painted all day in the garden"; "He
      painted a painting of the garden"
   2: apply paint to; coat with paint; "We painted the rooms
     yellow"
   3: make a painting of; "He painted his mistress many times"
   4: apply a liquid to; e.g., paint the gutters with linseed oil

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top