Search result for

สี

(165 entries)
(0.0138 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สี-, *สี*
Longdo Dictionary ไทยภาคอีสานตอนเหนือ (TH-NE-N) - ไทย (TH)
บักสีดา[บัก-สี-ดา] (n ) ฝรั่ง(ผลไม้)
See also: 16

Longdo Dictionary จีน (แต้จิ๋ว) (ZH-CZ) - ไทย (TH)
感謝[กำเสี่ย] (phrase ) ขอบคุณ

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
Mormon[มอรมอน(อ่านออกเสียง มอร์-มอน)] (n org ) มอรมอน หรือ ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุดสุดท้าย
See also: S. LDS Church,

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
กีฬาสี (n ) Sport Day
นักรังสีเทคนิค (n uniq ) Radiological technologist, Radiographer, Medical radiation technologist
ผู้มีส่วนได้เสี (n ) Interested person
ผ้าตาสี่เหลี่ยมchecked cloth
หยุดการใส่ PP สีเทาหยุดการใส่ PP สีเทา
เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา (phrase ) Without further ado

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - จีน (ZH) (UNAPPROVED version -- use with care )
แตงโมสีแดง (n ) แตงโมสีเหลือง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สี    [V] grind, See also: husk, Example: พ่อกำลังสีข้าวอยู่ที่โรงสี, Thai definition: กะเทาะเปลือกออกด้วยเครื่องสี
สี    [V] rub, See also: scrape, graze, Syn. ถู, ขัด, Example: คนบ้านนอกแต่ก่อนเอากิ่งข่อยมาสีฟันให้ฟันแข็งแรงเงางาม
สี    [N] color, See also: colour, cast, hue, shade, tinge, tint, Example: เขาเลือกสีผ้าตัดเสื้อได้ถูกใจฉันมาก, Count unit: สี, Thai definition: สิ่งที่ทำให้ตาเห็นเป็นขาว ดำ แดง เขียว เป็นต้น
สีชา    [ADJ] light brown, Syn. สีน้ำตาลอ่อน, Example: พ่อชอบใส่แว่นสีชาขับรถมากกว่าสีดำ, Thai definition: ที่มีสีคล้ายสีน้ำตาลแต่อ่อนกว่าเป็นสีน้ำตาลจางๆ
สีชา    [N] light brown, Syn. สีน้ำตาลอ่อน, Example: แว่นอันนี้สามารถปรับได้ 2 สีคือสีดำและสีชา, Count unit: สี, Thai definition: สีคล้ายสีน้ำตาลแต่อ่อนกว่าเป็นสีน้ำตาลจางๆ
สีซอ    [V] fiddle, See also: twiddle, play, Syn. ชักซอ, Example: เขาจะเห็นตานั่งสูบยาเส้น พร้อมกับสีซอยามตะวันใกล้ลับยอดยาง, Thai definition: เล่นซอให้เกิดเสียงตามโน้ต
สีตก    [ADJ] faded, See also: pale, Syn. สีลอก, สีจาง, Example: แม่แยกผ้าสีตกออกจากผ้าชิ้นอื่นๆ ก่อนจะเอาไปซัก, Thai definition: ที่มีสีปนออกมากับน้ำเมื่อซักล้างเป็นต้น
สีตา    [N] colour of eyes
สีผม    [N] colour of hair
สีลม    [N] windmill, Syn. เครื่องสีลม, Example: เขาไปซื้อสีลมมาใหม่ 1 เครื่องแทนเครื่องเก่าที่เสียไป, Count unit: เครื่อง, Thai definition: เครื่องสีข้าวซึ่งใช้กำลังลมหมุนใบพัดให้หมุนเครื่องจักร

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สีน. จำนวนสามบวกหนึ่ง
สีเรียกเดือนที่ ๔ ทางจันทรคติว่า เดือน ๔ ตกในราวเดือนมีนาคม.
สีน. ยาย้อมฟัน ทำจากกะลามะพร้าวเผาไฟแล้วบดให้ละเอียด ใช้สีเพื่อให้ฟันดำเป็นมัน, ชี่ ก็เรียก.
สีน. ชื่อเครื่องสำหรับหมุนบดข้าวเปลือกเพื่อทำให้เปลือกแตกเป็นข้าวกล้อง.
สีก. ครู่, รู่
สีครูด, ถู เช่น ช้างเอาตัวสีกับต้นไม้ ลมพัดแรงทำให้ลำไม้ไผ่สีกัน, ชัก เช่น สีซอ
สีทำให้เปลือกออกด้วยเครื่องอย่างสีข้าว.
สีน. ลักษณะของแสงสว่าง ปรากฏแก่ตาให้เห็นเป็น ขาว ดำ แดง เขียว เป็นต้น
สีสิ่งที่ทำให้ตาเห็นเป็น ขาว ดำ แดง เขียว เป็นต้น เช่น สีทาบ้าน สีย้อมผ้า สีวาดภาพ.
สีน. ปีมะโรง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
colourสี [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
neutral colourสีกลาง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
blending colourสีกลืนกัน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
whiteสีขาว [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
blanc fixeสีขาวคงทน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
chinese whiteสีขาวจีน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
tin whiteสีขาวดีบุก [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bianco sangiovanniสีขาวน้ำปูน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
zinc whiteสีขาวสังกะสี [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sordidสีขาวหม่น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Active colorสีสด
ชนิดของจอภาพแบบแบนที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบโน้ตบุ๊ค จอชนิดสีสันสดนี้สามารถอ่านเห็นข้อความได้แม้จะมองเฉียงๆ มีลักษณะตรงข้ามกับสีแห้งหรือ passive color [คอมพิวเตอร์]
Dye Sensitizedสีย้อมไวแสง
สีที่มีความไวต่อแสง เพื่อนำมาเป็นส่วนหนึ่งในการทำเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Monochrome สีเดียว [คอมพิวเตอร์]
สีสัน
คำที่มักเขียนผิด คือ สีสรรค์ [คำที่มักเขียนผิด]
Color ; Colorsสี [TU Subject Heading]
Color in advertisingสีในโฆษณา [TU Subject Heading]
Color in architectureสีในสถาปัตยกรรม [TU Subject Heading]
Color in artสีในศิลปกรรม [TU Subject Heading]
Color in clothingสีในเสื้อผ้า [TU Subject Heading]
Color in dentistryสีในทันตกรรม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Take your bow.ออกไปรับเสียงปรบมือเถอะค่ะ The Serena Also Rises (2008)
- Good to hear your voice, too, dad.ดีใจที่ได้ยินเสียงพ่อจังครับ The Serena Also Rises (2008)
If your work's too safe, do something Dangerous.ถ้างานของคุณมันดูปลอดภัยเกินไป หาอะไรเสี่ยงๆลองทำซะ The Serena Also Rises (2008)
I'm sorry. But the good news is that I convinced them both to leave town.- เสียใจด้วยนะ แต่ข่าวดีคือ ฉันตกลงกับพวกเขาให้ออกจากเมืองนี้ไป The Ex-Files (2008)
Look, I'm sorry that I cut school and that I lied.พ่อคะ หนูเสียใจที่หนูไม่ไปเรียนและหนูโกหก The Serena Also Rises (2008)
Sound the trumpets, strumpets.สียงทรัมเปตและนางโลมดังขึ้นแล้ว The Ex-Files (2008)
It's a blessing she was hauled off to rehab for stealing her son's Ritalin.มันจะเป็นการช่วยกู้ชื่อเสียงที่หายไปของRitalin The Serena Also Rises (2008)
When the white tents blossom in Bryant Park, it can only mean one thing-- Fashion Week,เมื่อมองเห็นเตนท์สีขาวเต็มไปหมดใน Bryant Park แล้วละก็ แฟชั่นวีคมาแล้วหละ The Serena Also Rises (2008)
I'm sorry, Lily. You made your choice to be Mrs. Bass.ผมเสียใจ ลิลี่ คุณเลือกที่จะเป็นภรรยาแบสแล้ว The Serena Also Rises (2008)
The casualties of war.ความเสียหายจากสงครามน่ะ The Ex-Files (2008)
Spotted-- A beautiful blonde Phoenixสังเกตเห็นฟีนิกซ์สวยสีบลอนด์ ผงาดจากกองขี้เถ้า The Ex-Files (2008)
You'll regret it for the rest of your lives. Do you understand?เธอจะต้องเสียใจจนวันตาย เข้าใจมั้ย The Ex-Files (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สี[n.] (sī) EN: colour ; color (Am.) ; complexion ; hue ; tone ; tint ; pigment   FR: couleur [f] ; teinte [f]
สี[v.] (sī) EN: grind ; husk ; mill   FR: égrener = égrainer ; décortiquer
สี[v.] (sī) EN: rub ; scrape ; graze   FR: frotter
สี[num.] (sī) EN: four ; 4   FR: quatre ; 4
สีกรมท่า[adj.] (sī krommathā) EN: navy blue   FR: bleu marine
สีกุหลาบ[adj.] (sī kulāp) EN: rose   FR: rose ; rosâtre
สีข้าง[n.] (sīkhāng) EN: flank ; side ; rib   FR: flanc [m]
สีขาบ[n. exp.] (sī khāp) EN: dark blue colour   
สีขาว[n.] (sī khāo) EN: white colour ; white   FR: blanc [m]
สีขาว[adj.] (sī khāo) EN: white   FR: blanc ; blanchâtre

English-Thai: Longdo Dictionary
chromatic aberration(n) อาการที่ปรากฏแถบสีที่ไม่ต้องการ(มักจะเป็นสีม่วง หรือแดง)ในภาพ ณ บริเวณที่มีความสว่างแตกต่างกันมาก เช่น รอยต่อระหว่างท้องฟ้ากับวัตถุด้านหน้า เกิดจากการที่แสงสีต่างๆมีดัชนีความหักเหของแสงต่างกัน เมื่อแสงสีขาวส่องผ่านเลนส์ จึงตกกระทบบนฟิล์มเป็นบริเวณกว้างกระจายเป็นสีรุ้ง เลนส์ถ่ายภาพคุณภาพสูง มักถูกออกแบบให้มีโครงสร้างชิ้นเลนส์ซับซ้อน เพื่อแก้ไขอาการนี้
unsharp mask(name) คือกระบวนการทำภาพถ่ายให้คมชัดขึ้น โดยการนำฟิล์มของภาพ ไปถ่ายสำเนาใส่ฟิล์มอีกแผ่นหนึ่งโดยเจตนาให้ได้ภาพที่เบลอ (unsharp) กว่าเดิม ภาพบนฟิล์มที่ทำสำเนาขึ้นมาใหม่นี้ จะแตกต่างจากภาพบนฟิล์มเดิม ณ บริเวณภาพที่มีรายละเอียด (เนื่องจากถูกทำให้เบลอ) แต่จะเหมือนเดิม ณ บริเวณภาพที่เป็นสีพื้น (ไม่มีรายละเอียด การทำเบลอไม่มีผลต่อภาพ) จากนั้นจึงเอาฟิล์มทั้งสองมาทาบเข้าด้วยกัน ภาพที่ได้เมื่อมองผ่านฟิล์มทั้งสอง บริเวณที่มีรายละเอียดจะถูกเน้นให้เห็นรายละเอียดชัดเจนมากขึ้น คือ ทำให้ภาพดูคมชัดขึ้น
bayer pattern(n) รูปแบบตารางแผ่นกรองหลากสี สำหรับปะหน้าตัวรับภาพที่แยกแยะได้เฉพาะค่าความสว่าง (เช่น CCD หรือ CMOS Sensor) เพื่อให้สามารถแยกแยะสีของภาพได้ โดยแผ่นกรองนี้จะยอมให้แสงสีที่กำหนดผ่านไปตกบนตัวรับภาพ ณ บริเวณที่กำหนดเท่านั้น bayer pattern ที่นิยมใช้กันมากในกล้องถ่ายภาพมี สองชนิด คือ RGB bayer pattern และ CMY bayer pattern ซึ่งยอมให้แสงสี Red-Green-Blue และ Cyan-Magenta-Yellow ไปตกบนตัวรับภาพได้ ตามลำดับ ชื่อของแบบตาราง มาจากชื่อของ Dr. Bayer นักวิทยาศาสตร์ของบริษัท Kodak ผู้คิดค้น, CCD
Silent Wave Motor(n) มอเตอร์ที่หมุนโดยอาศัยหลักคลื่นเสียงความถี่สูง Ultra-Sound ซึ่งสามารถออกแบบให้มีขนาดเล็ก พัฒนาโดยบริษัท Nikon เพื่อให้หมุนปรับโฟกัสในเลนส์รุ่นที่มีอักษร AF-S, SWF, USM
Ultra Sonic Motor(n) มอเตอร์ที่หมุนโดยอาศัยหลักคลื่นเสียงความถี่สูง Ultra-Sound ซึ่งสามารถออกแบบให้มีขนาดเล็ก พัฒนาโดยบริษัท Canon เพื่อให้หมุนปรับโฟกัสในเลนส์รุ่นที่มีอักษร USM, USM, SWF
NPL(abbrev) หนี้เสีย (Non Performance Loan)
NPL(abbrev) หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หรือหนี้เสีย ย่อมาจาก Non-Performing Loan, Non-Performing Loan
nonfunctional(adj) เสีย, ไม่ทำงาน, ใช้การไม่ได้
doraemon(n) ชื่อการ์ตูนญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียง, ตัวเอกของเรื่องเป็นหุ่นยนต์แมวจากโลกอนาคต
Image:
Sound: <bgsound src=/cache/sound/106596152926649.wav>
franchise(n) ธุรกิจที่ผู้ค้ารายย่อยดำเนินธุรกิจในนามของอีกบริษัทหนึ่ง โดยได้รับอนุญาตจากบริษัทนั้นๆ โดยมากก็จะขายสินค้าหรือบริการรวมทั้งมีลักษณะการดำเนินธุรกิจ, และรูปลักษณะการจัดร้านที่แนะนำหรือควบคุมโดยบริษัทผู้ให้สิทธิอนุญาต ตัวอย่างเช่น 7-11, ชายสี่หมี่เกี๊ยว

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
almond    [N] สีน้ำตาลอ่อน, See also: สีของเปลือกอัลมอนต์
amber    [ADJ] สีเหลืองอย่างอำพัน, Syn. amber-colored, yellowish, golden
amber    [N] สีเหลืองอำพัน
apple green    [N] สีเขียวอ่อน
aqua    [ADJ] สีน้ำทะเล, Syn. bluish-green
aquamarine    [N] สีเขียวน้ำเงินอ่อน
ash    [ADJ] สีเทาๆ, See also: สีเถ้าถ่าน
azure    [ADJ] สีฟ้าเหมือนท้องฟ้า, See also: ที่มีสีฟ้าเหมือนท้องฟ้า, Syn. sky-blue, pale ble
bay    [N] สีน้ำตาลแดง, See also: ม้าที่มีสีน้ำตาลแดง, Syn. reddish brown
beige    [N] สีน้ำตาลอ่อน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a & rabbr. artists and repertory (เกี่ยวกับอาชีพการคัดเลือกสรรหานักดนตรี เพื่อบันทึกเสียงหรือภาพ)
abc(เอบีซี) ย่อมาจาก Atanasoff-Berry Computer ว่ากันว่า เป็นชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องแรกของโลก (หนังสือบางเล่มว่า เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลกมีชื่อว่า ENIAC) ศาสตราจารย์ John Atanasoff แห่งมหาวิทยาลัยไอโอวา และ Clifford Berry เป็นผู้ประดิษฐ์เครื่องเอบีซีนี้เมื่อราวทศวรรษ 1940 ABEND การหยุดงานผิดปกติ <คำแปล>ย่อมาจาก abnormal end of task หมายถึงการหยุดงานที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้มีคำสั่งให้หยุดในโปรแกรมหรือชุดคำสั่งมักจะเกิดขึ้น เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ถูกสั่งให้ปฏิบัติงานหนึ่งงานใด แล้วไม่ยอมปฏิบัติ อาจจะเป็นเพราะเครื่องเสีย หรือโปรแกรมผิดพลาด
able seamanหทารเรือชั้นสอง, กลาสีเรือชั้นหนึ่ง, จ่า, Syn. able-bodied seaman
abomasum(แอบบะเม' ซัม) n., (pl. abomasa) กระเพาะจริงหรือกระเพาะที่สี่ของสัตว์เคี้ยวเอื้อง
absorption coefficientสัมประสิทธิ์ของอัตราที่ลดลงของความเข็มช้นของรังสีเมื่อผ่านสาร ๆ หนึ่ง
abstain(แอบสเทน') vt. ละเว้น, ไม่ลงคะแนนเสียง, ไม่ฟุ่มเฟือยในการกินและดื่ม,อดเหล้า, สละสิทธิ์ -abstainer n., Syn. forbear, desist)
acacia(อะเค' เซีย) พืชจำพวก สีสียดหรือยางอาหรับ, ตันยางอาหรับ (gum arabic)
acaroid resinยางไม้สีแดงหรือเหลืองที่ใช้ในการทำยาขัดหรือ Lacquers (accroides gum)
accelerando(แอ็คเซลเลอแรน' โด) adv. ค่อยเร็วขึ้น (เสียงดนตรี) (increasing in speed)
accelerator boardแผ่นวงจรเร่งความเร็วหมายถึงแผ่นวงจรพิเศษ ที่เมื่อนำมาเสียบเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์แล้ว จะมีผลทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานได้เร็วขึ้น แผ่นวงจรประเภทนี้จะมีตัวประมวลผล (processor) ที่ทำงานเร็วกว่าตัวประมวลผลเดิม

English-Thai: Nontri Dictionary
accent(n) เสียงเน้น,สำเนียง,การเน้นเสียง
accent(vt) เน้นเสียง
accentuate(vt) เน้นเสียง
acclaim(n) การโห่ร้อง,เสียงไชโยโห่ร้อง
acclamation(n) การโห่ร้อง,เสียงไชโยโห่ร้อง
accost(vt) ทักทาย,ปราศรัย,เกี้ยวพาราสี
achromatic(adj) ไม่มีสี
acoustic(adj) เกี่ยวกับการฟัง,เกี่ยวกับการได้ยิน,เกี่ยวกับเสียง
acoustics(n) เสียงสะท้อน,การได้ยิน,วิชาเสียง
addle(vt) ทำให้สับสน,ทำให้ยุ่ง,ทำให้เสี

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
fortice[ฟอร์'ไทซฺ] (adv ) สี่สิบครั้ง
forty[ฟอร์'ที] (n ) สี่สิบ
four[ฟอ] (n ) สี่
fource[ฟอซ] (adv ) สี่ครั้ว
fourtice[ฟอร์'ไทซฺ] (adv ) สี่สิบครั้ง
fourty[ฟอร์'ที] (n ) สี่สิบ
green[(กรีน)] (n ) สีเขียว
hitum (n adj malasia) สีดำ เช่นแถบชายแดนไทยมาเลเซีย (ด่านนอก/จังโหลน) มีภูเขาชื่อ ถูเขาไม้สีดา bukit kayu hitam
luminous paint[ลูมิแนนซ์ เพนท์] (n ) สีเรืองแสง
radiant orchidสีม่วงกล้วยไม้

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[し, よん, shi , yon] (n) สี
四つ[よっつ, yottsu] (n) สี่ชิ้น/อย่าง
四十[よんじゅう, yonjuu] (n) สี่สิบ
四時[よじ, yoji] (n) สี่นาฬิกา
水彩[すいさい, suisai] (n) สีน้ำ (水彩画{すいさいが}ภาพสีน้ำ)
白い[しろい, shiroi] (adj) สีขาว
[むらさき, murasaki] (adj) สีม่วง
[みどり, midori] (adj) สีเขียว
色彩[しきさい, shikisai] (n) สี่สัน
茶色[ちゃいろ, chairo] (adj) สีน้ำตาล, สีชา

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
สีชมพู[] (n) สีชมพู
黄色い[きいろい, kiiroi] (adj) สีเหลือง
交差点[こうさてん, kousaten] (n) สี่แยก
紺碧[こんぺき, konpeki] (n) สีน้ำเงินเข้ม
[こん, kon] สีน้ำเงิน
モスグリーン[もすぐりーん, mosugurin] สีเขียวตะไคร่น้ำ
水色[みずいろ, mizuiro] สีฟ้า
黄ばみ[きばみ, kibami] (n) สีเหลืองอ่อน
正方形[せいほうけい, seihoukei] สี่เหลี่ยม
長方形[ちょうほうけい, chouhoukei] สี่เหลี่ยมผืนผ้า

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
四つ[よっつ, yottsu] Thai: สี่ชิ้น
[いろ, iro] Thai: สี English: colour

German-Thai: Longdo Dictionary
Hause(n) ความหมายเดียวกับ Haus แต่ลงท้ายด้วย e เมื่ออยู่หลังบุพบทบางตัวเพื่อให้การออกเสียงลื่นและเพราะขึ้น เช่น zu Hause ที่บ้าน, nach Hause ไปที่บ้าน แต่ im Haus ในบ้าน, See also: das Haus
Stimme(n) |die, pl. Stimmen| เสียงคนพูด, See also: der Schall, das Geräusch
Stimme(n) |die, pl. Stimmen| คะแนนเสียง
dortที่โน่น เช่น Wir haben einen Urlaub in Thailand gemacht. Dort haben wir 40 Grad erlebt. เราไปพักร้อนที่เมืองไทยมา ที่นั่นเราได้เผชิญความร้อนถึงสี่สิบองศา
einerหนึ่ง (รูปกรรมรอง Dativ, หรือรูปแสดงความเป็นเจ้าของ Genetiv ของคำนามเพศหญิง) เช่น eine Frau mit einer roten Tasche ผู้หญิงคนหนึ่งกับกระเป๋าสีแดง, die Liebe einer Frau ความรักของผู้หญิงคนหนึ่ง , See also: ein
innerhalb(Präp.) |+ D (ช่วงเวลา), หรือ + von D| ภายใน เช่น innerhalb einer Woche ภายในหนึ่งอาทิตย์, innerhalb von 4 Tagen ภายในสี่วัน
lautดัง (เสียง), หนวกหู
verlierenหายไป, เสียไป |verlor, verloren|
vierสี
weißสีขาว

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
*chwarze {m,f}; Schwarzer | Schwarzen {pl}; Schwarz*สีดำ , ความมืด

French-Thai: Longdo Dictionary
applaudissements(n) |m/ที่เป็น pl. เสมอ| เสียงปรบมือ
rester(vi) |je reste, tu restes, il reste, nous restons, vous restez, ils restent| พักอยู่, ยังคงอยู่ เช่น (1) Je reste jusqu'à 22 heures. ผมอยู่ถึงสี่ทุ่ม (2) Cette semaine il doit reste à la maison. อาทิตย์นี้เขาต้องพักอยู่ที่บ้าน (สังเกตความหมายต่างจากกิริยา habiter ตรงที่ rester ไม่ได้แปลว่า อาศัย)
travail(n) |m, pl. travaux| งาน เช่น travail au noir งานที่ผิดกฎหมายหรืองานที่มีการรับค่าจ้างโดยไม่ได้เสียภาษี, See also: S. boulot ,
perdre courage(phrase) สูญเสียความกล้าหาญ
quatre(numéro) สี่, 4
quatorze(numéro) สิบสี่, 14
laคำนำหน้านามเพศหญิงที่เฉพาะเจาะจง เช่น la jupe กระโปรงนี้, ใช้ l' ถ้าคำนามนั้นขึ้นต้นด้วยสระหรือ h ที่ไม่ออกเสียง เช่น l'adresse ที่อยู่นี้, See also: Related: le
leคำนำหน้านามเพศชายที่เฉพาะเจาะจง เช่น le film ภาพยนต์เรื่องนี้, le cinéma โรงหนังนี้, ใช้ l' ถ้าคำนามนั้นขึ้นต้นด้วยสระหรือ h ที่ไม่ออกเสียง เช่น l'hôtel, See also: Related: la
vieux(adj) |m. หน้าสระและ h ที่ไม่ออกเสียง vieil, f. vieille| แก่, เก่าแก่, ที่มีอายุมาก เช่น un vieux village หมู่บ้านเก่าแก่, une vieille amie เพื่อนผู้หญิงที่เก่าแก่, See also: A. nouveau,
beau,beaux,bel,belle(adj) |m. หน้าสระและ h ที่ไม่ออกเสียง bel, f. belle, m/pl. beaux| สวย, งาม เช่น un bel hôtel โรงแรมที่สวยดูดี, un beau jour วันที่สวยงาม , See also: A. laid, mal,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top