ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*fille*

   
359 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: fille, -fille-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fillem[SL] หนัง, See also: ภาพยนตร์
filler[N] ผู้บรรจุ, See also: ผู้ใส่, สิ่งที่บรรจุ, เครื่องบรรจุ, เครื่องอัดกระป๋อง
fillet[N] สายรัดผม, See also: สายคาดผม, เชือกผูกผม, ริบบิ้น, รัดเกล้า, มงคลสวมศรีษะ, ริบบิ้นหรือเชือกสำหรับผูกผม, Syn. band, ribbon
fillet[N] ชิ้นปลาหรือเนื้อที่ไม่มีกระดูก
fillet[VT] ผูกด้วยริบบิ้น, See also: รัดผม, ผูกผม
fillet[VT] ตัดชิ้นเนื้อที่ไม่มีกระดูก
unfulfilled[ADJ] ซึ่งไม่น่าพอใจ, Syn. dissatisfied, unfinished, wanting

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
filled goldn. ทองเหลืองหุ้มทอง
fillern. ผู้บรรจุ,ผู้ใส่,ผู้อัด,เครื่องอัด,เครื่องบรรจุ,สิ่งที่ใช้อัด
fillet(ฟิล'ลิท,ฟิเล') n. สายรึดผม,สายคาดผม,มงคลสวมศีรษะ,ริบบิ้นหรือเชือกสำหรับผูกผม,ชิ้นเนื้อที่ไม่มีมันหรือกระดูก,สายประดับบนปกหนังสือ,สัน,สันหนังสือ vt.ตัดเอาชิ้นเนื้อที่ไม่มีมันหรือกระดูก

English-Thai: Nontri Dictionary
filler(n) สิ่งที่ทำให้เต็ม,เครื่องบรรจุ,เครื่องวัด,ไส้
fillet(n) สันหนังสือ,ปลาแผ่น,มงคลสวมหัว,ริบบิ้น,โบผูกผม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
plastic fillerสีโป๊พลาสติก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
sodium-cooled valve; sodium-filled valveวาล์วหล่อเย็นด้วยโซเดียม [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
sodium-filled valve; sodium-cooled valveวาล์วหล่อเย็นด้วยโซเดียม [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
overfilled-อุดเกิน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
oil filler capฝาช่องเติมน้ำมันเครื่อง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
bronze filler metalโลหะเติมบรอนซ์ [มีความหมายเหมือนกับ bronze welding rod] [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
mitre fillet weldรอยเชื่อมมุมด้านเท่า [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
mineral fillerแร่ตัวเติม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
concave fillet weldรอยเชื่อมมุมหน้าเว้า [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
crater fillerเครื่องกันเกิดรอยบุ๋ม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
convex fillet weldรอยเชื่อมมุมหน้านูน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
covered filler rodลวดเติมหุ้มฟลักซ์ [ใช้แก๊ส] [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
granular flux filled studสลักบรรจุเม็ดฟลักซ์ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
filler metalโลหะเติม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
filler rodลวดเติม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
filler wireม้วนลวดเติม [มีความหมายเหมือนกับ welding wire] [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
filletรอยเชื่อมวงแหวน [มีความหมายเหมือนกับ collar ๑] [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
fillet weldรอยเชื่อมมุม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
fillerตัวเสริม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
fillerตัวเติม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
filler capฝาช่องเติม [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
flat face fillet weldรอยเชื่อมมุมหน้าราบ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
incompletely filled grooveร่องไม่เต็ม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Filler (Materials)สารตัวเติม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Fillers (Material)สารตัวเติม [TU Subject Heading]
Fillerสารตัวเติมเป็นวัสดุที่อยู่ในรูปของแข็ง มีขนาดอนุภาคเล็ก ซึ่งอาจจะเติมลงไปในยางหรือน้ำยางได้ในปริมาณมากเพื่อปรับปรุงสมบัติต่างๆ หรือเพื่อลดต้นทุนการผลิต [เทคโนโลยียาง]
Non-reinforcing or inert fillerสารตัวเติมไม่เสริมแรงหรือสารตัวเติมเฉื่อย คือ สารตัวเติมที่เติมลงไปในยางแล้วทำให้ความหนืดของยางเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่ทำให้สมบัติเชิงกลต่างๆ ของยางคงรูปด้อยลงหรือเปลี่ยนแปลงไปเพียงเล็กน้อย ตัวอย่างสารตัวเติมไม่เสริมแรง ได้แก่ ทัลคัม แคลเซียมคาร์บอเนต และดินขาว [เทคโนโลยียาง]
Reinforcing agent or reinforcing fillerสารตัวเติมเสริมแรง คือ สารตัวเติมที่เติมลงไปในยางแล้วช่วยเพิ่มประสิทธิภาพสมบัติเชิงกล เช่น มอดุลัส ความทนต่อแรงดึง ของยางให้สูงขึ้น ตัวอย่างสารตัวเติมเสริมแรง ได้แก่ เขม่าดำ และซิลิกา [เทคโนโลยียาง]
Cap Fillers, Under theเครื่องบรรจุใต้ฝา [การแพทย์]
Cysts, Fluid-Filledซีสท์ที่มีสารน้ำบรรจุอยู่ภายใน [การแพทย์]
Filled Milk, Unsweetened Condensedนมข้นไม่หวานแปลงไขมัน [การแพทย์]
Filled, Partiallyบรรจุเข้าไปบางส่วน [การแพทย์]
Fillersสารเติม,ตัวผสม,วัสดุอัดแทรก,ไส้,สารเพิ่มเนื้อยาสีฟัน,สารช่วย [การแพทย์]
Fillers, Concentrateเครื่องบรรจุส่วนผสม [การแพทย์]
Fillers, Extendingสารเติมเพิ่มปริมาณ [การแพทย์]
Fillers, Undercapเครื่องบรรจุสารผลักดัน [การแพทย์]
filletfillet, พอกมุม [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
fillerfiller, วัสดุอุด [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Inert Fillers, Solidสารเฉื่อยของแข็ง [การแพทย์]
Milk, Unsweetened Condensed Filledนมข้นไม่หวานแปลงไขมัน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Would you, like a good fellow, have my car filled with petrol?ช่วยไปเติมนํ้ามันให้รถของฉันได้มั้ย มันใกล้จะหมดเเล้ว Rebecca (1940)
I've played in back yards that were filled with garbage.ผมเคยเล่นในหลาหลังที่เต็มไปด้วยขยะ 12 Angry Men (1957)
"Now he has jumped and filled the sacs along his back with air.ตอนนี้เขาได้เพิ่มขึ้น และเต็มไปด้วยถุงพร้อมหลัง ของเขากับอากาศ The Old Man and the Sea (1958)
"It should come as no surprise to anyone that in these tense-filled times...นี่ไม่ใช่เรื่องประหลาดใจนัก สำหรับคนในเมืองเครียดๆ Oh, God! (1977)
He fulfilled his contract. He's an honorable man.เขาทำตามสัญญาแล้ว เขาเป็นคนมีเกียรติ The Road Warrior (1981)
And he's filled the Muslims with fears of what will happen to them in a country that is predominantly Hindu.เขาทำให้พวกมุสลิมกลัวว่า อะไรจะเกิดขึ้นกับพวกเขา ในประเทศที่มีชาวฮินดูมากกว่า Gandhi (1982)
Have I fulfilled the mission objectives properly?ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตาม วัตถุประสงค์ของภารกิจถูกต้อง หรือไม่ 2010: The Year We Make Contact (1984)
I've just filled it up. Got a refill as well.จิบหน่อย แล้วจะดีขึ้น Day of the Dead (1985)
Let's hope they filled up the gas tank from the other night.หวังว่าพวกนั้น คงเติมน้ำมันไว้แล้วนะ Day of the Dead (1985)
that was a static-filled, triple-scrambled microwave transmission between 2 soldiers talking in mandarin chinese.พวกนั้นใส่สัญญาณรบกวน ส่งผ่านคลื่นไมโครเวฟ 3 ชั้นเลยนะ แถมยังใช้ภาษาจีนกลางด้วย Spies Like Us (1985)
Shuffleboard and pineapples filled with rum.มีเกมชัฟเฟิลบอร์ดและก็รัมสับปะรด *batteries not included (1987)
And we hope you enjoy your fun-filled day in the Caribbean.หวังว่าท่านคงมีความสุขกับเที่ยวบินนี้ และขอให้สนุกที่คาริบเบียนนะคะ Mannequin (1987)
"Five years later, the main square of Florin City was filled as never before5 ปีต่อมา ณ จตุรัสกลางเมืองฟลอริน คลาคล่ำไปด้วยผู้คนอย่างไม่เคยมีมาก่อน เพื่อฟังประกาศว่า ... The Princess Bride (1987)
"Subway originally was tunnels filled with water."รู้มั้ยว่าทำไมเรียกรถใต้ดิน มันเคยเป็นอุโมงค์ที่มีน้ำ Punchline (1988)
I had paper bags filled with jewelry stashed in the kitchen.ผมมีเครื่องเพชรอยู่ในถุงกระดาษ ซ่อนอยู่ในครัว Goodfellas (1990)
A cave of wonders. Filled with treasures beyond your wildest dreams.เต็มไปด้วยสมบัติ เหนือกว่าที่เจ้าจะฝันถึง Aladdin (1992)
There is a gap, house left, rows EE, FF. Get fillers.มีเก้าอี้ว่างแถว-อี จัดคนไปนั่งให้เต็ม The Bodyguard (1992)
Ms. Burke, I filled her up with trans fluid.คุณนายบาร์ค ผมเติมให้แล้ว The Lawnmower Man (1992)
Let's barbecue and fillet him.หั่นเนื้อของมัน แล้วเอามาทำบาร์บีคิว. Hocus Pocus (1993)
She had eaten sticky sweet dumplings, one after the other, filled with opium.เธอกินขนมแป้งหวาน ชิ้นแล้วชิ้นเล่าที่ยัดไส้ด้วยิฝ่น The Joy Luck Club (1993)
Is it filled with a pox - A pox, how delightful, a poxในนั้นเต็มไปด้วยเชื้อโรค/ เชื้อโรค วิเศษแค่ไหนหละ เชื้อโรค The Nightmare Before Christmas (1993)
Or sometimes it's filled with small toys - Small toysหรือบางทีก็จะมีของเล่นชิ้นเล็กๆ / ของเล่นชิ้นเล็กๆ The Nightmare Before Christmas (1993)
My Christmas is filled with laughter and joy.คริสมาสของฉันน่ะ เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและความสุข The Nightmare Before Christmas (1993)
You see, this business is filled to the brim with unrealistic motherfuckers.คุณจะเห็นธุรกิจนี้เป็นแประกับ motherfuckers ไม่สมจริง Pulp Fiction (1994)
The streets are filled with regretถนนที่เต็มไปด้วยความเสียใจ Pulp Fiction (1994)
Have you never met a woman who inspires you to love... until your every sense is filled with her?คุณเคยพบผู้หญิงที่ทำให้คุณรัก จนทุกอนูความรู้สึกเต็มไปด้วยเธอไหม Don Juan DeMarco (1994)
It used to be filled with strange growing things... remember?มันเคยเป็นแหล่งกำเนิดของเรื่องราวแปลกๆมากมาย จำได้มั้ย In the Mouth of Madness (1994)
Primary objective fulfilled.บรรลุเป้าหมายหลักแล้ว. Ghost in the Shell (1995)
My curse is unfulfilled.คำสาปของข้ายังไม่ถูกเติมเต็ม Anastasia (1997)
Now my dark purpose will be fulfilled.ตอนนี้จุดประสงค์มืดต้องถูกเติมเต็ม Anastasia (1997)
A cup of hot chocolate after a long walk in the snow. Vlad, ix-nay on the Ophie-say. She's a decadent pastry filled with whipped cream and laughter.ชอคโกแลตร้อนหลังเดินลุยหิมะ เธอคือขนมปังปิ้งที่ถูกเพิ่มด้วย วิปป์ครีมและเสียงหัวเราะ Anastasia (1997)
But they didn't know that it's filled with deadly gases and sulfuric acid rain. "แต่พวกเขาไม่ได้รู้ว่า ว่ามันเต็มไปด้วย ก๊าซร้ายแรงและฝนกรดซัลฟูริก Contact (1997)
And they filled up that whole valley.แล้วก็ยึดหมู่บ้านทั้งหมดไป The Education of Little Tree (1997)
Fingertip blood saches for security checks and vials filled with other traces.ถุงเลือดที่ปลายนิ้ว ตัวอย่างอื่นๆ Gattaca (1997)
Their hands and their feet were... filled with blood, and their faces... the black death.ตามมือ ขา หรือใบหน้าของพวกเขามีเลือดออกเต็มไปหมด ไข้ดำ Snow White: A Tale of Terror (1997)
He held out his hand. And it was filled with money.แล้วยื่นมือส่งเงินให้ผม As Good as It Gets (1997)
a young boy who is strong and bright... a boy filled with curiosity about life... a boy who isn't afraid to learn from his mistakes.เด็กชายผู้แข็งแกร่งและฉลาดเฉลียว เด็กชายที่ตั้งคำถามเรื่องชีวิต เด็กชายผู้ไม่กลัวที่จะ เรียนรู้จากความผิดพลาด Seven Years in Tibet (1997)
And suddenly the light becomes sharper... sounds are richer... and you are filled with... the deep, powerful presence of life.และเมื่อนั้น แสงจะคมขึ้น เสียงต่างๆ จะชัดเจน และเราจะเต็มไปด้วย Seven Years in Tibet (1997)
The suitcase isn't filled with 50s, or gold, or diamonds.ในกระเป๋าไม่ได้มีเงิน ทอง หรือว่าเพชร Pi (1998)
The police later told me the pilot light might have gone out... ..letting out just a little bit of gas. That gas could have filled the condo.(กริ๊ง) Fight Club (1999)
The cellar's filled with boxes of papers.ในห้องใต้หลังคามีกล่องใส่กระดาษเต็มไปหมด Pola X (1999)
The loudest silences are the ones filled with everything that's been said said wrong, said 300 times.ความเงียบ มันเป็นอย่างนี้นี่เอง ...มันปกคลุมทุกสิ่ง ที่ี่อยากจะพูด... ...พูดผิด หรือพูดซ้ำกัน 300 หน The Story of Us (1999)
I think by touching us all they have fulfilled their destiny and attained eternal peace.I think by touching us all they have fulfilled their destiny and attained eternal peace. Anna and the King (1999)
Just filled with positive energy, huh?รู้สึกดีเลยใช่มั้ยคะ American Beauty (1999)
You're askin' to be filleted!งั้น เจ้าพวกนั้นก็ One Piece: Wan pîsu (1999)
Let my silent empty body be filled and rebornร่างกายว่างเปล่า จะถูกเติมเต็ม และก่อกำเนิดใหม่ Spirited Away (2001)
Long ago people believed the Ether filled the universe as a medium for the propagation of light.นานมาแล้ว ผู้คนเชื่อกันว่า Ether เติมเต็มจักรวาน ดั่งศูนย์กลาง สำหรับ All About Lily Chou-Chou (2001)
You filled out an application for me?You filled out an application for me? Maid in Manhattan (2002)
I filled these with a simple Sleeping Draught.ฉันเอายานอนหลับใส่เข้าไปในเค้ก Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
Then the whole place is filled with copsงั้นทั้งแถบนี้ก็มีแต่ตำรวจน่ะสิ Infernal Affairs (2002)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
filleHard as he was, his eyes filled with tears.
filleThe waiter filled our glasses to the brim.
filleMary's eyes were filled with tears.
filleI filled in my name on the form.
filleThe hall was filled to capacity.
filleThe bottle is filled with water.
filleHis mind was filled with happy thoughts.
filleThe park is filled with children.
filleBob filled the pot with water.
filleI am filled with admiration for your bravery.
fillePeople were filled with fright.
filleTom filled out the application form.
filleHer eyes were filled with tears.
filleTears filled her eyes.
filleHer mind is filled with dreams of becoming an actress.
filleSorrow filled his breast.
filleThe oracle was fulfilled.
filleThe buildings are filled with bags of wheat.
filleThe bus was filled to capacity.
filleHis life is perfectly fulfilled.
filleHer eyes were filled with tears when she pictured the sad scene to herself.
filleThe belly is not filled with fair words.
filleThe bottle was filled with what looked like sand.
filleHis heart filled with joy.
filleThe perfume of roses filled the room.
filleSo they filled them to the brim.
filleThe hall was filled with such a large audience that there wasn't even standing room.
filleShe was filled with deep grief to hear of her father's sudden death.
filleShe filled the vase with water.
filleThe glass is filled with milk.
filleHas that secretarial position been filled?
filleHe filled the bottle with water.
filleThe garden was filled with flowers.
filleShe can't bring herself to throw away photo albums filled with memories of him.
filleI filled in my name on the paper.
filleThe auditorium is filled to capacity with anxious applicants.
filleThe news filled her with sorrow.
filleI filled the bucket with water.
filleHis bag was filled with water.
filleThey filled them with straw to make them round and hard.
filleShe was filled with grief at the news of her sister's death.
filleHis mother's prophecy that he would be a great musician was later fulfilled.
filleThey filled the vacancy by appointment.
filleThe dearth of his father filled him with sorrow.
filleWishing you a Halloween filled with fun.
filleHe was filled with anxiety about his wife's return.
filleI was filled with joy.
filleI filled a vase with water.
filleThe cinema was filled with people.
filleShe filled the glass with wine.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สมปรารถนา[V] fulfil one's wish, See also: have one's wish fulfilled, Syn. สมประสงค์, Example: ตอนนี้คุณก็สมปรารถนาแล้ว ขอให้มีความสุขมากๆ, Thai definition: ได้ตามที่ต้องการ
สมหวัง[V] fulfil one's hope, See also: have one's hopes fulfilled, Ant. ผิดหวัง, Example: กระไรหนอเพื่อนของหล่อนจึงไม่เคยสมหวังในสิ่งใดเลย, Thai definition: บรรลุดังหวัง
โขมง[V] send up, See also: be filled with smoke, Example: ควันจากมวนยาสูบโขมงไปทั่วห้องจนผมอยากจะสำลักให้ได้, Thai definition: พลุ่งออกมาพร้อมกันมากๆ
พุ่มข้าวบิณฑ์[N] funnel - like float filled with rice used as offerings, Thai definition: ข้าวสุกที่บรรจุในกรวยใส่ไว้ในพุ่มดอกไม้ ใช้ในการเซ่นบูชา
แประ[V] brim, See also: fully loaded, filled to the brim, Syn. เพียบ, ปริ่ม, แปล้, Example: เรือบรรทุกของจนแประแล้ว อย่าเอาสัมภาระใส่เพิ่มอีกเลย, Thai definition: เพียบจวนจะจม
ลูกกัลปพฤกษ์[N] a lime filled with money, See also: limes containing coins thrown as alms to a crowd after a cremation, Count unit: ลูก, Thai definition: ลูกมะนาวหรือของที่บรรจุเงินปลีกเป็นต้นไว้ข้างในสำหรับโปรยทาน
สมหมาย[V] have one's wish fulfilled/gratified, See also: fulfill one's desire, Syn. สมปรารถนา, สมหวัง, สมใจคิด, สมใจนึก, Example: งานคราวนี้คงจะทำให้เขาสมหมายได้
อิ่มๆ[V] be satiated, See also: be filled, Example: เธอควรกินให้อิ่มๆ ไว้ก่อน
เต็ม[V] be full, See also: be filled with, be replete with, be fraught with, Syn. เปี่ยม, Example: คืนวันลอยกระทง ไม่ว่าที่ไหนน้ำก็เต็มตลิ่งไปหมด
เต็มไปด้วย[V] be full of, See also: be permeated with, be filled with, Example: โรงงานในอนาคตคงจะเต็มไปด้วยหุ่นยนต์หรือเครื่องมืออุปกรณ์อัตโนมัติ ทำหน้าที่ผลิตชิ้นส่วนสารพัดตามที่มนุษย์ต้องการ, Thai definition: เกลื่อนไปด้วย, เพียบพร้อมไปด้วย
ปลงอนิจจัง[V] realize the transitoriness of all things, See also: be disillusioned with impermanence, meditate on the impermanency of life, be filled with r, Syn. สังเวชใจ, Example: ข่าวอุบัติเหตุใหญ่ทำให้เรารู้สึกปลงอนิจจัง, Thai definition: รู้สึกสังเวชใจว่าไม่น่าจะเป็นถึงเช่นนั้น
ประทุก[V] load, See also: be filled up with, be loaded up with, pack, carry, hold, Syn. บรรทุก, ขน, Example: เกวียนเล่มนั้นประทุกสินค้าหนักเกินไป
คลอ[V] well up, See also: be filled with (tears), moisten, Syn. เปี่ยม, Example: เด็กน้อยน้ำตาคลอเต็มเบ้าเมื่อถูกแม่เอ็ดด้วยเสียงดัง
ช่อม่วง[N] kind of sweet-flour cake filled with sugar and coconut-meat, Thai definition: ชื่อขนมชนิดหนึ่ง
ดินสอพอง[N] soft-prepared chalk, See also: white clay filler, Example: คุณยายชอบใช้ดินสอพองทาตัวหลังอาบน้ำ, Count unit: เม็ด,ก้อน, Thai definition: ดินอย่างหนึ่งสีขาว ใช้ทาตัวอย่างแป้ง
เต็ม[V] be filled with, See also: be filled, Ant. ว่าง, พร่อง, Example: คนงานช่วยกันกรอกนำผลไม้ใส่ขวดจนเต็มหมดทุกขวด, Thai definition: มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งบรรจุอยู่จนไม่มีที่ว่าง ไม่พร่อง
เปี่ยมล้น[V] be full, See also: be filled, be completely filled, be full to the brim, Example: หลวงพ่อให้การต้อนรับศรัทธาญาติโยมด้วยอัธยาศัยอันงดงามและเปี่ยมล้นไปด้วยเมตตาธรรม, Thai definition: เต็มไปด้วย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บริษัทแม่[n. exp.] (børisat maē) EN: parent company   FR: société mère [f] ; société fille [f]
บุตร[n.] (but) EN: child ; son ; daughter ; offspring   FR: enfant [m, f] ; fils [m] ; fille [f] ; progéniture [f]
บุตรสาว[n.] (butsāo) EN: daughter   FR: fille [f]
บุตรี[n.] (buttrī) EN: daughter   FR: fille [f]
บุตรหญิง[n.] (butying) EN: daughter   FR: fille [f]
ดรุณี[n.] (darunī) EN: young girl ; girl ; lass ; teenage girl   FR: jeune fille [f] ; adolescente [f]
เด็ก[n.] (dek) EN: child ; infant ; baby ; kid (inf.) ; youngster ; boy ; girl   FR: enfant [m, f] ; bébé [m] ; gamin [m] ; gamine [f] ; garçon [m] ; garçonnet [m] ; fille [f] ; fillette [f] ; petit [m] ; petite [f] ; moutard [m] (fam.) ; gosse (fam.) [m] ; môme [m] ; lardon [m] (fam.) ; loupiot [m] (fam.) ; loupiote [f] (fam.) ; bambin [
เด็ก[n.] (dek) EN: young boy ; young girl ; teenage boy ; teenage girl   FR: jeune garçon [m] ; jeune fille [f] ; adolescent [m] ; adolescente [f] ; jeune [m, f]
เด็กดี[n. exp.] (dek dī) EN: good boy   FR: gentil garçon [m] ; gentille fille [f]
เด็กผู้หญิง[n.] (dek phūying) EN: girl ; little girl ; lass   FR: fille [f] ; jeune fille [f] ; petite fille [f]
เด็กสาว[n. exp.] (dek sāo) FR: jeune fille [f] ; adolescente [f]
เด็กหญิง ; ด.ญ[n.] (dekying) EN: girl ; young girl ; teenager   FR: fille [f] ; fillette [[f] ; adolescente [f] ; gamine [f]
เด็กหญิงเล็ก ๆ[n. exp.] (dekying lek-lek) EN: little girl   FR: petite fille [f]
ดินสอพอง[n.] (dinsøphøng) EN: soft-prepared chalk ; white clay filler   FR: craie [f]
หิ้วผู้หญิง[v. exp.] (hiu phūying) EN: take a woman out for sexual gratification ; pick up a girl   FR: embarquer une fille (fam.)
อิ่ม ๆ[v. exp.] (im-im) EN: be satiated ; be filled   FR: être tout à fait rassasié
จีบหญิงสาว[v. exp.] (jīp yingsāo) EN: pay court to a girl   FR: courtiser une jeune fille
โขมง[v.] (khamōng) EN: send up ; be filled with smoke ; be emitted in clouds ; send out   
แขยง[v.] (khayaēng) EN: be filled with revulsion ; loathe ; abhor ; feel a repugnance ; regard with disgust ; feel nauseated   FR: éprouver de la répulsion/du dégoût ; donner la nausée
คลอ[v.] (khlø) EN: well up ; be filled with tears ; moisten   
เขยน้อย[n. exp.] (khoēi nøi) EN: husband of a younger daughter   FR: mari de la fille cadette [m]
เขยใหญ่[n. exp.] (khoēi yai) EN: husband of an elder daughter   FR: mari de la fille aînée [m]
คนผู้หญิง[n.] (khon phū ying) EN: girl (gen.)   FR: fille (gén.) [f]
กินลม[v.] (kinlom) EN: catch the wind ; be filled out by the wind   FR: prendre le vent
กบ[X] (kop) EN: full ; filled ; overflowing ; overbrimed   FR: plein ; débordant
กุมารี[n.] (kumārī) EN: girl ; infant girl ; daughter   FR: fille [m]
หลาน[n.] (lān) EN: nephew ; niece ; grandchild   FR: neveu [m] ; nièce [f] ; petit-fils [m] ; petite-fille [f] ; petits-enfants [mpl]
หลานเขย[n. exp.] (lān khoēi) EN: husband of one's granddaugheter or niece   FR: mari de la petite-fille ou de la nièce [m]
หลานปู่[n.] (lānpū) EN: grandchild ; grandson ; granddaughter   FR: petit-fils [m] ; petite-fille [f] ; petits-enfants [mpl]
หลานสาว[n.] (lānsao) EN: niece ; granddaughter   FR: nièce [f] ; petite-fille [f]
เหลน[n.] (lēn) EN: great-grandchild ; great-grandson ; great-granddaughter   FR: arrière-petits-enfants [mpl] ; arrière-petit-fils [m] ; arrière-petite-fille [f]
ลูก[n.] (lūk) EN: child ; son ; daughter ; kid ; offspring ; bairn   FR: enfant [m, f] ; rejeton [m] (fam.) ; progéniture [f] (litt.) ; fille [f] ; fils [m]
ลูกเลี้ยง[n.] (lūklīeng) EN: stepchild ; stepson ; stepdaughter ; foster child   FR: beau-fils [m] ; belle-fille [f]
ลูกสาว[n.] (lūksāo) EN: daughter   FR: fille [f] (filiation)
ลูกสะใภ้[n. exp.] (lūksaphai) EN: daughter-in-law   FR: belle-fille [f] ; bru [f] (vx)
ลูกหญิง[n.] (lūk ying) EN: daughter   FR: fille (filiation) [f]
น้อง[n.] (nøng) FR: mademoiselle [f] ; jeune fille [f]
หนู[pron.] (nū) EN: I (for a young girl)   FR: je (pr une jeune fille)
พราว[v.] (phrāo) EN: full of ; filled with ; bristle   
พุ่มพวง[n. exp.] (phum phūang) EN: beautiful girl   FR: joli brin de fille [m]
ผู้หญิง[n.] (phūying) EN: woman ; girl ; lady ; female   FR: femme [f] ; fille [f] ; femelle [f] (pop. - péj.)
โรงเรียนสตรี[n. exp.] (rōngrīen sattrī) EN: girl's school ; school for girls   FR: école pour filles [f]
โรงเรียนหญิง[n. exp.] (rōngrīen ying) EN: girl's school ; school for girls   FR: école pour filles [f]
สาว[n.] (sāo) EN: young girl ; young lady ; maiden ; unmarried girl ; girl ; maid ; lass ; lassie (inf.) ; miss ; damsel   FR: jeune fille [f] ; jeune [f] ; adolescente [f] ; ado (fam.) [f] ; demoiselle [f]
สาวแก่[n. prop.] (sāo kaē) EN: old maid   FR: vieille fille [f]
สาวทึนทึก[n. exp.] (sāo theuntheuk) EN: spinster ; old maid   FR: vieille fille [f]
สาวใหญ่[n. exp.] (sāo yai) EN: spinster ; unmaried woman   FR: femme célibataire [f] ; vieille fille (péj.) [f]
สะใภ้[n.] (saphai) EN: daughter-in-law ; female relative par marriage   FR: belle-fille [f] ; parente par alliance [f]
สตรี[n.] (sattrī) EN: lady ; woman ; girl   FR: dame [m] ; femme [f] ; fille [f]
โสเภณี[n.] (sōphēnī) EN: prostitute ; whore ; harlot   FR: prostituée [m] ; putain [f] (vulg. - inj.) ; pute [f] (vulg. - inj.) ; catin [f] (fam. - vx) ; péripatéticienne [f] (litt.) ; pouffiasse = poufiasse [f] (vulg.) ; cocotte [f] (fam. - vx) ; poule [f] (fam. - vx) ; fille de joie [f] (vx)

CMU English Pronouncing Dictionary
FILLED F IH1 L D
FILLER F IH1 L ER0
FILLEY F IH1 L IY0
FILLET F AH0 L EY1
FILLETS F IH1 L IH0 T S
FILLERS F IH1 L ER0 Z
FILLETED F AH0 L EY1 D
FILLETED F IH1 L AH0 T IH0 D
REFILLED R IY0 F IH1 L D
UNFILLED AH0 N F IH1 L D
FULFILLED F UH0 L F IH1 L D
UNFULFILLED AH2 N F UH0 L F IH1 L D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
filled (v) fˈɪld (f i1 l d)
fillet (v) fˈɪlɪt (f i1 l i t)
fillets (v) fˈɪlɪts (f i1 l i t s)
filleted (v) fˈɪlɪtɪd (f i1 l i t i d)
refilled (v) rˌiːfˈɪld (r ii2 f i1 l d)
filleting (v) fˈɪlɪtɪŋ (f i1 l i t i ng)
fulfilled (v) fˈulfˈɪld (f u1 l f i1 l d)
unfulfilled (j) ˌʌnfulfˈɪld (uh2 n f u l f i1 l d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[mǎn, ㄇㄢˇ, / 滿] Manchurian; to fill; to fulfill; filled; packed, #987 [Add to Longdo]
[yíng, ㄧㄥˊ, ] full; filled; surplus, #8,311 [Add to Longdo]
弥漫[mí màn, ㄇㄧˊ ㄇㄢˋ, / ] to pervade; to fill the air; diffuse; everywhere present; about to inundate (water); permeated by (smoke); filled with (dust); to saturate (the air with fog, smoke etc), #9,088 [Add to Longdo]
满怀[mǎn huái, ㄇㄢˇ ㄏㄨㄞˊ, 怀 / 滿] full of; to contain; imbued with; to have one's heart filled with; one's breast (the seat of emotions); pregnant (of farm animals); heavy with young, #12,303 [Add to Longdo]
爆满[bào mǎn, ㄅㄠˋ ㄇㄢˇ, / 滿] filled to capacity (of theater, stadium, gymnasium etc), #19,311 [Add to Longdo]
未了[wèi liǎo, ㄨㄟˋ ㄌㄧㄠˇ, ] unfinished; outstanding (business); unfulfilled, #24,406 [Add to Longdo]
充填[chōng tián, ㄔㄨㄥ ㄊㄧㄢˊ, ] to fill (gap, hole, area, blank); to pad out; to complement; (dental) filling; filled, #26,361 [Add to Longdo]
满腔[mǎn qiāng, ㄇㄢˇ ㄑㄧㄤ, / 滿] one's heart filled with; full of (joy), #28,298 [Add to Longdo]
满腹[mǎn fù, ㄇㄢˇ ㄈㄨˋ, / 滿] filled with; preoccupied with, #33,248 [Add to Longdo]
恶贯满盈[è guàn mǎn yíng, ㄜˋ ㄍㄨㄢˋ ㄇㄢˇ ㄧㄥˊ, / 滿] lit. strung through and filled with evil (成语 saw); filled with extreme evil; replete with vice; guilty of monstrous crimes, #82,656 [Add to Longdo]
空额[kòng é, ㄎㄨㄥˋ ㄜˊ, / ] vacancy; unfilled work place, #114,864 [Add to Longdo]
补白[bǔ bái, ㄅㄨˇ ㄅㄞˊ, / ] filler (in a newspaper or magazine), #131,100 [Add to Longdo]
满登登[mǎn dēng dēng, ㄇㄢˇ ㄉㄥ ㄉㄥ, / 滿] brim full; filled to overflowing, #582,856 [Add to Longdo]
内装[nèi zhuāng, ㄋㄟˋ ㄓㄨㄤ, / ] filled with; internal decoration; installed inside [Add to Longdo]
菲力[fēi lì, ㄈㄟ ㄌㄧˋ, ] fillet (loan word) [Add to Longdo]
菲力牛排[fēi lì niú pái, ㄈㄟ ㄌㄧˋ ㄋㄧㄡˊ ㄆㄞˊ, ] fillet steak [Add to Longdo]
铁板牛柳[tiě bǎn niú liǔ, ㄊㄧㄝˇ ㄅㄢˇ ㄋㄧㄡˊ ㄌㄧㄡˇ, / ] fillet beef teppanyaki (fast grilled on hot iron plate) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abdichtungsleiste {f}sealing fillet [Add to Longdo]
Aufschüttung {f}; Erdaufschüttung {f}filled ground [Add to Longdo]
Auftragsbestand {m}unfilled orders [Add to Longdo]
Auftragslötung {f}fillet brazed [Add to Longdo]
Ausbrennmasse {f}organic filler [Add to Longdo]
Blindstopfen {m} | Blindstopfen {pl}dummy plug; blanking plug; filler plug; sealing plug | dummy plugs; blanking plugs; filler plugs; sealing plugs [Add to Longdo]
Einfüllstutzen {m}filler [Add to Longdo]
Filet {n} [cook.]fillet [Add to Longdo]
Filetbraten {m} [cook.]roast fillet [Add to Longdo]
Füller {m}filler [Add to Longdo]
Füllfeld {n}filler [Add to Longdo]
Füllgut {n}filler [Add to Longdo]
Füllwort {n} | Füllwörter {pl}expletive; expletive word; filler; filler word | expletives; expletive words; fillers; filler words [Add to Longdo]
Kehlnahtschweißung {f}fillet welding [Add to Longdo]
Lachsschinken {m} [cook.]smoked, rolled fillet of ham [Add to Longdo]
Leiste {f}; Profilleiste {f}; Zierleiste {f}moulding [Br.]; molding [Am.] [Add to Longdo]
Öldeckel {m}oil filler cap [Add to Longdo]
bis auf den letzten Platz gefülltfilled to capacity [Add to Longdo]
Rinderfilet {n} [cook.]fillet of beef; fillet steak [Add to Longdo]
Schweinefiletmedaillon {n} [cook.]medaillon of pork fillet [Add to Longdo]
Schweineschnitzel {n} [cook.]pork fillet [Add to Longdo]
Schweißzusatz {m}filler metal [Add to Longdo]
Schweißzusatzwerkstoff {m}filler metal [Add to Longdo]
Spachtelmasse {f}filler; priming material [Add to Longdo]
Stutzen {m}; Rohrstück {n} [techn.]pipe end; spout; filler pipe [Add to Longdo]
Tafelspitz {n} [cook.]cap of rump; boiled fillet of beef [Add to Longdo]
abenteuerlichadventure-filled [Add to Longdo]
abfüllen; füllen | abfüllend; füllend | abgefüllt; füllteto fill | filling | filled [Add to Longdo]
ableisten; vollziehen | ableistend; vollziehend | abgeleistetto fulfil; to fulfill [Am.] | fulfilling | fulfilled [Add to Longdo]
arbeitsreichwork-filled [Add to Longdo]
auffüllen | auffüllend | aufgefülltto fill; to fill up | filling; filling up | filled; filled up [Add to Longdo]
(wieder) auffüllen; nachfüllen | auffüllend | aufgefülltto refill; to top up | refilling | refilled [Add to Longdo]
ausfüllen | ausgefülltto fill (in) | filled [Add to Longdo]
ausgefülltfilled in [Add to Longdo]
entgrätento fillet; to bone [Add to Longdo]
entrüsten | entrüstend | entrüstet | entrüstetto fill with indignation | filling with indignation | fills with indignation | filled with indignation [Add to Longdo]
erfüllen; nachkommen | erfüllend; nachkommend | erfüllt; nachgekommen | erfüllt | erfüllteto fulfil; to fullfill [Am.] | fullfilling | fulfilled | fulfils | fulfilled [Add to Longdo]
füllen | füllend | gefüllt | füllt | füllteto fill | filling | filled | fills | filled [Add to Longdo]
füllte nach; nachgefülltrefilled [Add to Longdo]
konsterniert {adj}filled with consternation [Add to Longdo]
überfüllte; überfülltoverfilled [Add to Longdo]
unerfüllt {adj}unaccomplished; unfulfilled [Add to Longdo]
ungefülltunfilled [Add to Longdo]
verbittern | verbitternd | verbittert | verbitterteto fill with bitterness | filling with bitterness | fills with bitterness | filled with bitterness [Add to Longdo]
verqualmen | verqualmend | verqualmt | verqualmt | verqualmteto fill with smoke | filling with smoke | filled with smoke | fills with smoke | filled with smoke [Add to Longdo]
Ihre Augen standen voller Tränen.Her eyes were filled with tears. [Add to Longdo]
Kernreiter {m}apex; bead filler [Add to Longdo]
Kernreiter {m} (Wulst)filler (bead) [Add to Longdo]
Wulstfahne {f}filler strip (bead); flipper [Am.]; flipper strip [Am.] [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
fille,-s(n) (opposé à garcon)เด็กผู้หญิง, (opposé à fils)ลูกสาว ตัวอย่างเช่น jeune fille, petite fille = สาวน้อย , elle est fille unique = เธอเป็นลุกสาวคนเดียว , See also: A. garcon, fils,
petite-fille(n) |f, pl. petite-filles| หลานสาว, See also: A. petit-fils,

Japanese-English: EDICT Dictionary
うぐいす餅;鶯餅[うぐいすもち, uguisumochi] (n) (See 餅・もち,餡,青きな粉) mochi filled with red bean paste and topped with green soy flour [Add to Longdo]
しばしば目[しばしばめ, shibashibame] (exp) blinking away tears; blinking tear filled eyes [Add to Longdo]
はち切れる[はちきれる, hachikireru] (v1,vi) to be filled to bursting; to burst [Add to Longdo]
ぱんぱん;パンパン[, panpan ; panpan] (adv,adv-to) (1) (on-mim) kapow; bang; slap; clap; (adj-na) (2) (on-mim) bulging; filled to bursting; (n) (3) (パンパン only) (See パンパンガール) prostitute (esp. just after WWII) [Add to Longdo]
ほにゃらら[, honyarara] (exp) something something (used to indicate a blank to be filled in) [Add to Longdo]
カラーボール[, kara-bo-ru] (n) (1) colored ball; (2) anti-thief colored ball (filled with a colored dye); paintball [Add to Longdo]
クリームパン[, kuri-mupan] (n) cream-filled roll [Add to Longdo]
ヒレ(P);フィレ[, hire (P); fire] (n) fillet (fre [Add to Longdo]
フィラー[, fira-] (n) filler [Add to Longdo]
フィレット[, firetto] (n) fillet [Add to Longdo]
羽毛布団[うもうふとん, umoufuton] (n) down(-filled) quilt (futon) [Add to Longdo]
下ろす(P);降ろす(P);下す(io)[おろす, orosu] (v5s,vt) (1) to take down (e.g. flag); to launch (e.g. boat); to drop; to lower (e.g. ladder); to let (a person) off; to unload; to discharge; (2) (See 乗客を降ろす) to drop off (a passenger from a vehicle); to let (a person) off; (3) to withdraw money from an account; (4) to wear (clothing) for the first time; (5) to fillet (e.g. a fish); (P) [Add to Longdo]
感慨一入[かんがいひとしお, kangaihitoshio] (n,adj-na,adv) one's heart is filled with even deeper emotion; feeling the emotion all the more deeply [Add to Longdo]
感慨無量[かんがいむりょう, kangaimuryou] (adj-na,n) deep emotion; one's mind is filled with thousand emotions; (P) [Add to Longdo]
感無量[かんむりょう, kanmuryou] (adj-na,n) deep feeling; inexpressible feeling; filled with emotion [Add to Longdo]
観音開き[かんのんびらき, kannonbiraki] (n) (1) double doors opening from the centre; (adj-no) (2) double-opening from the centre (e.g. doors, casement windows, etc.); (n) (3) method of filleting fish, chicken, etc. with a central cut and peeling back the flesh [Add to Longdo]
給油口[きゅうゆこう, kyuuyukou] (n) fuel filler opening; tank pipe opening [Add to Longdo]
恐れ入る;畏れ入る[おそれいる, osoreiru] (v5r,vi) (1) to be sorry; to beg pardon; to be much obliged; to feel small; (2) to be grateful; (3) to be amazed; to be filled with awe; to be surprised; (4) to be disconcerted; to be embarrassed [Add to Longdo]
繋ぎ[つなぎ, tsunagi] (n) (uk) {comp} stopgap measure; filler (i.e. time, space); patch [Add to Longdo]
月餅[げっぺい, geppei] (n) mooncake; disc-shaped confection of wheat-flour dough filled with bean paste, usu. eaten during Autumn [Add to Longdo]
見果てぬ[みはてぬ, mihatenu] (adj-pn) (arch) unfinished; unfulfilled; impossible [Add to Longdo]
見果てぬ夢[みはてぬゆめ, mihatenuyume] (n) (arch) (See 見果てる) unfinished dream; unfulfilled dream; impossible dream [Add to Longdo]
壕(P);濠[ごう, gou] (n) (1) (濠 is usu. filled with water, 壕 is usu. dry) moat; fosse; trench; ditch; (2) (壕 only) underground air-raid shelter; dugout; (P) [Add to Longdo]
叉焼[チャーシュー, cha-shu-] (n) (uk) roasted pork fillet (often used in ramen) (chi [Add to Longdo]
最中[もなか, monaka] (n) wafer cake filled with bean jam [Add to Longdo]
三枚(P);3枚[さんまい, sanmai] (n) (1) three flat objects (e.g. tickets, pieces of cloth, etc.); (2) filleting (a fish); (P) [Add to Longdo]
鹿威し[ししおどし, shishiodoshi] (n) (See 添水) water-filled bamboo tube which clacks against a stone when emptied; device for scaring birds from gardens [Add to Longdo]
充塞[じゅうそく, juusoku] (n,vs) plug; full up; being filled; stopped up [Add to Longdo]
充填剤[じゅうてんざい, juutenzai] (n) filler (for making plastic, rubber, etc.) [Add to Longdo]
充満[じゅうまん, juuman] (n,vs,adj-no) being filled with; teeming with; pregnant with; (P) [Add to Longdo]
水田[すいでん, suiden] (n) (water-filled) paddy field; (P) [Add to Longdo]
水枕[みずまくら, mizumakura] (n) water-filled pillow [Add to Longdo]
水牢[みずろう, mizurou] (n) (punishment by being placed in a) water-filled chamber [Add to Longdo]
切り身;切身[きりみ, kirimi] (n) cut; slice (meat, fish); fillet [Add to Longdo]
戦々恐々;戦戦恐恐;戦々兢々;戦戦兢兢[せんせんきょうきょう, sensenkyoukyou] (adj-na,adj-no,adj-t,adv-to) trembling with fear; filled with trepidation [Add to Longdo]
戦々慄々;戦戦慄慄[せんせんりつりつ, sensenritsuritsu] (adj-t,adv-to) (arch) trembling with fear; filled with trepidation [Add to Longdo]
粗;荒[あら, ara] (n) (1) leftovers (after filleting a fish); (2) rice chaff; (3) flaw (esp. of a person); (pref) (4) rough; roughly; (5) crude; raw; natural; wild [Add to Longdo]
鯛焼き;鯛焼[たいやき, taiyaki] (n) fish-shaped pancake filled with bean jam [Add to Longdo]
茶腹[ちゃばら, chabara] (n) stomach filled with tea [Add to Longdo]
珍道中[ちんどうちゅう, chindouchuu] (n) incident-filled journey [Add to Longdo]
填料[てんりょう, tenryou] (n) loading material (for making paper); filler [Add to Longdo]
添水[そうず, souzu] (n) water-filled bamboo tube in Japanese garden which clacks against a stone when emptied [Add to Longdo]
灯台(P);燈台(oK)[とうだい, toudai] (n) (1) lighthouse; (2) old-fashioned interior light fixture comprising a wooden pole with an oil-filled dish and a wick atop it; (P) [Add to Longdo]
届かぬ願い[とどかぬねがい, todokanunegai] (n) unfulfilled wish [Add to Longdo]
半田フィレット[はんだフィレット, handa firetto] (n) solder fillet [Add to Longdo]
皮目[ひもく, himoku] (n) skin-side (of a fillet of fish) [Add to Longdo]
怖気を振るう;おぞけを振るう[おぞけをふるう;おじけをふるう(怖気を振るう), ozokewofuruu ; ojikewofuruu ( fu kiwo furu u )] (exp,v5u) to be horrified; to be filled with trepidation [Add to Longdo]
怖気立つ;おぞけ立つ;怖じ気立つ[おぞけだつ(怖気立つ;おぞけ立つ);おじけだつ(怖気立つ;怖じ気立つ);こわけたつ(怖気立つ), ozokedatsu ( fu ki tatsu ; ozoke tatsu ); ojikedatsu ( fu ki tatsu ; oji ki tatsu )] (v5t,vi) to be horrified; to be filled with trepidation; to shake with fright; to yield to terror [Add to Longdo]
浮人形[うきにんぎょう, ukiningyou] (n) (obsc) plastic toy (e.g. fish) suspended in a sealed glass tube filled with fluid; toy for use in the bath [Add to Longdo]
負い目[おいめ, oime] (n) indebtedness; unfulfilled promise; drawback; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 fille \fille\ n.
   a young unmarried woman.
 
   Syn: girl, filly, miss, missy, gal, young lady, young woman.
     [WordNet 1.5]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 fille /fij/ 
  daughter; girl; lass; wench

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top