Search result for

ผิดหวัง

(45 entries)
(0.0322 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ผิดหวัง-, *ผิดหวัง*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ผิดหวังว. ไม่สมหวัง, ไม่ได้ดังที่หวัง.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I won't let you down. I promise. I know you won't.หนูจะไม่ทำให้พ่อผิดหวัง หนูสัญญา/ พ่อรู้จ๊ะ New Haven Can Wait (2008)
Well, luckily, letting people down is your forte.เอาเถอะยังไง เธอก็ชอบทำให้คนผิดหวังอยู่แล้ว Chuck in Real Life (2008)
Thank you, god, so much. I won't let you down.ขอบคุณ /Nพระเจ้า/N มากๆๆ เลย/N ฉันจะไม่ทำให้คุณผิดหวัง There Might be Blood (2008)
And speaking for him, I have never been more disappointed.และเธอกำลังพูดเพื่อเค้า, ฉันไม่เคยผิดหวังอะไรแบบนี้มาก่อน There Might be Blood (2008)
My life, it's always been about pain, and anger, and disappointment, never about love.ตลอดชีวิตฉัน.. มันมีแต่ ความเจ็บปวด ความแค้นเคือง และความผิดหวัง Joy (2008)
Failed you, Ventress has.เวนทรีสท่าจะทำให้เจ้าผิดหวังซะแล้ว Ambush (2008)
Your Majesty, fail you, we will not.ขอบพระทัยฝ่าบาท ท่านจะไม่ผิดหวัง Ambush (2008)
I hope you're not disappointed Valiant isn't your escort?แล้วเธอไม่ผิดหวังหรือไง ที่งานนี้ วาเลียนท์ไม่ได้เป็นคู่ควงของเธอ? Valiant (2008)
Thanks, Arthur. You won't regret it.ขอบคุณมาก อาร์เธอร์ คุณไม่ผิดหวังแน่ Lancelot (2008)
You win some, you lose some.บางทีก็ประสบความสำเร็จ บางทีก็ผิดหวัง Lancelot (2008)
Don't you dare disappoint me.อย่าทำให้ข้าผิดหวังละ The Moment of Truth (2008)
I was a big disappointment to you.นั่น... ข้าทำให้ท่านต้องผิดหวัง Excalibur (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผิดหวัง[v.] (phitwang) EN: fail   
ผิดหวัง[adj.] (phitwang) EN: disappointed   FR: déçu ; frustré ; désappointé

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
deceive in[PHRV] ผิดหวังกับ
disappoint at[PHRV] ผิดหวังในเรื่อง, See also: ไม่สมหวังกับเรื่อง, Syn. dissatisfy at
disappoint in[PHRV] ผิดหวังกับ, See also: ไม่สมหวังกับ, Syn. dissatisfy with
disappoint with[PHRV] ผิดหวังกับ, See also: ไม่สมหวังกับ, Syn. dissatisfy with
disappointed[ADJ] ผิดหวัง, See also: เสียใจ, สิ้นหวัง, หมดหวัง, Syn. unhappy, discontented, Ant. happy, contented
go on[PHRV] ผิดหวังในความรัก
heartbroken[ADJ] ช้ำใจ, See also: ผิดหวัง, เสียใจ, Syn. depressed, downcast, downhearted, Ant. cheerful, hopeful, lighthearted
let down[PHRV] ผิดหวัง, See also: เสียใจ
run scared[PHRV] ล้มเหลว, See also: ผิดหวัง
burned[SL] ผิดหวัง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
balk(บอล์ค) vi.,vt. หยุด,ชะงัก,ขัดขวาง,คัดค้าน n. การหยุดยั้ง,ความพ่ายแพ้,ความผิดหวัง,ที่ดินที่ไม่ได้ไถ,ไม้ขนาดใหญ่สำหรับก่อสร้าง, See also: balker n. ดูbalk, Syn. frustrate
betray(บิเทร') {betrayed,betraying,betrays} vt. ทรยศ,นอกใจ,เผยความลับ,ไม่ซื่อสัตย์,ทำให้ผิดหวัง,แสดง,เผย,หลอกลวง, See also: betrayal n. betrayer n.
broken-heartn. ความท้อแท้หมดหวัง,ความเศร้าสลด,ความผิดหวังในเรื่องความรัก,ความเสียใจมาก, See also: broken-hearted adj. ดูbroken-heart
chagrin(?ะกรีน') vt.,n. (ความ) เสียใจ,โทมใจ,ผิดหวัง, Syn. distress
despair(ดิสแพร์') n. การสูญเสียความหวัง,ความหมดหวัง,สิ่งที่ทำให้หมดหวัง. vi. ผิดหวัง,สิ้นความหวัง
disappoint(ดิสอะพอยทฺ') vt. ทำให้ผิดหวัง,ทำให้สูญเสียความหวัง,ทำให้เสียแผน., See also: disappointer n., Syn. fail
disappointed(ดิสอะพอย'ทิด) adj. เสียใจ,ผิดหวัง - disappointment (ดิสอะพอย'เมินทฺ) n. ความผิดหวัง,ความท้อแท้,ความเสียใจ,คนที่ทำให้ผิดหวัง,สิ่งที่ทำให้ผิดหวัง, Syn. discontent
fail(เฟล) {failed,failing,fails} vi. ส้มเหลว,ไม่สามารถ,ได้ต่ำกว่ากำหนด,สอบตก,ขาดแคลน,ล้ม,อ่อนกำลัง,เสื่อมถอย,ไม่สามารถชำระหนี้ได้,แตก,หยุด,ใช้การไม่ได้. vt. ไม่สามารถ,ทำให้ผิดหวัง,ได้น้อยกว่าที่กำหนด. -n. ความล้มเหลว. -without fail แน่นอน คำที่มีความหมายเห
fall(ฟอล) {fell,fallen,falling,falls} vi. ตก,ร่วง,หล่น,ล้ม,ลด,ถอย,เหินห่าง,สูญเสีย,ตาย,พังลง,เสื่อม, (แสง) ส่อง,เกิดปรากฎ,กลายเป็น,ผิดหวัง,เคลื่อนลง. vt. ล้ม (ต้นไม้) -Phr. (fall short ไม่เพียงพอ) . -Phr. (all due ถึงกำหนด) . -n. การตก,การร่วง,การลด,การถอย,การเ
fallacious(ฟะเล'เชิส) adj. หลอกลวง,ลวง,ซึ่งทำให้เข้าใจผิด,ผิดพลาด,ซึ่งทำให้ผิดหวัง., See also: fallaciously adv. fallaciousness n., Syn. false ###A. true

English-Thai: Nontri Dictionary
chagrin(n) ความผิดหวัง,ความเสียใจ,ความโทมนัส
chagrin(vt) ทำให้ผิดหวัง,ทำให้เสียใจ,ทำให้โทมนัส
disappoint(vt) ทำให้หมดหวัง,ทำให้หมดกำลังใจ,ทำให้ผิดหวัง,ทำให้เสียแผน
disappointment(n) ความเสียใจ,ความหมดหวัง,ความผิดหวัง,ความท้อแท้
failing(n) ความล้มเหลว,ข้อบกพร่อง,ความอ่อนแอ,ความผิดหวัง,ความพ่ายแพ้
fall(vi) ตก,หล่น,ร่วง,เคลื่อนลง,เกิดขึ้น,ปรากฏ,หกล้ม,ตาย,ผิดหวัง
heartbroken(adj) โศกเศร้า,อกหัก,ผิดหวัง,ช้ำใจ,เสียใจ
unsatisfactory(adj) ไม่น่าพอใจ,ผิดหวัง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
がっかり[gakkari] ผิดหวัง

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
残念[ざんねん, zannen] Thai: ผิดหวังมาก English: disappointment

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top