Search result for

ริบบิ้น

(29 entries)
(0.7514 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ริบบิ้น-, *ริบบิ้น*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ริบบิ้น[N] ribbon, Example: หล่อนพับผ้าเช็ดหน้าเป็นรูปกระต่าย แล้วส่งให้เขาผูกริบบิ้นรอบคอ แล้วจึงนำไปแจกจ่ายแขกที่มาช่วยงาน, Count unit: เส้น, แถบ, ม้วน, Thai definition: แถบแพร ไหม หรือไนลอน มีสีต่างๆ ใช้สำหรับผูกหรือประดับสิ่งต่างๆ มีหลายขนาด, Notes: (อังกฤษ)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ริบบิ้นน. แถบแพร ไหม ไนลอน เป็นต้น ใช้สำหรับผูกหรือประดับ มีหลายสีหลายขนาด.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
What would you do with one of my ribbon in your pocket?แล้วริบบิ้นเส้นนึงของฉัน ที่เธอแอบเก็บใส่กระเป่าล่ะ ? The Secret of Moonacre (2008)
Well, after the official red tape has been cut.- หลังจากที่พิธีตัดริบบิ้นยุ่งยากจบแล้วครับ The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
She wears those ribbons on her wrists and her neck all the time.เธอชอบผูกริบบิ้นที่คอและข้อมือตลอดเวลา Orphan (2009)
We had trouble with her when we tried to take them off.เรามีปัญหาตอนที่พยายามจะดึงริบบิ้นออกจากเธอ Orphan (2009)
Anyways, who wants to watch me cut the ribbon at the mayor's unveiling thing?ไงก็ตามอะนะ.. ใครอยากเห็นฉันตัดริบบิ้นเปิดพิธี.. งานวันนี้ที่นายกบอกล่ะก็.. Cloudy with a Chance of Meatballs (2009)
And now, here to cut the ceremonial ribbon Swallow Falls' favourite son, Baby Brent!และต่อไปนี้.. เพื่อการตัดริบบิ้นเปิดงาน... พบกับ... Cloudy with a Chance of Meatballs (2009)
Well, the mayor has asked me to cut the ribbon.นายกฯมาขอให้ผม เป็นผู้ตัดริบบิ้นนะครับ! Cloudy with a Chance of Meatballs (2009)
And I'm gonna be so proud of you tomorrow when you cut that ribbon save the town and prove to everybody what a great inventor you are.และฉันคงจะภูมิใจในตัวเธอมาก ถ้าพรุ่งนี้เธอตัดริบบิ้นเปิดงาน.. ...ช่วยชีวิตเมืองนี้ และได้พิสูจน์ให้ทุกคนได้รู้ว่า เธอเป็นสุดยอดนักประดิษฐ์.. Cloudy with a Chance of Meatballs (2009)
You're wearing the ribbon.- คุณติดริบบิ้นไว้ทุกข์ Caballo sin Nombre (2010)
With the Stulorne blade, I'll fillet the little brat.ด้วยดาบสตาโลน เราจะได้ริบบิ้นและชัยชนะ Gwaine (2010)
- Yellow ribbons.- ริบบิ้นสีเหลือง Episode #1.12 (2010)
- Yellow ribbons.- ริบบิ้นสีเหลือง Episode #1.12 (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ริบบิ้น[n.] (ripbin) EN: ribbon   FR: ruban [m]
ริบบิ้นเครื่องพิมพ์ดีด[n. exp.] (ripbin khreūangphimdīt) EN: typewriter ribbon   FR: ruban pour machine à écrire [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cockade[N] ริบบิ้นหรือช่อดอกไม่ที่ติดบนหมวก
ribbon[N] เส้นหรือแถบผ้ายาวที่ใช้ผูกเพื่อประดับตกแต่ง, See also: ริบบิ้น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bonnet(บอน'นิท) {bonnetted,bonnetting,bonnets} n. หมวกสตรีรูปฝาชีมักมีริบบิ้นผูกใต้คาง,หมวกเด็ก,ฝาครอบเครื่องจักร,ฝาครอบเครื่องจักร,ฝาครอบปล่องไฟ,หน้าม้าในวงพนัน,ผู้ร่วมมือ vt. ใส่หมวก,ใส่ฝาครอบ,สมคบหลอกลวง, Syn. hat
bookmarkn. ที่คั่นหนังสือ,ริบบิ้นหรือกระดาษคั่นหนังสือ ที่คั่นหนังสือคั่นหน้า1. การใช้ที่คั่นหนังสือนั้นเพื่อประโยชน์ในการกลับมาหาที่เก่าได้ง่าย ไม่ต้องเสียเวลาค้นหา ในทางคอมพิวเตอร์ หมายถึง เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ที่ทำไว้ให้ง่ายในการกลับมาค้นหา 2. เป็นคำสั่งในโปรแกรมบางโปรแกรมที่ช่วยให้กลับมาค้นหาง่าย กล่าวคือนำข้อความหรือคำสั่งมารวมไว้ หากต้องการสั่งก็จะหาพบได้ง่าย เช่น ในโปรแกรมเน็ตสเคป (ใช้อินเตอร์เน็ต) การเลือกคำสั่ง bookmark หมายถึงการนำชื่อโฮมเพจที่จะใช้บ่อย ๆ ไปเก็บรวมไว้ เมื่อต้องการกลับไปใช้อีก จะได้สั่งได้สะดวก
cockade(คอค'เคด) n. โบหรือริบบิ้นประดับหมวก,ตราหรือเครื่องหมายประดับหมวก
fillet(ฟิล'ลิท,ฟิเล') n. สายรึดผม,สายคาดผม,มงคลสวมศีรษะ,ริบบิ้นหรือเชือกสำหรับผูกผม,ชิ้นเนื้อที่ไม่มีมันหรือกระดูก,สายประดับบนปกหนังสือ,สัน,สันหนังสือ vt.ตัดเอาชิ้นเนื้อที่ไม่มีมันหรือกระดูก
riband(ริบ'เบินดฺ) adj. สายริบบิ้น, Syn. ribband
ribbon(ริบ'เบิน) n. สายริบบิ้น,ริบบิ้น,สายสิ่งทอสาย,สิ่งที่เป็นสาย,สายริ้ว,โบ,ทางยาว,สายสะพายเครื่องอิสริยาภรณ์,แถบเหรียญตรา
tape(เทพ) n. สาย,สายเทป,สายเทปบันทึกเสียง,สายผ้าหรือพลาสติกหรือกระดาษยาวเป็นริบบิ้น,ผ้ายางปิดแผลสำหรับพันสายไฟฟ้า,สายวัด,สายหลักชัยที่จุดสิ้นสุดในการแข่งขัน vt. ใส่เทป,ผูก,มัด

English-Thai: Nontri Dictionary
cockade(n) โบหรือริบบิ้นติดหมวก
fillet(n) สันหนังสือ,ปลาแผ่น,มงคลสวมหัว,ริบบิ้น,โบผูกผม
ribbon(n) ริบบิ้น,โบ,แถบเหรียญตรา,สายสะพาย,สายบังเหียน
tape(n) แถบ,สายเทป,ริบบิ้น,สายวัด

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top