ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

โขมง

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -โขมง-, *โขมง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โขมง[V] send up, See also: be filled with smoke, Example: ควันจากมวนยาสูบโขมงไปทั่วห้องจนผมอยากจะสำลักให้ได้, Thai definition: พลุ่งออกมาพร้อมกันมากๆ
โขมง[ADV] loudly, See also: noisily, Syn. เอ็ดอึง, อื้ออึง, ลั่น, โขมงโฉงเฉง, Ant. เงียบ, Example: พวกนักเลงคุยโขมงไปทั่วซอยไม่เกรงใจชาวบ้านกันบ้างเลย, Thai definition: อย่างเสียงดังเอ็ดอึงไปทั่ว

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
โขมง(ขะโหฺมง) ก. พลุ่งออกมาพร้อมกันมาก ๆ เช่น ควันโขมง.
โขมง(ขะโหฺมง) ว. ฟุ้ง, เอ็ดอึง, เช่น คุยโขมง.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That's a lot of smoke, for a surrender.เป็นการยอมแพ้ที่ควันโขมงเลยเนอะ Ambush (2008)
This is your deal. You wanna smoke it up, smoke it up at your house.นี่มันเป็นข้อเสนอของคุณ คุณอยากให้ควันลอยโขมง ก็ให้ควันมันลอยบ้านคุณสิ Pilot (2008)
And then a big smoke cloud, He sees them not.ต่อมาก็มีควันโขมง เขามองไม่เห็นอะไรเลย The Lovely Bones (2009)
Are probably laughing their asses off right now,อาจกำลังหัวเราะร่า วิจารณ์กันควันโขมง The Edge (2010)
It got really smoky in there, Danny.เผาในนี้ควันจะโขมงเลย แดนนี่ Pain & Gain (2013)
The spinny thing is spinning. The smoke is going up.ไอ้หมุนๆ หมุนแล้ว ควันก็โขมงแล้ว Smurfs: The Lost Village (2017)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โขมง[v.] (khamōng) EN: send up ; be filled with smoke ; be emitted in clouds ; send out   
โขมง[adj.] (khamōng) EN: thick   FR: épais ; dense
โขมง[adv.] (khamōng) EN: in thick clouds ; in billowy masses ; in a swarm ; profusely   
โขมง[adv.] (khamōng) EN: loudly and repeatedly ; loudly ; noisily ; vociferously   FR: bruyamment

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
smoulder(สโมล'เดอะ) vi. ใช้ไฟอ่อน ๆ ,อบหรือเผาโดยไม่มีเปลวไฟ,คุ,ระอุ,อัดอั้นในใจ,กรุ่นอยู่ในใจ. n.. ควันที่พ่นโขมงที่เกิดจากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์,ไฟที่คุกรุ่น., Syn. smoulder
smudgy(สมัด'จี) adj. มีรอยเปื้อน,มีรอยเปรอะ,มีรอยด่างพร้อย,สกปรก,มีควันพุ่งโขมง,เลอะเลือน,ไม่ชัดเจน, Syn. smeared,smeary
torrential(ทอเรน'เชิล) adj. ไหลเชี่ยว,เชี่ยวกราก,ไหลพุ่ง,ซึ่งเทกระหน่ำลงมา,รุนแรง, (การด่า) โขมง, Syn. violent,vehement

English-Thai: Nontri Dictionary
torrent(n) เสียงด่าโขมง,ความเชี่ยวกราก,การไหลทะลัก
windy(adj) ลมจัด,ลมแรง,คุยโว,คุยโขมง,โม้

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top