Search result for

แขยง

(42 entries)
(0.2933 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แขยง-, *แขยง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แขยง[N] freshwater fish, Syn. ปลาแขยง, Example: พ่อบอกว่าอยากจะได้ปลาแขยงมาเลี้ยงไว้ที่บ่อหลังบ้าน, Thai definition: ชื่อปลาน้ำจืดแทบทุกชนิดในวงศ์ Bagridae ไม่มีเกล็ด มีหนวดยาว 4 คู่ ครีบหลังตอนแรกมีก้านครีบแข็ง หยักเป็นหนามคมเช่นเดียวกับครีบอก ตอนที่ 2 เป็นแผ่นเนื้อขนาดเล็กหรือใหญ่ขึ้นกับชนิดของปลา ครีบก้นสั้น รูปร่างคล้ายปลากดแต่มีขนาดเล็กกว่า
แขยง[V] loathe, See also: abhor, feel a repugnance, regard with disgust, Syn. ขยะแขยง, สะอิดสะเอียน, Example: ฉันรู้สึกแขยงขึ้มมาทันทีเมื่อนึกถึงตีนของตะขาบที่ไต่อยู่บนขาฉันตอนนั้น, Thai definition: เกลียดเมื่อได้เห็นหรือถูกต้องสิ่งที่สกปรกน่ารังเกียจหรือน่าเกลียดน่ากลัวหรือเมื่อนึกถึงสิ่งนั้น
แขยง[N] a kind of fish, See also: fish in the Family of Bagridae, Syn. ปลาแขยง, Example: พ่ออยากจะได้ปลาแขยงมาเลี้ยงไว้ที่บ่อหลังบ้าน, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อปลาน้ำจืดแทบทุกชนิดในวงศ์ Bagridae ไม่มีเกล็ด มีหนวดยาว 4 คู่ ครีบหลังตอนแรกมีก้านครีบแข็ง หยักเป็นหนามคมเช่นเดียวกับครีบอก ตอนที่ 2 เป็นแผ่นเนื้อขนาดเล็กหรือใหญ่ขึ้นกับชนิดของปลา ครีบก้นสั้น รูปร่างคล้ายปลากดแต่มีขนาดเล็กกว่า
แขยงแขงขน[V] loathe, See also: feel a loathing for, have a nauseated feeling at the sight of, cause to goose-flesh, Syn. แขยงขน, สะอิดสะเอียน, ขยะแขยง, แสยงขน, Example: เธอไม่รู้สึกแขยงแขงขนบ้างเลยหรือที่เอางูมาพันคอเล่นอย่างนั้น, Thai definition: ทั้งเกลียดทั้งกลัวจนขนลุก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แขยง(ขะแหฺยง) น. ชื่อปลานํ้าจืดแทบทุกชนิดในวงศ์ Bagridae มีตั้งแต่ขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่ ยาวได้ถึง ๕๐ เซนติเมตร ไม่มีเกล็ด มีหนวดยาว ๔ คู่ ส่วนหน้าสุดของครีบหลังตอนแรกและครีบอกมีก้านครีบแข็ง ๑ ก้าน หยักเป็นหนามคม ถัดไปเป็นก้านครีบอ่อน ส่วนครีบท้องตอนที่ ๒ เป็นครีบไขมันลักษณะเป็นแผ่นเนื้อขนาดเล็กหรือใหญ่ขึ้นกับชนิดของปลา ครีบก้นสั้น รูปร่างคล้ายปลากดแต่มีขนาดเล็กกว่า เช่น แขยงหินหรือกดหิน ( Pseudomystus siamensis Regan) แขยงใบข้าว [ Mystus cavasius (Hamilton-Buchanan)] แขยงธงหรือแขยงหมู ( M. bocourti Bleeker) แขยงวังหรือแขยงหนู ( Bagrichthys obscures Bleeker).
แขยง(ขะแหฺยง) ก. เกลียดเมื่อได้เห็นหรือถูกต้องสิ่งที่สกปรก น่ารังเกียจ หรือน่าเกลียดน่ากลัว หรือเมื่อนึกถึงสิ่งนั้น, ขยะแขยง ก็ว่า.
แขยงหนู(ขะแหฺยง-) น. ชื่อปลาแขยงชนิดหนึ่ง, แขยงวัง ก็เรียก. (ดู แขยง ๑).
แขยงหนูดู มังกง.
แขยงแขงขนก. สะอิดสะเอียนจนขนลุก.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And you're obnoxious.และคุณน่าขยะแขยง Joy (2008)
I know, it's disgusting, I disgust myself.ฉันรู้.. มันน่าขยะแขยง จริงไหม? Bolt (2008)
No one wants to go down on a tumbleweed.เห็นแล้วขยะแขยง Superhero Movie (2008)
- Well, that's just downright disgusting'.- เหรอ ฟังดูน่าขยะแขยงไปหน่อย Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
You put those disgusting used tampons in Professor Konop's purse.คุณเอาของน่าขยะแขยงชุบสำลี ไปใส่ไว้ในกระเป๋าของศจ.โคนพ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
I can't even go out for an hour without the kids... because every babysitter in this neighborhood is terrified of Marley.ฉันจะออกไปเดินเล่นกับลูกแค่ชั่วโมงเดียว ก็ยังทำไม่ได้ เพราะคนเลี้ยงเด็กแถวนี้ เค้าแขยงมาร์ลีย์กันทุกคน! Marley & Me (2008)
It was horrifying. It was horrifying. And he was so confident.มันน่าตกใจ น่าขยะแขยง แต่เขาก็ดูมั่นใจนัก Frost/Nixon (2008)
What is so good about that stupid and horrible creature?สัตว์ประเสริฐที่โง่เขลาและน่าขยะแขยงแบบนั้นมันมีดีอะไรกัน? Ponyo (2008)
Fucking sick, man. You know how many joints we've shared?น่าขยะแขยงเป็นบ้า รู้มั้ยเราใช้บ้องร่วมกันบ่อยแค่ไหน Pineapple Express (2008)
Dale Denton comes flying in here like a madman... armed to the teeth, and, as you can see, he shot Peter.มันน่าขยะแขยงสุดๆ เดล เดนตันพุ่งเข้ามาที่นี่เหมือนคนบ้า พกอาวุธตั้งแต่หัวจรดเท้า และอย่างที่เห็น เขายิงปีเตอร์ Pineapple Express (2008)
Is it really disgusting or is it, like, kind of cool in a way? Right now it's pretty disgusting.มันน่าขยะแขยงสุดๆหรือว่าดูเท่ดี Pineapple Express (2008)
I feel like I can smell it.ตอนนี้มันออกจะน่าขยะแขยง Pineapple Express (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แขยง[v.] (khayaēng) EN: be filled with revulsion ; loathe ; abhor ; feel a repugnance ; regard with disgust ; feel nauseated   FR: éprouver de la répulsion/du dégoût ; donner la nausée

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
crappy(แครพ'พี) adj. น่าซัง,น่าขยะแขยง,ต่ำช้า
creep {crept(ครีพ) vi. คลาน,ค่อย ๆ เข้ามา,เลื้อย,ย่อง,เล็ดลอด,พลัด,ประจบ,เอาใจ,รู้สึกขนลุก. n. การคลาน,การเลื้อย,การค่อย ๆ เข้ามา,การย่อง,ความรู้สึกที่ขนลุกขนพอง,คอกล้อม,คนที่น่าเบื่อและรบกวนคนอื่น,คนครุ่นคิด,ความน่ากลัว,ความน่าขยะแขยง, Syn. cr
creeping(ครีพ) vi. คลาน,ค่อย ๆ เข้ามา,เลื้อย,ย่อง,เล็ดลอด,พลัด,ประจบ,เอาใจ,รู้สึกขนลุก. n. การคลาน,การเลื้อย,การค่อย ๆ เข้ามา,การย่อง,ความรู้สึกที่ขนลุกขนพอง,คอกล้อม,คนที่น่าเบื่อและรบกวนคนอื่น,คนครุ่นคิด,ความน่ากลัว,ความน่าขยะแขยง, Syn. cr
creeps}(ครีพ) vi. คลาน,ค่อย ๆ เข้ามา,เลื้อย,ย่อง,เล็ดลอด,พลัด,ประจบ,เอาใจ,รู้สึกขนลุก. n. การคลาน,การเลื้อย,การค่อย ๆ เข้ามา,การย่อง,ความรู้สึกที่ขนลุกขนพอง,คอกล้อม,คนที่น่าเบื่อและรบกวนคนอื่น,คนครุ่นคิด,ความน่ากลัว,ความน่าขยะแขยง, Syn. cr
creepy(ครีพ'พี) adj. ซึ่งเลื้อย,ซึ่งคลาน,น่ากลัว,น่าขยะแขยง, See also: creepily adv. ดูcreepy
crept(ครีพ) vi. คลาน,ค่อย ๆ เข้ามา,เลื้อย,ย่อง,เล็ดลอด,พลัด,ประจบ,เอาใจ,รู้สึกขนลุก. n. การคลาน,การเลื้อย,การค่อย ๆ เข้ามา,การย่อง,ความรู้สึกที่ขนลุกขนพอง,คอกล้อม,คนที่น่าเบื่อและรบกวนคนอื่น,คนครุ่นคิด,ความน่ากลัว,ความน่าขยะแขยง, Syn. cr
crud(ครัด) {crudded,crudding,cruds} n. สิ่งสะสมหรือคราบที่สกปรกโสมม,คนที่สกปรกโสมม,สิ่งที่ไร้ค่า,น่ารังเกียจ น่าขยะแขยง vt.,vi. ทำให้เป็นนมเปรี้ยวหรือนมที่เข้มข้น
disgust(ดิสกัสทฺ') n. ความน่ารังเกียจ,ความน่าขยะแขยง,ความสะอิดสะเอียน,ความน่าชัง. vt. ทำให้อาเจียน, ทำให้น่าชัง,ทำให้น่าขยะแขยง., See also: disgustedness n. ดูdisgust, Syn. offend,irk,repulsion
disgustful(ดิสกัส'ฟูล) adj. น่ารังเกียจ,น่าชัง,น่าอาเจียน,น่าขยะแขยง,น่าสะอิดสะเอียน
disgusting(ดิสกัส'ทิง) adj. น่ารังเกียจ,น่าชัง,น่าอาเจียน,น่าขยะแขยง., Syn. offensive,odious ###A. attractive

English-Thai: Nontri Dictionary
abhor(vt) รังเกียจ,ขยะแขยง,เกลียดชัง,ชิงชัง
abhorrence(n) ความรังเกียจ,ความขยะแขยง,ความเกลียดชัง,ความชิงชัง
abhorrent(adj) น่ารังเกียจ,น่าขยะแขยง,น่าเกลียดชัง,น่าชิงชัง
abominable(adj) น่าขยะแขยง,น่ารังเกียจ,น่าชัง,น่าเกลียด
abominate(vt) ขยะแขยง,รังเกียจ,เกลียด
abomination(n) ความขยะแขยง,ความรังเกียจ,ความเกลียด
damnable(adj) น่าขยะแขยง,น่าเกลียดน่ากลัว,น่าเบื่อหน่าย,อัปรีย์,น่าสาปแช่ง
disgust(n) ความขยะแขยง,ความรังเกียจ,ความสะอิดสะเอียน,ความชั่ว
disgust(vt) ทำให้ขยะแขยง,รังเกียจ,ทำให้สะอิดสะเอียน,ทำให้น่าชัง
hideous(adj) น่าขยะแขยง,น่ารังเกียจ,น่าเกลียด,เขย่าขวัญ,น่าสยดสยอง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top