ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

filleted

F IH1 L AH0 T IH0 D   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -filleted-, *filleted*, fillet, fillete
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Lilith filleted nancy's skin off piece by pieceลิลิธถลกหนังแนนซี่ออกชิ้นแล้วชิ้นเล่า Are You There, God? It's Me, Dean Winchester (2008)

CMU English Pronouncing Dictionary
FILLETED F IH1 L AH0 T IH0 D
FILLETED F AH0 L EY1 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
filleted (v) fˈɪlɪtɪd (f i1 l i t i d)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Fillet \Fil"let\, v. t. [imp. & p. p. {Filleted}; p. pr. & vb.
     n. {Filleting}.]
     To bind, furnish, or adorn with a fillet.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top