ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fille

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fille-, *fille*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fillem(sl) หนัง, See also: ภาพยนตร์
filler(n) ผู้บรรจุ, See also: ผู้ใส่, สิ่งที่บรรจุ, เครื่องบรรจุ, เครื่องอัดกระป๋อง
fillet(n) สายรัดผม, See also: สายคาดผม, เชือกผูกผม, ริบบิ้น, รัดเกล้า, มงคลสวมศรีษะ, ริบบิ้นหรือเชือกสำหรับผูกผม, Syn. band, ribbon
fillet(n) ชิ้นปลาหรือเนื้อที่ไม่มีกระดูก
fillet(vt) ผูกด้วยริบบิ้น, See also: รัดผม, ผูกผม
fillet(vt) ตัดชิ้นเนื้อที่ไม่มีกระดูก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
filled goldn. ทองเหลืองหุ้มทอง
fillern. ผู้บรรจุ, ผู้ใส่, ผู้อัด, เครื่องอัด, เครื่องบรรจุ, สิ่งที่ใช้อัด
fillet(ฟิล'ลิท, ฟิเล') n. สายรึดผม, สายคาดผม, มงคลสวมศีรษะ, ริบบิ้นหรือเชือกสำหรับผูกผม, ชิ้นเนื้อที่ไม่มีมันหรือกระดูก, สายประดับบนปกหนังสือ, สัน, สันหนังสือ vt.ตัดเอาชิ้นเนื้อที่ไม่มีมันหรือกระดูก

English-Thai: Nontri Dictionary
filler(n) สิ่งที่ทำให้เต็ม, เครื่องบรรจุ, เครื่องวัด, ไส้
fillet(n) สันหนังสือ, ปลาแผ่น, มงคลสวมหัว, ริบบิ้น, โบผูกผม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fillerตัวเสริม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
fillerตัวเติม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
filler capฝาช่องเติม [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
filler metalโลหะเติม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
filler rodลวดเติม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
filler wireม้วนลวดเติม [ มีความหมายเหมือนกับ welding wire ] [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
filletรอยเชื่อมวงแหวน [ มีความหมายเหมือนกับ collar ๑ ] [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
fillet weldรอยเชื่อมมุม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Filled Milk, Unsweetened Condensedนมข้นไม่หวานแปลงไขมัน [การแพทย์]
Filled, Partiallyบรรจุเข้าไปบางส่วน [การแพทย์]
Fillerสารตัวเติมเป็นวัสดุที่อยู่ในรูปของแข็ง มีขนาดอนุภาคเล็ก ซึ่งอาจจะเติมลงไปในยางหรือน้ำยางได้ในปริมาณมากเพื่อปรับปรุงสมบัติต่างๆ หรือเพื่อลดต้นทุนการผลิต [เทคโนโลยียาง]
fillerfiller, วัสดุอุด [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Filler (Materials)สารตัวเติม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Fillersสารเติม, ตัวผสม, วัสดุอัดแทรก, ไส้, สารเพิ่มเนื้อยาสีฟัน, สารช่วย [การแพทย์]
Fillers (Material)สารตัวเติม [TU Subject Heading]
Fillers, Concentrateเครื่องบรรจุส่วนผสม [การแพทย์]
Fillers, Extendingสารเติมเพิ่มปริมาณ [การแพทย์]
Fillers, Undercapเครื่องบรรจุสารผลักดัน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
filleAfter she filled out the application, the records clerk told her that the fee was eight dollars.
filleA smell of lilies filled the room.
filleBefore automobiles filled out streets, city air used to be clean.
filleBob filled the pot with water.
filleChildren filled the room.
filleDon't dash off a sloppily written report filled with mistakes.
filleFilled with sorrow, the girl looked him in the eye.
filleHard as he was, his eyes filled with tears.
filleHas that secretarial position been filled?
filleHe filled the bottle with water.
filleHe filled the bucket with water.
filleHe filled the glass with wine.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บริษัทแม่[børisat maē] (n, exp) EN: parent company  FR: société mère [ f ] ; société fille [ f ]
บุตร[but] (n) EN: child ; son ; daughter ; offspring  FR: enfant [ m, f ] ; fils [ m ] ; fille [ f ] ; progéniture [ f ]
บุตรสาว[butsāo] (n) EN: daughter  FR: fille [ f ]
บุตรี[buttrī] (n) EN: daughter  FR: fille [ f ]
บุตรหญิง[butying] (n) EN: daughter  FR: fille [ f ]
ดรุณี[darunī] (n) EN: young girl ; girl ; lass ; teenage girl  FR: jeune fille [ f ] ; adolescente [ f ]
เด็ก[dek] (n) EN: child ; infant ; baby ; kid (inf.) ; youngster ; boy ; girl  FR: enfant [ m, f ] ; bébé [ m ] ; gamin [ m ] ; gamine [ f ] ; garçon [ m ] ; garçonnet [ m ] ; fille [ f ] ; fillette [ f ] ; petit [ m ] ; petite [ f ] ; moutard [ m ] (fam.) ; gosse (fam.) [ m ] ; môme [ m ] ; lardon [ m ] (fam.) ; loupiot [ m ] (fam.) ; loupiote [ f ] (fam.) ; bambin [
เด็ก[dek] (n) EN: young boy ; young girl ; teenage boy ; teenage girl  FR: jeune garçon [ m ] ; jeune fille [ f ] ; adolescent [ m ] ; adolescente [ f ] ; jeune [ m, f ]
เด็กดี[dek dī] (n, exp) EN: good boy  FR: gentil garçon [ m ] ; gentille fille [ f ]
เด็กผู้หญิง[dek phūying] (n) EN: girl ; little girl ; lass  FR: fille [ f ] ; jeune fille [ f ] ; petite fille [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
FILLED F IH1 L D
FILLER F IH1 L ER0
FILLET F AH0 L EY1
FILLEY F IH1 L IY0
FILLERS F IH1 L ER0 Z
FILLETS F IH1 L IH0 T S
FILLETED F IH1 L AH0 T IH0 D
FILLETED F AH0 L EY1 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
filled (v) fˈɪld (f i1 l d)
fillet (v) fˈɪlɪt (f i1 l i t)
fillets (v) fˈɪlɪts (f i1 l i t s)
filleted (v) fˈɪlɪtɪd (f i1 l i t i d)
filleting (v) fˈɪlɪtɪŋ (f i1 l i t i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
爆满[bào mǎn, ㄅㄠˋ ㄇㄢˇ, / 滿] filled to capacity (of theater, stadium, gymnasium etc) #19,311 [Add to Longdo]
满腹[mǎn fù, ㄇㄢˇ ㄈㄨˋ, / 滿] filled with; preoccupied with #33,248 [Add to Longdo]
补白[bǔ bái, ㄅㄨˇ ㄅㄞˊ, / ] filler (in a newspaper or magazine) #131,100 [Add to Longdo]
内装[nèi zhuāng, ㄋㄟˋ ㄓㄨㄤ, / ] filled with; internal decoration; installed inside [Add to Longdo]
菲力[fēi lì, ㄈㄟ ㄌㄧˋ, ] fillet (loan word) [Add to Longdo]
菲力牛排[fēi lì niú pái, ㄈㄟ ㄌㄧˋ ㄋㄧㄡˊ ㄆㄞˊ, ] fillet steak [Add to Longdo]
铁板牛柳[tiě bǎn niú liǔ, ㄊㄧㄝˇ ㄅㄢˇ ㄋㄧㄡˊ ㄌㄧㄡˇ, / ] fillet beef teppanyaki (fast grilled on hot iron plate) [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
fille, -s(n) (opposé à garcon)เด็กผู้หญิง, (opposé à fils)ลูกสาว ตัวอย่างเช่น jeune fille, petite fille = สาวน้อย , elle est fille unique = เธอเป็นลุกสาวคนเดียว, Ant. garcon, fils
petite-fille(n) |f, pl. petite-filles| หลานสาว, Ant. petit-fils

Japanese-English: EDICT Dictionary
最中[もなか, monaka] (n) wafer cake filled with bean jam #6,372 [Add to Longdo]
灯台(P);燈台(oK)[とうだい, toudai] (n) (1) lighthouse; (2) old-fashioned interior light fixture comprising a wooden pole with an oil-filled dish and a wick atop it; (P) #6,858 [Add to Longdo]
水田[すいでん, suiden] (n) (water-filled) paddy field; (P) #9,567 [Add to Longdo]
うぐいす餅;鶯餅[うぐいすもち, uguisumochi] (n) (See 餅・もち, 餡, 青きな粉) mochi filled with red bean paste and topped with green soy flour [Add to Longdo]
しばしば目[しばしばめ, shibashibame] (exp) blinking away tears; blinking tear filled eyes [Add to Longdo]
はち切れる[はちきれる, hachikireru] (v1, vi) to be filled to bursting; to burst [Add to Longdo]
ぱんぱん;パンパン[panpan ; panpan] (adv, adv-to) (1) (on-mim) kapow; bang; slap; clap; (adj-na) (2) (on-mim) bulging; filled to bursting; (n) (3) (パンパン only) (See パンパンガール) prostitute (esp. just after WWII) [Add to Longdo]
ほにゃらら[honyarara] (exp) something something (used to indicate a blank to be filled in) [Add to Longdo]
カラーボール[kara-bo-ru] (n) (1) colored ball; (2) anti-thief colored ball (filled with a colored dye); paintball [Add to Longdo]
クリームパン[kuri-mupan] (n) cream-filled roll [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top