ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sole

S OW1 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sole-, *sole*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sole(n) ฝ่าเท้า
sole(adj) โดดเดี่ยว, Syn. only one, single
solely(adv) โดยลำพัง, Syn. exclusively, only, just
solemn(adj) เอาจริงเอาจัง, See also: เคร่งขรึม, Syn. serious, nonsense, practical, Ant. nonsensical, frivolous
solemn(adj) เกี่ยวกับพิธีทางศาสนา
solecism(n) การกระทำหรือคำพูดที่ผิดพลาด, See also: ความบกพร่อง
solenoid(n) ขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า
solemnity(n) ความเคร่งขรึม, See also: ความเอาจริงเอาจัง, Syn. formality, grievousness, Ant. frivolousness, gaiety
solemnize(vt) ทำให้เอาจริงเอาจัง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sole(โซล) adj. เพียงคนเดียว,อันเดียว,คนเดียว,โดดเดี่ยว n. ฝ่าเท้า,พื้นรองเท้า,ส่วนพื้น
solely(โซล'ลี) adv. แต่ผู้เดียว,โดยอันเดียว,โดดเดี่ยว,เพียงหนึ่งเท่านั้น,เท่านั้น,โดยเอกเทศ
solemn(ซอล'เลิม) adj. เคร่งขรึม,ขึงขัง,ถมึงทึง,น่าขนลุก,เอาจริงเอาจัง,เกี่ยวกับพิธีทางศาสนา,ตามพิธี., See also: solemnly adv. solemnness n., Syn. awesome, grave
anisole(แอน' นิโซล) n. ของเหลวชนิดหนึ่งที่มีกลิ่นหอม , ใช้ในเครื่องหอม ในการสังเคราะห์สารอินทรีย์และเป็นยาฆ่าพยาธิ
console(คันโซล') {consoled,consoling,consoles} vt. ปลอบโยน,ปลอบขวัญ,ทำให้สบายใจ n. ส่วนที่เป็นแป้นที่ประกอบด้วยก้านเปียโนแถวก้านอักษรพิมพ์ดีดหรืออื่น ๆ ,ตู้วิทยุ โทรทัศน์ที่ตั้งอยู่บนพื้น,หิ้งที่ทำยื่นออกจากกำแพง,หอควบคุมระบบไฟฟ้าหรืออิเล็กทรอนิกส์ คำที่มีความ
gasolene(แกส'ซะลีน) n.น้ำมันเชื้อเพลิงจากปิโตรเลียม เป็นส่วนผสมของไฮโดรคาร์บอน, See also: gasolinic adj., Syn. petrol
girasolen. พลอยมุกดาที่สะท้อนแสงเป็นประกาย
insole(อิน'โซล) n. พื้นในของรองเท้า
insolence(อิน'ซะเลินซฺ) n. ความอวดดี,ความทะลึ่ง,ความดูถูก,ความไร้มารยาท.
insolent(อิน'ซะเลินทฺ) n..adj. (คนที่) อวดดี,ทะลึ่ง,ไร้มารยาท., Syn. disrespect

English-Thai: Nontri Dictionary
sole(adj) เพียงผู้เดียว,เดียว,โดดเดี่ยว,เพียงลำพัง
sole(n) ฝ่าเท้า,พื้นรองเท้า,ปลาลิ้นหมา
solecism(n) การประพฤติผิด,การผิดมารยาท,ความไม่เหมาะสม
solely(adv) เท่านั้น,เพียงลำพัง,โดดเดี่ยว,แต่ผู้เดียว,โดยอันเดียว
solemn(adj) ขึงขัง,เคร่งขรึม,เอาจริงเอาจัง,ตามพิธี
solemnity(n) ความเคร่งขรึม,ความเอาจริงเอาจัง,ความขึงขัง,พิธี
solemnize(vt) ทำให้เคร่งขรึม,ทำให้ขนลุก,ทำให้ขึงขัง,ทำพิธี
console(vt) ปลอบใจ,ปลอบโยน,ทำให้สบายใจขึ้น,ทำให้อุ่นใจ,ปลอบขวัญ
gasolene(n) น้ำมันเบนซิน
insole(n) พื้นชั้นในรองเท้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
soleเดี่ยว, แต่ผู้เดียว, โสด, แยกอยู่คนเดียว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sole causeสาเหตุเฉพาะ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sole licenceใบอนุญาตให้แต่ผู้เดียว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sole proprietorเจ้าของแต่ผู้เดียว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sole reflex; reflex, plantarรีเฟล็กซ์ฝ่าเท้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sole; plantaฝ่าเท้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
solemnเป็นพิธีการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
solemn declarationคำปฏิญาณเป็นพิธีการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
solenoidโซเลนอยด์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
solenoid coilขดลวดโซเลนอยด์ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
solenoidโซเลนอยด์, ขดลวดที่ได้จากการพันลวดหลายรอบชิดกันเป็นรูปทรงกระบอก ถ้าให้กระแสไฟฟ้าผ่านจะเกิดสนามแม่เหล็กภายในขดลวดและรอบ ๆ ขดลวด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
solely or of itselfโดยลำพังหรือเกิดขึ้นได้เอง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
See some action. - My sole ambition, sir.ความใฝ่ฝันของฉัน แต่เพียงผู้ เดียวครับ ฉันรู้ว่าฉันรู้ว่า. How I Won the War (1967)
"This is my sole passion, my child..."สิ่งนี้คือกิเลสแต่ผู้เดียวของฉัน, ลูกของฉัน... "... Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
"In this supreme moment with the sole object of my lewd desire"ในเวลาชั่วครู่สุดยอดนี้กับวัตถุ the sole ของลามกของฉันปราถนา Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Mr. Gandhi, the sole Indian Congress Party delegate is staying at Kingsley Hall in London's East End for the duration of the talks.คานธี ตัวแทนคนเดียว ของพรรคชาตินิยมอินเดีย จะพักที่คิงสลีย์ฮอลล์ในลอนดอน ระหว่างที่ร่วมประชุม Gandhi (1982)
Colonel, we can no longer leave the peace of Neo Tokyo to your sole discretion.ผู้พัน เราไม่สามารถรักษา ความสงบสุขได้อย่างยาวนานอีกต่อไป... ...นิวโตเกียวให้กับการ ตัดสินใจของคุณได้แล้ว Akira (1988)
Published, on this occasion, under sole authorship.ตีพิมพ์ ในโอกาสนี้ ภายใต้งานประพันธ์ Basic Instinct (1992)
And I quote, "Exploitation of results from university-funded research... shall be at the sole discretion of the university.""การค้นพบที่อยู่ในงบประมาณของมหาวิทยาลัย" "จะต้องถูกขายภายใต้ชื่อของมหาวิทยาลัย" Junior (1994)
And I want to thank you for putting me under the added pressure... of being the sole breadwinner now.ขอบคุณนะคะที่กดดันเดี๊ยนมากขึ้น สำหรับการหาเงินคนเดียว American Beauty (1999)
You don't mind having the sole responsibility?ไม่ว่าอะไรนะถ้าคุณจะรับหน้าที่นี้คนเดียว American Beauty (1999)
You feel it in the soles of your feet, up to your knees, to your...จากส้นเท้าขึ้นไปยังหัวเข่า จนถึงนี่ Woman on Top (2000)
"There is a sole survivor... and he is miraculously unharmed. ""ผู้รอดชีวิตรายหนึ่ง" "ปลอดภัยราวปาฏิหาริย์" Unbreakable (2000)
My sole concern has always been and will always be the welfare of this school and, of course, its students.สิ่งที่ผมห่วงใยมีอยู่อย่างเดียว และตลอดไป คือสวัสดิภาพของโรงเรียนนี้ และแน่นอนของนักเรียน Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
soleAll at once, the Buddhist priest burst into laughter, spoiling the solemn atmosphere.
soleAll this walking is killing the soles of my feet and my toes. I wonder if I have the right size shoes.
soleAnd to the people whose married life is not going well, let's remember the marriage covenant sworn solemnly before God at the wedding ceremony.
soleBeing an only child, he was the sole inheritor.
soleFor too long society has placed sole emphasis on children's test results, to the detriment of social discipline.
soleFrom the standpoint of ecology, Antarctica should be reserved solely to research, not to tourism or to commercial exploration.
soleGum adhered to the sole of my shoe.
soleHe is actuated solely by ambition.
soleI owe what I am solely to both my parents.
soleMessrs. Hayashi & Co. is our sole agent in Japan.
soleMy sole idea was to get there as fast as possible.
soleNoise is produced by the sudden flow of current into a solenoid.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อย่างจริงจัง(adv) seriously, See also: solemnly, conscientiously, Syn. อย่างเคร่งครัด, Example: ตลาดแรงงานทางด้านซอฟต์แวร์ในประเทศไทยยังไม่ได้ถูกใช้งานอย่างจริงจัง
ล้วน(adv) all, See also: solely, entirely, completely, totally, Syn. ทั้งนั้น, ล้วนแล้ว, ตลอด, ทั้งหมด, ทั้งปวง, ทั้งสิ้น, ทั้งมวล, Example: ความขัดแย้งในคณะรัฐบาลล้วนเป็นสาเหตุทำให้คะแนนนิยมรัฐบาลลดลง, Thai Definition: ไม่มีสิ่งชนิดอื่นปน
ลำพัง(adv) alone, See also: solely, by oneself, Example: ทุกคนต่างตั้งหน้าตั้งตาทำงานกันไปโดยลำพัง, Thai Definition: ไม่เกี่ยวกับผู้อื่น
หนึ่งเดียว(adj) single, See also: sole, only, Syn. เดียว, อันเดียว, อย่างเดียว, เพียงอย่างเดียว, Example: รัฐบาลพม่าออกมาแก้ข่าวว่า เหตุผลหนึ่งเดียวที่แรงงานพม่าต้องออกมาทำงานต่างแดน เป็นเพราะว่าต้องการรายได้เท่านั้น, Thai Definition: หนึ่งเท่านั้น ไม่มีอื่นอีก
เพียงลำพัง(adv) alone, See also: solely, by oneself, on one's tod, Syn. เพียงผู้เดียว, เพียงคนเดียว, ผู้เดียว, คนเดียว, Example: ผู้ต้องหาลงมือฆ่าผู้ตายเพียงลำพังเท่านั้น, Thai Definition: เพียงเฉพาะตนเท่านั้นไม่เกี่ยวกับผู้อื่น
เพียงผู้เดียว(adv) only, See also: solely, Syn. เพียงคนเดียว, ผู้เดียว, คนเดียว, Example: เวลานี้มีเขาอยู่เพียงผู้เดียวที่จะช่วยกอบกู้สถานะของครอบครัวได้, Thai Definition: เพียงคนเดียวเท่านั้นไม่มีผู้อื่นอีก
เคร่งขรึม(adj) solemn, See also: serious, stern, grave, austere, Example: เขาเป็นคนเคร่งขรึมตั้งแต่เป็นหนุ่มน้อยจนถึงเป็นหนุ่มใหญ่
เคร่งขรึม(adv) solemnly, See also: seriously, sternly, gravely, austerely, Example: อาจารย์ใหญ่พูดจาเคร่งขรึม
ฝ่าเท้า(n) sole (of foot), Syn. อุ้งเท้า, ฝ่าตีน, Example: ส่วนต่างๆ ของร่างกายหนาตั้งแต่ 0.3 ถึง 1 มิลลิเมตร หนังกำพร้าที่ฝ่ามือและฝ่าเท้าหนาที่สุด, Count Unit: ข้าง, Thai Definition: พื้นด้านอุ้งของเท้า
เดียว(adj) only, See also: sole, one only, single, Syn. เดี่ยว, โดด, หนึ่งเดียว, โทน, Example: มีนักบินเพียงคนเดียวที่รอดชีวิต, Thai Definition: หนึ่งเท่านั้นไม่มีอื่นอีก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาบแดด[āpdaēt] (v, exp) EN: sunbathe ; have a sunbath  FR: prendre un bain de soleil ; bronzer au soleil ; se chauffer au soleil
อาทิตย์[āthit] (n) EN: sun  FR: soleil [m]
บำรุงขวัญ[bamrungkhwan] (v) EN: console ; give moral support
บึ้ง[beung] (adj) EN: sullen ; serious ; solemn ; grave ; frowning  FR: grognon ; revêche ; renfrogné ; maussade
แดด[daēt] (n) EN: sunlight ; sun ; sunshine  FR: soleil [m] ; lumière du soleil [f]
แดดจ้า[daēt jā] (n, exp) EN: glaring sun ; scorching sun ; bright sunlight  FR: soleil radieux [m]
แดดจัด[daēt jat] (adj) EN: sunny  FR: ensoleillé ; radieux
แดดแรง[daēt raēng] (n, exp) FR: ensoleillé ; éclatant
แดดร้อน[daēt røn] (n, exp) FR: soleil brûlant [m] ; soleil de plomb [m]
เดียว[dīo] (adj) EN: only ; sole ; one only ; single ; only one ; alone : lonesome ; one ; unique ; solo ; odd  FR: seul ; unique ; simple ; dépareillé

CMU English Pronouncing Dictionary
SOLE S OW1 L
SOLES S OW1 L Z
SOLEM S OW1 L IH0 M
SOLEY S OW1 L IY0
SOLER S OW1 L ER0
SOLEIL S OW0 L EY1 L
SOLELY S OW1 AH0 L IY0
SOLEMN S AA1 L AH0 M
SOLERI S OW0 L EH1 R IY0
SOLEDAD S OW1 L D AE2 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sole (v) sˈoul (s ou1 l)
soled (v) sˈould (s ou1 l d)
soles (v) sˈoulz (s ou1 l z)
solely (a) sˈouliː (s ou1 l ii)
solemn (j) sˈɒləm (s o1 l @ m)
solecism (n) sˈɒlɪsɪzəm (s o1 l i s i z @ m)
solemnly (a) sˈɒləmliː (s o1 l @ m l ii)
solecisms (n) sˈɒlɪsɪzəmz (s o1 l i s i z @ m z)
solemnity (n) sˈəlˈɛmnɪtiː (s @1 l e1 m n i t ii)
solemnize (v) sˈɒləmnaɪz (s o1 l @ m n ai z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
严肃[yán sù, ㄧㄢˊ ㄙㄨˋ, / ] solemn; solemnity, #4,016 [Add to Longdo]
只顾[zhǐ gù, ㄓˇ ㄍㄨˋ, / ] solely preoccupied (with one thing); engrossed; focusing (on sth); to look after only one aspect, #14,344 [Add to Longdo]
只管[zhǐ guǎn, ㄓˇ ㄍㄨㄢˇ, ] solely engrossed in one thing; just (one thing, no need to worry about the rest); simply; by all means; please feel free; do not hesitate (to ask for sth), #16,040 [Add to Longdo]
[tǎ, ㄊㄚˇ, / ] sole (fish), #16,763 [Add to Longdo]
悲壮[bēi zhuàng, ㄅㄟ ㄓㄨㄤˋ, / ] solemn and stirring; moving and tragic, #21,015 [Add to Longdo]
线圈[xiàn quān, ㄒㄧㄢˋ ㄑㄩㄢ, 线 / ] solenoid (electrical engineering); coil, #26,126 [Add to Longdo]
鞋底[xié dǐ, ㄒㄧㄝˊ ㄉㄧˇ, ] sole (of a shoe), #26,550 [Add to Longdo]
[zhí, ㄓˊ, ] sole of foot, #36,941 [Add to Longdo]
螺线管[luó xiàn guǎn, ㄌㄨㄛˊ ㄒㄧㄢˋ ㄍㄨㄢˇ, 线 / ] solenoid; coil, #142,791 [Add to Longdo]
岸然[àn rán, ㄢˋ ㄖㄢˊ, ] solemn; serious, #177,666 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Alleinbegünstigte {m,f}; Alleinbegünstigtersole beneficiary [Add to Longdo]
Alleinerbe {m}; Alleinerbin {f} | Alleinerben {pl}sole heir; sole heiress | sole heirs [Add to Longdo]
Alleinherrschaft {f} | Alleinherrschaften {pl}sole reign | sole reigns [Add to Longdo]
Alleininhaber {m}sole owner [Add to Longdo]
Alleinrecht {n} | Alleinrechte {pl}sole right | sole rights [Add to Longdo]
Alleinschuld {f}sole blame; sole responsibility [Add to Longdo]
Alleinverkaufsrecht {n}sole distribution rights [Add to Longdo]
Alleinvertreter {m}; Generalvertreter {m}sole agent; sole representative [Add to Longdo]
Alleinvertretung {f}; Generalvertretung {f}sole agency [Add to Longdo]
Alleinvertrieb {m}sole distributors [Add to Longdo]
Schuhsohle {f} | Schuhsohlen {pl}sole (of a shoe) | soles [Add to Longdo]
Sohle {f} | Sohlen {pl}sole | soles [Add to Longdo]
Sohlenleder {n}sole leather [Add to Longdo]
Universalerbe {m}; Universalerbin {f}sole heir; universal heir [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
soleil(n) |m| พระอาทิตย์ ดวงอาทิตย์
soleil(n) |m| ดวงอาทิตย์, พระอาทิตย์, ตะวัน
Image:
chapeau de soleil(n) |m| หมวกกันแดด
il y a du soleilพระอาทิตย์ส่องแสง, See also: il fait, il fait du soleil

Japanese-English: EDICT Dictionary
あっての[atteno] (adj-f) which can exist solely due to the presence of; whose existence is determined entirely by; which owes everything to; (P) [Add to Longdo]
しめやか[shimeyaka] (adj-na) quiet and subdued in appearance; solemn; sad and depressed in manner; soft; gentle [Add to Longdo]
しんみり[shinmiri] (adv,n,vs) solemn; serious; sad; heart-to-heart [Add to Longdo]
もっともらしい顔;尤もらしい顔[もっともらしいかお, mottomorashiikao] (exp) dignified expression; solemn expression; serious expression [Add to Longdo]
アニソール[aniso-ru] (n) {chem} anisole [Add to Longdo]
アマシイラ属[アマシイラぞく, amashiira zoku] (n) Luvarus (sole genus of perciform fish in the family Luvaridae whose only member is the luvar) [Add to Longdo]
アラフラ大瀬[アラフラおおせ;アラフラオオセ, arafura oose ; arafuraoose] (n) (uk) (See タッセルドウォビゴン) tasselled wobbegong (Eucrossorhinus dasypogon, sole species of the carpet shark genus Eucrossorhinus) [Add to Longdo]
イソロイシン[isoroishin] (n) isoleucine (ger [Add to Longdo]
イタチザメ属[イタチザメぞく, itachizame zoku] (n) Galeocerdo (genus in the family Carcharhinidae whose sole member is the tiger shark) [Add to Longdo]
インソール[inso-ru] (n) insole [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コンソール[こんそーる, konso-ru] console [Add to Longdo]
コンソールポート[こんそーるぽーと, konso-rupo-to] console port [Add to Longdo]
差し替え表示[さしかえひょうじ, sashikaehyouji] obsoleting indication [Add to Longdo]
制御卓[せいぎょたく, seigyotaku] (operator) console [Add to Longdo]
操作卓[そうさたく, sousataku] (operator) console [Add to Longdo]
廃止予定[はいしよてい, haishiyotei] obsolescent [Add to Longdo]
廃止予定事項[はいしよていじこう, haishiyoteijikou] obsolescent feature [Add to Longdo]
廃要素[はいようそ, haiyouso] obsolete element [Add to Longdo]
表示操作卓[ひょうじそうさたく, hyoujisousataku] display console [Add to Longdo]
補助コンソール[ほじょコンソール, hojo konso-ru] auxiliary console [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (9 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sol \Sol\ Sole \Sole\, n. [From hydrosol an aqueous colloidal
   solution, confused with G. sole, soole, salt water from which
   salt is obtained.] (Chem.)
   A fluid mixture of a colloid and a liquid; a liquid colloidal
   solution or suspension.
   [Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sole \Sole\ (s[=o]l), n. [AS. sole, fr. L. soolea (or rather an
   assumed L. sola), akin to solumround, soil, sole of the foot.
   Cf. {Exile}, {Saloon}, {Soil} earth, {Sole} the fish.]
   1. The bottom of the foot; hence, also, rarely, the foot
    itself.
    [1913 Webster]
 
       The dove found no rest for the sole of her foot.
                          --Gen. viii.
                          9.
    [1913 Webster]
 
       Hast wandered through the world now long a day,
       Yet ceasest not thy weary soles to lead. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. The bottom of a shoe or boot, or the piece of leather
    which constitutes the bottom.
    [1913 Webster]
 
       The "caliga" was a military shoe, with a very thick
       sole, tied above the instep.     --Arbuthnot.
    [1913 Webster]
 
   3. The bottom or lower part of anything, or that on which
    anything rests in standing. Specifially:
    (a) (Agric.) The bottom of the body of a plow; -- called
      also {slade}; also, the bottom of a furrow.
    (b) (Far.) The horny substance under a horse's foot, which
      protects the more tender parts.
    (c) (Fort.) The bottom of an embrasure.
    (d) (Naut.) A piece of timber attached to the lower part
      of the rudder, to make it even with the false keel.
      --Totten.
    (e) (Mining) The seat or bottom of a mine; -- applied to
      horizontal veins or lodes.
      [1913 Webster]
 
   {Sole leather}, thick, strong, used for making the soles of
    boots and shoes, and for other purposes.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sole \Sole\, n. [F. sole, L. solea; -- so named from its flat
   shape. See {Sole} of the foot.] (Zool.)
   (a) Any one of several species of flatfishes of the genus
     {Solea} and allied genera of the family {Soleidae},
     especially the common European species ({Solea
     vulgaris}), which is a valuable food fish.
   (b) Any one of several American flounders somewhat resembling
     the true sole in form or quality, as the California sole
     ({Lepidopsetta bilineata}), the long-finned sole
     ({Glyptocephalus zachirus}), and other species.
     [1913 Webster]
 
   {Lemon}, or {French}, {sole} (Zool.), a European species of
    sole ({Solea pegusa}).
 
   {Smooth sole} (Zool.), the megrim.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sole \Sole\, v. t. [imp. & p. p. {Soled}; p. pr. & vb. n.
   {Soling}.]
   To furnish with a sole; as, to sole a shoe.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sole \Sole\, a. [L. solus, or OF. sol, F. seul (fr. L. solus;
   cf. L. sollus whole, entire. Cf. {Desolate}, {Solemn},
   {Solo}, {Sullen}.]
   1. Being or acting without another; single; individual; only.
    "The sole son of my queen." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       He, be sure . . . first and last will reign
       Sole king.              --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. (Law) Single; unmarried; as, a feme sole.
    [1913 Webster]
 
   {Corporation sole}. See the Note under {Corporation}.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Single; individual; only; alone; solitary.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sole
   adj 1: not divided or shared with others; "they have exclusive
       use of the machine"; "sole rights of publication" [syn:
       {exclusive}, {sole(a)}]
   2: being the only one; single and isolated from others; "the
     lone doctor in the entire county"; "a lonesome pine"; "an
     only child"; "the sole heir"; "the sole example"; "a solitary
     instance of cowardice"; "a solitary speck in the sky" [syn:
     {lone(a)}, {lonesome(a)}, {only(a)}, {sole(a)},
     {solitary(a)}]
   n 1: the underside of footwear or a golf club
   2: lean flesh of any of several flatfish [syn: {sole}, {fillet
     of sole}]
   3: the underside of the foot
   4: right-eyed flatfish; many are valued as food; most common in
     warm seas especially European
   v 1: put a new sole on; "sole the shoes" [syn: {sole}, {resole}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 sole /sɔl/ 
  sole

From Italian-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-ita-eng]:

 sole
  sun

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Sole /zoːlə/ 
  brine

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top