ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

負い目

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -負い目-, *負い目*
Japanese-English: EDICT Dictionary
負い目[おいめ, oime] (n) indebtedness; unfulfilled promise; drawback; (P) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'll pay, but you'll pay too.[JA] 負い目はないのか? 3 Hearts (2014)
Because I'm just a CAG, and you're just a pilot.[JA] 何の負い目もないさ 俺がCAGでお前がパイロットだからだ Commander Air Group = 航空司令官 Kobol's Last Gleaming: Part 1 (2005)
Who's not cheating? Who has nothing to reproach?[JA] だれでも不正の1つや2つ 負い目は誰にでもある 3 Hearts (2014)
- You don't owe me anything.[JA] あんたに何の負い目もないよ Kobol's Last Gleaming: Part 1 (2005)
Plus he owes me.[JA] それに私に負い目 The Choice (2012)
If a firefighter saves you from a fire, there is a debt.[JA] 助けられたから 負い目があるのよ The Gunman (2015)
I cannot say I feel overly guilty about leaving you in that fucking crate.[JA] この箱の中に置き去りにしたとしても 負い目を感じるとはいえませんね The Wars to Come (2015)
She still feels a debt.[JA] 彼女はまだ負い目を感じてるのか Shadow Box (2012)
So, you feel a debt.[JA] 君は負い目を感じている Alex Annie Alexis Ann (2014)
You mustn't feel guilty.[JA] 負い目を感じてはダメ High Sparrow (2015)
Is this what you want or is this what you think you owe?[JA] それは あなたが望んだこと? それとも 負い目があるから? The Woman (2013)
He owes him nothing.[JA] 彼は自身に 何も負い目は有りません Winter Is Coming (2011)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top