Search result for

สตรี

(58 entries)
(0.1856 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สตรี-, *สตรี*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สตรี    [N] woman, See also: female, girl, lady, feminine, Syn. ผู้หญิง, เพศหญิง, Ant. บุรุษ, Example: ดิฉันไม่เคยพูดเรื่องเรียกร้องสิทธิของสตรีกับใคร, Count unit: คน, Thai definition: มนุษย์เพศหญิง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สตรีเพศ    [N] female sex, See also: feminine, Syn. เพศหญิง, Example: เธอเต็มใจให้คำแนะนำทั้งในฐานะนักการเมืองรุ่นพี่ และเป็นสตรีเพศเหมือนกัน, Count unit: คน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สตรี(สัดตฺรี, สะตฺรี) น. ผู้หญิง, เพศหญิง, คู่กับ บุรุษ, (ใช้ในลักษณะที่สุภาพ).
สตรีลิงค์, สตรีลึงค์น. เพศของคำในภาษาสันสกฤต ที่ไม่จัดเป็นปุงลิงค์และนปุงสกลิงค์ เช่น ธานี (เมือง), บาลีใช้ว่า อิตถีลิงค์.
สตรีเพศน. เพศหญิง, คู่กับ บุรุษเพศ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
suffragetteสตรีที่เรียกร้องสิทธิเลือกตั้ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
one-parity womanสตรีมีบุตรเกิดรอดคนเดียว [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
zero-parity womanสตรีไร้บุตรเกิดรอด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Woment in agricultureสตรีในภาคการเกษตร [เศรษฐศาสตร์]
Women with disabilities สตรีพิการ [TU Subject Heading]
Women's studies สตรีศึกษา [TU Subject Heading]
Women, Yao สตรีเย้า [TU Subject Heading]
Women on television สตรีในโทรทัศน์ [TU Subject Heading]
Women television personalities สตรีในวงการโทรทัศน์ [TU Subject Heading]
Women in music สตรีในดนตรี [TU Subject Heading]
Women in politics สตรีในการเมือง [TU Subject Heading]
Women in rural development สตรีในการพัฒนาชนบท [TU Subject Heading]
Women in television broadcasting สตรีที่ทำงานด้านโทรทัศน์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Feminine charm. Yes, I do have some.ความลุ่มหลงในอิสตรี ใช่ ฉันก็มี Odyssey (2008)
Patty Michener, president of Women's Majority, and...แพตตี้ มิชเน่อร์ ประธานกลุ่มสตรี และ Dying Changes Everything (2008)
{\pos(194,215)}Just got a call from Patty Michener From Women's Majority, the women's... {\pos(194,215)}เพิ่งได้รับโทรศัพท์จาก แพตตี้ มิชเนอร์ จากกลุ่มสตรี Dying Changes Everything (2008)
Must have caught it on one of her overseas estrogen tours.อาจได้รับเชื้อ จากการเดินทางรอบโลกเพื่อสตรี Dying Changes Everything (2008)
Unless you're that kind of feminist.ไม่มีประโยชน์ถึงแม้คุณจะเป็นนักสิทธิสตรี Dying Changes Everything (2008)
Women sense it, they're drown to you and they don't even know why, it's like a sixth sense.สตรีรู้สึกมันพวกเขาจมน้ำตายกำลังกับคุณ และพวกเขาไม่ทราบสาเหตุที่ \ ไข่ของสัตว์ชนิดเล็กของเหมือนหกรู้สึก. Gas Pills (2008)
I give you Lancelot, fifth son of Lord Eldred of Northumbria.ท่านสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษ ผมขอแนะนำ แลนซาลอต บุตรชายคนที่ 5 ของ ลอร์ดเอลเดร็ด แห่ง นอร์ธทัมเบรีย Lancelot (2008)
Ladies and gentlemen, please join me in a toast to our new recruit, our new knight of Camelot, Sir Lancelot.ท่านสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษ เชิญดื่มอวยพรให้กับสมาชิกใหม่ อัศวินคนใหม่แห่งคาเมลอต เซอร์แลนซาลอต Lancelot (2008)
And the flowing creeks and rocks in the background... are clearly a lewd depiction of female genit... of... a graphic depiction of... female anatomyภาพสายน้ำที่ไหลย้อยจากโตรกหิน ที่เป็นฉากหลังของภาพนี้ เห็นชัดว่าจงใจแสดงถึง อวัยวะเพศในการสืบพันธ์ของสตรี ทั้งหมดนี่มันฟ้องว่าเป็น... Portrait of a Beauty (2008)
That will be the absence of the ladies then, sir.พวกสุภาพสตรีหายไปหมดนะครับท่าน The Secret of Moonacre (2008)
Encourage her. Ladies and gentlemen, please pay attention to here...ให้กำลังใจเธอ ท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี กรุณาฟังทางนี้... My Sassy Girl (2008)
Ladies and gentlemen, our first award is for the medical breakthrough of the year.สุภาพบุรุษ และสตรี รางวัลแรกของเรา สำหรับ การปฏิวัติวงการณ์แพทย์ แห่งปี Superhero Movie (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สตรี[n.] (sattrī) EN: lady ; woman ; girl   FR: dame [m] ; femme [f] ; fille [f]
สตรีเพศ[n.] (sattrīphēt) EN: female sex ; feminine   FR: sexe féminin [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
all-girls school(n) โรงเรียนสตรีล้วน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
female    [N] สตรี, See also: ผู้หญิง, เพศหญิง, เพศเมีย, Syn. girl, lady, woman
lady    [N] สตรี, See also: ผู้หญิง, สุภาพสตรี
votaress    [N] สตรีผู้อุทิศตัว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a. a. u. w.abbr. American Association of University Women (สมาคมสตรีมหาวิทยาลัยแห่งอเมริกา)
ada(เอดา) เป็นชื่อของภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูงภาษาหนึ่ง ใช้เป็นภาษามาตรฐานสำหรับงานเขียนโปรแกรมของกิจการทหารของสหรัฐมาก่อน ผู้คิดภาษานี้ตั้งชื่อว่า Ada เพื่อเป็นเกียรติแก่ Lady Ada Augusta Lovelace ซึ่งเป็นชื่อสตรีผู้คิดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นคนแรกในโลก ในช่วงคริสศตวรรษ 1800
alumna(อะลัม' นะ) n., (pl. -nae) นักเรียนเก่าสตรี, นักศึกษาเก่าสตรี
atrocious(อะโทร'เชิส) adj. โหดร้าย,ชั่วร้าย,น่ากลัว,ดุร้าย, เลวร้าย,ข่มขืนใจสตรี.
babushka(บาบูช'คะ) n. ผ้าโพกศีรษะของสตรี
bandeau(แบนโด') n. ผ้าพันศีรษะ,ผ้าพันแผลสตรี,ผ้าปิดตา,สายแพรต่วน -pl. -deaux
basaque(บาสคฺ) n. เครื่องรัดเอวและตะโพกของสตรี, See also: Basque n. ชื่อชนชาติและภาษา
bathing capn. หมวกคลุมผมว่ายน้ำหรืออาบน้ำของสตรี
bevy(เบฟ'วี) n. ฝูงนก,กลุ่ม,กลุ่มสตรี (flock)
blouse(เบลาซฺ) n. เสื้อครึ่งตัวของสตรี,เสื้อคลุมที่สั้น

English-Thai: Nontri Dictionary
benefactress(n) สตรีผู้มีพระคุณ
biddy(n) ไก่,ผู้หญิง,สตรี,คนใช้ผู้หญิง
blouse(n) เสื้อสตรี
bonnet(n) หมวกสตรี,ฝาครอบเครื่องจักร
brassiere(n) เสื้อยกทรง,เสื้อชั้นในสตรี
chemise(n) เสื้อชั้นในสตรี
corsage(n) เอวเสื้อสตรี,เสื้อยกทรง
corset(n) เสื้อรัดทรงสตรี
dame(n) สตรีสูงศักดิ์,คุณผู้หญิง,คุณนาย,คุณท้าว,นาง,แม่บ้าน
distaff(n) แกนพันด้าย,งานของสตรี

German-Thai: Longdo Dictionary
Bluse(n) |die, pl. Blusen| เสื้อผู้หญิง, เสื้อสตรี, เสื้อครึ่งตัวของผู้หญิง

French-Thai: Longdo Dictionary
joconde(n) |f| ชื่อในภาษาฝรั่งเศสของภาพวาดเหมือนสตรีคนหนึ่ง ที่คนทั่วไปเรียกภาพนี้ว่า Mona Lisa ผลงานของ Leonardo Da Vinci จิตรกรชื่อก้องชาวอิตาลี ปัจจุบันภาพนี้อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ Louvre กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top