ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*aime*

EY1 M   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: aime, -aime-
Possible hiragana form: あいめ
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
reclaimed land(n) การถมทะเลหรือคลองให้เป็นพื้นดิน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
maimed(adj) พิการ, See also: เสีย, Syn. injured, damaged
raiment(n) เครื่องนุ่งห่ม (คำทางการ), See also: เสื้อผ้า, Syn. clothing
disclaimer(n) ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ, Syn. denial, rejection, contradiction, Ant. avowal, affirmation
self-proclaimed(adj) เรียกตัวเองว่า, See also: ประกาศตัวเองเป็น, อ้างตัวว่าเป็น, ทึกทักเอา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
disclaimer(ดิสเคล'เมอะ) n. ผู้สละสิทธิ์,ผู้ไม้ยอมรับ,การไม่ยอมรับ,การสละสิทธิ์,คำพูด ข้อเขียนหรือเอกสารสละสิทธิ์
raiment(เร'เมินทฺ) n. เครื่องนุ่งห่ม,เสื้อผ้าอาภรณ์, Syn. clothing
self-proclaimed(เซลฟฺ'โพรเคลมดฺ') adj. เรียกตัวเอง,ประกาศตัวเอง

English-Thai: Nontri Dictionary
raiment(n) เครื่องแต่งตัว,เสื้อผ้า,เครื่องนุ่งหุ่ม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
amount claimedจำนวนเงินที่เรียกร้อง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
disclaimerการบอกเลิกข้อเรียกร้อง, การไม่ยอมรับสิทธิ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
unclaimed propertyทรัพย์สินที่ไม่มีผู้เรียกเอา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Rubber, Reclaimedยางรีเคลม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Reclaimed rubberยางรีเคลมได้มาจากการนำเอาผลิตภัณฑ์ยางเก่าที่ใช้แล้ว เช่น ยางล้อรถยนต์ ยางในรถยนต์ หรือยางคงรูปที่เป็นของเสียซึ่งเกิดระหว่างกระบวนการผลิต มาผ่านกรรมวิธีโดยความร้อนและเคมี ยางจะเกิดการดีพอลิเมอไรซ์ (depolymerize) เปลี่ยนจากสภาพคงรูป (vulcanized) และมีความยืดหยุ่น (elasticity ) กลับคืนไปสู่สถานะแรกเริ่ม คือ ไม่มีความคงรูป (unvulcanised) และไม่มีความยืดหยุ่น (plasticity )* ได้เป็นยางรีเคลมที่มีลักษณะกึ่งของแข็งและของเหลว (paste-like ) ซึ่งสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีก ปกติจะใช้ยางรีเคลมผสมกับยางธรรมชาติสำหรับผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่คำนึงถึงความ แข็งแรงและความ ทนทานมากนัก *Plasticity คือ ความโน้มเอียงของวัสดุที่จะเปลี่ยนแปลงรูปร่างไปอย่างถาวรเมื่อได้รับ แรงกระทำ [เทคโนโลยียาง]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occu
reclaimed feeเงินบำรุงเรียกคืน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Jaime.Jaime. Pilot (2007)
Vraiment.Vraiment. Third Girl (2008)
Now, a formula to transform my beauty into ugliness, change my queenly raiment to a peddler's cloak.ตอนนี้เป็นสูตรที่จะเปลี่ยน ความงามของฉันเป็นความ อัปลักษณ์ เปลี่ยนเสื้อผ้าราชินีของฉัน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
That was the body of some unknown woman, unclaimed, belonging nowhere.มันเป็นศพของหญิงนิรนาม ไม่มีญาติไม่มีที่มาที่ไป Rebecca (1940)
He claimed he was at the movies, yet he couldn't remember the names of the films he saw or who played in them.เขาอ้างว่าเขาเป็นที่ภาพยนตร์ แต่เขาไม่สามารถจำชื่อของภาพยนตร์ที่เขาเห็นหรือผู้ที่เล่นในพวกเขา 12 Angry Men (1957)
An important point for the prosecution was the fact that after the boy claimed he was at the movies when the killing took place, he couldn't remember the names of the movies or who starred in them.จุดสำคัญสำหรับการดำเนินคดีเป็น ความจริงที่ว่าหลังจากที่เด็กอ้างว่าเขาเป็นที่หนังเมื่อการฆ่าที่เกิดขึ้น เขาไม่สามารถจำชื่อของภาพยนตร์หรือผู้แสดงในพวกเขา 12 Angry Men (1957)
The Los Angeles Sunday Times reports today that in Tarzana, California a supermarket manager, Jerry Landers, had an alleged conversation with someone he claimed was God.ลอสแอนเจลิสไทม์ วันอาทิตย์รายงานข่าววันนี้ ที่ทาร์ซานน่า ผจก.รซูเปอร์มาร์เก็ต เจอร์รี่ แลนเดอร์สได้สนทนา กับคนที่เขาบอกว่าคือพระเจ้า Oh, God! (1977)
On the basis of our common experience here today I can see why you first claimed, and later maintained that you had seen, and been in the actual presence of God.ตามประสบการณ์ทั่วๆ ไปในวันนี้ ผมเห็นแล้วว่า ทำไมในตอนแรกคุณถึงบอกว่า และต่อมาก็ยืนยันว่า... Oh, God! (1977)
Bavaria. Oh, your father always claimed to have royal Bavarian blood.บาวาเรียเหรอ พ่อของลูกพูดอยู่เสมอเลย ว่าเขามีเลือดของราชวงศ์บาวาเรียนด้วยนะ Mannequin: On the Move (1991)
Of course, he also claimed to be a Harvard graduate, the only one who ever worked at Abe's Fish Market.และพ่อของลูกก็ยังบอกอีกว่า เรียนจบจากฮาร์วาร์ด เป็นคนเดียวที่ได้เคยทำงาน ที่ ตลาดปลาของเอ๊ป Mannequin: On the Move (1991)
I thought Cupid aimed for the heart.ฉันว่า คิวปิด ยิงศรรักใส่นะ Mannequin: On the Move (1991)
He's an unreclaimed creature.เขาเป็นสัตว์ร้ายที่ไม่อาจปราบ Wuthering Heights (1992)
So Heathcliff claimed the last surviving Earnshaw.ฮีธคลิฟฟ์ ก็ได้ตัวเอิร์นชอว์คนสุดท้ายไป Wuthering Heights (1992)
Barker was maimed for life... and Joe was sent to another prison.Barker ถูก maimed ชีวิต ... และโจถูกส่ง เข้าคุกอีก In the Name of the Father (1993)
Give me back my son! Second Wife claimed him as her reward.- เมียคนที่สองก็เอาตัวเขาไป ถือว่าเป็นรางวัลของเธอ The Joy Luck Club (1993)
He exclaimed with great relish.เขาอุทานออกมาด้วยความดีใจ Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
From his headquarters in Peking... the Chairman, Mao Tse-tung, was triumphantly proclaimed leader... of the new People's Republic of China.จากสำนักงานใหญ่ที่ปักกิ่ง ประธานเหมาเจ๋อตุงประกาศชัยชนะ เหนือตำแหน่งผู้นำ แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนแห่งใหม่ Seven Years in Tibet (1997)
Her suitcase arrived too, but she never claimed it.กระเป๋าเดินทางเธอก็ไปถึงด้วย แต่เธอไม่เคยมาเคลมมันไป Brokedown Palace (1999)
You're accused of involving Dr Gaspare Cusimano in a secret and amorous relationship aimed at the breaking up of his family.คุณถูกกล่าวหาว่ายุ่งเกี่ยวกับดร.คูซิมาโน่ โดยมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งอย่างลับๆ... เพื่อทำลายครอบครัวเขาให้แตกแยก Malèna (2000)
J'aime le son d'une trombone en sourdine.ฉันชอบเสียงแตรยาวซอร์ดีน Mulholland Dr. (2001)
By the law of the horde, their greatest warrior was proclaimed their king.ด้วยกฎของกลุ่ม... นักรบผู้ยิ่งใหญ่ของเขา ถูกเเต่งตั้งให้เป็นพระราชา The Scorpion King (2002)
You wanted to be the first here. We are. You've claimed the find.ถ้าคุณมาที่นี่เป็นคนแรก คุณมีสิทธิในสิ่งที่คุณพบ มันเป็นของคุณ AVP: Alien vs. Predator (2004)
Neski claimed we had a leak and we'd been ripped off by one of our own.เนสกี้อ้างว่า เรามีช่องโหว่อยู่ ทำให้เราถูกเจาะโดยคนในของเราเอง The Bourne Supremacy (2004)
The case had gone cold until we found a source, a Russian in Berlin, who claimed to have access to the Neski files.เรื่องนี้เงียบหายไป จนกระทั่งเดือนที่แล้ว เมื่อเราได้พบกับแหล่งข่าวใหม่ ชาวรัสเซียอีกคนในเบอร์ลิน เขาอ้างว่า เขามีแฟ้มข้อมูลฆาตกรรมของเนสกี้ The Bourne Supremacy (2004)
And next we have a great beauty, Gigi an internationally acclaimed superstarถัดไปก็คือสุดสวยของเรา จิจิ ซูปเปอร์สตาร์ระดับอินเตอร์ Rice Rhapsody (2004)
He's a self-proclaimed fortuneteller but he's never right Welcomeกินมันเข้าไป เรียกฉันว่า ลุง แยง Tae Guk Gi: The Brotherhood of War (2004)
Today a Red Cross representative claimed that the death rate in the Rwandan conflict may have climbed to as many as 500.000 victims.ยอดผู้เสียชีวิตในราวันดาอาจจะเพิ่มขึ้น 000 ราย Hotel Rwanda (2004)
It's "je t'aime".เชอ แตม (ภาษาฝรั่งเศส) Formula 17 (2004)
Well, it's obviously aimed at first-time visitors... to create feelings of smallness, inadequacy.ใช่ คนที่เข้ามาต้องเห็นเป็นอย่างแรก... เอาไว้ลดปมด้อยละสิ. Fantastic Four (2005)
Presenting your royal highness our illustrious King Julian the 13 self proclaimedจงแจ้งแก่ท่านเจ้าหลวงของเจ้า เรื่องการประกาศของพระราชาจูเลียนที่ 3 ของพวกเรา Madagascar (2005)
--golden ticket claimed and four more....บัตรทองถูกเจอไปหนึ่งแล้วยังเหลืออีกสี่ Charlie and the Chocolate Factory (2005)
Love was proclaimed,ความรักได้ เป่าประกาศกู่ก้องไป March of the Penguins (2005)
I merely reclaimed them.ผมแค่ไปเอามันกลับคืนมา. V for Vendetta (2005)
There are many spears that are claimed to be the true spear of Longinus.หอกที่คล้ายกับหอกศักดิ์สิทธิ์ลองกินุส Fullmetal Alchemist the Movie: Conqueror of Shamballa (2005)
Caller was male. Claimed your two murderers..คนโทรเป็นผู้ชาย อ้างว่าฆาตกร 2 คน The Da Vinci Code (2006)
Captain, I think the crew, meaning me as well, were expecting something a bit more shiny, with the Isla de Muerta going pear-shaped, reclaimed by the sea with the treasure.กัปตัน ผมว่าพวกลูกเรือ หมายถึงผมด้วย คาดหวังว่าจะได้อะไร ที่มันคุ้มค่ามั่ง.. ตั้งแต่เกาะ เดอมัวอาตา นั่นเกิดวิบัติ พวกสมบัติทั้งหมดก็ถูกทะเลกลืนหายหมด Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
Unclaimed properties of a valuable nature?หรือของมีค่าอันใด ที่เอามาเป็นเจ้าของไม่ได้ Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
The boy's not here. He must have been claimed by the sea.ไอ้เด็กนั่นไม่อยู่ มันจมทะเลไปแล้วแน่ Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
You will be proclaimed warlord of all Greece answerable only to the one true master of the world.เพียงแต่ท่านจะวางศาสตรา และคุกเข่าให้เซอร์สิสอันสูงส่ง กว่า 30 ปีล่วงมาแล้ว นับแต่สายลมในฤดูเหมันต์ 300 (2006)
Cooze is a self-proclaimed ladies' man and a legend in his own mind.คูซ ขนานนามตัวเองว่าเสือผู้หญิง ซึ่งเขาคิดเองเออเอง American Pie Presents: The Naked Mile (2006)
Her family claimed not to have heard from her.ครอบครัวเธอกล่าวหาว่า ไม่ได้รับการติดต่อจากเธอเลย Listen to the Rain on the Roof (2006)
Yeah,we got a disclaimer posted right there on the wall,says we're not responsible... yeah,I don'T...ใช่ ตรงกำแพงนั่นเราประกาศไว้แล้วว่าเราจะไม่รับผิดชอบ อืม, ฉันไม่, ฉันไม่, Scan (2006)
Not even when I claimed his body.ไม่แม้กระทั่งตอนที่ผมไปรับศพ Chapter Four 'Collision' (2006)
She claimed i'd given her permission for a weekend visit.เธออ้างว่าเราให้อนุญาตเข้าเยี่ยมได้แล้ว Art Isn't Easy (2007)
He claimed he was captured two hours ago.เขาอ้างว่าถูกจับเมื่อสองชั่วโมงก่อน Dex, Lies, and Videotape (2007)
Exactly. The student also claimed that you're selling copies.ถูก มีคนบอกว่า คุณเอาเฉลยไปซีร็อกซ์ขายด้วย Chuck Versus the Alma Mater (2007)
That's right, the farmer claimed he went back to England or some nonsense.ใช่แล้ว ชาวสวนร้องเรียนว่า เขากลับไปที่อังกฤษหรืออะไรไร้สาระซักอย่าง 65 Million Years Off (2007)
I never claimed to be anything more than a happy drunk.อย่าลงโทษโลกเพราะ ความผิดพลาดของผมเลย ! Chapter Seven 'Out of Time' (2007)
And as soon as you claimed it was multiple conditions,และเชสจะทำอะไรก็ตาม เพื่อพิสูจน์ว่าคุณถูก Alone (2007)
The operation is aimed at crushing the insurgents in their strongholds.ปฏิบัติการมุ่งโจมตีฐานตั้งมั่นกองกบฏ In the Valley of Elah (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
aimeEducation shouldn't be aimed at passing a test.
aimeHe aimed at the bird.
aimeHe claimed his share of the profits.
aimeHe claimed on the insurance after his car accident.
aimeHe claimed that he had discovered a new comet.
aimeHe claimed that he had returned the book to the library.
aimeHe claimed that the enormous property was at his disposal.
aimeHe claimed to be an expert in finance.
aimeHe exclaimed that I should not touch the gun.
aimeHe exclaimed that she was beautiful.
aimeHe exclaimed 'what a dirty face you have'.
aimeHe picked up the rifle and aimed it at the target.
aime"Her charm is beyond description!" the artist exclaimed.
aimeHe was acclaimed as the best writer of the year.
aimeHis criticisms were aimed at Japanese government.
aimeI aimed at the tiger and fired, but missed him.
aimeI aimed my gun at the target.
aimeI claimed damages against him.
aimeI claimed my baggage.
aimeIran proclaimed war against the US
aimeJohn claimed that the dishonest salesman had tricked him into buying a useless piece of machinery.
aimeJohn took the lion's share of the lottery winnings; he claimed it was his idea to buy the ticket in the first place.
aime"Look - there's a fire!!" Exclaimed Dan.
aimeMary claimed that the handbag had been a present from her husband.
aimeMy remarks were not aimed at you.
aimeShe aimed at the target.
aimeShe aimed for become an actress.
aimeShe claimed to be the owner of the land.
aimeThe artist exclaimed.
aimeThe boy exclaimed in delight.
aimeThe crowd acclaimed the new king.
aimeThe governor's speech was aimed at the press.
aimeThe hunter aimed a shotgun at the flock of birds.
aimeThe hunter aimed at the bird but missed.
aimeThe hunters aimed at the elephant.
aimeThe magazine is aimed at teenagers.
aimeThe man aimed a gun at the detectives.
aimeThe man aimed a gun at the policeman.
aimeThe new birth policy is aimed at achieving zero population growth.
aimeThe people acclaimed him King.
aimeThe player was acclaimed by the fans.
aimeThe policeman aimed his gun at the man.
aimeThe politician claimed to oppose the conclusion.
aimeThe remark was aimed at you.
aimeThe robber aimed his gun at the clerk.
aimeThe robber aimed his gun at the police officer.
aimeThe soldier aimed his gun at the man.
aimeThe typhoon claimed many lives.
aimeThey acclaimed her Queen.
aimeThey acclaimed him (as) their leader.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ด้วน(adj) amputated, See also: maimed, short, cut-off, curtailed, truncated, Syn. กุด, ขาด, สั้น, Example: คนแขนขาด้วนบางคนประกอบอาชีพสุจริตเลี้ยงตัวเองได้เป็นอย่างดี, Thai Definition: เรียกสิ่งที่มีรูปยาวที่ตอนปลายขาดหายไป
เสวยราชย์(v) occupy the throne, See also: succeed to the throne, be a proclaimed king, be enthroned, Syn. ครองราชย์, เสวยราชสมบัติ, Example: พระนางเจ้าของเขาเสวยราชย์มาครบ 50 ปี
เสวยราชสมบัติ(v) occupy the throne, See also: succeed to the throne, be a proclaimed king, be enthroned, Syn. เสวยราชย์, ครองราชย์, Example: พระองค์เสด็จขึ้นเสวยราชสมบัติเมื่อยังทรงพระเยาว์
ภูษา(n) clothes, See also: garments, apparel, raiment, vesture, Syn. เครื่องนุ่งห่ม, ผ้าทรง, Example: พระพุทธรูปทรงภูษาตาดทอง ประดับพระนามาภิไธยย่อ ส.ก. ทาบเหนือพระอังสาซ้าย, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
แพรพรรณ(n) finery, See also: coloured silk, raiment, clothing, Syn. ผ้า, ภูษา, อาภรณ์, Example: นางแต่งเนื้อแต่งตัวด้วยชุดแพรพรรณผืนใหม่เอี่ยม, Thai Definition: เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม
จตุปัจจัย(n) the four necessities of a Buddhist monk: food, raiment, abode and medicine, Example: คนเราทุกคนต้องการปัจจัยสี่หรือจตุปัจจัยในการดำรงชีวิต, Thai Definition: เครื่องอาศัยเลี้ยงชีวิตของบรรพชิตในพระพุทธศาสนา 4 อย่าง คือ จีวร (ผ้านุ่งห่ม) บิณฑบาต (อาหาร) เสนาสนะ (ที่อยู่) ศิลานเภสัช (ยา)
ทุพพลภาพ(adj) disabled, See also: crippled, deformed, maimed, Syn. พิการ, เป็นอัมพาต, เป็นง่อย, Thai Definition: หย่อนกำลังความสามารถที่จะประกอบการงานตามปกติได้, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
กุด(adj) maimed, See also: crippled, mutilated, dismembered, Syn. ด้วน, Ant. ยาว, Example: สัตว์พวกหมีทุกชนิดจะมีหางกุดนิดเดียว หรือจะเรียกว่าไม่มีหางเลยก็ว่าได้, Thai Definition: ด้วนสั้นหรือเหี้ยนเข้าไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อันแท้จริง[an thaējing] (adj) FR: avéré ; authentique ; vraiment
ช่าง[chang] (x) EN: indeed ; really ; truly ; very ; so ; terribly  FR: vraiment
ฉันรักคุณ[chan rak khun] (xp) EN: I love you (m., f.)  FR: je vous aime (m., f.)
ฉันรักเธอ[chan rak thoē] (xp) EN: I love you ; I am in love with you  FR: je t'aime
เชียว[chīo] (adv) EN: right ; really ; indeed ; truly ; certainly ; absolutely; quite  FR: vraiment ; véritablement ; tout à fait
ชมชอบ[chomchøp] (v) EN: like  FR: aimer
ชอบ[chøp] (v) EN: like ; be fond of ; admire ; be pleased ; enjoy ; fancy  FR: aimer ; apprécier ; affectionner ; se plaire (à) ; se complaire (à) ; se délecter
ชอบมากกว่า[chøp māk kwā] (v, exp) EN: prefer  FR: préférer ; apprécier par-dessus tout ; aimer mieux ; aimer le plus
ชอบมากที่สุด[chøp māk thīsut] (v, exp) EN: be crazy about  FR: adorer ; raffoler de ; aimer à la folie
ดิฉันรักคุณ[dichan rak khun] (xp) EN: I love you  FR: je vous aime
ด้วน[dūan] (adj) EN: amputated ; maimed ; short ; cut-off ; curtailed ; truncated  FR: amputé ; tronqué
เอ็นดู[endū] (v) EN: be loving ; be kind ; be merciful  FR: affectionner ; aimer
ใจจริง[jaijing] (adv) EN: really ; sincerily ; truly  FR: franchement ; sincérement ; vraiment ; réellement
จัง[jang] (adv) EN: greatly ; squarely ; quite ; extremely ; really ; truly ; indeed  FR: vraiment ; totalement ; tout à fait ; tellement ; terriblement ; très
จังเลย[jang loēi] (adv) EN: really  FR: vraiment
จตุปัจจัย[jatupatjai] (n) EN: the four necessities of a Buddhist monk: food, raiment, abode and medicine
จริง[jing] (adv) EN: really ; truly ; indeed  FR: réellement ; vraimernt
จริง ๆ[jing-jing] (adv) EN: really ; truly ; actually  FR: réellement ; vraiment ; tout à fait
จริง ๆ หรือ[jing-jing reū] (adv) EN: really ?  FR: vraiment ?
จริง ๆ เหรอ[jing-jing roē] (adv) EN: really ?  FR: vraiment ?
จริงหรือ[jing reū] (x) EN: really ?   FR: vraiment ?
จริงเหรอ[jing roē] (x) EN: really ?   FR: vraiment ?
แหละ[lae] (adv) EN: quite ; really ; quite so ; just that ; that is [end particle]  FR: vraiment ; exactement [particule finale]
ไม่ชอบ[mai chøp] (v, exp) EN: dislike  FR: ne pas apprécier ; ne pas aimer
ไม่...เลย[mai ... loēi] (x) FR: ne ... pas du tout ; ne ... vraiment pas
มากเกินไป[māk koēnpai] (adv) EN: overabundantly ; extremely  FR: trop ; beaucoup trop ; excessivement ; exagérément ; extrêmement ; à l'extrème ; à l'excès ; avec excès ; de trop ; par trop ; vraiment trop ; surabondamment ; immodérément
แน่[naē] (adv) EN: clearly ; actually  FR: clairement ; vraiment
นิยม[niyom] (v) EN: like ; admire ; esteem ; be interested in ; look up to  FR: appprécier ; aimer ; estimer ; admirer ; préférer
นกเขียวปากงุ้ม[nok khīo pāk ngum] (n, exp) EN: Green Broadbill  FR: Eurylaime vert [m] ; Petit Eurylème vert [m] ; Eurylaime émeraude [m]
นกพญาปากกว้างหางยาว[nok phayā pāk kwāng hāng yāo] (n, exp) EN: Long-tailed Broadbill  FR: Eurylaime psittacin [m]
นกพญาปากกว้างลายเหลือง[nok phayā pāk kwāng lāi leūang] (n, exp) EN: Banded Broadbill  FR: Eurylaime de Horsfield [m] ; Eurylaime à tête brune [m] ; Eurylaime de Java [m] ; Eurylaime pourpré [m]
นกพญาปากกว้างเล็ก[nok phayā pāk kwāng lek] (n, exp) EN: Black-and-Yellow Broadbill  FR: Eurylaime à capuchon [m] ; Eurylaime à collier [m]
นกพญาปากกว้างอกสีเงิน[nok phayā pāk kwāng ok sī ngoen] (n, exp) EN: Silver-breasted Broadbill  FR: Eurylaime de Gould [m] ; Eurylaime argenté [m]
นกพญาปากกว้างสีดำ[nok phayā pāk kwāng sī dam] (n, exp) EN: Dusky Broadbill  FR: Eurylaime corydon [m] ; Eurylaime sombre [m]
นกพญาปากกว้างท้องแดง[nok phayā pāk kwāng thøng daēng] (n, exp) EN: Back-and-Red Broadbill  FR: Eurylaime rouge et noir [m]
พิการ[phikān] (x) EN: crippled; deformed ; disabled ; maimed ; handicapped ; defective  FR: estropié ; boiteux ; infirme ; handicapé ; mutilé
ผมรักคุณ[phom rak khun] (x) EN: I love you  FR: je vous aime
รัก[rak] (v) EN: love ; be fond of ; be keen on ; cherish ; adore  FR: aimer ; être amoureux (de) ; adorer ; chérir
ร้าก[rāk] (v) EN: love  FR: aimer
รักใคร่[rakkhrai] (v) EN: love ; like ; be fond of  FR: affectionner ; adorer ; aimer
รักนับไม่ถ้วน[rak nap mai thūan] (v, exp) FR: aimer infiniment
รักที่นับไม่ถ้วน[rak thī nap mai thūan] (n, exp) FR: aimer infiniment
เหรอ[roē] (x) EN: isn't it ? ; ah ! ; really ?  FR: n'est-ce pas ? ; ah ! ; vraiment ? ; hein ? (fam.)
หรอก[røk] (x) FR: vraiment pas ; pas du tout
สำคัญจริง ๆ[samkhan jing-jing] (adj) EN: really important  FR: vraiment important ; réellement important
เสวยราชย์[sawoēi rāt] (v, exp) EN: occupy the throne ; succeed to the throne ; be a proclaimed king ; be enthroned  FR: accèder au trône
เสวยราชสมบัติ[sawoēi rātchāsombat] (v, exp) EN: occupy the throne ; succeed to the throne ; be a proclaimed king ; be enthroned
สิทธิที่จะรัก[sitthi thī ja rak] (n, exp) FR: droit d'aimer [m]
แท้จริง[thaējing] (adv) EN: truly ; really ; actually ; genuinely ; in reality  FR: vraiment ; réellement
แท้ ๆ[thaē-thaē] (adv) FR: très ; vraiment

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
AIME EY1 M
AIMED EY1 M D
AIMEE EY1 M IY1
JAIME HH AY1 M IY0
HAIMES HH EY1 M Z
JAIMES HH AY1 M IY0 Z
MAIMED M EY1 M D
RAIMER R EY1 M ER0
DUHAIME D UW1 AY0 M
JAIME'S HH AY1 M IY0 Z
CLAIMED K L EY1 M D
AIMETTI EY0 M EH1 T IY0
NANDAIME N AE1 N D EY2 M
RECLAIMER R IY0 K L EY1 M ER0
RECLAIMED R IY0 K L EY1 M D
ACCLAIMED AH0 K L EY1 M D
EXCLAIMED IH0 K S K L EY1 M D
DECLAIMED D IH0 K L EY1 M D
UNCLAIMED AH0 N K L EY1 M D
PROCLAIMED P R OW0 K L EY1 M D
DISCLAIMER D IH0 S K L EY1 M ER0
DISCLAIMED D IH0 S K L EY1 M D
DISCLAIMERS D IH0 S K L EY1 M ER0 Z
RECLAIMER'S R IY0 K L EY1 M ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Jaime (n) hˈaɪmiː (h ai1 m ii)
aimed (v) ˈɛɪmd (ei1 m d)
maimed (v) mˈɛɪmd (m ei1 m d)
claimed (v) klˈɛɪmd (k l ei1 m d)
raiment (n) rˈɛɪmənt (r ei1 m @ n t)
acclaimed (v) ˈəklˈɛɪmd (@1 k l ei1 m d)
declaimed (v) dˈɪklˈɛɪmd (d i1 k l ei1 m d)
exclaimed (v) ˈɪksklˈɛɪmd (i1 k s k l ei1 m d)
reclaimed (v) rˈɪklˈɛɪmd (r i1 k l ei1 m d)
unclaimed (j) ˌʌnklˈɛɪmd (uh2 n k l ei1 m d)
disclaimed (v) dˈɪsklˈɛɪmd (d i1 s k l ei1 m d)
disclaimer (n) dˈɪsklˈɛɪmər (d i1 s k l ei1 m @ r)
proclaimed (v) prˈəklˈɛɪmd (p r @1 k l ei1 m d)
disclaimers (n) dˈɪsklˈɛɪməz (d i1 s k l ei1 m @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
袁世凯[Yuán Shì kǎi, ㄩㄢˊ ㄕˋ ㄎㄞˇ, / ] Yuan Shikai (1859-1916), senior general of late Qing, subsequently warlord and self-proclaimed emperor of China, #22,379 [Add to Longdo]
盛赞[shèng zàn, ㄕㄥˋ ㄗㄢˋ, / ] to praise highly; an accolade; highly regarded; acclaimed, #33,148 [Add to Longdo]
海门[Hǎi mén, ㄏㄞˇ ㄇㄣˊ, / ] (N) Haimen (place in Jiangsu), #37,813 [Add to Longdo]
民运[mín yùn, ㄇㄧㄣˊ ㄩㄣˋ, / ] civil transport; movement aimed at the masses; democracy movement (abbr.), #76,027 [Add to Longdo]
[yún, ㄩㄣˊ, ] reclaimed land, #551,874 [Add to Longdo]
免责条款[miǎn zé tiáo kuǎn, ㄇㄧㄢˇ ㄗㄜˊ ㄊㄧㄠˊ ㄎㄨㄢˇ, / ] disclaimer [Add to Longdo]
免责声明[miǎn zé shēng míng, ㄇㄧㄢˇ ㄗㄜˊ ㄕㄥ ㄇㄧㄥˊ, / ] disclaimer; statement denying or limiting responsibility [Add to Longdo]
本报记者[běn bào jì zhě, ㄅㄣˇ ㄅㄠˋ ㄐㄧˋ ㄓㄜˇ, / ] the reporter working specially for our newspaper; our own reporter (claimed by the paper authority) [Add to Longdo]
齐天大圣[Qí tiān dà shèng, ㄑㄧˊ ㄊㄧㄢ ㄉㄚˋ ㄕㄥˋ, / ] Great Sage the Equal of Heaven, a self proclaimed title of the Monkey King Sun Wukong 孫悟空|孙悟空 in the novel Journey to the West 西遊記|西游记 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
回目[かいめ, kaime] TH: ครั้งที่

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ablehnungshinweis {m}disclaimer [Add to Longdo]
Arrivist {m}aimer [Add to Longdo]
Ausschlussklausel {f} für Haftung [jur.]disclaimer [Add to Longdo]
Beanspruchte {n}; Beanspruchtesmatter claimed [Add to Longdo]
Deklamator {m} | Deklamatoren {pl}declaimer | declaimers [Add to Longdo]
Dementi {n} | ein offizielles Dementidisclaimer | an official denial [Add to Longdo]
eine Gegenerklärung abgebento issue a disclaimer [Add to Longdo]
Gewand {n}; Kleidung {f}raiment [Add to Longdo]
Haftungsausschluss {m} [jur.]disclaimer [Add to Longdo]
Konjunkturpolitik {f}policies aimed at preventing economic fluctuation [Add to Longdo]
Verzichtserklärung {f} | eine Verzichterklärung auf etw. abgebendisclaimer | to put in a disclaimer of sth. [Add to Longdo]
ausgerufenexclaimed [Add to Longdo]
ausgerufenproclaimed [Add to Longdo]
beanspruchen; fordern | beanspruchend; fordernd | beanspruchte; forderteto claim | claiming | claimed [Add to Longdo]
bezwecken | bezweckend | bezweckt | bezwecktto aim at; to aim to achieve | aiming; aiming to achieve | aimed | aims at [Add to Longdo]
deklamieren | deklamierend | deklamiert | deklamiert | deklamierteto declaim | declaiming | declaimed | declaims | declaimed [Add to Longdo]
dementieren | dementierend | dementiert | dementiert | dementierteto disclaim | disclaiming | disclaimed | disclaims | disclaimed [Add to Longdo]
emporgestrebtaimed high [Add to Longdo]
forderte zurückreclaimed [Add to Longdo]
gezielt {adj} | gezielter | am gezieltestenaimed | more aimed | most aimed [Add to Longdo]
jubelte zuacclaimed [Add to Longdo]
geleugnetdisclaimed [Add to Longdo]
proklamieren | proklamierend | proklamiert | proklamiert | proklamierteto proclaim | proclaiming | proclaimed | proclaims | proclaimed [Add to Longdo]
reklamieren | reklamierend | reklamiertto reclaim; to protest; to complain | reclaiming; protesting; complaining | reclaimed; protested; complained [Add to Longdo]
unbeanspruchtunclaimed [Add to Longdo]
unbeansprucht {adv}unclaimedly [Add to Longdo]
unzustellbarunclaimed [Add to Longdo]
verstümmeln | verstümmelnd | verstümmelt | verstümmelteto maim | maiming | maims; maimes | maimed [Add to Longdo]
vortragen | vortragend | vorgetragento declaim | declaiming | declaimed [Add to Longdo]
wiedergewonnenreclaimed [Add to Longdo]
auf etw. zielen; auf etw. abzielen | zielend; abzielend | gezielt; abgezieltto aim at sth. | aiming at | aimed at [Add to Longdo]
zugejubeltacclaimed [Add to Longdo]
zurückgefordertclaimed back [Add to Longdo]
Das ist nicht gegen Sie gerichtet.That's isn't aimed against you. [Add to Longdo]
Das war nicht auf dich gemünzt.That was not aimed at you. [Add to Longdo]
Der Unfall forderte drei Todesopfer.The accident claimed three lives. [Add to Longdo]
Er nahm mich aufs Korn.He aimed his remarks at me. [Add to Longdo]
Sie verlangten ihr Geld zurück.They claimed their money back. [Add to Longdo]
Regenerat {m}reclaimed rubber [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
vraiment(adv) จริงๆ, อย่างแท้จริง เช่น Elle plaît vraiment., See also: vrai
aimer(vi, vt) รัก, ชอบ เช่น Aimer le chocholat = ชอบช็อคโกแลต, Je t'aime = ผมรักคุณ, Je t'aime bien = ผมชอบคุณ
je t'aime.ฉันรักเธอ

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
aime[j'aime] (adj) ชอบ

Japanese-English: EDICT Dictionary
えらい目;偉い目[えらいめ, eraime] (exp) terrible time; hard time; bad day [Add to Longdo]
アイメイク[aimeiku] (n) eye makeup (wasei [Add to Longdo]
アイメイト;アイメート[aimeito ; aime-to] (n) seeing-eye dog (wasei [Add to Longdo]
アライメント[araimento] (n) alignment [Add to Longdo]
キャラクタイメージ[kyarakutaime-ji] (n) {comp} character image [Add to Longdo]
クレーマー[kure-ma-] (n) claimer; claimant [Add to Longdo]
スカイメイト;スカイメート[sukaimeito ; sukaime-to] (n) student discount air ticket (wasei [Add to Longdo]
ダイメンション[daimenshon] (n) dimension [Add to Longdo]
ハイメムシス[haimemushisu] (n) {comp} HIMEM.SYS [Add to Longdo]
ハイメモリエリア[haimemorieria] (n) {comp} high memory area; HMA [Add to Longdo]
バイメタル[baimetaru] (n) bimetal [Add to Longdo]
バイメタル温度計[バイメタルおんどけい, baimetaru ondokei] (n) bimetal thermometer [Add to Longdo]
ホイールアライメント[hoi-ruaraimento] (n) wheel alignment [Add to Longdo]
ポルダー[poruda-] (n) low-lying land reclaimed from the sea (dut [Add to Longdo]
委細面談[いさいめんだん, isaimendan] (exp) details when I see you [Add to Longdo]
違い目;違いめ[ちがいめ;たがいめ, chigaime ; tagaime] (n) point of difference [Add to Longdo]
一人称代名詞[いちにんしょうだいめいし, ichininshoudaimeishi] (n) {ling} first person pronoun [Add to Longdo]
引取り人;引き取り人;引取人(io)[ひきとりにん, hikitorinin] (n) caretaker; claimer; guarantor [Add to Longdo]
陰核海綿体[いんかくかいめんたい, inkakukaimentai] (n) corpus cavernosum clitoridis (either of two bodies of clitoral erecile tissue) [Add to Longdo]
陰茎海綿体[いんけいかいめんたい, inkeikaimentai] (n) corpus spongiosum penis (either of two large bodies of penile erecile tissue) [Add to Longdo]
羽衣[はごろも(P);うい, hagoromo (P); ui] (n) (1) angel's raiment; robe of feathers; (2) wings of birds or insects; plumage of birds; (3) (はごろも only) type of bug; (P) [Add to Longdo]
何代目[なんだいめ, nandaime] (n) what ordinal number (of a president) [Add to Longdo]
歌い女[うたいめ, utaime] (n) (See 芸者) woman who entertains customers with song and dance [Add to Longdo]
解明[かいめい, kaimei] (n,vs) clarification; elucidation; explication; (P) [Add to Longdo]
回目[かいめ, kaime] (n) -Nth time around [Add to Longdo]
壊滅(P);潰滅[かいめつ, kaimetsu] (n,vs,adj-no) destruction; annihilation; devastation; catastrophe; (P) [Add to Longdo]
壊滅的;潰滅的[かいめつてき, kaimetsuteki] (adj-na) devastating; catastrophic; crushing [Add to Longdo]
改名[かいめい, kaimei] (n,vs) name change; (P) [Add to Longdo]
晦冥[かいめい, kaimei] (n) darkness [Add to Longdo]
海綿[かいめん;うみわた, kaimen ; umiwata] (n,adj-no) sponge [Add to Longdo]
海綿質[かいめんしつ, kaimenshitsu] (n) spongin [Add to Longdo]
海綿状[かいめんじょう, kaimenjou] (n,adj-no) spongiform; spongelike; spongy [Add to Longdo]
海綿状組織[かいめんじょうそしき, kaimenjousoshiki] (n) spongy tissue [Add to Longdo]
海綿体[かいめんたい, kaimentai] (n) body of (genital) erectile tissue (inc. corpus cavernosum and corpus spongiosum) [Add to Longdo]
海綿鉄[かいめんてつ, kaimentetsu] (n) sponge iron [Add to Longdo]
海綿動物[かいめんどうぶつ, kaimendoubutsu] (n,adj-no) (sea) sponges [Add to Longdo]
海面[かいめん, kaimen] (n) sea level; (surface of) sea; (P) [Add to Longdo]
海面更正[かいめんこうせい, kaimenkousei] (n) reduction of mean sea level [Add to Longdo]
海面上昇[かいめんじょうしょう, kaimenjoushou] (n) sea level rise; rise in sea level [Add to Longdo]
海面変動[かいめんへんどう, kaimenhendou] (n) sea level change [Add to Longdo]
界面[かいめん, kaimen] (n,adj-no) interface [Add to Longdo]
界面化学[かいめんかがく, kaimenkagaku] (n) surface chemistry [Add to Longdo]
界面活性[かいめんかっせい, kaimenkassei] (n,adj-no) surface active [Add to Longdo]
界面活性剤[かいめんかっせいざい, kaimenkasseizai] (n) surfactant [Add to Longdo]
界面現象[かいめんげんしょう, kaimengenshou] (n) interfacial phenomenon; surface phenomenon [Add to Longdo]
界面張力[かいめんちょうりょく, kaimenchouryoku] (n) interfacial tension [Add to Longdo]
開拓地[かいたくち, kaitakuchi] (n) reclaimed land [Add to Longdo]
開明[かいめい, kaimei] (n) civilization; civilisation; enlightenment [Add to Longdo]
階名[かいめい, kaimei] (n) solfa; names of notes of musical scale [Add to Longdo]
階名唱法[かいめいしょうほう, kaimeishouhou] (n) solmization [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ハイメモリエリア[はいめもりえりあ, haimemorieria] high memory area (HMA) [Add to Longdo]
機械命令[きかいめいれい, kikaimeirei] machine instruction [Add to Longdo]
後方境界面[こうほうきょうかいめん, kouhoukyoukaimen] back plane [Add to Longdo]
向け[むけ, muke] aimed at, target towards, intended for [Add to Longdo]
前方境界面[ぜんぽうきょうかいめん, zenpoukyoukaimen] front plane [Add to Longdo]
免責条項[めんせきじょうこう, mensekijoukou] disclaimer [Add to Longdo]
ハイメムシス[はいめむしす, haimemushisu] HIMEM.SYS [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
境目[さかいめ, sakaime] Grenzlinie, Krise [Add to Longdo]
壊滅[かいめつ, kaimetsu] Zerstoerung, Vernichtung [Add to Longdo]
対面[たいめん, taimen] Begegnung, Treffen [Add to Longdo]
改名[かいめい, kaimei] Namensaenderung [Add to Longdo]
海綿[かいめん, kaimen] Schwamm [Add to Longdo]
雷鳴[らいめい, raimei] Donner [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top