ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

raiment

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -raiment-, *raiment*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
raiment(n) เครื่องนุ่งห่ม (คำทางการ), See also: เสื้อผ้า, Syn. clothing

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
raiment(เร'เมินทฺ) n. เครื่องนุ่งห่ม, เสื้อผ้าอาภรณ์, Syn. clothing

English-Thai: Nontri Dictionary
raiment(n) เครื่องแต่งตัว, เสื้อผ้า, เครื่องนุ่งหุ่ม

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now, a formula to transform my beauty into ugliness, change my queenly raiment to a peddler's cloak.ตอนนี้เป็นสูตรที่จะเปลี่ยน ความงามของฉันเป็นความ อัปลักษณ์ เปลี่ยนเสื้อผ้าราชินีของฉัน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
raiment

WordNet (3.0)
array(n) especially fine or decorative clothing, Syn. raiment, regalia
dress(v) provide with clothes or put clothes on, Syn. apparel, raiment, enclothe, clothe, fit out, garment, garb, habilitate, tog, Ant. undress

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Raiment

n. [ Abbrev. fr. arraiment. See Array. ] 1. Clothing in general; vesture; garments; -- usually singular in form, with a collective sense. [ 1913 Webster ]

Living, both food and raiment she supplies. Dryden. [ 1913 Webster ]

2. An article of dress. [ R. or Obs. ] Sir P. Sidney. [ 1913 Webster ]

French-Thai: Longdo Dictionary
vraiment(adv) จริงๆ, อย่างแท้จริง เช่น Elle plaît vraiment., See also: vrai

Japanese-English: EDICT Dictionary
羽衣[はごろも(P);うい, hagoromo (P); ui] (n) (1) angel's raiment; robe of feathers; (2) wings of birds or insects; plumage of birds; (3) (はごろも only) type of bug; (P) #18,945 [Add to Longdo]
アライメント[araimento] (n) alignment [Add to Longdo]
ホイールアライメント[hoi-ruaraimento] (n) wheel alignment [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top