Search result for

tog

(133 entries)
(0.0266 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tog-, *tog*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tog[N] เสื้อผ้า (คำไม่เป็นทางการ), Syn. clothes
toga[N] เสื้อคลุมหลวมยุคโรมันโบราณ, See also: เสื้อคลุมสวมเมื่อประกอบพิธี
Togo[N] สาธารณรัฐหนึ่งในแอฟริกาตะวันตก
toggle[N] สลัก
toggle[N] เครื่องปิดเปิดวงจรกระแสไฟฟ้า, Syn. toggle switch
together[ADV] พร้อมกับคนอื่น, See also: ร่วมกัน, Syn. at the same time, concurrently
together[ADV] รวมกัน, See also: รวม, Syn. collectively, commonly, unitedly
together[ADV] อย่างเชื่อมโยงกัน, See also: อย่างสัมพันธ์กัน
together[ADV] อย่างเห็นพ้องร่วมกัน
together[ADV] อย่างต่อเนื่องกัน, See also: อย่างไม่ถูกขัดจังหวะ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tog(ทอก) n. เสื้อคลุม,togs เสื้อผ้า. vt. แต่งตัว,สวมเสื้อผ้า, Syn. coat,dress
toga(โท'กะ) n. เสื้อคลุมหลวมของประชาชนชาวโรมันสมัยโบราณ,เสื้อคลุม,ตำแหน่งวุฒิสภา., See also: togaed adj. pl. togas,togae
together(ทูเกธ'เธอะ) adv. ด้วยกัน,พร้อมกัน,ร่วมกัน,เข้าด้วยกัน,ปะทะกัน,สัมพันธ์กัน,เกี่ยวข้องกัน,เวลาเดียวกัน,โดยไม่หยุดยั้ง
togetherness(ทู'เกธ'เธอะนิส) n. ความพร้อมกัน,การร่วมกัน,ความสัมพันธ์กัน,ความเกี่ยวข้องกัน,ภราดรภาพ,มิตรภาพอันอบอุ่น, Syn. collectiveness
toggery(ทอก'เกอรี) n. เสื้อผ้า,เสื้อคลุม
toggle(ทอก'เกิล) n. หยุดสวมห่วง,โลหะที่ต่อเป็นข้อศอก,ข้อศอก,สลัก. vt. ทำให้มีหมุดหรือข้อศอกหรือสลัก,ยึดด้วยหมุดหรือข้อศอกหรือสลัก. ,สลับไปมาหมายถึง สวิตช์แบบหนึ่งที่การกดแต่ละครั้ง จะมีผลสลับไปมาระหว่างเปิดกับปิด เหมือนกับสวิตช์เครื่องโทรทัศน์ อาจเป็นแป้นใดแป้นหนึ่งบนแผงแป้นพิมพ์ หรือคำสั่งใดคำสั่งหนึ่งบนเมนูก็ได้ กล่าวคือ ถ้ากดครั้งหนึ่ง ทำงาน กดอีกครั้งหนึ่ง ก็ยกเลิก, See also: toggler n.
altogether(ออลทูเกธ' เธอะ) adv. ทั้งหมด, พร้อมกัน, ด้วยประการทั้งปวง, โดยสิ้นเชิง, ทั้งสิ้น, โดยสรุป, รวมทั้งสิ้นเป็น (entirely, completely)
antogonistic(แอนแทก' โกนิสทิค) adj. ซึ่งต่อต้าน, เป็นปรปักษ์, ไม่เป็นมิตร, Syn. hostile, opposed ###A. supportive, harmonious)
astrophotography(แอสโทรโฟทอก'กระฟี) n. การถ่ายภาพดวงดาวและวัตถุในอวกาศ. -astrophotographic adj.
autogaft(ออ'โทกราฟทฺ) n. เนื้อเยื่อหรืออวัยวะที่ย้ายไปเพาะที่ส่วนอื่นของร่างกายเดียวกัน, Syn. autoplast autotransplant

English-Thai: Nontri Dictionary
tog(vt) แต่งกาย,แต่งตัว,สวมเสื้อผ้า
toga(n) เสื้อคลุม
together(adv) ด้วยกัน,ร่วมกัน,พร้อมกัน,ติดๆกัน
togs(n) เครื่องแต่งกาย,เสื้อผ้า
altogether(adv) ทั้งหมด,ทั้งสิ้น,โดยสิ้นเชิง,พร้อมกัน
autograph(n) ลายเซ็น,ลายมือ,ต้นฉบับ
autograph(vt) ลงชื่อ,เซ็นชื่อ
photograph(vt) ถ่ายรูป,ถ่ายภาพ
photographer(n) ช่างถ่ายรูป,ตากล้อง,ช่างภาพ
photographic(adj) เกี่ยวกับการถ่ายรูป,เกี่ยวกับการถ่ายภาพ,เหมือนจริง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Looks like we'll be spending the weekend togetherดูเหมือนว่าเรากำลังจะใช้เวลาในสุดสัปดาห์นี้ด้วยกันนะ New Haven Can Wait (2008)
The first time we came here together when we were 9.ตอนที่เรามาที่นี่ด้วยกันครั้งแรกตอนเรา9ขวบ New Haven Can Wait (2008)
We'll ride home together.เราจะกลับบ้านด้วยกัน New Haven Can Wait (2008)
Together.ด้วยกัน New Haven Can Wait (2008)
For life together. I mean, now that we're all here,เพื่อชีวิตครอบครัวจ๊ะ เพราะเราอยู่กันพร้อมหน้า Chuck in Real Life (2008)
Bart and me. We made the decision togetherบาร์ทกับแม่จ๊ะ เราปรึกษากันแล้ว Chuck in Real Life (2008)
I think we've worked together, 'cause I kind of recognize the top of your head. jenny, and yeah, 'cause I think I recognize your feet.เพราะฉันจำมุมสูงจากหัวเธอได้ ใช่ เพราะฉันคิดว่าฉันก็จำเท้าเธอได้เหมือนกัน Pret-a-Poor-J (2008)
Back together again?กลับมาด้วยกัน? There Might be Blood (2008)
Why don't we just say it together?ทำไมเราไม่พูดพร้อมกันหล่ะ Pret-a-Poor-J (2008)
We went to summer camp together,เราไปซัมเมอร์แคมป์ ด้วยกัน Pret-a-Poor-J (2008)
Oh, wow. you--you went to--you went to camp in europe together.ว้าวว เธอทั้งสองคนไปแคมป์ที่ยุโรปด้วยกัน Pret-a-Poor-J (2008)
We went to summer camp together.- พวกเราเคยไปเข้าค่ายช่วงซัมเมอร์ด้วยกัน There Might be Blood (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
togShe was always pulling my leg when we worked together.
togHe could put together words from his word list, or spell out words letter by letter.
togWe lumped all the books together and put them in the spare room.
togTogether, the developers may: Amend this constitution, provided they agree with a 3:1 majority.
togWe came together to form a group.
togThose two used to get along so well together but even with them you can sense a chill coming on.
togThey bound his legs together.
togThey found it hard to keep body and soul together.
togTo begin with, let's decide when and where we are to get together.
togThe young couple is getting along together.
togHe gathered his books together.
togIt seems like yesterday that we skated together.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เข้าด้วยกัน[ADV] together, See also: altogether, Example: แม่ครัวผสมเครื่องปรุงเข้าด้วยกัน แล้วราดไปบนผักที่จัดไว้, Thai definition: อย่างรวมเข้าไว้ด้วยกัน
พร้อมกับ[CONJ] together with, Syn. กับ, พร้อมด้วย, พร้อมทั้ง, Example: เขาให้สัญญาว่าเขาจะกลับมาอีกครั้งพร้อมกับความสำเร็จในการเรียน
พร้อมด้วย[CONJ] together with, See also: along with, be in accompany with, Syn. กับ, พร้อม, พร้อมกับ, พร้อมทั้ง, Example: ดอนวิโตไปอิตาลีพร้อมด้วยกระเป๋าเอกสารสองใบที่มีเงินสดอัดแน่น 2 ล้านดอลลาร์
พร้อมทั้ง[CONJ] together with, See also: along with, be in accompany with, Syn. และ, พร้อมด้วย, พร้อมกับ, Example: วิทยากรจะบรรยายเรื่องสภาพแวดล้อมในประเทศไทยพร้อมทั้งวิธีการแก้ปัญหาสภาพแวดล้อมเป็นพิษด้วย, Thai definition: กับ
โดยพร้อมเพรียง[ADV] together, Syn. พร้อมกัน, Example: ประชาชนมารวมกันโดยพร้อมเพรียงเพื่อถวายพระพรแด่ในหลวง
คลอ[ADV] side by side, See also: together, alongside, by the side, Example: หญิงสาวเดินคลอไปกับชายอื่นอย่างไม่แยแส, Thai definition: เคียงคู่กันไปอย่างสนิทสนม
กัน[ADV] together, See also: jointly, Syn. ด้วยกัน, Example: นักฟุตบอลทีมเยาวชนร่วมทำบุญตักบาตรกันในวันสถาปนากรมพละศึกษา
ควบกัน[ADV] concurrently, See also: together, at the same time, Syn. พร้อมกัน, ควบคู่กัน, Example: เขาชอบฟังเพลงกับอ่านหนังสือควบกันอย่างนี้บ่อยๆ, Thai definition: อย่างพร้อมๆ กัน, อย่างไปด้วยกัน
ด้วยกัน[ADV] together, See also: in company with, together with, along, Syn. พร้อมกัน, Example: เราจะไปฮ่องกงด้วยกัน
รวมกัน[ADV] altogether, See also: together, Example: แผ่นรวมไมโครฟิล์มหมายถึงไมโครพิล์มที่มาเก็บรวมกันในลักษณะเป็นแผ่นฟิล์ม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัญชลี[v.] (anchalī) EN: saluting by raising one' s hand press together on the face/chest   
บรรจบ[v.] (banjop) EN: meet ; join ; converge ; come together   FR: rejoindre ; converger ; confluer
บัดกรี[v.] (batkrī) EN: solder ; weld ; fuse together   FR: souder ; braser
เบ็ดเสร็จ[adv.] (betset) EN: entirely ; in total ; altogether ; absolutely ; completely   
บูรณาการรวมหน่วย[n. exp.] (būranā kān rūam nūay) EN: grouping separated units together ; integration   
ชักรูป[v. exp.] (chak rūp) EN: take a photograph   FR: prendre une photo
ช่างภาพ[n.] (changphāp) EN: photographer ; press photographer ; cameraman ; lensman   FR: photographe [m, f]
ช่างถ่ายภาพแฟชั่น[n. exp.] (chang thāiphāp faēchan) EN: fashion photographer   FR: photographe de mode [m]
ช่างถ่ายรูป[n.] (chang thāirūp) EN: photographer ; cameraman   FR: photographe [m]
ช่วยกัน[v. exp.] (chūay kan) EN: help one another ; help each other ; help together   FR: s'entraider ; s'épauler ; se soutenir

CMU English Pronouncing Dictionary
TOGA    T OW1 G AH0
TOGO    T OW1 G OW0
TOGS    T AA1 G Z
TOGGLE    T AA1 G AH0 L
TOGNINO    T AA2 G N IY1 N OW0
TOGGLED    T AA1 G AH0 L D
TOGGLING    T AA1 G L IH0 NG
TOGETHER    T AH0 G EH1 DH ER0
TOGETHERS    T AH0 G EH1 DH ER0 Z
TOGETHERNESS    T AH0 G EH1 DH ER0 N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tog    (v) (t o1 g)
Togo    (n) (t ou1 g ou)
toga    (n) (t ou1 g @)
togs    (v) (t o1 g z)
togas    (n) (t ou1 g @ z)
togged    (v) (t o1 g d)
toggle    (n) (t o1 g l)
togging    (v) (t o1 g i ng)
toggles    (n) (t o1 g l z)
Togolese    (n) (t ou2 g @ l ii1 z)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
遂げる[とげる, togeru] Thai: บรรลุผลสำเร็จ English: to accomplish
尖る[とがる, togaru] Thai: แหลม English: to taper to a point
尖る[とがる, togaru] Thai: แหลมคม English: to become sharp

German-Thai: Longdo Dictionary
fotografieren(vi) |fotografierte, hat fotografiert| ถ่ายรูป เช่น Er hat im Urlaub viel fotografiert., See also: S. ein Foto machen,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Togo [geogr.]Togo (tg) [Add to Longdo]
Togoloese {m}; Togolesin {f}Togolese [Add to Longdo]
togoloesisch {adj}Togolese [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
璆鏘;きゅう鏘[きゅうそう, kyuusou] (adj-t,adv-to) (arch) echoing beautifully (of the sound produced by striking together jewels or metals); beautiful (of a melody, etc.) [Add to Longdo]
Fナンバー[エフナンバー, efunanba-] (n) f-number (photography) [Add to Longdo]
X線撮影;エックス線撮影[エックスせんさつえい, ekkusu sensatsuei] (n) x-ray photography [Add to Longdo]
おしどり夫婦;鴛鴦夫婦[おしどりふうふ, oshidorifuufu] (exp) loving couple; couple of lovebirds; happily married couple (who are always together) [Add to Longdo]
おそろ[, osoro] (n,adj-no) (abbr) (sl) (See お揃い) same; matching; going together [Add to Longdo]
お伽草子;御伽草子[おとぎぞうし, otogizoushi] (n) (See 伽草子) fairy-tale book [Add to Longdo]
お伽話;御伽話;おとぎ話;御伽噺[おとぎばなし, otogibanashi] (n) (See 伽話) fairy-tale; nursery-tale [Add to Longdo]
お互いに;御互いに[おたがいに, otagaini] (adv) (pol) (See 互いに) mutually; with each other; reciprocally; together; both [Add to Longdo]
お後がよろしいようで[おあとがよろしいようで, oatogayoroshiiyoude] (exp) (from rakugo) that's all from me, and now the next speaker ...; expression used to hand over to the next speaker [Add to Longdo]
お揃い;御揃い[おそろい, osoroi] (adj-no) same; matching; going together [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一块儿[yī kuài er, ㄧ ㄎㄨㄞˋ ㄦ˙, / ] together; in the same place [Add to Longdo]
一起[yī qǐ, ㄧ ㄑㄧˇ, ] together [Add to Longdo]
一道[yī dào, ㄧ ㄉㄠˋ, ] together [Add to Longdo]
[tóng, ㄊㄨㄥˊ, ] together; same [Add to Longdo]
多哥[Duō gē, ㄉㄨㄛ ㄍㄜ, ] Togo [Add to Longdo]
连同[lián tóng, ㄌㄧㄢˊ ㄊㄨㄥˊ, / ] together with; along with [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
インタレストグループ[いんたれすとぐるーぷ, intaresutoguru-pu] interest group [Add to Longdo]
サポートグループ[さぽーとぐるーぷ, sapo-toguru-pu] support group [Add to Longdo]
ソフト行末[そふとぎょうまつ, sofutogyoumatsu] soft line terminator [Add to Longdo]
トグル[とぐる, toguru] toggle (vs) [Add to Longdo]
ネットゲーム[ねっとげーむ, nettoge-mu] network game [Add to Longdo]
ヒストグラム[ひすとぐらむ, hisutoguramu] histogram [Add to Longdo]
プロジェクトグループ[ぷろじえくとぐるーぷ, purojiekutoguru-pu] project group [Add to Longdo]
暗号[あんごう, angou] cipher, cryptography [Add to Longdo]
暗号システム[あんごうシステム, angou shisutemu] cryptographic system, cryptosystem [Add to Longdo]
暗号化手法[あんごうかしゅほう, angoukashuhou] cryptography [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
戸口[とぐち, toguchi] Tuereingang [Add to Longdo]
研ぐ[とぐ, togu] schaerfen, polieren, (Reis) waschen [Add to Longdo]
遂げる[とげる, togeru] erreichen, vollbringen, durchfuehren [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tog \Tog\, v. t. & i.
   To put toggery, or togs, on; to dress; -- usually with out,
   implying care, elaborateness, or the like. [Colloq. or Slang]
   --Harper's Weekly.
   [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tog
   v 1: provide with clothes or put clothes on; "Parents must feed
      and dress their child" [syn: {dress}, {clothe}, {enclothe},
      {garb}, {raiment}, {tog}, {garment}, {habilitate}, {fit
      out}, {apparel}] [ant: {discase}, {disrobe}, {peel},
      {strip}, {strip down}, {uncase}, {unclothe}, {undress}]

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 tog
   train
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top